Tiền ảo: 25,603 Sàn giao dịch: 640 Vốn hóa: $1,107,324,127,369 Khối lượng (24h): $27,515,955,744 Thị phần: BTC: 46.6%, ETH: 20.1%
CRD Network (CRD)CRD Network CRD
Xếp hạng #1675 01:18:00 17/08/2022
Giá CRD Network (CRD)
$0.0005965 0%
0.00000002487 BTC 14 VND
Thấp: $0.0005965 Cao: $0.0005965
Vốn hóa thị trường $596,458 Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành 1,000,000,000 CRD
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 0% Thay đổi 7 ngày 0.35%

Chuyển đổi CRD - USD - VND

Top địa chỉ CRD Network (CRD) theo số dư

Có tất cả 4,013 ví lưu trữ CRD.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ CRD Network (CRD) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xea01645548f37d63b48d4226c1b489c13f1f4519 304,447,707.71 $181,590.21 30.44%
2 0xd3f85d18206829f917929bbbf738c1e0ce9af7fc 128,965,817.46 $76,922.67 12.9%
3 0xc6951842cf1e79fcdc37348b1aebeb68ad391b99 100,000,000.00 $59,645.78 10%
4 0x4957871edaebde721364e2038bfd142e23d85f55 100,000,000.00 $59,645.78 10%
5 0xa08dbe4fc76d2e72c3eafc7f282d8c3d213a6000 76,390,000.00 $45,563.41 7.64%
6 0x502c28f523636251beeff8bcd5023ecd1bbb8b3a 70,832,754.52 $42,248.75 7.08%
7 0x5be0e8e97c51219a8dd4406176a744cf6c458191 46,027,963.70 $27,453.74 4.6%
8 0x9d3d6f053e136a8ed1cf8b1860c617422347eab9 33,096,000.00 $19,740.37 3.31%
9 0xa5a6707dbad87609c8b21270653e7a0490e9bf21 32,400,000.00 $19,325.23 3.24%
10 0xcbd8ec9c6602237d4ac03c3cc16a01fea84fc65d 26,000,000.00 $15,507.90 2.6%
11 0xb0e24177ad31f4ed582cb023682c981cdce180db 8,305,253.59 $4,953.73 0.83%
12 0xce8aabddf2981e91d72d88da7cd4b4d695a7b37f 6,703,488.09 $3,998.35 0.67%
13 0x54bf933e4995b9fad7c1a0aa73066c479d894820 6,165,023.33 $3,677.18 0.62%
14 0xad80a5d565b65efad86624c52415bd4df0c06f0d 6,000,000.00 $3,578.75 0.6%
15 0x0055e45e55d0ee922bae4fd1335d5c0b3f601fa8 4,100,000.00 $2,445.48 0.41%
16 0x6a66a37250129ad6fc1f8bf85bcdd2e555b45fb8 3,680,284.00 $2,195.13 0.37%
17 0x86a3c7075a19cdd9d41038a8b0cd3eb17bb1047d 2,899,950.00 $1,729.70 0.29%
18 0x6f67c603e10f4100a806e765fb4614432fcbc72d 2,338,040.00 $1,394.54 0.23%
19 0x6a6c679c6ab689fa20cbb01db86e572974f1507a 2,107,635.00 $1,257.12 0.21%
20 0x0207fd94f5c5d9787d7b583c23545b01a8f31050 1,966,178.78 $1,172.74 0.2%
21 0x9c654251ce4c0791cb4a4289210fe73762f90c4d 1,955,000.00 $1,166.07 0.2%
22 0xbf5f292136c875b430592196a8f15fb55b85288b 1,869,520.00 $1,115.09 0.19%
23 0xe8cb80a50574b3d333aa70b921d08245eeb0db52 1,243,326.52 $741.59 0.12%
24 0x41accf97bb3bcddb32e42ecd51d650f9c43219aa 1,200,000.00 $715.75 0.12%
25 0x372e064c246cfa17c992b96023430e7f75888e35 1,141,425.96 $680.81 0.11%
26 0xb2c7e2df4f847f901d381ea2a4f431e7a82a01a9 1,136,263.91 $677.73 0.11%
27 0x37b3f3dc144f5c827e79e779b47717f180e9820b 1,096,003.73 $653.72 0.11%
28 0xf92167f3c53e723d913025444bdf20b48f7f7641 896,378.54 $534.65 0.09%
29 0xd9340eeb3ab124a38f066e28b60892491b07f56a 702,193.00 $418.83 0.07%
30 0x1c9a1106499e026630c4a086116f773191098468 566,788.42 $338.07 0.06%
31 0x377412c1eb82df671a7a29b73383a13900190701 530,000.00 $316.12 0.05%
32 0x5af6f0c10d826a74105e5f6b98123ec6e4ceb61e 518,036.00 $308.99 0.05%
33 0xeb53c1e68d8565546e8b9fb05afa84db883aee04 499,805.00 $298.11 0.05%
34 0xbfc59df9f72c058a197d8d60e6cd1f347ec3db8b 438,835.65 $261.75 0.04%
35 0x56413ffbaecbf0a1fa40533ecf6619ccb5f070ea 350,218.96 $208.89 0.04%
36 0x66c89e5f1b0863729cc46fa8b2c78ea0fe1d3299 350,000.00 $208.76 0.04%
37 0xda6dfd009ccfda748112af08188a5a0869af7279 350,000.00 $208.76 0.04%
38 0x54e7452428ba68a3445356b44a6e1c11b73fe4b2 336,538.60 $200.73 0.03%
39 0x351f717b586ed3cfb128df5d8ba7743c016ac124 316,494.72 $188.78 0.03%
40 0x526914ce1611849b9e1133ff8f8b03a8faa295cb 295,241.83 $176.10 0.03%
41 0x37c5292bded0923129836c2e8bc43cd1da661274 291,366.42 $173.79 0.03%
42 0x2a13535029c05b438f86f03f7c16065915b854b2 288,568.29 $172.12 0.03%
43 0xfb00abff2b6f00ff88963977f3c134abdbf9d610 251,652.72 $150.10 0.03%
44 0x9a07c68907e8c17914ce4a60b74c41f5df4d5ca2 248,163.40 $148.02 0.02%
45 0xcff213b04bbefe1c342a29063ecebd6bab74819a 243,984.35 $145.53 0.02%
46 0x1bb7f43a4964b5fc46526eda54ea3657301d4b54 217,462.40 $129.71 0.02%
47 0x807c1cbfbeff71e6f02d4c2fcc6dd0853ff18d66 205,950.16 $122.84 0.02%
48 0x3a0b1b3faa677b19ad732d44f8f61b652cec518a 204,000.00 $121.68 0.02%
49 0xafd2e8ed7efeb4f0799776330cd592447c4afe3e 201,109.87 $119.95 0.02%
50 0x63fe1f0f906fb5dc722016b1f3d5f51c206e0ed8 200,000.00 $119.29 0.02%
51 0xf32ce07392925013f15c0ad344dd7bb6636e84dd 197,731.36 $117.94 0.02%
52 0xa276370c5283758c5506aac3f01cca31f2ee8e9c 196,289.32 $117.08 0.02%
53 0x8679ffe2570a7da918498c077c512b9d8e318dd0 171,242.28 $102.14 0.02%
54 0x11ededebf63bef0ea2d2d071bdf88f71543ec6fb 160,446.24 $95.70 0.02%
55 0x161be96ece917593899640036a3506a477a62c08 155,196.40 $92.57 0.02%
56 0x177dbd7ab45f6969a6fd808b60813248e0129983 147,966.18 $88.26 0.01%
57 0x8b9bfdf307af97b9420bd46d48411abaebd3f4b6 145,125.03 $86.56 0.01%
58 0x5f569bf41492a317af1c98a3003f3d7d269a37c0 138,375.00 $82.53 0.01%
59 0x294eae5ce4760f2d8200d16aa0ff1bda0e978b29 138,180.23 $82.42 0.01%
60 0x3d96720462f7d2a82e14c01382363a1bc2c0446e 137,058.59 $81.75 0.01%
61 0x90fdef0b058be8376c62bf84a224266387541e43 129,698.32 $77.36 0.01%
62 0x7e99609e76b8af75b33379cc8b597fc5681c26ef 127,160.72 $75.85 0.01%
63 0xbb196eef6f19c4f101c999beb8e39ccbbc4aeb26 112,594.24 $67.16 0.01%
64 0x4514cdfb4234486687726d2ac19020afab734f4c 110,998.00 $66.21 0.01%
65 0x417e0d0e332221c7d7baccf373de1eeab538f9bc 110,726.61 $66.04 0.01%
66 0xcaaa93712bdac37f736c323c93d4d5fdefcc31cc 107,790.95 $64.29 0.01%
67 0x87da291a033210bbc62aa250a34214acdf8344ce 107,410.00 $64.07 0.01%
68 0x96071340eebf12f9440900c538612f1b90f8cbc5 104,097.59 $62.09 0.01%
69 0x55cd275b6e2e64698d303e7132f5b6d7bf953303 101,559.82 $60.58 0.01%
70 0x84c9958e37a8744b15468358aed536e919ad7573 100,560.71 $59.98 0.01%
71 0x41d0079df54a1aea4a64a999d6c24e8e41638d6a 100,247.56 $59.79 0.01%
72 0x9dc96a3458e6aae453b8789339ba7daf5bf2e97b 100,000.67 $59.65 0.01%
73 0xe5b3ad7e0aa5bfb3189bb2b1481b09d095c38f59 100,000.00 $59.65 0.01%
74 0xd47962ec16426cfefc5d2756a507f279aae7909b 99,754.66 $59.50 0.01%
75 0x9eb31cfe044e1a51a60db72d7ae3c63ed0e573ca 98,219.27 $58.58 0.01%
76 0xc8801537b00282db15038b56492948b6fa6d1406 95,465.04 $56.94 0.01%
77 0xd87793bc81032e6d14c5386b59183da09768a42a 89,268.17 $53.24 0.01%
78 0x79db2c5faab7e1eeca3ff2f16c9efa5d5bc709d5 88,285.24 $52.66 0.01%
79 0x55df804951dcc83a5f73953e54af3415aa2f052c 85,112.04 $50.77 0.01%
80 0xedf31922a9720e7819f9ff5127eb7a57406c233d 81,379.29 $48.54 0.01%
81 0xa3bdfb7ff7bad3d68b083f8b37f0a83a86acba63 77,656.01 $46.32 0.01%
82 0x94994d37c8e82110b67c01eab2921035eedde9fd 76,344.23 $45.54 0.01%
83 0xe5e6ae91ad715abac9e7853f73b9e4bd8732f5ef 75,933.89 $45.29 0.01%
84 0x45883cb64bb8ddeaecb0050df6ece8970641804c 73,748.42 $43.99 0.01%
85 0xffaa445ee764865f7160893626ce39d9d7cefe4e 72,283.55 $43.11 0.01%
86 0xbc1ed2fbc31145a95e69dae3502f15e6d94d0fb3 70,755.57 $42.20 0.01%
87 0x0d3e5fa9f3306cf87c2d274103a2ae09ab97fed3 70,343.03 $41.96 0.01%
88 0xcdec0de496797db358e3b1c8906429ee3ac9733c 70,000.54 $41.75 0.01%
89 0x41c028a4c1f461ebfc3af91619b240004ebad216 68,036.31 $40.58 0.01%
90 0x42c2b728522b4ebf2dc40ed30ba8aede7ca1182e 67,769.46 $40.42 0.01%
91 0x0d215eb9c398a281fdc1719709d8073481883a93 65,200.00 $38.89 0.01%
92 0x30bfcc7a4b698507fe6a6b6b7d3eb06e9763dac1 63,692.67 $37.99 0.01%
93 0xc8a0a74fb61f3fb4d63e2ecfa7b650ea19e21f74 62,010.74 $36.99 0.01%
94 0xfd4ae9355add6450c063e5518466437fd49b2604 60,120.59 $35.86 0.01%
95 0xc4231f76f26fdd6e20a5697a70b47b7c40340c34 59,801.16 $35.67 0.01%
96 0xf7a7240e136f15cd0c447b87b840016443550d56 59,689.09 $35.60 0.01%
97 0x790636b878e72e4311d9421f817517e495659d34 59,467.28 $35.47 0.01%
98 0x8a5e8b7a2ee024030e9287b74adc62b3f6a6f007 59,369.72 $35.41 0.01%
99 0x8622470724e1f132f256009fa71cfa14589ea47f 59,068.84 $35.23 0.01%
100 0x08d23640ed8389407c089660ad8d5204a16116ec 58,869.79 $35.11 0.01%

Thống kê top địa chỉ trữ CRD

Top 10 ví đầu bảng chiếm 91.81% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 96.24% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 98.05% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 98.6% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ CRD Network (CRD). Top Holder CRD 06/2023 - GiaCoin.com
4.0 trên 645 đánh giá