Tiền ảo: 22,371 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,077,635,954,479 Khối lượng (24h): $50,787,559,255 Thị phần: BTC: 42.4%, ETH: 18.6%
Datum (DAT)Datum DAT
Xếp hạng #7439 10:53:05 09/12/2021
Giá Datum (DAT)
- 0%
- BTC -
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 0% Thay đổi 7 ngày -100%

Chuyển đổi DAT - USD - VND

Top địa chỉ Datum (DAT) theo số dư

Có tất cả 11,537 ví lưu trữ DAT.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Datum (DAT) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xd90b57ba0dda2c837df0d3e49b118d7beff139b0 665,874,925.46 $0.00 25.09%
2 0xed6ee38abada2df22986f3db8ec6d5bb5051f4c2 530,000,000.00 $0.00 19.97%
3 0x17f0edbbdc33447977b8373326d0a3641e3cf611 334,923,294.74 $0.00 12.62%
4 0x46705dfff24256421a05d056c29e81bdc09723b8 315,882,355.53 $0.00 11.9%
5 0x6748f50f686bfbca6fe8ad62b22228b87f31ff2b 135,541,338.19 $0.00 5.11%
6 0xfa4b5be3f2f84f56703c42eb22142744e95a2c58 106,197,654.10 $0.00 4%
7 0xf8e563db35de34188e99243075d9571a67681aec 34,612,621.39 $0.00 1.3%
8 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b 30,687,137.30 $0.00 1.16%
9 0xfdb16996831753d5331ff813c29a93c76834a0ad 27,337,302.53 $0.00 1.03%
10 0x25a9b7f476949562b2b7e1c0aa1d4f3245b0c062 19,009,039.44 $0.00 0.72%
11 0xadb2b42f6bd96f5c65920b9ac88619dce4166f94 17,979,329.85 $0.00 0.68%
12 0xe9d94bdc16632e2ecf0165531cff154ee4daa6cd 17,848,583.33 $0.00 0.67%
13 0xb2298be35b573acbbf5063fc2d611cdf14f7b2c0 17,733,916.66 $0.00 0.67%
14 0x5c985e89dde482efe97ea9f1950ad149eb73829b 17,610,354.58 $0.00 0.66%
15 0x55bff246b61ad756f5592a9d9793fc3d1add846e 17,264,512.30 $0.00 0.65%
16 0x1692e170361cefd1eb7240ec13d048fd9af6d667 15,125,909.62 $0.00 0.57%
17 0xab5c66752a9e8167967685f1450532fb96d5d24f 11,719,046.46 $0.00 0.44%
18 0xa20f10289248717374e9b7776dc368aa526cb6f2 10,369,773.00 $0.00 0.39%
19 0x453095fc585c5fda2756ed16990463038a6d8a17 10,175,062.97 $0.00 0.38%
20 0x1453a2715052b62eb61d8abb81f6b9ff527d8b10 9,955,555.56 $0.00 0.38%
21 0x13642ffbd78bd4e931db3004d94572863049280e 9,955,555.56 $0.00 0.38%
22 0x516fee847d79774722e50e8791574e75c7432b59 9,821,355.07 $0.00 0.37%
23 0x075538bcb3958d8517338aaac300962158b66e87 7,954,495.41 $0.00 0.3%
24 0xe93381fb4c4f14bda253907b18fad305d799241a 7,717,070.50 $0.00 0.29%
25 0x0c6c34cdd915845376fb5407e0895196c9dd4eec 6,910,111.36 $0.00 0.26%
26 0x38c6f62a154a693f070bae65cc73a6f6cebfae0a 6,207,601.78 $0.00 0.23%
27 0xef58321032cf693fa7e39f31e45cbc32f2092cb3 6,037,500.00 $0.00 0.23%
28 0xa6ebddd78f7a41f336ac6ed23d490d02666fd870 5,499,562.49 $0.00 0.21%
29 0xb1d2b57460dc60fc35cb8e456006aca6d94b4314 5,037,500.00 $0.00 0.19%
30 0x30c22d6d866aa7402cec1d659e2d4fce1b7a89bd 4,980,472.73 $0.00 0.19%
31 0xb1c0de11b66745a564913177ca84323634427372 4,276,776.07 $0.00 0.16%
32 0xd215bcec3efb349f58802bbf2f64087f46180f78 4,041,187.13 $0.00 0.15%
33 0x06bb25da59680b0a0da968029490dceef3f8e496 3,847,241.30 $0.00 0.14%
34 0xb1fba10c0520710eccb7a619dba2e71a38bc0215 3,793,947.01 $0.00 0.14%
35 0xc2e7aa279f277c0fe1e3f4714f08ff74dc535011 3,566,806.00 $0.00 0.13%
36 0x52b5d2239fad25f7b08d23187601310108c85148 3,424,339.89 $0.00 0.13%
37 0x1a12af86aa83a8347f4fe4824757d95d43a9845c 3,273,720.08 $0.00 0.12%
38 0x82a68a510eb2f0c890d9f1e8cf27a193ce967814 3,224,527.03 $0.00 0.12%
39 0x5064362bf123f84fd751b2b5351055ac9e764cf7 3,218,160.21 $0.00 0.12%
40 0x2765406895a9e27e51f105ee6a2a371dee42e716 3,077,072.97 $0.00 0.12%
41 0xbb4341a05fdd366e83af5e6947bb37a2848fc862 2,666,075.30 $0.00 0.1%
42 0xe583133d765af16ef8e06dba69c39d57d00b9104 2,620,000.00 $0.00 0.1%
43 0x4120b0b3e62f119c289bf189a17258e748e0f982 2,560,903.07 $0.00 0.1%
44 0xed394172ddc02f8163ba7ac932670c3050b7b9ee 2,500,617.73 $0.00 0.09%
45 0xc6300f80f7dee8b0525af2d9dc0ae5922f61bd46 2,349,061.80 $0.00 0.09%
46 0x9748538c19493a433526fdeaa29b9ebd16169719 2,348,882.20 $0.00 0.09%
47 0x969ca8f6e78d90f3c603217524252a1ae33fa403 2,303,887.80 $0.00 0.09%
48 0x497d7e592d0a19b74e898e922dd6b5cd72ea5176 2,260,322.58 $0.00 0.09%
49 0x3c057958c8cdd52dd585a814c11fe333ff8127bf 2,187,500.00 $0.00 0.08%
50 0x94cb92a2b89b384781bc860ba282ec655d2bb104 2,143,261.67 $0.00 0.08%
51 0xcb4b26100aeac3be7b7f0712017118a1b8b852c4 2,016,073.40 $0.00 0.08%
52 0x20b899ffc06d08966aa0039dd4fe52ba917757bb 2,000,000.00 $0.00 0.08%
53 0x2acdb44596e2b6ffbbf62614c9aad9cd04980248 2,000,000.00 $0.00 0.08%
54 0x19fc13baea0ddc92c17291b3897e1e4f240ee4fd 1,986,178.85 $0.00 0.07%
55 0xbf8856c73fb0a909c0995111195ae32f36916f82 1,917,029.99 $0.00 0.07%
56 0x2193c89f21a2809a30321536f0de96b9fef33fc2 1,900,000.00 $0.00 0.07%
57 0x7cde0108403ae7f8335ba2d79b1122c26579917a 1,858,825.52 $0.00 0.07%
58 0x267bc904035aa244dd47f0643194a259615c091f 1,754,720.00 $0.00 0.07%
59 0x8d12a197cb00d4747a1fe03395095ce2a5cc6819 1,729,266.39 $0.00 0.07%
60 0xff655c40813fce5d77012f0c6f1ec4189d7e1dbc 1,687,761.50 $0.00 0.06%
61 0xfac97a90fe540144e2955413d9e164cbaa41dbc6 1,653,367.92 $0.00 0.06%
62 0x2ebfba6bd579877d2f29c112b24b32cfe0600d00 1,577,997.35 $0.00 0.06%
63 0x6d82fda6e5d6dedf42042f3ddfa2b78b152b6402 1,487,500.00 $0.00 0.06%
64 0x162cabd1c13a55cd3ad4ac93b836fe157351d9e9 1,483,769.95 $0.00 0.06%
65 0x4ada24ebb2f598d8bbe3e38fbf44d0fe5c871671 1,447,962.50 $0.00 0.05%
66 0x292f234075dd2cccc4621cfe868c1bb7843d3b4f 1,381,941.77 $0.00 0.05%
67 0x65872210d88d73f03e8ffcf30a11d33e6d4365d5 1,377,500.00 $0.00 0.05%
68 0xc22ec88cf9de003d5b3f5764210e93fd67315967 1,358,667.15 $0.00 0.05%
69 0x909e6740246d129e1ee4e84ac2b3ecbe7bdf485f 1,353,625.00 $0.00 0.05%
70 0xa1d7b357bf345390974b11b4f890d9ae1b5709ea 1,231,189.05 $0.00 0.05%
71 0x12f8f25bbcdb6e99f7ba957989f62f9a22a9bab0 1,230,414.67 $0.00 0.05%
72 0x4ffe30c37d270ececb8768bd86fa48345cd6e8c9 1,200,000.00 $0.00 0.05%
73 0x1201c1afe13cfd18a193a875f928eba68af2b48a 1,187,500.00 $0.00 0.04%
74 0x5e3c148c329207e8bac780874a53843d0dfa431c 1,073,076.16 $0.00 0.04%
75 0xc02de8d28dc7c904cb4b3e823a1e0887f7b1a348 1,071,561.00 $0.00 0.04%
76 0x1062a747393198f70f71ec65a582423dba7e5ab3 1,037,632.25 $0.00 0.04%
77 0x9dfe0fa6bef944790c98c976328b5a9ffc204073 1,004,388.08 $0.00 0.04%
78 0x5b81de4a02de4839a6e6e69a7a3f01897bea26a0 1,000,000.00 $0.00 0.04%
79 0xce3d21186c037f6812664cc0ac1da7fc1a06b921 1,000,000.00 $0.00 0.04%
80 0x5bdb5b783ddc015d8355bbeeb08628356633e44a 991,495.89 $0.00 0.04%
81 0xd08965318783057349c5c9bf19eae643703d31d3 985,335.89 $0.00 0.04%
82 0xeee28d484628d41a82d01e21d12e2e78d69920da 952,218.28 $0.00 0.04%
83 0x7c4b132ffb0fa246073fea9aa87589a7786d20d0 950,000.00 $0.00 0.04%
84 0x66feabe62013d26297598c828faa2db89a1de20c 950,000.00 $0.00 0.04%
85 0x2d7e910a20e457fb378b32ac701d399c8db96d3f 927,708.50 $0.00 0.03%
86 0x1f7ceeddb6d93a35d717f47ec6e277d1b4af9ffb 887,113.54 $0.00 0.03%
87 0x0000000000000000000000000000000000000000 857,508.09 $0.00 0.03%
88 0xa016ca728eb4c1700512bb9d77f01f33abdccc18 839,600.00 $0.00 0.03%
89 0xbb9c80daba9345ca9d399d8efa6cec3a983f181e 814,394.45 $0.00 0.03%
90 0x3649604fbc39efe68dc27b5e06763d363ee8ab83 804,886.15 $0.00 0.03%
91 0xd93b6ef432b9f0217e5e43ad6b5419014ecfcfc5 802,614.95 $0.00 0.03%
92 0x217b7dab288f91551a0e8483ac75e55eb3abc89f 799,826.32 $0.00 0.03%
93 0x3f4e7b05aec14d78271edae46f4584621a221462 799,271.72 $0.00 0.03%
94 0x5412e5138c9f444140b8bb9a86eefe9ecb4f8276 798,844.06 $0.00 0.03%
95 0x10c619d0365d4b7ca9f4c6a331949304ce1ef855 776,975.00 $0.00 0.03%
96 0x4a83b5632b89f98339ca05c65e3b9f7410df654a 709,822.45 $0.00 0.03%
97 0xe14e14eedd1974653e2be894abd1c4971f48db3b 700,000.00 $0.00 0.03%
98 0x4acf1a8bb202cfbe710e5d698d03bf8f47684b8e 699,830.00 $0.00 0.03%
99 0xd6b706b5e3954fc5838b047c821a198aebf14aa0 691,886.14 $0.00 0.03%
100 0x76d0826f4e374e6bce17307684978e244bb54961 688,479.64 $0.00 0.03%

Thống kê top địa chỉ trữ DAT

Top 10 ví đầu bảng chiếm 82.9% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 88.39% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 93.28% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 95.6% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Datum (DAT). Top Holder DAT 01/2023 - GiaCoin.com
4.6 trên 623 đánh giá