Tiền ảo: 22,371 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,071,577,931,889 Khối lượng (24h): $42,443,745,432 Thị phần: BTC: 42.4%, ETH: 18.5%
Celeum (CLX)Celeum CLX
Xếp hạng #2184 20:18:00 29/01/2023
Giá Celeum (CLX)
$0.01262 2.77%
0.0000005351 BTC 297 VND
Thấp: $0.01221 Cao: $0.01262
Vốn hóa thị trường $64,693 Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành 5,127,335 CLX
Thay đổi 1h 0.63% Thay đổi 24h 2.77% Thay đổi 7 ngày -0.95%

Chuyển đổi CLX - USD - VND

Top địa chỉ Celeum (CLX) theo số dư

Có tất cả 65 ví lưu trữ CLX.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Celeum (CLX) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xb20f3f4195ee718de4178a11b80566f167f9bb36 4,003,020.00 $50,506.89 18.23%
2 0x7b00bcf548a069906f654627c3e04795357d8299 2,270,498.22 $28,647.32 10.34%
3 0xc475c18a95dfe839daf2176ea1eb72dad7960bed 2,010,000.00 $25,360.57 9.15%
4 0x008759b3d6525080aacca82a072d317b6992aa00 2,005,000.00 $25,297.48 9.13%
5 0x5edcf9c75d23e7998e697934164d909ce7bcf102 1,507,000.00 $19,014.12 6.86%
6 0x8d12a197cb00d4747a1fe03395095ce2a5cc6819 1,397,302.06 $17,630.04 6.36%
7 0x769858f8cef9d7172d0823724c8764e17324d2b1 1,019,950.00 $12,868.91 4.65%
8 0x026321b3f313fa42b3cac8ffb1bb8b952c019237 1,005,000.00 $12,680.28 4.58%
9 0x2035b15edf7beae3b3e5f58cd58e84c8208acad8 993,050.00 $12,529.51 4.52%
10 0xaaa1845758a7578f15311bd2aa03a208e8a9e822 990,000.00 $12,491.03 4.51%
11 0x07423302708eedb35211dc5db27ac14a128f98c5 800,000.00 $10,093.76 3.64%
12 0x7cfdda862cbd4b2cc416f2cfa2febd0044748038 510,000.00 $6,434.77 2.32%
13 0xfc9b5d9159d34dc29ad566a6cc26ee7f256ed386 502,000.00 $6,333.83 2.29%
14 0x14c0a6d5ccca10389fe7fde319b30d70c09bbf1e 300,000.00 $3,785.16 1.37%
15 0xf0b51ffefeb120c8a5e0c4334a72033a318a742d 300,000.00 $3,785.16 1.37%
16 0xd237b2548226e703974390d86c6fb79d1f6025d9 222,695.00 $2,809.79 1.01%
17 0x73f1229d1848cf62fc07687f4e12eaf80ac6905e 200,000.00 $2,523.44 0.91%
18 0xcd17c3ea207a080a2156f9ca6339b8879db00fba 200,000.00 $2,523.44 0.91%
19 0x6e477ca939e0f9729d26a0d2b32332f9b363a4e3 200,000.00 $2,523.44 0.91%
20 0x4ad10b982350d56551dd497ede3b26bd3bea4022 163,000.00 $2,056.60 0.74%
21 0x41acd50d6f41ece897828cf698271632fc985c87 150,000.00 $1,892.58 0.68%
22 0x3c020e014069df790d4f4e63fd297ba4e1c8e51f 144,714.72 $1,825.89 0.66%
23 0x2e2e4637b34a177565111fcf977cd5f03da8db6b 100,000.00 $1,261.72 0.46%
24 0x750fe9f590a029681b6e8101b80e3dd4978118cb 100,000.00 $1,261.72 0.46%
25 0x0e158f8a71e19a12de11d618d2abf333982d29a6 100,000.00 $1,261.72 0.46%
26 0x4bbed1842ed59b7265c6eff4ca62d034f0aed878 100,000.00 $1,261.72 0.46%
27 0x95328d98630779834f3e46f78f900042bc2bdd15 90,000.00 $1,135.55 0.41%
28 0x5efcecc156e20ed9333a6abfce7e4d8836d1313a 55,555.79 $700.96 0.25%
29 0xb8da9438b2cac9e775c17c05c350d1f746acf697 50,000.00 $630.86 0.23%
30 0xed993e79f8828ae673c930c477fbb0b68afc5d63 50,000.00 $630.86 0.23%
31 0xc2e3343149327b534ee8bdd9341fb160a1fed798 50,000.00 $630.86 0.23%
32 0x13cd8cfacab88a3d30742130d4fbba6917469056 40,000.00 $504.69 0.18%
33 0xaa5bbd5a177a588b9f213505ca3740b444dbd586 35,557.00 $448.63 0.16%
34 0xb1b758a5100da6b73ce7ab2417fe6fd822a1ab74 30,000.00 $378.52 0.14%
35 0x296b161538ecb09e9e92a02da6425a2fdb5dfef7 28,667.01 $361.70 0.13%
36 0xc1c1f28ed284c3f4cf2f92f8bfa6ba3e514bad26 23,683.00 $298.81 0.11%
37 0xd23e1f3cc6011ae73f2393c46293c3bfe6db524c 20,000.00 $252.34 0.09%
38 0xaf36c741f123a3d37b208819eeb73e9849088584 20,000.00 $252.34 0.09%
39 0xc35d8596ce305165e9db10cf9b9198124cc2a707 20,000.00 $252.34 0.09%
40 0xca0f4c3258b132659db523f5b2f4a3e464d4e5a8 20,000.00 $252.34 0.09%
41 0xb86f9f44c850a5732771f1693d17027b5de95aa1 10,000.00 $126.17 0.05%
42 0x0b40deb446718bb378bbbe4747be8bcd39dfc0f7 10,000.00 $126.17 0.05%
43 0x4e6bc86b46b2273cfc6a0f3e0e8712cb054855b1 10,000.00 $126.17 0.05%
44 0xc32e089a80e014b7a6a61d5bb7b559dd7113a04f 10,000.00 $126.17 0.05%
45 0xc7218e38e8cf4c89b059b8d33a0fadc842aa92c8 10,000.00 $126.17 0.05%
46 0xdf35370787d0e22fc917a37b935fc6a725bbe8aa 10,000.00 $126.17 0.05%
47 0x9459286b8bcce9d4595a74acee29346dac046758 10,000.00 $126.17 0.05%
48 0xaf2e2b7801320ae8be669b7ae70b87d7dd7856c9 10,000.00 $126.17 0.05%
49 0x03758e9cc2ac83fbfdf41973ba9c1d358cb1d412 10,000.00 $126.17 0.05%
50 0x213599264b738d8f021423060740130738bdd391 10,000.00 $126.17 0.05%
51 0xfeaad5dea45630ef5bac79661a9353420d66b3d2 5,000.00 $63.09 0.02%
52 0x2cfa645860b0ba062f6a901d3b6a4f73e4dcc670 5,000.00 $63.09 0.02%
53 0x06353fbe75a0f41a0c04ebbb33a463bf2f9b405b 4,053.00 $51.14 0.02%
54 0xd374286e52539c4649d3acd74f15583ed17aff2f 3,700.00 $46.68 0.02%
55 0xbf5310fae4d7a0c6df0452bcda09aefa2748ad59 2,500.00 $31.54 0.01%
56 0x05dcc0fa34e7a5d8e496b393d1d9f012dfc85b10 2,000.00 $25.23 0.01%
57 0x086d521ead6ef2d2e609728d87c2216f8ff59ee4 2,000.00 $25.23 0.01%
58 0xe6d2f6cca5a70bf2fd1cd1b39750046bbf379699 1,267.00 $15.99 0.01%
59 0xf6f2d823ecd5efef6bd05a837d09d34057793ec9 1,000.00 $12.62 -
60 0x876feb2aeb35523fc971535da0ef86542ae91676 1,000.00 $12.62 -
61 0x00084175e379a317db0ded7c64dc31fae13f7ff9 556.00 $7.02 -
62 0x7d177349f7f20387627d5ee55633e0cd4d418947 500.00 $6.31 -
63 0x4fd99e3db65c5a8f469c88027f53609d4f01d1e4 200.00 $2.52 -
64 0x1f0d1de1558582ad6f13763f477119a1455502af 76.00 $0.96 -
65 0xc6f4ed55921e0b73c5b3a916f005d80216cf17da 11.00 $0.14 -

Thống kê top địa chỉ trữ CLX

Top 10 ví đầu bảng chiếm 78.33% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 93.8% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.91% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Celeum (CLX). Top Holder CLX 01/2023 - GiaCoin.com
4.5 trên 626 đánh giá