Tiền ảo: 22,000 Sàn giao dịch: 530 Vốn hóa: $854,252,885,287 Khối lượng (24h): $32,988,547,046 Thị phần: BTC: 38.6%, ETH: 18.1%
CorionX (CORX)CorionX CORX
Xếp hạng #2324 12:42:00 10/12/2022
Giá CorionX (CORX)
$0.0002053 -11.46%
0.00000001197 BTC 5 VND
Thấp: $0.0002053 Cao: $0.0002333
Vốn hóa thị trường $26,672 Khối lượng 24h $164.60 Lượng cung lưu hành 129,910,129 CORX
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h -11.46% Thay đổi 7 ngày -10.82%

Chuyển đổi CORX - USD - VND

Top địa chỉ CorionX (CORX) theo số dư

Có tất cả 1,140 ví lưu trữ CORX.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ CorionX (CORX) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xc9f0e6e8cb73e50f2b1ea2fd9841158dffb891c5 0.01 $0.00 30%
2 0xe57a59fe34e1c61da6eea9bf798a6a36641e3bab 0.01 $0.00 21%
3 0x7302b2f207b02bcc2dea68c0950eb0dc6c695b84 0.01 $0.00 14.36%
4 0xf71afe21cd32959113fc47ae2ef886b43a9413d5 0.00 $0.00 3.85%
5 0xbc08dd92e7582f44aec89b4be4ed7d28b1e74fec 0.00 $0.00 2.18%
6 0x3ab28ecedea6cdb6feed398e93ae8c7b316b1182 0.00 $0.00 1.91%
7 0xf73c3c65bde10bf26c2e1763104e609a41702efe 0.00 $0.00 1.52%
8 0x0989441bc11922069eb7d9cdabfff91dee5a1b16 0.00 $0.00 1.32%
9 0xe071a8c3e0983402b49b302c8506a7214683a9a4 0.00 $0.00 1%
10 0x415b5808edd7c3eb08d823b6647e03ca669c5d19 0.00 $0.00 0.96%
11 0xaa391b954f9b201d12e316db2f979cd7c460d0f0 0.00 $0.00 0.75%
12 0x1eb0ad0abf4b6535fbe43fb586399d837849ec6e 0.00 $0.00 0.74%
13 0x3bd3ce01c82a12d7cff7c85a9e8bb27ae42fb548 0.00 $0.00 0.73%
14 0xb3a16888e7cc348b201528e9684698201326f8f3 0.00 $0.00 0.49%
15 0x63b72a679a7b9fc1c0252eb904336ed0e6295e8a 0.00 $0.00 0.47%
16 0x790dfc347d211879957342fdd288d41088a5a221 0.00 $0.00 0.45%
17 0x87c640959cd273a5216f0aced6aece7c78579d24 0.00 $0.00 0.43%
18 0xd11616e66b128c0b756b91cc13466defaae67d07 0.00 $0.00 0.36%
19 0xe6f2e92bfeb2695ce1c0bbe69747ddc2da272613 0.00 $0.00 0.35%
20 0x18a9fffda6a6ac4ebe84535c523086a6807615f7 0.00 $0.00 0.35%
21 0xe44e9f2a19551cc2bb40d3764b3970d58a6494bb 0.00 $0.00 0.33%
22 0xe26d4b951cac5bea4d149e01693c8c1ade7072fb 0.00 $0.00 0.31%
23 0x9ec21609e0f1b3be6c0ec742d22d5fa3ee8d4dc6 0.00 $0.00 0.31%
24 0x40da022e31ec1799ec865f3513d7c8909fbda361 0.00 $0.00 0.28%
25 0xb9f864e0a64610ad6f83a0e9a30f3098c94c99de 0.00 $0.00 0.28%
26 0xd301759a26449dc353951664e7382476b6172e95 0.00 $0.00 0.27%
27 0x5d76fddd0886e851d5b964c890e22974461f82d1 0.00 $0.00 0.27%
28 0xa98a83e2003e6f7072c14a37cd997a00844e17b3 0.00 $0.00 0.25%
29 0x8565dd8e5be36eb911f95329e4b616a197cccef7 0.00 $0.00 0.24%
30 0x954d8e47041c83efa8de858df3c535a20cc13ac7 0.00 $0.00 0.24%
31 0x8c2b3bd672af11d5bd5378f7023593924f7e5a35 0.00 $0.00 0.23%
32 0x77376cced59a42a024bff691943ffa2c6c93d719 0.00 $0.00 0.23%
33 0x60e83dd415d7aacf8957f31d05d26824a9c39248 0.00 $0.00 0.22%
34 0x207316f8c88b3a9e64596c23e0f8f0ac3cf351b5 0.00 $0.00 0.2%
35 0x25a74b99576f24e7e4090a85ddba1b6961830645 0.00 $0.00 0.19%
36 0x62f2d6e610a3648910d30737c9d6327971a35b5c 0.00 $0.00 0.19%
37 0xb32f71379cd6820c7c45de3927f6ceeebefe802b 0.00 $0.00 0.18%
38 0x9320a7626eb51909b03977badc6d4b6fafe09479 0.00 $0.00 0.18%
39 0x68fec8a4e3a1f9d524578360fe57818328994a95 0.00 $0.00 0.18%
40 0x05291b9de3e581f1091c093bc9a77e7f4cecea05 0.00 $0.00 0.17%
41 0x632b49f0a7fd485191dd9d5af1ab8a5ee6d6890f 0.00 $0.00 0.16%
42 0x0435f8bc13635bf3cb934242072eea3eeb09d73e 0.00 $0.00 0.16%
43 0x556cf2dd49137f7e137817ce7c7a455841871cc9 0.00 $0.00 0.16%
44 0x7ba6147e0e4e09785b9ff620ee7b5beecc7e89da 0.00 $0.00 0.16%
45 0xceae59e2eb151c64d032ade407ad243f856488ee 0.00 $0.00 0.15%
46 0x0e76299ba1a7f48675ae52fb723e93925308a7a1 0.00 $0.00 0.14%
47 0xd62ebd444143da019d3ed458efe1f524cfeafaf3 0.00 $0.00 0.14%
48 0x6f8ceac3d554d50dcf2a194e7b5a7573dc895941 0.00 $0.00 0.14%
49 0x6f4b433f19d6259f3a4ecdbdd869f9355683d5f0 0.00 $0.00 0.13%
50 0x711a4f0abbb38f853c3fb5e5bc3ed2fb69267acf 0.00 $0.00 0.13%
51 0x9e9268ad77ec2400e7e8ada2166dc8420c3bb3ce 0.00 $0.00 0.13%
52 0x5e53c0c511a23c964603f311cce48a32705fe60b 0.00 $0.00 0.13%
53 0xd278fa08ebc3c06853717504794f9bccc89fdcc2 0.00 $0.00 0.13%
54 0xa79b4412614a434b3bc0d3a1ef8fbe8820521978 0.00 $0.00 0.13%
55 0x68324249066a3807c0cc1f474c2462b0fc212a37 0.00 $0.00 0.12%
56 0x0e99d1fb8eb36f16e0ebaffc41f8b4cf47305804 0.00 $0.00 0.12%
57 0x63bcd88ff29cfb33545c5334779983c3b3d16d0c 0.00 $0.00 0.12%
58 0xc69683fe459f5620ae78114e0d1b950263a28531 0.00 $0.00 0.12%
59 0xc2681ca90df1d10f16c22d081931fa61ebcea00e 0.00 $0.00 0.12%
60 0x2fdc1a3c72d876989855bdc673f7a7593c032e73 0.00 $0.00 0.12%
61 0xbccc1dcd2b5a7c8942099169382b4b1c4543e155 0.00 $0.00 0.12%
62 0xf180851aaf4ae509a92f5538330d392a9979204f 0.00 $0.00 0.11%
63 0x6ee789785987a76ab430d9a4a808931b5bef1241 0.00 $0.00 0.11%
64 0x130e528e094247251f33c915925b9d6d54529b9b 0.00 $0.00 0.11%
65 0x58ee7efbfaca08f3c99c316cd7bb56672f96c9a3 0.00 $0.00 0.1%
66 0xfa6f6a25dfe37aaf570bec9e0326e8bc91fa203d 0.00 $0.00 0.1%
67 0xd583d42cc74af728fe4d5ec584af604c7025d914 0.00 $0.00 0.1%
68 0x55b13de9225dc52483a7539c32ddc112088324f6 0.00 $0.00 0.1%
69 0xcff31d815daebd43c509129effee754a619e9e7f 0.00 $0.00 0.09%
70 0x502b798d812317405ecddab3cb99391a984187d0 0.00 $0.00 0.09%
71 0x265eb16ea756bc4f799f07168dded7aa0ab269cd 0.00 $0.00 0.09%
72 0xa78170ba15b0b8f764a6a679c9d912bb602db776 0.00 $0.00 0.09%
73 0x43acf45338ce88033d7ca99f7122a24f325b628b 0.00 $0.00 0.09%
74 0xd96ee72e465ddb7db0a91a229eb7cb3d0cbb9aa9 0.00 $0.00 0.09%
75 0x46897a2951067c7269d893e07449b612d3bf3cd2 0.00 $0.00 0.09%
76 0xe2e1676e7058d304de9839051590b112138c5047 0.00 $0.00 0.09%
77 0xc62f7ec220426237ecab2eaf431ce4e8241d2a5d 0.00 $0.00 0.09%
78 0x4eb81e01d35c34594bc55fef632b1958fa3efeb2 0.00 $0.00 0.09%
79 0x882519b211460a90a24b1391dbfeb02b7558ff78 0.00 $0.00 0.09%
80 0xd17c55652b6b03832c9a1c378e7cd3eef823b4d3 0.00 $0.00 0.09%
81 0x2c69d1825ada0ce8d737ab9e485a210df8bba6df 0.00 $0.00 0.09%
82 0xc55d9eb90e3f33d430aaadd0d0cbdef6a4c4ee90 0.00 $0.00 0.09%
83 0xea28dab1e036b1f8a7c2f4c85f352db7eafbf26e 0.00 $0.00 0.08%
84 0xed28d304c74dc92263deb584702cc803f32c243f 0.00 $0.00 0.08%
85 0x5f668c4e0ec2d2d47bc847160ec07e3b461c89ef 0.00 $0.00 0.08%
86 0xc64ab30a3b08b29edc76cf2a57ab05176da7ab55 0.00 $0.00 0.08%
87 0xd2eb6f8321b8130bf3d5ada7baf1d1a06025cfe2 0.00 $0.00 0.08%
88 0x5de3cecde5e82a9827567cd24f06324e063db052 0.00 $0.00 0.08%
89 0x3499d945cfdf4a80b3ffed4816a89ac586f38592 0.00 $0.00 0.08%
90 0xf04ee9bc0e470d2182104b0d2987fabfb5607d21 0.00 $0.00 0.08%
91 0xa44d3ab677e15a62f17e4cb54027c5f1b868529a 0.00 $0.00 0.08%
92 0x7ef49bbb28828b5c3be591032e0cdd54f89b6195 0.00 $0.00 0.08%
93 0x8d6b6f66879b7fa3602fff67754f5bbc15c0ba5b 0.00 $0.00 0.08%
94 0xb641428fed06ebb680f3a33354f672779cc4436e 0.00 $0.00 0.07%
95 0xa93e594a16bacee48ff78792cdacabb457dcabf2 0.00 $0.00 0.07%
96 0x36b2495097dd42523bc2962873c03643157d72b1 0.00 $0.00 0.07%
97 0x19ec6bbd99dff11a05154af619f8d2f469518c7a 0.00 $0.00 0.07%
98 0x9a0868737c68935e04fffc73206e12486dcb3c5d 0.00 $0.00 0.06%
99 0xd61a72225a9340313271672420b5bc06e859b1ec 0.00 $0.00 0.06%
100 0x105083073ae8d404c793b59b85749e6b969e2bcc 0.00 $0.00 0.06%

Thống kê top địa chỉ trữ CORX

Top 10 ví đầu bảng chiếm 78.1% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 83.22% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 89.44% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 94.13% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ CorionX (CORX). Top Holder CORX 12/2022 - GiaCoin.com
4.1 trên 518 đánh giá