Tiền ảo: 22,419 Sàn giao dịch: 538 Vốn hóa: $1,085,817,828,398 Khối lượng (24h): $65,979,255,110 Thị phần: BTC: 42.1%, ETH: 18.8%
DefHold (DEFO)DefHold DEFO
Xếp hạng #8504 01:18:00 25/08/2022
Giá DefHold (DEFO)
$32.05 0%
0.001479 BTC 754,066 VND
Thấp: $32.05 Cao: $32.05
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 0% Thay đổi 7 ngày -0.58%

Chuyển đổi DEFO - USD - VND

Top địa chỉ DefHold (DEFO) theo số dư

Có tất cả 459 ví lưu trữ DEFO.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ DefHold (DEFO) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x0b316150f91dbd9a234b870cc75aaf57def1be43 10,839.06 $347,433.02 90.16%
2 0x5413e185519f03abd92326b4aa303d64fc31d548 355.85 $11,406.39 2.96%
3 0xb03673871f9b4dda4c9bff68dc38ce1edebf7475 280.43 $8,988.94 2.33%
4 0xe19ae82b236b44b0aa5a947bc057031327cc9743 62.04 $1,988.60 0.52%
5 0x650e92baad58c28d6f2e3e42c314dc131b115459 52.69 $1,688.96 0.44%
6 0x392cb8d8280e1a61faa3c3fd608ac63eaf05ce9f 39.20 $1,256.64 0.33%
7 0xc7638682ebc25aee5b5e792bae58da15300e5687 26.14 $837.87 0.22%
8 0xa1671a34c5066eef436d0eedfa96f78d6c0d9d4f 24.08 $771.87 0.2%
9 0x54d960235aeed2821b9af7a76f4b981c49500595 23.24 $744.98 0.19%
10 0x8bc85b41bc3f343752389f5e75574ead36dae474 22.37 $717.13 0.19%
11 0xa0e1f1453184e9aa9fde587a0e1de10aa8f3d25c 17.25 $552.95 0.14%
12 0x6794471ebc084a4ca462c506afeabb93d9657c25 16.73 $536.25 0.14%
13 0x5dbccf75c2d698be403d7c6888282b9ffc8766b1 13.35 $427.87 0.11%
14 0xa9fd3fb86244a575284d5627576c4c9efccd62f7 12.30 $394.32 0.1%
15 0x259f35530902c36f15fbbbe05815da0ed93aceb5 11.77 $377.31 0.1%
16 0x7ce96bc30ae8a149c4583105f1b5065a485454f4 11.16 $357.74 0.09%
17 0xe481f2311c774564d517d015e678c2736a25ddd3 8.49 $272.27 0.07%
18 0xc165b0c313b945a7159df91438daf5acf0f92c44 7.07 $226.51 0.06%
19 0x0939ae4ccbd133559a6500f5a04a069754dab591 6.81 $218.29 0.06%
20 0xabe466c00751628d383329aee5a82da0cde5947d 6.71 $215.09 0.06%
21 0x53169fe9dd7338aebe407d4fa0c8004b23b1caab 5.79 $185.70 0.05%
22 0x979c4cf97793e2474c5a1a3b1b06b9d239245f77 5.75 $184.24 0.05%
23 0x4ff92dd0c8ea4d51cf46ae38a8d79cb66f7618fa 5.46 $174.91 0.05%
24 0x67d01741aa3fc77a420adef43ff92500826a5cbc 5.45 $174.59 0.05%
25 0x41f9af1f437523b8dd9cf4a654149bc7a49e106b 5.26 $168.55 0.04%
26 0x9ba3560231e3e0ad7dde23106f5b98c72e30b468 4.97 $159.36 0.04%
27 0x0e6b1386e537e784b65128c61ba648eef57c3baf 4.65 $148.91 0.04%
28 0x11ededebf63bef0ea2d2d071bdf88f71543ec6fb 4.48 $143.63 0.04%
29 0xd547b6ce9c7e05ffab73d77f9eba117e091ae3be 4.45 $142.79 0.04%
30 0x5b66367bb3863d16505f3780fdc27f0817e1e6b5 4.00 $128.22 0.03%
31 0x32371b624fad61fcc122813ac42ec6f8639f7fb4 4.00 $128.22 0.03%
32 0x9b8f5836f00b585b6a2329e6f12bc5661c1d2af2 4.00 $128.22 0.03%
33 0xe2a6a3bbf965d143c21f445d8befa0b7960adb76 3.94 $126.37 0.03%
34 0x163d560b201c984206df7d3782f7cdc86c6e1135 3.84 $123.22 0.03%
35 0x997ddf2fccd2be263fb769c39448879ce5753e36 3.83 $122.62 0.03%
36 0x98af4e0d58481086255071519078bd28510e7e52 3.78 $121.24 0.03%
37 0xf60154b7b39dad516f4cb8f580cd896ca06641db 3.31 $106.08 0.03%
38 0x73ebb7e33c8fea0d2834317cf8038094dcc92b81 3.30 $105.82 0.03%
39 0xc57b0575f0fc88e435f6a6780f2a727f58b44d0d 3.18 $101.89 0.03%
40 0x106da5f1d7636f332068901ddbd11c8686e5b193 3.00 $96.16 0.02%
41 0xe903b8c66bffa79588a79d5b0f442604839ef48a 2.95 $94.70 0.02%
42 0xa247b8bfa2e27b7bcef5d024532b44f2955b08fc 2.62 $84.03 0.02%
43 0x0ef45edeaf2a9927d3b69cf2c8ea1befe10eb986 2.62 $83.97 0.02%
44 0x3fbdad4770b7d349a52afa7d22443c0a3160cd2c 2.55 $81.67 0.02%
45 0x5ac8239229d38577d9a1f09c3704fd5b13443006 2.53 $80.94 0.02%
46 0x959398fe03b1b7dc43231b90d73a33d798353a79 2.50 $80.13 0.02%
47 0x4a386db8d6040a9ae35367893a765efb0734559f 2.50 $80.13 0.02%
48 0xa1aef27deaa60a076c2105f9921a6ae79e3a72ec 2.47 $79.21 0.02%
49 0x5005c06d47a8814c20fe8f6b9f18807a45fa57f1 2.39 $76.47 0.02%
50 0xf40e2d4f122674140fdbd9e847dee6a08541025c 2.19 $70.10 0.02%
51 0x3f6abfecc1b5087564887adfe9791c2f230fb9b2 2.06 $66.14 0.02%
52 0x6fc8523c1297b8cc753e5507433e7e32f5313261 2.02 $64.79 0.02%
53 0x6b51efa665c1024b5e5117f01b96e568dfddf617 2.00 $64.11 0.02%
54 0x32f5d71df300cc74d530007980c4c3fb8d492d93 2.00 $64.11 0.02%
55 0x63613b8b5b3e7230e4af7404bac1e4adc2aab6d9 2.00 $64.11 0.02%
56 0x2378be427a4094d1c27e9b156030846bee0cc68e 2.00 $64.11 0.02%
57 0x434ffe1dc9ce6b8ec57883c7812d2f209cfc793f 1.90 $60.80 0.02%
58 0x9bfc06857eac1b39e723a2222e658c5ca8f8f6ff 1.89 $60.52 0.02%
59 0xb0f1b2e11ff7faac07ef698c78b1a796d902714e 1.83 $58.50 0.02%
60 0x8d5db0c1f0681071cb38a382ae6704588d9da587 1.83 $58.50 0.02%
61 0x11e320396ec6355ee6ec18393a1ed95adffafd8d 1.81 $57.90 0.02%
62 0x61838716277002f0b74380739e9bc2684f75825e 1.80 $57.55 0.01%
63 0xef3f3ea291bdfe930df3b0721004a58c924ca017 1.78 $57.21 0.01%
64 0xd6d589cdbc8d7252958c6f3575d77d181a73868a 1.78 $57.15 0.01%
65 0x9fe1d8ec2660e1ecf0f2942f1f183208424dde93 1.77 $56.62 0.01%
66 0x92ab6861227266cfa22ff50cc1f1df5cf45d394d 1.75 $56.06 0.01%
67 0x01be28a816284cd87cdee2ec580d63eac0a3abb7 1.74 $55.79 0.01%
68 0x6aa91cd8fa0d832ffb49520ee2c45c15e4b4729c 1.71 $54.84 0.01%
69 0x3ee7967195dabb26f9e68768560aeb870537f50d 1.67 $53.62 0.01%
70 0x9f64fe4ec6b2acc467f096ef1b5eba88329e8eaf 1.67 $53.62 0.01%
71 0xca64d9e72ec188811af49d7f96ce53825e32dabc 1.66 $53.13 0.01%
72 0xb3cc5ebcd197ffa5a30436e8f766b6a01623e406 1.63 $52.13 0.01%
73 0x5d37a712e163c0f4a2bb70b7cf0590eefe13393d 1.62 $51.88 0.01%
74 0xb884958fea444ed8b651e8815b5053b4f934b048 1.50 $48.08 0.01%
75 0xfcb2b0843435c65061c0ded6ece530e315097ed5 1.43 $45.71 0.01%
76 0x73887c6e38446c8f90e994fd0b9af4e4fa3c8e57 1.34 $42.92 0.01%
77 0xea2e89935f01754ae776fdd865593e7431a3b1d2 1.34 $42.91 0.01%
78 0xdde69003ce8993a63f8f8c901e519113f224ea5b 1.27 $40.73 0.01%
79 0x53e1c89811989175a94b764480e6b92821c3435d 1.27 $40.72 0.01%
80 0x68e74e66b23c09fd7acca57bea1c6dd7fae8fe0a 1.25 $40.22 0.01%
81 0x5df88ffd3ac292a91c5e2d24abe322b1c7dbc4d3 1.25 $40.22 0.01%
82 0xf61b4f585124173fbd327fbf6e98d311ca5f023e 1.25 $40.08 0.01%
83 0x5b0a47aa484c38a21126fbd9954cb9330797e321 1.22 $39.16 0.01%
84 0xa1a8c3a355d9705f797e6ff34b5388bd1e5bb4fa 1.21 $38.67 0.01%
85 0xc5490eafa3999916077c14e91db8bc559622fc2b 1.20 $38.46 0.01%
86 0xe4765356396d280de0690cd763a4612a44778bba 1.19 $38.14 0.01%
87 0x34da6eea5db82365e215ecbd222573333922e25f 1.16 $37.14 0.01%
88 0x54734fb2738c1dfdaa4de703126db149ab7855f4 1.15 $36.86 0.01%
89 0xf009d5bbbb5a81e0a3844c7fb0534ed5a79d3487 1.15 $36.83 0.01%
90 0x378730f7caf68780d1ed8c14cd389adb25c35759 1.14 $36.52 0.01%
91 0x338c84e032119a50a008555131d5e5ac386c7914 1.13 $36.06 0.01%
92 0xa735859e6030995b133d55e8209a8bfbd792ddaf 1.09 $34.96 0.01%
93 0xe64221db19c1b7841ab034e289bc7e8c6b3b40e0 1.08 $34.63 0.01%
94 0x41a2f4da59e5e4c7cddff043bee2818f63d37d6d 1.07 $34.25 0.01%
95 0x3687875eabc9a9a34efbf6ca0439a45f8963a70f 1.06 $34.07 0.01%
96 0x520dac50476df6594c599a1ba589744008892113 1.02 $32.85 0.01%
97 0xf4b2936c8bd6e7b374e94a469fde59a389c5ebf1 1.02 $32.80 0.01%
98 0xf2b506a799159ac4add1ad7182d1635b6cf5dc24 1.01 $32.43 0.01%
99 0x77b8ba7fa7d634a8dba23012d5a4ae458cfd0ee3 1.01 $32.27 0.01%
100 0xd84f8623f6516ca1681481f3e5c2b6bc9c711b17 1.00 $32.05 0.01%

Thống kê top địa chỉ trữ DEFO

Top 10 ví đầu bảng chiếm 97.54% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 98.47% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.39% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 100% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ DefHold (DEFO). Top Holder DEFO 02/2023 - GiaCoin.com
4.9 trên 631 đánh giá