Tiền ảo: 22,371 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,078,864,228,103 Khối lượng (24h): $51,331,314,984 Thị phần: BTC: 42.3%, ETH: 18.6%
Combine.finance (COMB)Combine.finance COMB
Xếp hạng #8600 01:13:00 17/08/2022
Giá Combine.finance (COMB)
$4.16 0%
0.0001739 BTC 97,968 VND
Thấp: $4.16 Cao: $4.16
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 0% Thay đổi 7 ngày -0.86%

Chuyển đổi COMB - USD - VND

Top địa chỉ Combine.finance (COMB) theo số dư

Có tất cả 342 ví lưu trữ COMB.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Combine.finance (COMB) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x6e168d4fd7569ea1c56d985256cd2e93ee12490e 4,839.80 $20,143.00 48.4%
2 0xdc9fa37694c33ac01e5a1c574452b83d6f9ca474 1,151.00 $4,790.40 11.51%
3 0xbe9f26f138447714a0bbdf760799ff775e3e7391 590.00 $2,455.55 5.9%
4 0xcf2e5f47133262d210e64460a7680b093c5ac994 500.00 $2,080.97 5%
5 0x22ad78f0d173d929aa6ee4f7adc32d951a9c695a 417.07 $1,735.82 4.17%
6 0x7d36cce46dd2b0d28dde12a859c2ace4a21e3678 250.00 $1,040.49 2.5%
7 0x831bf10dbf32ebe45063b6d872727d96d30cc902 248.00 $1,032.16 2.48%
8 0x6cf7690205404a30b424a3cc93ca7a73fd821744 175.00 $728.34 1.75%
9 0xa2dcb52f5cf34a84a2ebfb7d937f7051ae4c697b 114.95 $478.40 1.15%
10 0x380c30f3bf54689f028df48a3e0a7e159d0c630f 113.09 $470.68 1.13%
11 0x43fac7f4a85c5ff9f9a75ae6d930ff6c1cfa33a3 110.94 $461.72 1.11%
12 0xd12da0a3cbaec0f1e13cfa7ca91f4439bec6e8d1 100.00 $416.19 1%
13 0xa0c220c3ff5ce70ea2119450e037868e3f8110b5 99.35 $413.49 0.99%
14 0x5ade4464a2f70edb275610f92be66ff0a31f973d 93.32 $388.37 0.93%
15 0xd680c99c435d3eda846ba7c5b773c3e44d6853ba 81.47 $339.06 0.81%
16 0xed22f3036adbacb88f86dcd41c15ffdea2a53a2b 66.15 $275.30 0.66%
17 0x0e4f118c8f8e554ee90ccf03487520b4375220a0 65.47 $272.47 0.65%
18 0x1e46578b81d235a89feb98102909602a5848528f 52.83 $219.87 0.53%
19 0x4b68b5a0cfc1fa1a85f6b3c0db33f546b6cad57c 47.24 $196.63 0.47%
20 0xbb767a28ca7f6238e42be69619d8735d5970bc3d 46.63 $194.09 0.47%
21 0x4aff077399ae6143ab9d06a394b01d95f8fdcad7 35.00 $145.67 0.35%
22 0x3ebfdbb1145ec401a251f471c35b8574548be649 35.00 $145.67 0.35%
23 0x2d9cbcd7de8542090957e65c44c8764ba579ac99 33.33 $138.73 0.33%
24 0x351d49d49d7f41c786fc5283076bd7e178ed2367 30.00 $124.86 0.3%
25 0xd9cee676d2a124b3fe42bc7e55ddb739d3c8c992 29.74 $123.77 0.3%
26 0x3f510951eb63ebc20f7d1f0a0b4bd7d277dc8a80 28.97 $120.57 0.29%
27 0xdab7a2876d91dd9571315bebf6ffe2e505652e36 28.88 $120.18 0.29%
28 0x8a56b476efcbaa0afea9e310a366145f1b835a42 28.00 $116.53 0.28%
29 0xea0d07bd7f1198e84342c3d87924f55fa66b9e37 27.25 $113.40 0.27%
30 0x86b7d08e2686f00de541fa01a4c681ccb9e16374 24.00 $99.89 0.24%
31 0x306e12b60ad55cf2aea010a3b47b5a5d2df4b4cb 20.09 $83.61 0.2%
32 0xcd0f78f39249cd6db01163660e4beb1f6bc6e641 20.00 $83.24 0.2%
33 0x7f17385ba37e4659d812f3c90c45a188f3d44728 19.30 $80.32 0.19%
34 0x1cd4a1a9c8eb310687aef8f65abb45376893ccb9 18.42 $76.67 0.18%
35 0x9c3c56080f1d800bd9354a79fd579921db3fa4d1 16.00 $66.59 0.16%
36 0x7ce154259859a69be1e690ef95f1ea0d682672cd 15.00 $62.43 0.15%
37 0xf7200f7a475b53446a10421dea95299fa9319a85 15.00 $62.43 0.15%
38 0xa72e480fc297e8c36591e50573727a89345ab64f 12.14 $50.52 0.12%
39 0xede68972641facd24310672a04006d0437dafcd9 11.99 $49.91 0.12%
40 0x3d8e75a4491a6480439d1fdabd4160fa3bb9a6c7 11.20 $46.62 0.11%
41 0x5f56962dc2b366a8dad605a1c98476b74072af93 11.02 $45.86 0.11%
42 0x7005057546fbd005106ca1e661a92f6c189dabc8 10.05 $41.82 0.1%
43 0xbb179f078bac0ff4f181f6e01606ccae883ef74d 10.00 $41.62 0.1%
44 0xbdd3d852b9a8172099369f656f04b180ecd082f7 10.00 $41.62 0.1%
45 0x20f5734e24351153f0d018d02f8865714fb8bd12 10.00 $41.62 0.1%
46 0xb3bfae27ae2c0bcf75fba58d7280a09c8bea2d73 9.75 $40.59 0.1%
47 0x72d3a50fc27cac97a26ee9b3d3b7d348a698a059 9.00 $37.46 0.09%
48 0x0c37d1ebf162637dcb3c2acdfc454ec0bfbf5abc 8.50 $35.38 0.09%
49 0x46375b29b9a824098a13ce36af21d5e7b1ecf43f 8.26 $34.40 0.08%
50 0x84004eb4a822cd38dd957f40944bd5c91660f020 8.26 $34.36 0.08%
51 0xb6f526ef7820bca52058be5c75dc05c7c456d22b 8.10 $33.71 0.08%
52 0xb646e130c8c498ac900e280d3cf0ea19f4447142 8.00 $33.30 0.08%
53 0x4bdf9f0c1f26f6b0fd68843d6cf9f07d757d522d 8.00 $33.30 0.08%
54 0x8814ecae1394e5aeab14d137cc6a8ba104f004a9 7.97 $33.15 0.08%
55 0x24d8c857af81bfbc8ed7da3d673fae6b6abf9983 7.93 $32.99 0.08%
56 0xc026f391892b5fe7255b83fd60a6c96d575bf50a 7.45 $31.03 0.07%
57 0xf68281fb7155b6d1ee728cb614dca34a9f664942 7.37 $30.68 0.07%
58 0x65be0537cc715f9ebba05f1dc5d53e98d24474dd 7.34 $30.53 0.07%
59 0x23aa39499b184e99c67b2ff6691dac3026a3e845 7.00 $29.13 0.07%
60 0xbf0ed32ad89880ea38f3b04f76825e9bcd98db89 7.00 $29.13 0.07%
61 0xbbe0bfdb0daeefa7bc5a2c73ce34eac5bfe7023b 6.62 $27.57 0.07%
62 0x80a7294ab673d28fde7eafdd0105b6072a70eef3 6.45 $26.86 0.06%
63 0x1eecf91b2266607cb3b64ed6588febfaa63a8f0d 6.00 $24.97 0.06%
64 0x4b9a2d151f0773c62e72088f87af74ad154d0d6c 5.27 $21.95 0.05%
65 0xb52fed3aeea21c4f0fc88cb92178888b3fc724b9 5.22 $21.74 0.05%
66 0x06bf7280c18855fc8d9817bc3e2c65afcba3e004 5.11 $21.25 0.05%
67 0x196666467f9b0aa59e2db013f62756b65aba4376 5.00 $20.81 0.05%
68 0xb086755a5b0b10bd53956936588555f586f5f49d 5.00 $20.81 0.05%
69 0xe61d6538c850725199ecd825d4e5de898991901a 5.00 $20.81 0.05%
70 0xe897065136f136a4d23bdb804a8aa2c5689d3852 5.00 $20.81 0.05%
71 0x5e28547a11faf8d78bbf201c8e125382291a9ebd 4.88 $20.33 0.05%
72 0x0cbe393a9f3ce40575939103d849587d30e5357d 4.65 $19.35 0.05%
73 0x3b262ed5d3c6011dd2f603901128d6f5f2715e86 4.58 $19.05 0.05%
74 0xb7a13936f2ddc9f6afb0505da8d75ad8cfbf660b 4.54 $18.91 0.05%
75 0xe2a6a3bbf965d143c21f445d8befa0b7960adb76 4.50 $18.72 0.04%
76 0x3e10048efed71c56bae0c2e8dea106f53fae6422 4.48 $18.63 0.04%
77 0x7e97ab90246200cc585f757f787386437ca7f774 4.44 $18.50 0.04%
78 0x2be2fa0c5a0ba2c046ede2255e4bd08854347de1 4.42 $18.41 0.04%
79 0x262234657021fb8f2eb992d7cc1cec9e56494dbd 4.26 $17.74 0.04%
80 0x76fe4aed7b6a4a39a2863e28f6f2de1f31bedf25 4.17 $17.36 0.04%
81 0x4aac9c576d9973a43329817873008fffb8083a29 4.03 $16.76 0.04%
82 0x2c6f658cf8b078bbd02253b0780b195d9bc435dc 3.89 $16.18 0.04%
83 0xb792074f575e1e52cb8dc9af2b345ff10a144120 3.87 $16.09 0.04%
84 0x2f220dd4153e4ecdf86a3932ceddef4e2ee435da 3.75 $15.59 0.04%
85 0xad61be2c9b796a8c14712b5ca163d10cf3344dd1 3.50 $14.57 0.04%
86 0x9b87e34824afa1386be2be1dec89d6d4a8e1fc20 3.21 $13.35 0.03%
87 0x660d61f2d1979a59b9c74426f298bb0c1639c484 3.08 $12.82 0.03%
88 0x2550795b3a41d6be21234e780c187b6b75cde77d 3.02 $12.55 0.03%
89 0x8ee594f8a58e65207aaa1785a5fb3e98add0eb51 3.00 $12.49 0.03%
90 0x2b60d0da33d137b4556189f3668ba6b03b2c263f 3.00 $12.49 0.03%
91 0xe99b670efc4e7c920ee5b5c9ae027a1183c8cb90 3.00 $12.49 0.03%
92 0x49eec50b6eae4542efb0a2976151c75350598f87 3.00 $12.49 0.03%
93 0xdceb83f357f8efbdeafe05faccef82e036f00279 2.73 $11.34 0.03%
94 0x11ededebf63bef0ea2d2d071bdf88f71543ec6fb 2.72 $11.32 0.03%
95 0x5b6b31f3f7fa8f0f35cb05ef21acbf9db317bf7e 2.69 $11.21 0.03%
96 0xd2c99f27dee8591c9c13949acc94ae8351841ffd 2.67 $11.13 0.03%
97 0xd2cb36cf670dd8433c2327338811e90ed1f16c83 2.60 $10.82 0.03%
98 0x27eda08cd66661c8d10f4d6fc9d48ae586a0c726 2.56 $10.65 0.03%
99 0xe4ab2cd6a4393da9248fed3cfb879f10625ea4c4 2.55 $10.60 0.03%
100 0x9d25f1314ec91bc57fe69e2fd1c08a43e41f41aa 2.52 $10.49 0.03%

Thống kê top địa chỉ trữ COMB

Top 10 ví đầu bảng chiếm 83.99% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 91.61% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 97.14% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.52% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Combine.finance (COMB). Top Holder COMB 01/2023 - GiaCoin.com
4.9 trên 653 đánh giá