Tiền ảo: 22,419 Sàn giao dịch: 538 Vốn hóa: $1,075,914,396,920 Khối lượng (24h): $66,276,182,821 Thị phần: BTC: 42.1%, ETH: 18.7%
Onyxcoin (XCN)Onyxcoin XCN
Xếp hạng #141 05:03:00 03/02/2023
Giá Onyxcoin (XCN)
$0.01117 0.02%
0.0000004755 BTC 263 VND
Thấp: $0.01096 Cao: $0.01130
Vốn hóa thị trường $239,765,653 Khối lượng 24h $6,641,095 Lượng cung lưu hành 21,472,783,889 XCN
Thay đổi 1h -0.36% Thay đổi 24h 0.02% Thay đổi 7 ngày -2.61%

Chuyển đổi XCN - USD - VND

Top địa chỉ Onyxcoin (XCN) theo số dư

Có tất cả 9,839 ví lưu trữ XCN.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Onyxcoin (XCN) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x000000000000000000000000000000000000dead 15,424,918,406.24 $172,235,032.61 22.39%
2 0x8f6ffec54c1e569c63992eb2dc4fae84e3792551 15,000,000,000.10 $167,490,382.84 21.77%
3 0x28ca9caae31602d0312ebf6466c9dd57fca5da93 9,987,619,345.46 $111,522,012.52 14.5%
4 0xfbb1b73c4f0bda4f67dca266ce6ef42f520fbb98 7,573,160,382.51 $84,562,102.12 10.99%
5 0x51f3e348955383f8ad5e1f37f056e8c73dabdf6c 5,000,000,000.00 $55,830,127.61 7.26%
6 0x23445c63feef8d85956dc0f19ade87606d0e19a9 3,125,139,222.49 $34,895,384.32 4.54%
7 0xfe306b7936d93fa84f3ad4bbf6d22ad57163791f 2,000,000,000.00 $22,332,051.05 2.9%
8 0x18709e89bd403f470088abdacebe86cc60dda12e 1,507,100,010.00 $16,828,317.18 2.19%
9 0x24fd02b987ce8d1e37124f946bb3549560dde788 959,340,359.56 $10,712,018.94 1.39%
10 0x91a16cbbe39ed116a1cacdaa7c22182aa5d48743 558,000,000.00 $6,230,642.24 0.81%
11 0x3ee18b2214aff97000d974cf647e7c347e8fa585 374,806,651.53 $4,185,100.64 0.54%
12 0x8c54ebdd960056d2cff5998df5695daca1fc0190 372,101,187.79 $4,154,891.36 0.54%
13 0x0dc7dda2a4161d2e825e8cf013a293d34b1b8125 306,197,687.69 $3,419,011.20 0.44%
14 0x72a08e620b0171e0bc2c831d6b9405052d1415ff 301,877,893.41 $3,370,776.26 0.44%
15 0xcdc435ae82c0fbedb14e3f05648d5ffc4ff38137 293,590,245.93 $3,278,236.18 0.43%
16 0xcb42a8bea61d6ec2e2d7914caae5e9fec9c7001e 287,333,432.32 $3,208,372.44 0.42%
17 0xec2cb5ac40ec01424be2887aa2998aaaafe64387 282,672,712.21 $3,156,330.72 0.41%
18 0x3d6f4a690d6054753dd2c4d0071dc18f7a9f6fb0 277,567,121.12 $3,099,321.56 0.4%
19 0x8d7f41dab88f62a361ff6090ebfdad9c8fd27edd 277,384,322.84 $3,097,280.43 0.4%
20 0xf68b3804df2355b0bbd8ce02b6e3120dea9505c4 269,420,712.21 $3,008,358.55 0.39%
21 0x417bdcaaa0881fff33a48f8ceaea7a12cc5badef 267,861,322.13 $2,990,946.36 0.39%
22 0x33108fbb0fd6e49afab9f8e12544e09e15706795 259,977,233.91 $2,902,912.43 0.38%
23 0xbd904ae09027ffde61cb9bfa8d8869401d046d8e 259,859,971.88 $2,901,603.08 0.38%
24 0x92950146eb8163d065bd38185290017afa2e194c 237,732,618.00 $2,654,528.48 0.35%
25 0xd298602cce1ee780ff8d4f95bcb0f93767f50e49 221,536,924.96 $2,473,686.96 0.32%
26 0x11ae46cb89c84c31cd95f5c1629baa0e53c5fa4d 220,000,000.00 $2,456,525.61 0.32%
27 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 214,795,400.88 $2,398,410.93 0.31%
28 0x30741289523c2e4d2a62c7d6722686d14e723851 195,486,891.91 $2,182,811.62 0.28%
29 0x3d8a489052fd169349f95222e657088b00d24787 177,425,293.51 $1,981,135.36 0.26%
30 0xe6d17816c0037dc2ebd010510a9f440323679387 164,663,628.00 $1,838,638.27 0.24%
31 0xc4643a1fc5b7ae2d6baf26f871e7046a383d3e93 161,883,276.91 $1,807,592.80 0.23%
32 0x0164c3c069611a93faaaa84af43c9e84c9cde745 152,220,452.00 $1,699,697.45 0.22%
33 0x0e1b719aac361bea234af2a2aa3a19f34d1f1b21 126,000,000.00 $1,406,919.22 0.18%
34 0xe864c9439eb042e969c59dd13d38cfdb28e16d73 101,499,584.83 $1,133,346.95 0.15%
35 0x38bd8a76e645f31c692d88cac00c799edca053fb 86,362,366.60 $964,324.39 0.13%
36 0xbce9deedd0278f6690a3e0fcb7e5183ea1afd5f5 80,000,000.00 $893,282.04 0.12%
37 0xb95c702eadbbcc50021fbba0ff7d9ab2a5017f08 73,388,788.62 $819,461.09 0.11%
38 0x77134cbc06cb00b66f4c7e623d5fdbf6777635ec 72,874,364.97 $813,717.02 0.11%
39 0x1c52a4959437321052d1f1ab9c5f1513790b2501 72,243,616.17 $806,674.06 0.1%
40 0x099466bd30ebcf2889473b52d32c3d683adda76d 71,871,360.24 $802,517.44 0.1%
41 0x15b3b4d72616e4322454c3a974702f8d30a19485 68,644,921.79 $766,490.95 0.1%
42 0xa8b8c77b37de992423cf2b2cbc0accb504181ff1 68,105,727.64 $760,470.29 0.1%
43 0x20afd600ef92df874c2237d805c0dd2ffd89ce1f 67,989,158.04 $759,168.67 0.1%
44 0x1b7081943449db22e4d68c5bac45cfc85b44d3a7 59,600,114.78 $665,496.40 0.09%
45 0x1ae56edda31dff6c89feaf4a979ee49f8b96135e 58,193,678.00 $649,792.09 0.08%
46 0xd4b69e8d62c880e9dd55d419d5e07435c3538342 57,339,264.00 $640,251.69 0.08%
47 0xf567bc149f51ee37e26bf149675764376c30e9e0 56,298,945.48 $628,635.46 0.08%
48 0x4eb3bf8b12062f0edf954dfc32968c20ee1e4be7 50,000,000.00 $558,301.28 0.07%
49 0x8301fbd7bda3699ae2ef956d15c8d609ea997bf0 47,734,830.72 $533,008.34 0.07%
50 0x64a089ac01271c94c382a5c7a54d66e495b579b9 45,213,976.01 $504,860.41 0.07%
51 0xe2a54d8b98fb0debe2aee1d88b22939714c3958b 45,212,122.59 $504,839.71 0.07%
52 0x9d79db32707d476086a449d2930bc8649e37bad8 44,417,435.28 $495,966.22 0.06%
53 0x2256f1c7344ce654db33e3b46fe28ed314f58475 35,000,000.00 $390,810.89 0.05%
54 0xf2e6602ad7385e3926649d81dfda73c79655d476 34,611,738.97 $386,475.56 0.05%
55 0x889997d53beddc7c160d1a8202ad0859bbe108e2 32,898,681.02 $367,347.51 0.05%
56 0x742d35cc6634c0532925a3b844bc454e4438f44e 32,897,270.25 $367,331.76 0.05%
57 0xfda539872f83ff27f7bc4f22b60cd1f1c1a94456 30,089,123.93 $335,975.93 0.04%
58 0x165600d4ef451916069eb12389f08cc95a05b002 29,154,315.00 $325,537.83 0.04%
59 0xa935a87e32b35a18b5f2d9fb8fb1c2c55f5bbd41 28,828,843.83 $321,903.61 0.04%
60 0x58c72f3c9aad13e47a14693dceed4425c031149b 27,654,891.35 $308,795.22 0.04%
61 0xb6e5dfc167d25259127cd3bfd7511e766eced1cf 27,342,567.99 $305,307.81 0.04%
62 0xd74ef108c6881c66526a3d403c3958bcdb2bfa52 26,998,112.77 $301,461.62 0.04%
63 0xb464b95c67e7eee11f387c4d6b251222cd14c82a 26,768,921.13 $298,902.46 0.04%
64 0x944e4585584e61f7ee2b059f3c487e12c9413242 25,786,261.09 $287,930.05 0.04%
65 0x3132a4080f4cc61675aad4b532a10dbe197af8bc 25,675,987.87 $286,698.74 0.04%
66 0x95763a848a806b804b57d8c8cbd5768e4bfb33c2 25,454,545.85 $284,226.11 0.04%
67 0xcac2e84f99644d68d8f5c0af0cdfcf0db0ee831f 23,748,234.45 $265,173.39 0.03%
68 0x2f3257d02aab93e85ccedd0d293e3fe3fc75ccf1 23,300,000.00 $260,168.39 0.03%
69 0x2dcd3029343f4838407e35c5e7ac79938078481c 22,897,112.78 $255,669.75 0.03%
70 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 19,463,359.52 $217,328.37 0.03%
71 0x1bb19c3f7a191e94335982f67f5cc48b77703e4d 18,864,187.61 $210,638.00 0.03%
72 0xccae88bba52871f0d2fbbcf8aaa59f915bafe428 17,037,599.75 $190,242.27 0.02%
73 0x919c2994e28b2f8fb2fbd57d7f1a678848adc37c 17,037,582.65 $190,242.08 0.02%
74 0x270cd8584f62bcf17c5e666c0ca5a3e8146d7599 16,000,000.00 $178,656.41 0.02%
75 0xf16e9b0d03470827a95cdfd0cb8a8a3b46969b91 15,384,442.57 $171,783.08 0.02%
76 0x22ebae6cb1c0998d7d207e7dd952d22411d4ab0c 12,960,348.92 $144,715.59 0.02%
77 0xd03bb279274c8322f50a7ef264100d01601a6d77 10,948,926.08 $122,255.99 0.02%
78 0x34bae167964261f2fbf88b054e92ad209148f867 10,948,876.21 $122,255.43 0.02%
79 0x035fd01813755a3fb0f3edd1eca26bda47bc8a58 10,395,020.11 $116,071.06 0.02%
80 0x738cf6903e6c4e699d1c2dd9ab8b67fcdb3121ea 10,380,375.47 $115,907.54 0.02%
81 0x6666827e8f2220ddf718193544889f3b482ed072 10,289,855.45 $114,896.79 0.01%
82 0x52ec0f4b7bc347457f8f68e6bfa8dd8e535bce77 10,137,952.33 $113,200.63 0.01%
83 0x728e41181f0119c73dc1498ee51827e6fec13304 10,000,000.00 $111,660.26 0.01%
84 0x64dffbe2fe4bf6b372e1c7b3995bf128640dddf3 9,878,952.86 $110,308.64 0.01%
85 0x94638cf28b3ec2a19df5112befaacea198b3b64d 9,183,946.97 $102,548.19 0.01%
86 0x2e36ef97391cfb6dc49b3ab1b151be8ef98f3fdd 9,158,933.58 $102,268.89 0.01%
87 0xe93381fb4c4f14bda253907b18fad305d799241a 8,573,807.34 $95,735.35 0.01%
88 0xe0ed2f99b647c5dd21f946e5211e6241c44b045d 7,574,272.37 $84,574.52 0.01%
89 0xb7a41c15a78c7865c217cce148cc930dd84f2417 7,451,864.58 $83,207.71 0.01%
90 0xdcaf20c6d3b64030fbdc506ac0e098216d47761d 7,273,908.94 $81,220.65 0.01%
91 0x93c9182fe8572f53d7a9f533f5fed0371f4ca14c 7,241,955.54 $80,863.86 0.01%
92 0x386ab8b342d67df472339be3a4281b7386d2e038 6,342,214.99 $70,817.33 0.01%
93 0x859f7092f56c43bb48bb46de7119d9c799716cdf 5,300,542.52 $59,185.99 0.01%
94 0x165660820f3dd20f7ada0a40e823a477a374a8b8 5,100,000.00 $56,946.73 0.01%
95 0x3fd98102b6d386f03e73b3feca149dc9b806eb12 5,000,000.00 $55,830.13 0.01%
96 0xdce99a2fbab7b33f0274ef9a7c6b6ab0ff14c60e 4,811,417.45 $53,724.41 0.01%
97 0xcd531ae9efcce479654c4926dec5f6209531ca7b 4,081,617.63 $45,575.45 0.01%
98 0xa850b2ade716017814d5cd8b9345eb4b33fece31 3,911,241.25 $43,673.02 0.01%
99 0x33ddd548fe3a082d753e5fe721a26e1ab43e3598 3,352,789.09 $37,437.33 -
100 0x34c6349934390cfec820a74be4f8c3e98e3fbae7 3,139,000.00 $35,050.15 -

Thống kê top địa chỉ trữ XCN

Top 10 ví đầu bảng chiếm 88.74% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 93.15% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 98.67% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.91% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Onyxcoin (XCN). Top Holder XCN 02/2023 - GiaCoin.com
4.2 trên 625 đánh giá