Tiền ảo: 21,956 Sàn giao dịch: 528 Vốn hóa: $850,568,307,788 Khối lượng (24h): $34,856,251,109 Thị phần: BTC: 38.4%, ETH: 18.0%
concertVR-Token (CVT)concertVR-Token CVT
Xếp hạng #7480 02:53:00 07/12/2022
Giá concertVR-Token (CVT)
$0.002564 -0.45%
0.0000001510 BTC 63 VND
Thấp: $0.002564 Cao: $0.002576
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h $1.23 Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h -0.45% Thay đổi 7 ngày 2.59%

Chuyển đổi CVT - USD - VND

Top địa chỉ concertVR-Token (CVT) theo số dư

Có tất cả 1,812 ví lưu trữ CVT.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ concertVR-Token (CVT) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x000000000000000000000000000000000000dead 386,951,000.00 $992,202.85 77.39%
2 0x8f3351f959103074387d0605840aa703fe21432f 52,538,000.00 $134,715.64 10.51%
3 0x3e30f3506d311f0706e287510e4cc83e03ab9d20 18,043,300.00 $46,265.84 3.61%
4 0x00343217b01188388c0e3242278231ace35e1b61 4,257,927.03 $10,917.99 0.85%
5 0x21a1a1cd158f5fe75c86a3c46dcbd9941219e1fb 3,654,634.50 $9,371.05 0.73%
6 0xc76fca65c7a3083acb9d69f643466b6fa286bcb8 2,426,258.00 $6,221.30 0.49%
7 0x79aa86b6cd9593a96242124218c80c20e361baa1 2,383,066.00 $6,110.55 0.48%
8 0xb15b9be8945d2049b11437d66c90fa4d2204e6ee 2,092,759.50 $5,366.16 0.42%
9 0x1e27682afcdf677f48c8e2dccbea60417d01f7cc 1,685,062.98 $4,320.76 0.34%
10 0xee61f5fb0db81d3a09392375ee96f723c0620e07 1,248,538.31 $3,201.45 0.25%
11 0xc6984b5ba52505cd22380bd6c5d81a17fb865d60 773,804.00 $1,984.15 0.15%
12 0x4dddd65013728f280701200d5533edb1ec3a1a8a 668,821.49 $1,714.96 0.13%
13 0xe02a353b90673fcf311424e998f9204e5cc1b542 611,164.50 $1,567.12 0.12%
14 0x838ee8bf45490a36450fdbab045476c2c78daf39 516,522.45 $1,324.44 0.1%
15 0x1ade17de48db78262229b330d4fff6817b7daddb 494,656.36 $1,268.38 0.1%
16 0x4fc82e76864e4c8805d4ee007bda2f6a6d0fb439 306,585.00 $786.13 0.06%
17 0xa50206081da177693d5f2d9e9cddb84f9a2e5970 267,528.60 $685.99 0.05%
18 0x1ce7ae555139c5ef5a57cc8d814a867ee6ee33d8 265,099.63 $679.76 0.05%
19 0x898656d4b4a04813591f3fb608db4d107c1a38e8 260,000.01 $666.68 0.05%
20 0x7f396ec920f6cb0fcbfcdb72555111120e510eff 257,406.00 $660.03 0.05%
21 0x8bb84bb73192cf1465a84ba4e5923383485010a8 250,000.00 $641.04 0.05%
22 0x93664481d78523705eefc24d35528cfef7668dc0 244,864.30 $627.87 0.05%
23 0xcf198fe6d1cce8656386eb5383476174795ac2d6 242,935.12 $622.92 0.05%
24 0x23d4703e53b96c8d2519cd0d81b79f2b4fcc05bf 227,537.93 $583.44 0.05%
25 0x18ee1f4930a5e2e0381e58a3100a8cbf7740d5a6 205,294.00 $526.41 0.04%
26 0x60a10f0d0f1d42f5fb2c14e2a349af0c10fdae86 201,247.36 $516.03 0.04%
27 0x377a8ce1449f248c339cae54ee3eec2efe0fcfcf 200,750.00 $514.75 0.04%
28 0x79e4ac41f0a8e1413fdfa2aad1094f11dd238bdf 188,682.50 $483.81 0.04%
29 0x75b06c599a1be645ccdad1fcfca84f11d7ad3635 188,490.48 $483.32 0.04%
30 0x84ab058fec59d51d077dbce45bfa53b042b0ecea 173,250.00 $444.24 0.03%
31 0x809443342816f4f242d063984ee31c8baa3fc073 173,132.99 $443.94 0.03%
32 0xc4a3478746d5b12b730b640c4ba52d9aa267f33c 172,366.50 $441.97 0.03%
33 0x3bacbd7d4ce1572cd471d9a5d4dd0ce7c7aa3510 169,113.74 $433.63 0.03%
34 0x069bd1b7432717f12ef2ecf47900da34576c852d 168,652.00 $432.45 0.03%
35 0x1917461bb250d12c81fc16613dad37b5989cc16b 168,112.00 $431.07 0.03%
36 0x1b6849a7119be673e934d2e3fcb41cba038c8c7b 165,029.00 $423.16 0.03%
37 0x24b47299e756af0571f512232a3629e0dabb52ed 162,680.50 $417.14 0.03%
38 0xc2045182220219b0f22f2178911131c5c08cf8dd 157,918.00 $404.93 0.03%
39 0xc1f2940048da3458f8a2f519c693ccf1fa397b32 157,918.00 $404.93 0.03%
40 0x4b35738f27c9f1954dffce5b76b1deb2ccd390c4 157,918.00 $404.93 0.03%
41 0x2eccdea65127e9fb55a8e0387304f8d3896d1dff 157,918.00 $404.93 0.03%
42 0x78c2b0255196f049ed262248686ddeb130bdbb73 157,918.00 $404.93 0.03%
43 0xde234786fd5550699522c1555b2689f05420b309 156,062.18 $400.17 0.03%
44 0x235392d0f132baa1ec8ec8a961137c1b7001ee97 155,525.01 $398.79 0.03%
45 0x8237aa2eb20f413b773578f9c7fa649964b67eea 150,099.64 $384.88 0.03%
46 0x4c940e8a6f22a21e86cdc5a86255650fe0421184 137,025.67 $351.36 0.03%
47 0x3a3edf327331bb0dd80be3a5ebbde75bc2101bb7 135,319.80 $346.98 0.03%
48 0x4fa36f3b9586f212a5f63c29dfca7118e5753c6c 133,764.30 $342.99 0.03%
49 0xd3aa944cdd646762c3b24d3cedfc157d78ad9c46 133,764.30 $342.99 0.03%
50 0xe2c199957fb9fee041b3676d52a61b95ba883411 129,747.00 $332.69 0.03%
51 0x57f626da7e4d3d2a94d76b2de8a4c752a2368097 128,272.38 $328.91 0.03%
52 0x3f1abeb39dd04a8506ff971967dd01263a806dfe 127,998.00 $328.21 0.03%
53 0x3d0b218c16b3c3614d33ab1a2e6933e6246a135a 126,428.22 $324.18 0.03%
54 0x5840d440fc24762ad22d72156c0da5da53abc970 124,875.00 $320.20 0.02%
55 0x4d1cf6cc06c0c2ab1bb5c2e261d577071d9efcb7 115,920.14 $297.24 0.02%
56 0xa655f3453670c3782871ad4eafd172de59f31656 115,269.00 $295.57 0.02%
57 0xd85417cca92c0b8e48e8f3c738652cc35f7332bc 112,189.50 $287.67 0.02%
58 0x849f17c54d6dda08162ef328131048d95b9b2c71 107,322.00 $275.19 0.02%
59 0x32892092f3305a54bfe7695ae6f9d146edccdfd1 107,322.00 $275.19 0.02%
60 0xaab18a06713fb2774a36dde46f6bb1d9d8c33765 102,990.00 $264.08 0.02%
61 0x9adbc3409f5b3ae2294766d7ceb1465948c85eb2 102,990.00 $264.08 0.02%
62 0xb61cdb494fc97cab4e29b8ee037f1d117355e5de 100,518.57 $257.75 0.02%
63 0xa6046ead8071dd4938cfa361d74e3009eab229ba 98,689.50 $253.06 0.02%
64 0x5abb9c67cbdf1ebf4d9db47c614efb66074f285f 96,269.00 $246.85 0.02%
65 0x5d155d0dc0b13ddf0a27230f53360a230c55337d 94,900.00 $243.34 0.02%
66 0xf7da6c1f9076694fbeb8af252a0d37963e6ea483 92,144.00 $236.27 0.02%
67 0xee61aa886582ef4c5f0ec8438cb41e2632105ac7 91,000.00 $233.34 0.02%
68 0xb16295508dece2719d875945ff9769debd1a1504 89,697.00 $230.00 0.02%
69 0x9e3af2fce2a5bdc46b2b1d50739bf1b8acc33375 84,991.50 $217.93 0.02%
70 0xf3c62005f6222a681486bef7d4f5fd59f078e066 77,103.00 $197.70 0.02%
71 0x941b4008d42320329598a7066510a9c68af4f675 76,660.00 $196.57 0.02%
72 0xabf15f07097f84eebf80ec63f56050d2adffafd1 76,660.00 $196.57 0.02%
73 0x99769c340f47e69de426141d007877a365cee748 76,660.00 $196.57 0.02%
74 0xd7b1c24e10cdef6d806989ffa70eb9cee1f9281c 75,583.05 $193.81 0.02%
75 0x960a38f93870bddd24717594d2048236cb08bdbf 75,126.00 $192.63 0.02%
76 0xfffcc2336cd65e0b2b2e33f2c13f2e6820e08828 71,356.50 $182.97 0.01%
77 0x1f914b7492a494351b681bc6ab32c03efb86070f 70,528.00 $180.84 0.01%
78 0x0eeae0cd2c34731f3f06c70be12e8d674cf01aa4 70,032.00 $179.57 0.01%
79 0xf9d539e24828f124514a61126cf7f08923e3114e 66,660.00 $170.93 0.01%
80 0xd635975eaa4fc21572fd78c3acef3131d8393889 65,633.20 $168.29 0.01%
81 0xbebb345dd3966d71e4d5f6b3db109b200ebe5465 65,326.00 $167.51 0.01%
82 0xd7736964210aee1999b3e73709b949766852405c 61,673.72 $158.14 0.01%
83 0x0125f7789f0798cd9fdeb9ded7440dd4ec47ef55 61,512.44 $157.73 0.01%
84 0xa6711bd3f0dd0c350d0bd98f1f95fbbde833ad6d 61,510.00 $157.72 0.01%
85 0xb4bf65ff7e3f8603b80c760ffc542d363a614cbb 61,328.00 $157.25 0.01%
86 0x43782d05dc12ffa43c36a5aad16dc63b59af1671 61,328.00 $157.25 0.01%
87 0xa423257631bb84fc612d5236c924bb7a80c07a14 61,328.00 $157.25 0.01%
88 0xc30bd0f507bb3ca84ed5edaaa0185c60df77594e 61,328.00 $157.25 0.01%
89 0xf4d1033066dbff336ea7357b0473234de5a9337a 61,022.00 $156.47 0.01%
90 0xc4d6d5eaa5b55964ca6ee0b36433d7151404e00e 60,210.92 $154.39 0.01%
91 0xd0ec709d2ef50cd3f9cb0bd7e2774eb6eab7923a 59,794.00 $153.32 0.01%
92 0x8107bfede23a91431f0f085d23cdf405401a0b80 57,746.59 $148.07 0.01%
93 0xfad183c890a8304b5ed52446cf1a04dabe41c749 53,662.00 $137.60 0.01%
94 0x09d52b643073c75b0256e2f38ab5b43884a87577 53,542.00 $137.29 0.01%
95 0x621a1d0217f52a7f220dbfe01534f4fd0ae22d36 53,505.72 $137.20 0.01%
96 0x78fe76f08a08ac5e46392cda0d87b374cf062ddb 53,505.72 $137.20 0.01%
97 0x69f84e8310dfb5544918c7cdc723ced42e59661b 52,436.00 $134.45 0.01%
98 0x5d35514ef34f3f20abd11a0605c72925d9eef70f 52,213.75 $133.88 0.01%
99 0x4fed412364fa4f84d31438538bb5e523c2c83a26 51,570.00 $132.23 0.01%
100 0xc7e459923da720388df2625c54dcc3c017c984ce 51,508.50 $132.08 0.01%

Thống kê top địa chỉ trữ CVT

Top 10 ví đầu bảng chiếm 95.07% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 95.93% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 96.96% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 97.74% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ concertVR-Token (CVT). Top Holder CVT 12/2022 - GiaCoin.com
4.6 trên 542 đánh giá