Tiền ảo: 22,419 Sàn giao dịch: 538 Vốn hóa: $1,091,870,087,644 Khối lượng (24h): $66,684,950,931 Thị phần: BTC: 42.1%, ETH: 18.8%
Cybercoin (CBR)Cybercoin CBR
Xếp hạng #6043 16:38:09 11/10/2021
Giá Cybercoin (CBR)
$0.0001220 0.44%
0.00000001000 BTC 3 VND
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0.1% Thay đổi 24h 0.44% Thay đổi 7 ngày 7.15%

Chuyển đổi CBR - USD - VND

Top địa chỉ Cybercoin (CBR) theo số dư

Có tất cả 1,427 ví lưu trữ CBR.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Cybercoin (CBR) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xb2c8b1b0e27e74f70345bca867c416bd41885581 364,229,753.27 $44,439.53 47.8%
2 0xbf3487fd797b149ee126be6b758a4930f78a6b7b 34,519,165.57 $4,211.67 4.53%
3 0xd5b218db5ae9dac8a8579bb0f2fc8a8dd5aa0630 22,744,350.00 $2,775.03 2.99%
4 0x3135017150a4b92a7c18dbb87eaff1895d275cd4 14,590,261.68 $1,780.15 1.91%
5 0xfc8c75b37120c1675ede80ec5ccef24fbb7ab89c 10,009,515.42 $1,221.26 1.31%
6 0xe00959f85e1d68ef00fdb7b635f38533d92b7254 9,998,750.95 $1,219.94 1.31%
7 0x71bf9309d40f57e0e96cca966aeec06aa905ce99 9,582,935.00 $1,169.21 1.26%
8 0x6f31d347457962c9811ff953742870ef5a755de3 6,047,788.81 $737.89 0.79%
9 0x8cd0b65426efdeeedea698734274a33a1424bc1d 5,793,100.00 $706.81 0.76%
10 0x99b613b7bc72762812cbcedb23794aee1fea23a4 5,000,000.00 $610.05 0.66%
11 0x26167b14b2591fa98eee0b1022b4d99f0230383b 4,576,615.20 $558.39 0.6%
12 0x4ba012f6e411a1be55b98e9e62c3a4ceb16ec88b 4,444,009.47 $542.21 0.58%
13 0xca55ae215caaf0d12601160211959ec6bd8f84e3 3,817,011.93 $465.71 0.5%
14 0x6b43d3ce4721a3b1ba6d7899653059a96563141a 3,652,614.10 $445.65 0.48%
15 0x67b6711a24be30dcca0a615d6443002ed4b96825 3,307,142.20 $403.50 0.43%
16 0x3f4afc5395c7f3b092632d72dc4ce89a438cc554 3,284,557.61 $400.75 0.43%
17 0x8a20ecc5dcf7cfdcadd9969c66366ec958317fb5 3,061,930.61 $373.58 0.4%
18 0xa0d1f848d57d3263058fca4dd6830821e7f790f0 2,035,614.74 $248.36 0.27%
19 0x5d68eeb63b8d23403ed982b586586e5943512d68 1,900,000.00 $231.82 0.25%
20 0x06d3ea8c4dd367a82c2bc7ad6e38cc96a34a8824 1,629,012.50 $198.76 0.21%
21 0x92247d26611b2c10276175557b4d423aa7ce9784 1,491,341.04 $181.96 0.2%
22 0xf18959bce4c24166d089afd534acca31df87214e 1,425,000.00 $173.86 0.19%
23 0xf69b936ed9a8d7b0ba3e767af1c2f27593e5d86c 1,364,543.13 $166.49 0.18%
24 0x8705ccfd8a6df3785217c307cbebf9b793310b94 1,251,541.92 $152.70 0.16%
25 0x48779279029c134dba8248c79f74a7335737af27 1,237,795.49 $151.02 0.16%
26 0x841d904b0ca6df6daa78d6a0a4abcb5798b2f122 1,102,000.00 $134.45 0.14%
27 0x7a5dc8262fac5fd2a12801e486cf4ae9f10dcd05 1,055,614.05 $128.80 0.14%
28 0x10cf494cdbceb726d21703d21131e131ff03ae33 1,045,000.00 $127.50 0.14%
29 0x356a677aa97fdbf107172edc75f04aff59d01219 1,042,805.94 $127.23 0.14%
30 0x069b32ac8775c1cf4137f0fa7d6ef0345ab347d6 1,012,770.84 $123.57 0.13%
31 0x212c5ae33f8668b700c62ee90b146f043a1eaee8 1,006,050.00 $122.75 0.13%
32 0x86ab846eab1db8ed6f410cbc7c5497de0b7b4536 1,001,701.89 $122.22 0.13%
33 0x1ba1f52f5c21c9002e52eefbc1894a839b829f99 1,000,000.00 $122.01 0.13%
34 0xae4043542d345e5938a510b24eea9be4c5efcb6b 999,107.39 $121.90 0.13%
35 0xe134e5cd07715f69c7fb2cc59dde4ea8e30001fe 982,033.30 $119.82 0.13%
36 0x294a4fc92793e2b8478fcd96a51b9d4feadabecd 950,000.00 $115.91 0.12%
37 0x3c4f406be8f8450fe4eff98401206b251f71a253 950,000.00 $115.91 0.12%
38 0xb129945873a3f3e04158efab587e0801a0d86177 932,020.53 $113.72 0.12%
39 0xe95287267bda3a14903c5360748bfc5dc36b0801 912,588.19 $111.34 0.12%
40 0x47ec4f79adf7e7c545d3dd94cc92d36edf363b2f 902,500.00 $110.11 0.12%
41 0x454873a07e34bf91a8a44ed576022dff85d7a0ae 902,500.00 $110.11 0.12%
42 0x8bf9f9bc977eba505d0b30603f8fb65ecae92b20 898,842.85 $109.67 0.12%
43 0xd94d8b427347b8b9c140a270c81872e97fe152ca 886,081.68 $108.11 0.12%
44 0xb4e6a419abca3bf7232f47ff8b7282711e090690 855,000.00 $104.32 0.11%
45 0x78d26fb5799cf0cd292bddd1de91387b2a61b521 855,000.00 $104.32 0.11%
46 0xd83e078eed6a32d0150e1a0823990e597fc65d7e 851,572.40 $103.90 0.11%
47 0xd888d9ea7b4e457bd9a143498cc335b3b15ef303 833,943.49 $101.75 0.11%
48 0xd93da7fcfa98dfd2e1aab0dc1cc9612f03e9c09c 823,236.87 $100.44 0.11%
49 0x0efb068354c10c070ddd64a0e8eaf8f054df7e26 761,886.23 $92.96 0.1%
50 0x8b8d201ba33e877d9d1d9c550b1d36a506819927 760,000.00 $92.73 0.1%
51 0x28408ef2acbb1ffd29348d355c394f21d72aed76 722,529.54 $88.16 0.09%
52 0xddca2332bfcbd4067491a06cb3b08d7707cc54f9 719,206.20 $87.75 0.09%
53 0x3089ec0b1fb0755c464642af9bdb396117587724 713,960.26 $87.11 0.09%
54 0x57efc19b9e5222a2c886ed0a3ce18fd4cdf08120 712,500.00 $86.93 0.09%
55 0x5d3e18d69c7b3a1276562f75e3da3671472164d6 703,614.04 $85.85 0.09%
56 0xefec3e5c69cb8300499f0743ef0acf384a61749b 703,287.40 $85.81 0.09%
57 0xaf68850ad5d047f0fb797d2cb84c29322be87e29 695,113.85 $84.81 0.09%
58 0x5df52e6b70f25919ad29add390efe2614f91b2c6 624,948.33 $76.25 0.08%
59 0x79081fb65eb76b35c1c2e065b04b1026fb191f1e 618,695.17 $75.49 0.08%
60 0xd666f8000cfb88604dedee49d62a5d2621df22a8 610,321.71 $74.47 0.08%
61 0x7718869ffa16735b27468e9c7c4ad42e0d01cadc 602,300.00 $73.49 0.08%
62 0x589be76b49d2eb1e23e32f485e13c3adefe5487b 595,291.14 $72.63 0.08%
63 0xe7a10b107bf3d9b6a9d8e62ca921fa5ea2c6052f 589,840.65 $71.97 0.08%
64 0x66e5c7f4e05f055f21a74623c0b8582d91dd7a67 589,306.45 $71.90 0.08%
65 0xae22dde862c3c961c833ddeeb495dbb4c7a6a6f5 583,261.02 $71.16 0.08%
66 0x6aa1468cac2572807291ac522aa45419a1d1da63 578,773.24 $70.62 0.08%
67 0xd8ba9340c5898e57e11eab379b03194259ee627f 529,343.35 $64.58 0.07%
68 0xf5fcf15b2f8e4707d1d84d0292b7c5b5485f5a9e 526,873.93 $64.28 0.07%
69 0x6a20efd7379c5866a89c27a9eb5317fd652b9ffe 526,311.91 $64.22 0.07%
70 0xab55ddc6d6fb29a7adaa261ef4de236b2da98fca 523,790.32 $63.91 0.07%
71 0x8434c3a03687fe06a57638f6a39666356bf62ebd 509,746.09 $62.19 0.07%
72 0xc581be8793f82f2825b08596479f7f330aaef4e2 494,000.00 $60.27 0.06%
73 0x8984bc6693ed49a1bb9580cf131e8d35ad88207f 491,443.27 $59.96 0.06%
74 0xad80e3eb6ce04b5ba99071fa5128cb119c00889a 478,121.55 $58.34 0.06%
75 0xfe1e57a368a934cac28deab30d2df8d03abc8c6b 442,176.82 $53.95 0.06%
76 0x4fe38170e5b1ae39a59c1e5314bb5cb64b9ffed1 421,197.81 $51.39 0.06%
77 0xb6be768f13da0c257cd5057867e787abfdfda2b4 417,580.35 $50.95 0.05%
78 0x049a1488b6bffbba4a077048e9c9071777ed9167 410,509.59 $50.09 0.05%
79 0xc1c9ee6e11cd4ea5aa6b2846014991334ef97462 404,258.24 $49.32 0.05%
80 0x1d1b6c77bb34d8590369ae17749f5af7f8ba52d3 384,086.88 $46.86 0.05%
81 0xb4de38d688a91ec1af12b963358f8b3488b098be 380,000.00 $46.36 0.05%
82 0x1ace7abbe68210a9fbe1c6c30019781f3e2eaf86 344,857.19 $42.08 0.05%
83 0xf4399e6ef492acf67fec0e70e224803830d1eafc 344,699.49 $42.06 0.05%
84 0x333287f209d67b1d18c8491a4c82f4f1d433f2bd 340,999.46 $41.61 0.04%
85 0x8888885a235a65f98389f9d628bbeab5e323eb15 333,706.33 $40.72 0.04%
86 0x858b0e3ec7b0c5b68f13694773e8a7cb6a118190 332,500.00 $40.57 0.04%
87 0xb050f09f094fc596ee2b601a46851d9e6181f508 332,275.51 $40.54 0.04%
88 0xed11ee0e53adab8c9be44161c2e67754e719ead0 331,127.90 $40.40 0.04%
89 0x8a8ff0992f37a0746c89941b982985dd2c534123 326,818.83 $39.88 0.04%
90 0x62f1bb70eb382524cf1f7c2af954eaedd2a21098 315,855.05 $38.54 0.04%
91 0xaf914aa608b13ae7cf94cb38a99bbad15387e28d 315,645.77 $38.51 0.04%
92 0x2efe51893ea74043a4feae2900c1b8f2fce39b11 313,233.73 $38.22 0.04%
93 0x23aca14f0a91a46c9a3226aa2eedca633b9f40f5 299,027.18 $36.48 0.04%
94 0x6065a61edc2e4734139db8022c5783d125d0bcbc 289,750.00 $35.35 0.04%
95 0xdc2773e7c75a87304597060377c3661caadad442 288,272.53 $35.17 0.04%
96 0xfa9216db3302c92e32ea65127f51afd66747e897 279,400.62 $34.09 0.04%
97 0x90fa9158a8ca22387d8ac39fb8f84a3124aedfb0 276,915.87 $33.79 0.04%
98 0x38032a447442cee4d9c26a590812ec01bb39d9cf 270,894.32 $33.05 0.04%
99 0x2fccb70cb2a7a1f5ac17ce9f9da31496be8679cd 269,091.68 $32.83 0.04%
100 0x6787fdce6d624ef8c695a78cdd79c85246ec5f60 263,205.05 $32.11 0.03%

Thống kê top địa chỉ trữ CBR

Top 10 ví đầu bảng chiếm 63.32% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 67.47% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 71.41% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 74.43% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Cybercoin (CBR). Top Holder CBR 02/2023 - GiaCoin.com
5 trên 637 đánh giá