Tiền ảo: 22,419 Sàn giao dịch: 538 Vốn hóa: $1,091,476,169,711 Khối lượng (24h): $67,094,196,779 Thị phần: BTC: 42.1%, ETH: 18.8%
DistX (DISTX)DistX DISTX
Xếp hạng #2628 01:18:00 18/08/2022
Giá DistX (DISTX)
$0.0002361 0%
0.00000001005 BTC 6 VND
Thấp: $0.0002361 Cao: $0.0002361
Vốn hóa thị trường $7,590 Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành 32,148,833 DISTX
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 0% Thay đổi 7 ngày 0%

Chuyển đổi DISTX - USD - VND

Top địa chỉ DistX (DISTX) theo số dư

Có tất cả 1,672 ví lưu trữ DISTX.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ DistX (DISTX) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x562680a4dc50ed2f14d75bf31f494cfe0b8d10a1 20,147,564.77 $4,756.81 40.3%
2 0x0d8fac55f472ec09b5204cde2961f6e85005a882 5,000,000.00 $1,180.49 10%
3 0xf71afe21cd32959113fc47ae2ef886b43a9413d5 4,867,676.21 $1,149.25 9.74%
4 0x9ba3560231e3e0ad7dde23106f5b98c72e30b468 1,267,949.68 $299.36 2.54%
5 0xcefd9d8a800da756e660a9e6f0758a0b088d102c 1,099,963.00 $259.70 2.2%
6 0x9090d048eb47c8eea5c9be3c83eeef1e504c1a01 986,684.47 $232.95 1.97%
7 0x6ecc6c5aabafafd5d246bfc5e34872f3efa0872b 891,861.00 $210.57 1.78%
8 0x26a0c65f6e03cf00c68ebb85d19349ce3cbd931d 864,676.80 $204.15 1.73%
9 0xdb1fcda65caf9c9dca7e473ae074dc821f626218 719,298.80 $169.83 1.44%
10 0x0eb031d021618d04579f624a4e356babb3cb27d2 662,917.65 $156.51 1.33%
11 0x0eb34fdb3fa8df41d71ddad5e5274ace9cdcea1e 626,730.06 $147.97 1.25%
12 0xeb2629a2734e272bcc07bda959863f316f4bd4cf 360,934.20 $85.22 0.72%
13 0xa7f6c2fe24efcb8eb86425d4b6028e4750a9e1a5 350,000.00 $82.63 0.7%
14 0x4a166afb86880283cb4a0bb814b7766f4141faa8 330,529.88 $78.04 0.66%
15 0x32da8a5788c870396e147816471ba12418b4cab5 293,309.60 $69.25 0.59%
16 0x72e5263ff33d2494692d7f94a758aa9f82062f73 290,057.82 $68.48 0.58%
17 0x547ff6ea8119d015359a002e87ce5f9d9f88be69 238,612.50 $56.34 0.48%
18 0xe23f560909021ae9571a4fd6a2c49fb756cf23e1 211,690.70 $49.98 0.42%
19 0xb6e19e04bd6461555c3acc969bb5f7204fbed748 186,684.47 $44.08 0.37%
20 0x9deb222574963af172b8d0ab76ef47c26128f8a2 184,993.05 $43.68 0.37%
21 0x7835a44f91b9d196076cb2b38280bbc4bf237924 169,041.97 $39.91 0.34%
22 0x4a5f3c16629313edcf12afb1a64959fc507b8792 162,079.47 $38.27 0.32%
23 0x1b1b1e2d89affa4ffa17b250a7bb3720bb2229b3 155,796.20 $36.78 0.31%
24 0x7a166e1bfbcf0982ae9cc14da2ad0b92707ca283 147,162.98 $34.74 0.29%
25 0x5a3a3bc62fe85bd4a72862044a40bd0573c77442 144,755.20 $34.18 0.29%
26 0x7f3e81cf9d82c3ba09cc3304e4ff2704df26d589 144,543.47 $34.13 0.29%
27 0x3f172357709b1f448f7a84a7ab7e51e27fd0a0a1 134,607.71 $31.78 0.27%
28 0x7d9048a13a96657b12dd69bbd8999e1be1c7d97c 133,592.47 $31.54 0.27%
29 0x745aaeb9058e3eb39224f48dcb1291464bd191b9 132,783.76 $31.35 0.27%
30 0x4b4701f3f827e1331fb22ff8e2beac24b17eb055 131,360.48 $31.01 0.26%
31 0x00b9685df78a2f3fa5314c57efe917219e6b0e6b 125,267.20 $29.58 0.25%
32 0x8535b6f2036b489f970fae631b4f97dc5b83d23f 123,859.80 $29.24 0.25%
33 0xae876cab0bede93b93e1a43e6826d5e8171db2d6 121,593.53 $28.71 0.24%
34 0x11be4740f72057fb4930c842f1d746e19f989fa2 116,876.90 $27.59 0.23%
35 0xe06aadba3225bd8f80179c7deb1e5689ae641cf4 107,260.86 $25.32 0.21%
36 0x58c735f6c8530eccc3950e8eb99f20d21033c98e 100,000.00 $23.61 0.2%
37 0x69e784db9826182280e19db9dfb169b65f41c69f 97,515.70 $23.02 0.2%
38 0x32a2894a995680d3c1ccf40599893dd5ffdaa198 90,860.59 $21.45 0.18%
39 0xa6c208a54d0c4188506db2a6096eb33072633e7a 89,000.00 $21.01 0.18%
40 0x1e37a4ad789e12b1eb135ed1eba53846d9f2ab49 88,919.04 $20.99 0.18%
41 0xd120168b62eb3aa1609706d3ea4c9977b61a8e5e 86,704.55 $20.47 0.17%
42 0xec0b8408bf613f7673fabd4471dedd28d9a50a11 85,512.31 $20.19 0.17%
43 0x4b9a2d151f0773c62e72088f87af74ad154d0d6c 84,869.98 $20.04 0.17%
44 0x55ad5945e39134233d528353a7467cd3f388030f 84,687.56 $19.99 0.17%
45 0x3ac8e7dde1fba6fe2fcae573f19287b7753092f6 84,563.00 $19.97 0.17%
46 0x6f7a1643cbfff6b1074e87a130e0904010425b69 82,000.00 $19.36 0.16%
47 0xc9b82a96c42300ac7959a4fde30f5eb9373b0280 80,296.85 $18.96 0.16%
48 0x0761d0525bc964c93944744c8640c78e23dff2f3 80,000.00 $18.89 0.16%
49 0xf288ca9d00069d1bf7e3eb7318b5973d5b596021 78,198.93 $18.46 0.16%
50 0x8e82be6102148c240b79cfb64990c8dfb21f1dd9 77,378.53 $18.27 0.15%
51 0x06bbe34362ba2980df884a2aeb991a957842990d 73,226.77 $17.29 0.15%
52 0x83564f1e4d51c9c56213f66cf7630a9f70165ee6 72,924.49 $17.22 0.15%
53 0xe599483cb4cc902ef4012fcf881c23fea52ff380 70,000.00 $16.53 0.14%
54 0xca0a07b8af05b4a3121396718400482a07f5f193 67,198.68 $15.87 0.13%
55 0xf36698ba31571d596014baf3309207dd096eb8e9 66,770.03 $15.76 0.13%
56 0xf5eafe6f10a980904a364fb34e865737ab6677cd 66,047.01 $15.59 0.13%
57 0x36498864022e17296af26219157519331370778f 65,673.36 $15.51 0.13%
58 0xc578dfe07ae7c912b5156134a3cb261fcc081666 62,768.53 $14.82 0.13%
59 0x37248606788e7573777c772b16490766945278af 62,146.47 $14.67 0.12%
60 0xa5e5a1c74d21517da823da4c7c4fec90a88490ce 60,325.35 $14.24 0.12%
61 0x9e1032c4904d66d022fcd80f2fbddbb5fd236976 58,837.06 $13.89 0.12%
62 0x2f3e7bd6a3ccd74abca9a4cfecea353b9d933280 58,392.27 $13.79 0.12%
63 0x7b3da5c6b25b4c40fee2bd9209bd197108e2971a 57,786.40 $13.64 0.12%
64 0x70b5769a497543ac762f392e1e2310aa2c1f8c4c 56,781.70 $13.41 0.11%
65 0xac7fd3026c5ee22d89926848fb72df3158f0e0bf 56,000.00 $13.22 0.11%
66 0x402cdf39bca87437feff8815af759cccc9242aff 55,230.14 $13.04 0.11%
67 0x44819c06a928b4c837546d7a6e888cfd9e29cb58 54,803.42 $12.94 0.11%
68 0x9afaf42f25ff0ce4a3fd3290f422943a41115286 54,784.55 $12.93 0.11%
69 0xada5b85f95ac0f9f5c0e261649c64edb8013bf11 52,000.00 $12.28 0.1%
70 0x862a3b4eae7166bf635b46d8d84df3ae12a682b6 51,812.49 $12.23 0.1%
71 0x099ca2d534646aac6f4482c642ad237ff40b0a24 51,000.00 $12.04 0.1%
72 0x16f62b33bed42ab81da2b97bd78e7bfaacd6b20b 50,474.03 $11.92 0.1%
73 0x6a316f344bda31e6687173c97c839c7160dd2cd1 50,000.00 $11.80 0.1%
74 0x4afd1d89f355e9bdcf763ea7a0c5dc6ce8e850aa 50,000.00 $11.80 0.1%
75 0x24eee066b1efa43713b8c66c2669cdf3bb868fc5 50,000.00 $11.80 0.1%
76 0x7a8971f7e52fc95e2d53d13be9ed73254928bc0a 49,996.00 $11.80 0.1%
77 0xedb806c47ed61453b89e90aeb3eb5fe22aa24944 46,137.96 $10.89 0.09%
78 0x66d4cd57029c19b726368cb2e186a2628fd305ac 45,234.00 $10.68 0.09%
79 0xf063d64170c58080932676e5fe90612a0b8a91b5 45,033.35 $10.63 0.09%
80 0xd8f3c60f2c0962a47715ffc81e093fade8424dfb 42,767.50 $10.10 0.09%
81 0xe517caa1d0b339e4143a9b56ec764166148ad8c1 41,097.74 $9.70 0.08%
82 0x5cd5f55ce134dc1af40f64f2f970a21ba32ce6d3 40,508.22 $9.56 0.08%
83 0xdcb6e7e8fa864c8671a17bf24b8f2fc8d02dc786 40,350.33 $9.53 0.08%
84 0x29e9219213142c61bb936b497bdbefd86bd4e6a8 39,514.03 $9.33 0.08%
85 0x940589ad4a46d0d0833429f3c5700fa54b075f67 38,619.78 $9.12 0.08%
86 0xff9a16cc95c64a56c869fd9e69884cf3fe30081b 38,442.36 $9.08 0.08%
87 0x1358f9b8c5e623beeda3a593f44fe85772d29500 37,764.28 $8.92 0.08%
88 0x542e94e138e96af2bd3e2638c6f0503390daa3b2 37,406.76 $8.83 0.07%
89 0x43acf45338ce88033d7ca99f7122a24f325b628b 36,898.30 $8.71 0.07%
90 0xf40e2d4f122674140fdbd9e847dee6a08541025c 36,790.68 $8.69 0.07%
91 0x20edbeb50d8be5f6aa0e43c5c083c383424de63b 36,217.95 $8.55 0.07%
92 0x925e0008d9dbb44aa33afcaf84b0e8076dd7030c 34,200.00 $8.07 0.07%
93 0x9916feb400e2598da379441eca8526ed614e548c 34,083.72 $8.05 0.07%
94 0x1fec28bbdbe342ffba997fd06049683afa4b8551 33,855.17 $7.99 0.07%
95 0x1533a6d6515f07bce129350ec25c59a9a69ad7f9 33,487.34 $7.91 0.07%
96 0x3da119e7333edea8ea52687235e368be9cf39b4f 33,333.00 $7.87 0.07%
97 0x1e749f260d6a5efb721bfcbe31f03e01090205a5 33,333.00 $7.87 0.07%
98 0x03b0e4a19f357a112be59d658ec4e2834d510f39 33,000.00 $7.79 0.07%
99 0xc47dec7ffde829043b91e904fdaf1e048bdd482c 32,963.26 $7.78 0.07%
100 0x0510c852f6e2b400333450665bf922243b9f47f2 31,718.29 $7.49 0.06%

Thống kê top địa chỉ trữ DISTX

Top 10 ví đầu bảng chiếm 73.03% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 79.17% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 85.84% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 90.7% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ DistX (DISTX). Top Holder DISTX 02/2023 - GiaCoin.com
4.2 trên 625 đánh giá