Tiền ảo: 22,371 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,066,061,669,161 Khối lượng (24h): $41,858,619,756 Thị phần: BTC: 42.3%, ETH: 18.5%
Degenerator Meme (MEME)Degenerator Meme MEME
Xếp hạng #1251 18:47:00 29/01/2023
Giá Degenerator Meme (MEME)
$62.04 18.7%
0.002651 BTC 1,460,624 VND
Thấp: $51.35 Cao: $62.22
Vốn hóa thị trường $1,737,139 Khối lượng 24h $8,549.24 Lượng cung lưu hành 28,000 MEME
Thay đổi 1h -0.1% Thay đổi 24h 18.7% Thay đổi 7 ngày -3.25%

Chuyển đổi MEME - USD - VND

Top địa chỉ Degenerator Meme (MEME) theo số dư

Có tất cả 3,414 ví lưu trữ MEME.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Degenerator Meme (MEME) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x5dfbe95925ffeb68f7d17920be7b313289a1a583 1,013.25 $62,862.96 9.79%
2 0x1791d5ebbdfd565f136e60a3c43269b148f92b44 855.62 $53,083.04 8.26%
3 0x1d90d50d5dd04fa7c8bef89aa5872f0701be7982 766.87 $47,576.87 7.41%
4 0xad97c2fcca6bc28dd2dd20f6c28ab76ab35d3601 647.54 $40,173.53 6.25%
5 0xd1a6ece89dc224201851aa1f3b5600cea0761e59 479.07 $29,721.62 4.63%
6 0x2612a04a4aa6f440ab32c63dbed46cf06b0c3329 275.80 $17,111.12 2.66%
7 0x1b9524b0f0b9f2e16b5f9e4bad331e01c2267981 225.08 $13,963.83 2.17%
8 0x60c7aea107ea3cdab21455e187cfb7e54e09b760 208.63 $12,943.73 2.01%
9 0x8c06e3e8dbc243e95129ed5d2b0bd9b8f35be317 163.24 $10,127.71 1.58%
10 0x12f50e138d34d5b9b9f50dffe5ac3068cfa7756b 159.12 $9,871.69 1.54%
11 0xa668b81d9c3698d507b613d2b0df7a6b30e4c5c3 152.93 $9,488.13 1.48%
12 0x8865664fbce90efb83ffa6720e70414cbe59f90d 151.45 $9,395.79 1.46%
13 0x4a5bb1c9347a0d4f7e06a29239162f03647d9232 114.18 $7,083.91 1.1%
14 0x29bebe10dfb45e26b13d8de940cab8b04069e3f1 106.37 $6,599.46 1.03%
15 0x97e6dbafe1978ca6435dcf0b32f985f6123f2c31 106.03 $6,578.39 1.02%
16 0x67d11acca5a1ae557146089e99bc1a524c747f30 105.25 $6,529.74 1.02%
17 0x0f4c233ad6680910480af94b07704d05914af4ac 105.11 $6,521.08 1.02%
18 0xc3dea5916d9e0e4e699fd7d949a98657ded52e8c 100.23 $6,218.50 0.97%
19 0x7a61f073517a513cebd09ca940629f88d8ba1cb3 100.00 $6,204.07 0.97%
20 0x8873091ab86e59fd2279764b6753f48a43139df8 100.00 $6,204.07 0.97%
21 0x242e8f756f86caccfd7282b777a9e8d1900c0333 100.00 $6,204.07 0.97%
22 0x3f7a3df9c6f5574b6e67fb26955b75e52a4e2b7e 100.00 $6,204.07 0.97%
23 0x2a0bc9f2cc3936cfc7d4847184e444914147600e 94.53 $5,864.87 0.91%
24 0x2e2dbda311f6b34a2a17fcdcecff86597c6bdf40 90.62 $5,622.32 0.88%
25 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf 85.00 $5,273.40 0.82%
26 0xd0b96b9d5590f512dd1f466aac41441b6e0dd5e4 81.43 $5,051.77 0.79%
27 0xf455bb2ac22ed7171e0033a614bf70163b157881 78.34 $4,860.38 0.76%
28 0xd1f3e5ba864e11c86101d4a7063358b0e087022f 78.28 $4,856.79 0.76%
29 0x191458d229eafe1e246e4c28d346fcb10acb12a3 77.30 $4,796.05 0.75%
30 0x6202e09b16c77a5ebd2c4ed99d1f9d653a02b229 75.01 $4,653.82 0.72%
31 0xbdb7c48535e95874f3522ed59f6173f36a7dc87a 74.00 $4,590.72 0.71%
32 0x7e7b4509e4ee79d27ddf969deed261d4754ec395 71.68 $4,446.79 0.69%
33 0xc9ada323a331711788f768567c6c03abb70eb95b 70.00 $4,342.85 0.68%
34 0x3432b45b9ee95bd5c31a726b936cf2ec719a2153 62.72 $3,891.49 0.61%
35 0x241b1c7cf128e8370db426fbd8186064c6f3be4b 57.99 $3,597.75 0.56%
36 0xa910f92acdaf488fa6ef02174fb86208ad7722ba 54.71 $3,393.94 0.53%
37 0xe2fe530c047f2d85298b07d9333c05737f1435fb 52.00 $3,226.12 0.5%
38 0x279fb445ec0ad02482b2edb154d1003b1ddab713 51.85 $3,217.06 0.5%
39 0x0990fd97223d006eae1f655e82467fa0ec5f0890 47.64 $2,955.49 0.46%
40 0x50b2c07f0269ebf0e906feeea9d5c90c42d9fd24 43.70 $2,711.31 0.42%
41 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b 42.29 $2,623.60 0.41%
42 0xbe2ee415ec954827228d0ae95a6610400d5613f3 42.00 $2,605.71 0.41%
43 0x7221dcacdab745ebc827578dee7c46ebc41ae7eb 38.87 $2,411.38 0.38%
44 0x98fbebd73be3359ce58710c5845d4d11cb01e949 38.76 $2,404.70 0.37%
45 0x230cef50d746624aab59597e0031fbb47b7d466f 38.76 $2,404.53 0.37%
46 0x562680a4dc50ed2f14d75bf31f494cfe0b8d10a1 37.52 $2,327.80 0.36%
47 0x9e884c13a65e57b0ba4d2c3d608724fee28b42cf 36.58 $2,269.24 0.35%
48 0xbacf894bd4dfbc532bb01c7a0a23b43a7f1a261c 36.40 $2,258.57 0.35%
49 0x9879286ddfc1238f67d47265c46baf55b955c326 36.14 $2,241.96 0.35%
50 0xbca0cdbdca5134df5d94d4dc7721fa5cf1ed1063 34.59 $2,145.93 0.33%
51 0x2013327cfd7d84e95655a6d5c95efcfd14c24c98 34.08 $2,114.41 0.33%
52 0xfc9c23805e0ea556652819f893b3655c1063c111 34.07 $2,113.63 0.33%
53 0x048ccac11b00b5d6668896255f93a7fb11c128ec 33.25 $2,062.85 0.32%
54 0xc1be67ae82bd934b4a5e0c0f5c91dd5f3067687e 32.07 $1,989.42 0.31%
55 0xab6ca2017548a170699890214bfd66583a0c1754 31.59 $1,960.00 0.31%
56 0x08b3febad7fbed160fd6456764a00ad4c1dd29bc 31.01 $1,923.99 0.3%
57 0x066dd63e0d7761f9f75d8ae9cf1c4e369dbf7324 30.00 $1,861.39 0.29%
58 0x93f5af632ce523286e033f0510e9b3c9710f4489 30.00 $1,861.36 0.29%
59 0xa0bb6fb06bf31d5fac3727d4af1f5c6689e2cc2d 30.00 $1,861.25 0.29%
60 0x963f971a9a10926a0bb28be1f73e1b6160fb4b59 29.40 $1,824.00 0.28%
61 0xd48c22835689f27fb9f00460353895c7cfbff845 28.31 $1,756.16 0.27%
62 0xed48fc5c484ea8ac8b9991fca7d854c6a0fc3660 26.82 $1,663.82 0.26%
63 0x2762c7fe932b8688508fff24ececbbca92a128c4 25.20 $1,563.43 0.24%
64 0xd6ca8e37a47996b9e381f452d875ff75dbb73357 25.11 $1,557.90 0.24%
65 0xa6123528f0e1226cda6f0a1dd089c59b5b434874 25.00 $1,551.02 0.24%
66 0xd751257c1e18f06df9aa9ff7bd3d8e360c7b63db 25.00 $1,551.02 0.24%
67 0x6666662fbb6eeb88a7978b4fa45b543bc4f61761 23.00 $1,427.18 0.22%
68 0xef744437d36dc749eda0453ae75ebe5bdf5b6d59 22.64 $1,404.80 0.22%
69 0xe2768806620471d87771da5195a6494800dc700e 22.23 $1,379.30 0.21%
70 0x83c6db179c0202a0c6d8ebdaa185b80cccb9eff8 21.60 $1,340.12 0.21%
71 0xb840fe2b3fd8f75275240c671d6ec659e4c9a500 21.04 $1,305.53 0.2%
72 0xe1d7c67221d414d95cb5a9089ba364cc17a9eab3 21.04 $1,305.03 0.2%
73 0x06111ec111c316de825ae5c899ed989a40f552e8 20.90 $1,296.76 0.2%
74 0xe5c65ab5b67e6c9c4341a9e835bebd63285c4c8a 20.55 $1,274.94 0.2%
75 0x404c1aa9e136cbb0f909ff2519838ea44ccd6455 20.19 $1,252.50 0.19%
76 0x49445598dc7e4d02de22318c525eba18003b6261 20.00 $1,240.82 0.19%
77 0x396f4eef2d71926840596b76a604fa3db43302c6 20.00 $1,240.81 0.19%
78 0x71094e38443f085c98a0d35d1abbe841caaea6e3 20.00 $1,240.81 0.19%
79 0x1672b17b0f67a17488c300253fa6b68c86f1b367 19.29 $1,196.52 0.19%
80 0x6314fcd3ebbd6e297b41edf82302174f364c5140 18.81 $1,166.84 0.18%
81 0xed58d126f3c8c494c86f20fd01bdd8c6d7ec8167 17.76 $1,102.11 0.17%
82 0xfa8fbdaf061d30b488dcc27711b5ce0fc16b8dc3 16.06 $996.20 0.16%
83 0xebf919b0dafb9ea4bf324108a142c64a69052d8f 15.88 $985.48 0.15%
84 0x7088c0ce6d2d91ee8ab864a6a9e571a63a61ab91 15.39 $954.75 0.15%
85 0x88bb87f9b01d5389b259c8f56d2d4b86090e3741 15.38 $954.11 0.15%
86 0x104d5246afd8ca06fec71d9a60ba998277aca278 15.00 $930.61 0.14%
87 0x768f2a7ccdfde9ebdfd5cea8b635dd590cb3a3f1 15.00 $930.61 0.14%
88 0x56de5863c2dc8a4a72d44830832e34dd84d797db 15.00 $930.61 0.14%
89 0xd63e7418c45bf738e76a3fde5bbb4e515994a8af 14.93 $926.41 0.14%
90 0x002c1ed59faecf2abd504e72389ce893675f0d5e 14.00 $868.57 0.14%
91 0xc08de9d8834b3ee012d684db239bf7868c818327 13.66 $847.48 0.13%
92 0xc669b5f25f03be2ac0323037cb57f49eb543657a 13.45 $834.32 0.13%
93 0x214bc6a17e022cff3676d3979b748f2940317957 12.92 $801.53 0.12%
94 0xae88ab7118493aa7c393c45e8fa8b0dfd0acdec7 12.73 $790.02 0.12%
95 0x22356a33a4095823cfadb5956b29e8768ee27479 12.44 $771.63 0.12%
96 0xb0e088ee2951af08060dd11de468e4d262948135 12.00 $744.49 0.12%
97 0x1fa4823613fb2424cbdab225fc1eefe3bd293c84 11.41 $707.95 0.11%
98 0x1b0755bb83cb008cb295d0f3a726083c3055f22e 11.38 $706.14 0.11%
99 0x17b3c19bd640a59e832ab73eccf716cb47419846 11.34 $703.31 0.11%
100 0xcba1a275e2d858ecffaf7a87f606f74b719a8a93 11.28 $699.83 0.11%

Thống kê top địa chỉ trữ MEME

Top 10 ví đầu bảng chiếm 46.3% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 57.34% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 75.01% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 85% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Degenerator Meme (MEME). Top Holder MEME 01/2023 - GiaCoin.com
4.8 trên 656 đánh giá