Tiền ảo: 22,419 Sàn giao dịch: 538 Vốn hóa: $1,091,222,940,752 Khối lượng (24h): $67,364,132,703 Thị phần: BTC: 42.1%, ETH: 18.8%
Convergence (CONV)Convergence CONV
Xếp hạng #1232 03:32:00 03/02/2023
Giá Convergence (CONV)
$0.001209 -1.72%
0.00000005079 BTC 28 VND
Thấp: $0.001196 Cao: $0.001251
Vốn hóa thị trường $2,011,699 Khối lượng 24h $648,697 Lượng cung lưu hành 1,663,854,925 CONV
Thay đổi 1h 0.13% Thay đổi 24h -1.72% Thay đổi 7 ngày -0.77%

Chuyển đổi CONV - USD - VND

Top địa chỉ Convergence (CONV) theo số dư

Có tất cả 8,985 ví lưu trữ CONV, trong số đó có 229 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Convergence (CONV) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xdaf6cf77b3ed1e7644231a5a2175789df5aa7864 3,613,857,142.57 $4,369,367.21 36.14%
2 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b 1,530,463,812.83 $1,850,421.35 15.3%
3 0x9022d0e50b85b7b05da9f7987e9d321cdd223131 1,000,000,000.00 $1,209,059.19 10%
4 0xa2df7243ce5d2b390b23fb643f5a7820221420f0 777,970,000.00 $940,611.78 7.78%
5 0x8ff5337a0987045ce30c90114d01ae986bad4bfc 717,091,415.00 $867,005.97 7.17%
6 0x0f73af5c4318c11ea326dd85bed13966675e9aba 581,855,650.01 $703,497.92 5.82%
7 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 370,153,228.00 $447,537.16 3.7%
8 0x97f991971a37d4ca58064e6a98fc563f03a71e5c 304,282,421.72 $367,895.46 3.04%
9 0x37c7c2ae51e968cefb82cff2102727256d36d6ee 125,683,060.15 $151,958.26 1.26%
10 0xb37d31b2a74029b5951a2778f959282e2d518595 106,757,770.88 $129,076.46 1.07%
11 0x4a2b4f76ab77c7ee3820f16967741209d0a8779e 85,010,157.19 $102,782.31 0.85%
12 0xcc261ab4be137eacf57c19ed97c186b4d88004ca 49,981,000.00 $60,429.99 0.5%
13 0x742d35cc6634c0532925a3b844bc454e4438f44e 43,295,990.32 $52,347.42 0.43%
14 0x0da001ccf2f3adc0ed6309aa162340a16ef25d43 38,000,000.00 $45,944.25 0.38%
15 0xd5a547f21c2d76667c239e14f1fe65a5d9fd5d50 33,467,902.61 $40,464.68 0.33%
16 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 29,750,541.91 $35,970.17 0.3%
17 0x3289c15810e20ace49ad16b56a0db8d78bd10117 22,554,944.54 $27,270.26 0.23%
18 0xf38cbc7e44cfeb94cf0309c6be02cb13b6d948c9 16,433,346.70 $19,868.89 0.16%
19 0x2b0cf50e20ab173b60eb0f0665872dbf4537ddf1 11,713,946.10 $14,162.85 0.12%
20 0xc9f5296eb3ac266c94568d790b6e91eba7d76a11 10,968,677.66 $13,261.78 0.11%
21 0x0818d653390952fcc4548b44cd57f62a8302aa64 10,000,000.00 $12,090.59 0.1%
22 0xae5bf4dedfbac6549d73a5ced53b2ce91528af36 9,139,726.03 $11,050.47 0.09%
23 0x983873529f95132bd1812a3b52c98fb271d2f679 8,772,202.57 $10,606.11 0.09%
24 0x7155293b92a10048f57d793382705b778b552028 8,687,927.29 $10,504.22 0.09%
25 0x61ae5c9218014c1c934d3e7413b7dea55159e08f 6,983,442.90 $8,443.40 0.07%
26 0xdfe302a00d646a94c2142bdeabe6c89bb843e449 6,480,231.78 $7,834.98 0.06%
27 0x3754d176319c3e3d47e7007ac6c2034489348258 5,740,972.26 $6,941.18 0.06%
28 0xd2ba51c0c26080bac1ae7fffb25ed4ef810373bf 5,573,592.16 $6,738.80 0.06%
29 0xc9c507038832ad6afa3877fb741db0faed765eb8 5,316,901.40 $6,428.45 0.05%
30 0x67ee5e30eb775c208a89396565a5da9ea66cc0c7 5,289,497.66 $6,395.32 0.05%
31 0x3a842f2b46f57f7114b4952db54207d9cb06c88b 3,766,166.70 $4,553.52 0.04%
32 0x06ad23978f67ae8cc76c54b74993b31a816bac2b 3,752,373.08 $4,536.84 0.04%
33 0x7f67661f1816bf08f6b27f955fe77d2a028e51e1 3,380,164.47 $4,086.82 0.03%
34 0x682ae710fa39209fd3d5dee120b512e1c21c171a 3,182,758.60 $3,848.14 0.03%
35 0x83de93a08c7a7fee3def815093313083a504e444 3,125,186.42 $3,778.54 0.03%
36 0x749e7333fc2b1997e546835b6f8353c628121e5a 3,034,967.41 $3,669.46 0.03%
37 0x606d6ad6a56b79e83c56bce8db9309f8813decd6 3,020,889.00 $3,652.43 0.03%
38 0x797b810f44b4f18ec55cc671f67ca624f1162842 3,000,000.00 $3,627.18 0.03%
39 0x33fae65e3e71ae5cf9eba40e82a292d641a9dc75 3,000,000.00 $3,627.18 0.03%
40 0x26eb1aca61e7374d2822f2ccdd20f69bdf08d5be 2,995,333.04 $3,621.53 0.03%
41 0x1f86d5f58f0510bb7ce5d532e207c2bb5d7de67b 2,994,099.16 $3,620.04 0.03%
42 0xd7167543c38b1eace48097058cf6b3b4999c01c7 2,973,430.00 $3,595.05 0.03%
43 0xebf093ec8c262ee443848180558c85d561cb3243 2,913,215.00 $3,522.25 0.03%
44 0x334a1e8f47d5a55108b9df8de5413949858eefe7 2,827,397.26 $3,418.49 0.03%
45 0x8fe84a3054395a0756a9d702367d85be10924def 2,746,540.01 $3,320.73 0.03%
46 0xabff95566b5b9118b51c0da72119c8dff1d509b3 2,716,634.52 $3,284.57 0.03%
47 0xd415dacc81aebf2b4ca498791f86e4cc8e689d95 2,627,089.31 $3,176.31 0.03%
48 0x77134cbc06cb00b66f4c7e623d5fdbf6777635ec 2,583,826.73 $3,124.00 0.03%
49 0x06d3190c21305e64dd54c2fb800431ae8772db28 2,554,922.27 $3,089.05 0.03%
50 0x56ccc718bcbd8046c241e47424f57dbe8eccb057 2,504,903.64 $3,028.58 0.03%
51 0xc390847eecedece2c9d1c0f57000946b80772775 2,387,740.19 $2,886.92 0.02%
52 0x9413da1bc1797179e5d019a9420ceec44680a4bf 2,266,138.39 $2,739.90 0.02%
53 0xb76ddacc538cb977f1f0a435142e2aa233a41262 2,217,185.36 $2,680.71 0.02%
54 0x4ecafc5ee91b5c40b57c63eb541e7d8358af68ce 2,190,402.43 $2,648.33 0.02%
55 0xb1e657b734a7dbf10ab7e1e687035d598108581f 2,136,252.49 $2,582.86 0.02%
56 0x39112dc26c9494684775042f7a1fa0b10f2924f3 2,106,898.51 $2,547.37 0.02%
57 0x68105636307e4f7f2ff98466a19c1b3e4beaa410 2,069,438.31 $2,502.07 0.02%
58 0xba84392ae32a0ffcab1195c57172c05292e02b3e 2,038,111.27 $2,464.20 0.02%
59 0x30a11a02aaee28fd9904321172a7e1031d40aec0 2,014,932.00 $2,436.17 0.02%
60 0x9bf2052054ec960700816e2a01a2c13323fd3fd9 2,004,927.44 $2,424.08 0.02%
61 0xc0be41187ad50b8f9a6a6e36fd9ddfa6a50da8c1 2,000,058.32 $2,418.19 0.02%
62 0x87347a66a4860c5534bc7da83bdb9959039a75c9 2,000,000.28 $2,418.12 0.02%
63 0x85acf1dd1827ecd3749e21205a5cdc2d53998b71 2,000,000.00 $2,418.12 0.02%
64 0x78ef88d468f9b3b9a966e99cf73efb335acf7d63 1,988,211.72 $2,403.87 0.02%
65 0xfef37a584723c66cd3bb882cc70e7f1bb5d7bc59 1,928,334.89 $2,331.47 0.02%
66 0x1f22b257fb7409237e6902f69c527352bfefe0df 1,873,612.74 $2,265.31 0.02%
67 0x5541b920708cfaeebb21bcdc8fbdc1f1d970f339 1,871,298.39 $2,262.51 0.02%
68 0xbcaa4389c41ec50d206c3cbe2990ec5d86c49a72 1,836,591.13 $2,220.55 0.02%
69 0xfbd7b6a9bc4c7141f1d1e660f13c0c59f5b28e8d 1,817,552.60 $2,197.53 0.02%
70 0xbf9931bd82f34db770b22389133ddc6211b8f392 1,790,645.47 $2,165.00 0.02%
71 0x270ee0ba3e345b582eb3880523bad58570bd95be 1,761,356.61 $2,129.58 0.02%
72 0xf8f8b69aa89dc9d6bf465724eaf7381bce381c16 1,753,461.65 $2,120.04 0.02%
73 0x435b3c509096ac0a8c0ec41ee25a7c021e715d0b 1,733,104.63 $2,095.43 0.02%
74 0x978755aa835dc90dab760c421eb5d3660bd0f523 1,709,589.00 $2,066.99 0.02%
75 0x72e4812fc3439643a0e57c1d8ec7b1c532e6422f 1,701,696.33 $2,057.45 0.02%
76 0xab5687826469a1916eb9e1470c06b0dcf21581f2 1,647,265.00 $1,991.64 0.02%
77 0x1946102fa977780a0c265b6073f206c2d6d3bfa3 1,644,815.30 $1,988.68 0.02%
78 0xfb4334a5704e29df37efc9f16255759670018d9a 1,641,095.89 $1,984.18 0.02%
79 0x1c4b70a3968436b9a0a9cf5205c787eb81bb558c 1,640,548.16 $1,983.52 0.02%
80 0x2ceb690e249a639caa1c53c461d8d79fde07787d 1,623,020.85 $1,962.33 0.02%
81 0x15de21302fa04022313bfe702a8c08d7f235ba52 1,612,091.66 $1,949.11 0.02%
82 0x111bce709d028f21dbf9b2dbf5a40c9d32cc8198 1,602,054.89 $1,936.98 0.02%
83 0x9506afcfd55a055fe8fd7b5ff251ccd328929a2e 1,586,598.10 $1,918.29 0.02%
84 0x6d663d296af6b2776850acfc090089b52bbca3a0 1,579,996.72 $1,910.31 0.02%
85 0xf9c5fd0b3f068591e4d7b458a7b40209b413ded2 1,577,718.70 $1,907.56 0.02%
86 0xea18f1b734ad2cb675c708045c4507e11d468689 1,563,908.86 $1,890.86 0.02%
87 0x00c2ba47c80eaa54abc08dc2b42d5f614cf4d1af 1,559,817.70 $1,885.91 0.02%
88 0x535b89f9baab96f8865c97f8cc20983459b848e6 1,551,476.97 $1,875.83 0.02%
89 0xa38e843830d65660e860640d3a2c9f34fa970501 1,505,925.24 $1,820.75 0.02%
90 0xe00e7ae9349cfa037c5f74f1e068bcb3c9afb1ca 1,410,777.22 $1,705.71 0.01%
91 0xb4ec0665cffd3f2f39a448de878edf6bc9a0ab3e 1,370,853.64 $1,657.44 0.01%
92 0xfd1bb5d28341baf254505f041cd4436f7d49bb55 1,369,840.90 $1,656.22 0.01%
93 0xf6c635aafe7f71dbfccdb327c2102f862f2d9c35 1,360,000.00 $1,644.32 0.01%
94 0x44bdb19db1cd29d546597af7dc0549e7f6f9e480 1,343,300.94 $1,624.13 0.01%
95 0x31b3935e3726cfd0d4fece6b1a3ec2a949559a30 1,334,985.41 $1,614.08 0.01%
96 0xb4eb9bfd1d6bced7a5e73ceacbafb0527570a20d 1,300,565.25 $1,572.46 0.01%
97 0xbc7bf24e8c2a6aec296f7c70ae60e8f7f95fe1a0 1,216,349.31 $1,470.64 0.01%
98 0x14bbacd794e24d5d5409d5707fe15a5fb4386779 1,209,909.59 $1,462.85 0.01%
99 0xdb36fcfe4c82fdce14f8eb76aab8a507c9b567ec 1,198,200.23 $1,448.70 0.01%
100 0x9a83436164f255957ea2f2ca9b052ad20921e9e3 1,191,391.64 $1,440.46 0.01%

Thống kê top địa chỉ trữ CONV

Top 10 ví đầu bảng chiếm 91.28% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 94.69% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 96.03% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 96.92% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Convergence (CONV). Top Holder CONV 02/2023 - GiaCoin.com
4.5 trên 643 đánh giá