Tiền ảo: 22,419 Sàn giao dịch: 538 Vốn hóa: $1,091,061,334,440 Khối lượng (24h): $68,512,779,694 Thị phần: BTC: 42.1%, ETH: 18.8%
Diamond Platform Token (DPT)Diamond Platform Token DPT
Xếp hạng #7974 03:08:00 03/02/2023
Giá Diamond Platform Token (DPT)
$0.1375 0%
0.000005775 BTC 3,235 VND
Thấp: $0.1375 Cao: $0.1375
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 0% Thay đổi 7 ngày 0%

Chuyển đổi DPT - USD - VND

Top địa chỉ Diamond Platform Token (DPT) theo số dư

Có tất cả 4,286 ví lưu trữ DPT.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Diamond Platform Token (DPT) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x8ffb3dbff81d233fae7ac5d202a2f5f20ec41587 4,849,730.71 $666,830.07 48.5%
2 0x91912d8e23e444e49b89095b1f5dd3a2d9d90b78 3,000,000.00 $412,495.11 30%
3 0x03fea254cfa7434004e8d495725bcbb7ccc40454 307,049.11 $42,218.75 3.07%
4 0xf99174eb87f969778b463ef032c7d4def120faa8 188,333.00 $25,895.48 1.88%
5 0x3e9fc6b0d0e40846781ef17a8fcb987438e35520 130,000.00 $17,874.79 1.3%
6 0xaa03ecdb9fb81510a972ff76376ccdb7a2adfc43 108,666.27 $14,941.43 1.09%
7 0x93b6189e8492d9c11a7dc3f70a5a9dff5e812c36 100,000.00 $13,749.84 1%
8 0x04842b5d4425756e152e2cd9a8058008d5ddb184 100,000.00 $13,749.84 1%
9 0x54e283a1b28cce01bb82bab4da97a12ab350144b 85,000.00 $11,687.36 0.85%
10 0x9caed7871985bea8604d9aff4234039feea3774b 83,334.00 $11,458.29 0.83%
11 0xc76971c72df773e6f8d9a5d3f93a131f3e8ed895 69,000.00 $9,487.39 0.69%
12 0x4b3e3724f41d5a75881d670c84489fa83dafa4cf 56,925.87 $7,827.21 0.57%
13 0x7891b20c690605f4e370d6944c8a5dbfac5a451c 55,078.46 $7,573.20 0.55%
14 0xd122a84f6e0a8ed4eb84c666ba1567b7e7fda677 52,952.99 $7,280.95 0.53%
15 0x0001fd867def88b2dd8b789f9a5d553e1ffe0006 50,000.00 $6,874.92 0.5%
16 0x9e95a06236bba5fea4ad6948ec06c0cf74ef428d 50,000.00 $6,874.92 0.5%
17 0xe2959ac5d48b291f35ec9cca49a4720b8e1877f4 50,000.00 $6,874.92 0.5%
18 0x0003554fa8b16eb2700e7512c8ea7cd4b493000a 45,454.00 $6,249.85 0.45%
19 0x4a16c78f3c3bd23b70f7ae7c68f7dbf2433f6f28 32,771.00 $4,505.96 0.33%
20 0xf40e2d4f122674140fdbd9e847dee6a08541025c 28,833.90 $3,964.61 0.29%
21 0xecae2e19dd90d70b487e703664e4c8e6aa7882d3 20,300.00 $2,791.22 0.2%
22 0xe0121b72705c5d06a9cba752f9add89700cf0a0f 20,000.00 $2,749.97 0.2%
23 0x00343217b01188388c0e3242278231ace35e1b61 19,976.75 $2,746.77 0.2%
24 0x8f597f60905f60b1c11aa7ad4b2dfe52e2c08626 17,010.00 $2,338.85 0.17%
25 0x5864989f26e4b50be2f98c9e1f43c753d26d1883 16,700.00 $2,296.22 0.17%
26 0xa9cabd82acdfc51dc9fc7d353f9fd17da9f0c422 16,340.00 $2,246.72 0.16%
27 0x3e51362e9205b5aa627ebf61387b405170c8dfab 15,919.00 $2,188.84 0.16%
28 0xd733cbed2845edb590557dcc2a5c498be0de24b3 14,700.00 $2,021.23 0.15%
29 0x8ae648d86dfb4713ebbf841a451c9b9b2a4a2ffe 13,173.00 $1,811.27 0.13%
30 0x57fe3ea81f4aeeb1bbbfa97655f7311ad6b12e68 13,073.00 $1,797.52 0.13%
31 0x074a2a3d56714f9180bac07f89160f00f5d2fc92 12,225.70 $1,681.01 0.12%
32 0xee0c3c39d3e3810ddc80643e2c0adb2c19c81f2e 11,812.00 $1,624.13 0.12%
33 0x572094f4fa4a2a03ee282faf7f24b6cbe7057411 10,502.70 $1,444.10 0.11%
34 0xde44d392738c57aad09a564c2387e0c7e2d17b90 10,000.00 $1,374.98 0.1%
35 0x028438b95a16c7f01d4b1157875fa2fdd55fdf80 10,000.00 $1,374.98 0.1%
36 0x4b3273ef34fd8137f8ff125689197ed5ba5f02a4 10,000.00 $1,374.98 0.1%
37 0x272ca3c70c158afd3f94b5ecfe49167cd648dc6d 9,831.00 $1,351.75 0.1%
38 0x8aeab890bbbcb9cedc2bb4adb14a86cb6a9ec0db 9,827.00 $1,351.20 0.1%
39 0x686ca61f845db493f3542ca9f399fed5fad9a16c 9,000.00 $1,237.49 0.09%
40 0x7e55f05f6ba07afbfc95fb55edd99095dd6377bf 8,170.00 $1,123.36 0.08%
41 0x448851bc9cdf3c5aef70fe45769b4389dca6d1a6 7,482.03 $1,028.77 0.07%
42 0xa114652f78213dd2e5607f6862613b4be07a6602 7,302.00 $1,004.01 0.07%
43 0xfccf6350f1c7d07130e4564bb10d395b9f290587 6,586.00 $905.56 0.07%
44 0x72ec274b2c182d19040c4795b858a31b26b1c192 6,537.00 $898.83 0.07%
45 0xc171d38fa3dafaffb2c3be0afa9acaa8dea3e5a1 6,496.00 $893.19 0.06%
46 0x280fac252c1f7a1d5b5af5bf5975efac6551d194 6,496.00 $893.19 0.06%
47 0x515c19d8a810b4db358f5580fbbf10833e4046bb 5,675.00 $780.30 0.06%
48 0x615ea3f3954e542a8bf05957dc8053abaead3d38 4,912.40 $675.45 0.05%
49 0xf9b44dbb3a56691be7fea4f06b5dfb22bbf1ff2d 4,903.00 $674.15 0.05%
50 0x5947cdb4b73170ea4e7f58ce4a639dbd284dd5d1 4,903.00 $674.15 0.05%
51 0x20929059471d3c24133c375d256c67c4c7f476c5 4,880.00 $670.99 0.05%
52 0x1898bd84b01c0636355a28283bf10751af61e931 4,872.00 $669.89 0.05%
53 0x132e42b6da302a1b5a29dcc1f90971e477ee3026 4,762.07 $654.78 0.05%
54 0xe1f3042bdd4683b785c20c13a08737ab2e3e5f03 4,680.78 $643.60 0.05%
55 0xc708ce42cc5e0e32a07ad411d07614264e6e5f97 4,406.66 $605.91 0.04%
56 0x17ff4f9afe89350bc3f11af6b3bdaccc275069c7 3,646.57 $501.40 0.04%
57 0x7146f013fd9e09d596a1c45d6e33a3663ca24865 3,610.00 $496.37 0.04%
58 0x568f327746acd6a5b872d463b7ff5e40a27dad1c 3,554.00 $488.67 0.04%
59 0x0a1ab1996c5babcf6b720e7ef48b919331057132 3,549.70 $488.08 0.04%
60 0xb02e2f57c25884f16feebdcc920346b5ad222c78 3,499.70 $481.20 0.03%
61 0x47a4b12e75f1ea07d5fd004269fb55c53fdc778e 3,405.00 $468.18 0.03%
62 0x99826196cee4191046cb6b41de047e1b4eb97173 3,404.00 $468.04 0.03%
63 0x7f3ad887af00eccc55f09e941253490e03cbf74f 3,268.00 $449.34 0.03%
64 0x10dc5f0cf8c1d7518a5fd4dd8192c484d35489ed 3,250.70 $446.97 0.03%
65 0x5b9a1944e6ae5b7db61459955ac9e55c7f99dc4e 3,197.00 $439.58 0.03%
66 0xc1a1d5d63219217025c86c00fc14df9bbd42cdd1 3,003.00 $412.91 0.03%
67 0x80b7c31212fb6b39d259bdd87ec8032381da0dbe 2,859.89 $393.23 0.03%
68 0x2224fda15808bd8956af645b94758a667b1f0ea2 2,858.00 $392.97 0.03%
69 0xb1b87132898bca857fc4119340e631e5f42bdc16 2,779.95 $382.24 0.03%
70 0x369cfd45ca9b3b255d590bf5097fc882b5c0bb23 2,471.74 $339.86 0.02%
71 0xa33b8919a13782c194f62d30efc3dece5ba96d05 2,369.09 $325.75 0.02%
72 0x058f6d5cc8db3d4377b7a0e268b9ea1692642ad9 2,350.00 $323.12 0.02%
73 0xee61f5fb0db81d3a09392375ee96f723c0620e07 2,321.43 $319.19 0.02%
74 0x686ae23a413e54e5129641e73a88854a4c273f28 2,288.00 $314.60 0.02%
75 0x217af226ac23e42c7a555cf240067ecc00816149 2,270.00 $312.12 0.02%
76 0x66e6dcb2a31ef62a2c468e60586ba2c91decf60f 2,269.00 $311.98 0.02%
77 0xf7cb7cd36be7c94d867685c1378257b0d5d69f20 2,269.00 $311.98 0.02%
78 0x49532442ab080a9c83ae553ccb6b2806871916a5 2,200.10 $302.51 0.02%
79 0xccfb98df223f2f904162d350e6f6b8027a1c1cbf 2,000.00 $275.00 0.02%
80 0xeb32d3a161d71743fe849887d8d61b0b4ec5f504 1,999.70 $274.96 0.02%
81 0xd6e5655c8ec2261edcc198fc85e1f2e1fa0bcbd5 1,981.23 $272.42 0.02%
82 0x29088370d891ec6a927341092a3911b21abdd250 1,956.90 $269.07 0.02%
83 0x5c8b1749a3d93df8a4ff744a356adef19ae29c8d 1,936.00 $266.20 0.02%
84 0x5a6bc77e67f213b91867720f71eec38efbee48b4 1,826.22 $251.10 0.02%
85 0xecbe219584a48f1ea6fbff74dba5313399e680a8 1,816.00 $249.70 0.02%
86 0xfc573e8059e0cda91fa70866e34e94d77d0c78b0 1,704.21 $234.33 0.02%
87 0xc34c7f9402bfefbe29de6df63b8d7cea95733750 1,641.99 $225.77 0.02%
88 0x265afb876d31efd50b766ffbd40beef0d098e27a 1,635.00 $224.81 0.02%
89 0xda1e560c258979b2151af24812b7cd556de6c227 1,635.00 $224.81 0.02%
90 0x60b5f0b25d8d16c47daeaba21f078a39c9f11f38 1,633.00 $224.53 0.02%
91 0x282b7b851b3b07a26d9c6e670a2232281d0861e4 1,629.70 $224.08 0.02%
92 0x16a88d36f3eef17504eae596483107914c89e82d 1,627.99 $223.85 0.02%
93 0xb615a0efa3e5eb5ab25b04bde1998f1ee7c3ad1e 1,593.00 $219.03 0.02%
94 0xc888a9f0e371eba7a30044111b56077774adfdd9 1,588.00 $218.35 0.02%
95 0xa49088e7b57198e1fa793ca3d45e04cd74ad4e42 1,500.09 $206.26 0.02%
96 0x30fb007999abaf97c8c7e0d67bf1299d264e09f8 1,499.70 $206.21 0.01%
97 0x6d7ee5416a2054d2b432a60519a23ae971edee3f 1,499.70 $206.21 0.01%
98 0x8d8a0bb7620de22f8e6375c5cdd476cffe2e2ce1 1,446.29 $198.86 0.01%
99 0x6c50aa6d1e1fc0c241b8d9cd3ed38538396d9422 1,340.70 $184.34 0.01%
100 0x7a6aeb2f797530dab79749af23ca0b626099cbbf 1,338.01 $183.97 0.01%

Thống kê top địa chỉ trữ DPT

Top 10 ví đầu bảng chiếm 89.52% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 94.43% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 97.73% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Diamond Platform Token (DPT). Top Holder DPT 02/2023 - GiaCoin.com
4.7 trên 676 đánh giá