Tiền ảo: 21,910 Sàn giao dịch: 528 Vốn hóa: $854,469,869,533 Khối lượng (24h): $37,151,079,752 Thị phần: BTC: 38.2%, ETH: 18.2%
DAOstack (GEN)DAOstack GEN
Xếp hạng #1851 16:43:00 03/12/2022
Giá DAOstack (GEN)
$0.004615 8.51%
0.0000002719 BTC 114 VND
Thấp: $0.004232 Cao: $0.004625
Vốn hóa thị trường $226,273 Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành 49,029,095 GEN
Thay đổi 1h -0.1% Thay đổi 24h 8.51% Thay đổi 7 ngày -68.94%

Chuyển đổi GEN - USD - VND

Top địa chỉ DAOstack (GEN) theo số dư

Có tất cả 7,529 ví lưu trữ GEN, trong số đó có 29 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ DAOstack (GEN) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x5e682cb9b6dc4b0fd299908672839556485e992b 10,970,905.00 $50,631.53 18.28%
2 0x849d52316331967b6ff1198e5e32a0eb168d039d 5,916,083.73 $27,303.16 9.86%
3 0x80d63b12aecf8ae5884cbf1d3536bb0c5f612cfc 3,343,376.02 $15,429.92 5.57%
4 0x2e10252fb7d957dde19970a5300ef0a06fd49126 2,804,498.71 $12,942.97 4.67%
5 0xf37ed742819ec006b0802df5c2b0e9132f22c625 2,035,617.62 $9,394.52 3.39%
6 0xe3ddba0f760d40fb7725d11a8bc4b62e2b092929 1,143,172.67 $5,275.83 1.91%
7 0x378bc1da9b25153c3c08e86b09b902cfd4726a2a 1,104,063.93 $5,095.34 1.84%
8 0x4e5c0576736ac8899797dbdaa4188960c60822c6 940,889.47 $4,342.27 1.57%
9 0x26cc0eab6cb650b0db4d0d0da8cb5bf69f4ad692 772,439.23 $3,564.86 1.29%
10 0xb4fb31e7b1471a8e52dd1e962a281a732ead59c1 761,016.45 $3,512.15 1.27%
11 0x2a0c0dbecc7e4d658f48e01e3fa353f44050c208 726,958.73 $3,354.97 1.21%
12 0xe991cd0ea8190d452b8e027b81dc63f1efc90895 708,883.45 $3,271.55 1.18%
13 0x40d2fa6ea02dfdd81ea621a1853069fbe39acc18 591,684.22 $2,730.67 0.99%
14 0x5157c43dc0bfe6019fa1111b2177ec152c865783 529,985.00 $2,445.92 0.88%
15 0xece6107d9d009d5df699d7b943e22f94633f9764 526,107.82 $2,428.03 0.88%
16 0x3cb015e66054f13448af653600fe4fc04e4d40c1 468,940.86 $2,164.20 0.78%
17 0x2dbe1840c39495c58b2d57a046c7f805fd42a2f3 450,732.74 $2,080.16 0.75%
18 0xea061a2677b5f4bc8250b29c1ecdfb16035f5dd3 447,307.86 $2,064.36 0.75%
19 0x33e7e2981cb3c3a8e6576b109843b639975f425b 404,698.77 $1,867.71 0.67%
20 0x155c176fed833371f7fa02ecf62daa9fd9c7c5f4 393,666.19 $1,816.80 0.66%
21 0x562680a4dc50ed2f14d75bf31f494cfe0b8d10a1 392,033.23 $1,809.26 0.65%
22 0x9d94ef33e7f8087117f85b3ff7b1d8f27e4053d5 356,970.43 $1,647.44 0.59%
23 0x74f748f5156f5df5313ac74fe1cb2893eb2c0172 349,791.13 $1,614.31 0.58%
24 0x6bbad3f166f0419df5909432ec25dec90dffe077 344,642.38 $1,590.55 0.57%
25 0xe8dcc92e828bf35a5d4995fe71f385425e699e23 322,233.29 $1,487.13 0.54%
26 0x33ddd548fe3a082d753e5fe721a26e1ab43e3598 320,234.77 $1,477.91 0.53%
27 0x6ea6c65e14661c0bcab5bc862fe5e7d3b5630c2f 318,149.48 $1,468.28 0.53%
28 0x5dad228c6444fcf731396183d51be85a16d13521 300,000.69 $1,384.53 0.5%
29 0x8533a0bd9310eb63e7cc8e1116c18a3d67b1976a 299,504.97 $1,382.24 0.5%
30 0x07a9ba91afde5ec16ce2e766673999c1f88864e8 285,706.01 $1,318.55 0.48%
31 0x3c2c14e50db952ba63ec10dde385a5e6ba5d95d5 267,528.95 $1,234.67 0.45%
32 0x16aa0938e0531681901ba81611a432a24f510d38 256,666.22 $1,184.53 0.43%
33 0x625a7e227711ec95e928a725bcdb5a74f3faa39c 224,498.36 $1,036.08 0.37%
34 0xe0af963d68fe318cbaf20a9e2f9c438d47b8f57e 199,996.54 $923.00 0.33%
35 0x876eabf441b2ee5b5b0554fd502a8e0600950cfa 187,262.68 $864.23 0.31%
36 0x81fe0ddfc00871476e56a9f09ec755a01b9108ff 184,654.17 $852.19 0.31%
37 0x525fc5d4fca3bac67b150cd7821816dccf4471b7 174,817.56 $806.80 0.29%
38 0x9a535e6455ff01c8a7411383de1cb75a061be73c 173,493.91 $800.69 0.29%
39 0x3165634c3033dce70c3d826a4f7fa12ab3e9fce3 173,366.00 $800.10 0.29%
40 0xfa894448565fc4f4b92a0f1a2e8a3985fd2f831b 170,760.18 $788.07 0.28%
41 0x8e900cf9bd655e34bb610f0ef365d8d476fd7337 158,203.27 $730.12 0.26%
42 0xd751257c1e18f06df9aa9ff7bd3d8e360c7b63db 153,174.52 $706.91 0.26%
43 0x6f936d74b8f6fdc0d876490efa009e082a255913 152,698.39 $704.71 0.25%
44 0xd637982544787467a64cd4efa2f5d09fd65ef5ed 150,000.00 $692.26 0.25%
45 0x49959697da2d28bd476f6f4103bc9967ab5abe1e 149,041.26 $687.84 0.25%
46 0x7a4914310aca1cd55b659c3d48b176743cf2e8bc 143,862.01 $663.93 0.24%
47 0xb6e6dfcb7cf0e7ff6128cd120e97000bb9e2723b 141,026.35 $650.85 0.24%
48 0xe56b4d8d42b1c9ea7dda8a6950e3699755943de7 133,688.60 $616.98 0.22%
49 0x2de5a92e98a7e7cddaee3e3d3e1617251f8ca988 130,224.37 $600.99 0.22%
50 0x6203b019fa3e7772313ca5911eb03e675871e9c7 130,000.00 $599.96 0.22%
51 0x94493ebf7b2126563a5384cdae172d4d5bad6448 127,295.76 $587.48 0.21%
52 0x982df264b1d89e92d21277c560a499424b6543be 126,516.00 $583.88 0.21%
53 0x0dd9f3a5127e15e6874d388f6443132d09bbe059 119,867.30 $553.20 0.2%
54 0x1646df5511c45db70b8799ace573a8bbf056c36e 119,646.07 $552.18 0.2%
55 0x42d3f3f4fd2458b61ad5a8df58503d2ee7954720 119,068.44 $549.51 0.2%
56 0x332b8c9734b4097de50f302f7d9f273ffdb45b84 114,215.13 $527.11 0.19%
57 0x64e482233ca8bbfcd7fbcc670808fa0eb09c5cc3 109,646.65 $506.03 0.18%
58 0x8e01ef6a4d864698ff80b419fe9ec2e3c85e9e9e 109,179.35 $503.87 0.18%
59 0xdfd6d6f121d75cb027c445503b0fbe2933cb5888 108,927.58 $502.71 0.18%
60 0x1839a58d6a493070686897c34c8fd0781a0f7cc8 104,050.52 $480.20 0.17%
61 0xcce178cc0910536e37dfb510d94ab5668ee2bcb8 100,000.00 $461.51 0.17%
62 0xfe6f8b49f6fc5a02629c5f57915d2a154e252857 100,000.00 $461.51 0.17%
63 0x7da25442a58bed5369c980d785d24284bb5d26ee 98,064.49 $452.57 0.16%
64 0x0e268e688cdcd03c19c7c11eb7081af18ca96e4d 97,153.51 $448.37 0.16%
65 0x955406719731e9bc30fe8e2834d59dcc22d874d4 95,225.40 $439.47 0.16%
66 0x7b50be53a5b285d0f679ebfd373b540b17b7a92b 94,999.57 $438.43 0.16%
67 0x563669a777ca005a38bd7366c2dda53cc08891a8 92,365.00 $426.27 0.15%
68 0x1a4d817c801bfe10e20a6f6dba16351e92e2359d 92,083.29 $424.97 0.15%
69 0xa139fcba4ad3d26266710c0904dbdbe930c9d739 86,447.20 $398.96 0.14%
70 0xa39d1940b0c276d7774e019ca572ad513175d20d 85,555.56 $394.85 0.14%
71 0xa26ebe3551c1ee3a91521bcde412f00d86bdcf76 85,259.84 $393.48 0.14%
72 0xc00b1da9cf73abed9ae82782016f9e75e3377d6c 82,158.20 $379.17 0.14%
73 0x3df9044147e046ca40abe99c9833da1278a8585c 82,000.00 $378.44 0.14%
74 0x119a35543b984f3caaf77d86805344802c8cd566 81,476.00 $376.02 0.14%
75 0x4b1117f5a39a1001cd0a19bc926e1765fbf3f346 80,656.54 $372.24 0.13%
76 0xec6c2da85562a8dd9e6e42fab92004ab46a3bf2a 79,999.00 $369.20 0.13%
77 0x6a1cb6772c9050a8031d397d3306f01e9990092e 78,100.00 $360.44 0.13%
78 0xc564cfaea4d720dc58fa4b4dc934a32d76664404 77,500.00 $357.67 0.13%
79 0x5964e32e711b478f9152e5e67affa7d7e03d029f 77,082.11 $355.74 0.13%
80 0xcdc8350de77fa0769494938c12f763fb58a6286b 75,299.59 $347.51 0.13%
81 0x06187958873f11dc92b30e3e7ce780d0f6d110d1 71,428.15 $329.65 0.12%
82 0x8e4fd0a080818377adef093d99392813c3526298 71,073.08 $328.01 0.12%
83 0xe96d323ce6c0c8abe8b21a92d958d9fbd45b5a87 69,639.48 $321.39 0.12%
84 0xb112a2434328284fef4884b6e4266eb14b3269c9 69,275.34 $319.71 0.12%
85 0x2cea9893d103fa55584069ab3614f065d5608fd2 68,935.47 $318.14 0.11%
86 0x5789a38a3facfaa86ed950e88d79a9a2f6140052 67,706.77 $312.47 0.11%
87 0xd013140dea7f9f2e2f8a3d90282f2f29eb2d00b2 66,601.18 $307.37 0.11%
88 0xeb57a812abc5b3db70ec7e9f0794d524fee09934 66,589.00 $307.31 0.11%
89 0xccc4dcd160e49584ca8657f39d2a2f59ef520aff 66,588.74 $307.31 0.11%
90 0xce9e40536af23238f5a552dedeb55d15e5d71055 66,139.32 $305.24 0.11%
91 0x677a16bf837fd3ac55ea41a6f4bb515ec2343de5 65,084.09 $300.37 0.11%
92 0x4737a25c3e4b7c608e2b138b282b8959f631d30c 63,947.33 $295.12 0.11%
93 0xa99f0fc30702e88a740af91c7f50b627adb07ae8 63,547.36 $293.28 0.11%
94 0x6832eef13ff6476d612d875ed61e05da659b3e39 62,666.67 $289.21 0.1%
95 0x62de86d9411b0a8ebb5d958816b4eec16b09a903 62,280.00 $287.43 0.1%
96 0xab0f3ecf3702118275856029d9d180377e6bf7fd 61,389.00 $283.31 0.1%
97 0xb5a5d771d559176c83a5f682ca5a0e7acebcf65a 60,524.55 $279.33 0.1%
98 0x1ef663fc6270e9a80e50de03d40d35bb1e624673 60,393.90 $278.72 0.1%
99 0x7b892e392d82ec5a384e244b6c483e64433b2234 60,000.00 $276.90 0.1%
100 0x278ac7834bdb1d41e27c40f7efe82e6bbf2a64cf 59,955.23 $276.70 0.1%

Thống kê top địa chỉ trữ GEN

Top 10 ví đầu bảng chiếm 49.65% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 58.4% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 69.63% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 76.62% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ DAOstack (GEN). Top Holder GEN 12/2022 - GiaCoin.com
4.0 trên 521 đánh giá