Tiền ảo: 22,000 Sàn giao dịch: 530 Vốn hóa: $854,354,082,382 Khối lượng (24h): $32,093,323,336 Thị phần: BTC: 38.6%, ETH: 18.1%
CWallet (CW)CWallet CW
Xếp hạng #8086 13:43:00 10/12/2022
Giá CWallet (CW)
$0.001750 -2.27%
0.0000001020 BTC 43 VND
Thấp: $0.001734 Cao: $0.003118
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h -0.01% Thay đổi 24h -2.27% Thay đổi 7 ngày -4.75%

Chuyển đổi CW - USD - VND

Top địa chỉ CWallet (CW) theo số dư

Có tất cả 2,162 ví lưu trữ CW.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ CWallet (CW) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xff306f7ecdd54c06d4f8de5699dafd9f127590be 911,047,817.71 $1,594,132.44 91.1%
2 0xcd18eaa163733da39c232722cbc4e8940b1d8888 36,660,755.23 $64,148.22 3.67%
3 0xb6694aeaaf22abba85c481b67551da9e073714ea 12,796,451.06 $22,390.96 1.28%
4 0xedfd28b5ebc0be656b0e6aeb351b5b495a80cf31 9,000,000.00 $15,748.01 0.9%
5 0xbd40733a2f223ff32195a759a81df25e35dd4dea 2,653,065.02 $4,642.28 0.27%
6 0xf85fa2414a0647142c061cbaddb892ea91696ecf 1,998,304.83 $3,496.59 0.2%
7 0xcf304823d4d0d8822648a66adbf67bc57f6dd350 1,631,046.44 $2,853.97 0.16%
8 0x6dbcdfe91f95dd3e08311a69dc2ba34dc9325734 1,517,186.68 $2,654.74 0.15%
9 0xc4cf16c4a92c8a147dd21d54d5ea05c511007b10 1,411,197.00 $2,469.28 0.14%
10 0x0211f3cedbef3143223d3acf0e589747933e8527 1,159,860.00 $2,029.50 0.12%
11 0x7bcb1964ebfcc8324c7f329a9485427b9560b017 846,197.13 $1,480.66 0.08%
12 0x6cc8dcbca746a6e4fdefb98e1d0df903b107fd21 740,574.89 $1,295.84 0.07%
13 0x7d6640abe9d204a921428f5477c5ba63908a6190 725,000.00 $1,268.59 0.07%
14 0xd3cad69f277e87cbb56e82bd54f020ada768e08c 666,666.67 $1,166.52 0.07%
15 0xbe97bc28e6c46e713751da29e1d247bd791b1cc9 618,183.24 $1,081.68 0.06%
16 0x45e6ab1723a735b7135e7472b932b082382c88cb 555,000.00 $971.13 0.06%
17 0xd898cf76e82ec1ac6dc1455329784a09303e3ac8 510,141.59 $892.64 0.05%
18 0xe259db7793f34eb391e4599ef92b35f0fb132483 500,000.00 $874.89 0.05%
19 0x8f0e0f91cbf99385993d7cd4031ece3cb5e1be2e 497,490.71 $870.50 0.05%
20 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 450,277.73 $787.89 0.05%
21 0x1ee371f95fb0ae8fdb2c2bc57d8ef78459df8073 428,716.52 $750.16 0.04%
22 0xa34f5220b283991cea05337200102fb354b10b63 410,069.83 $717.53 0.04%
23 0xa81011ae274ef6debd3bdab634102c7b6c2c452d 402,003.81 $703.42 0.04%
24 0x2ad4eae4de940d13b9ad59fb9904597a916114aa 297,925.95 $521.30 0.03%
25 0x57cdc8765f7645d00601ff581bb1222f46a938a3 239,126.00 $418.42 0.02%
26 0xa8b5acb15dcbed34490a95afa379367d5970788d 234,784.83 $410.82 0.02%
27 0x751b8349c0eda61d33f5f57c8a3976f7931b5c81 231,696.23 $405.42 0.02%
28 0x8e9811fe7ebd674c7002e31a49ca3697dc486675 211,444.76 $369.98 0.02%
29 0x290bf937443b80a3216b76132f4f94a6613b4f32 198,940.00 $348.10 0.02%
30 0x52e2d8823d641012b2b3722b95a7ebaa6b6efab6 192,322.98 $336.52 0.02%
31 0x160d5f442e7d3899955cf5adfc15fce57c05ea78 165,000.00 $288.71 0.02%
32 0x87bc65b766f32a9305ad0320b6208894613b1655 162,479.73 $284.30 0.02%
33 0x528f3e771a5d15ca265db606e29989da008ce6c3 137,502.30 $240.60 0.01%
34 0x35e0a975ef9030ceaaa6df26890e41afa53f646b 137,088.80 $239.88 0.01%
35 0x54ad1b85d144c5fdbb0e0a18d7680da2055f5a27 126,704.63 $221.71 0.01%
36 0x080dc7769c8a673d82b60cb2763696ae578f117b 124,384.33 $217.65 0.01%
37 0xb45b9f0df496712114e8f0ca2d1cea8dc2809b55 123,045.53 $215.30 0.01%
38 0x206d3e7de771002bd163ac78391627e725e5d805 120,995.94 $211.72 0.01%
39 0x945dd0eaca3ca61a60cf61ec7939466d673a75b0 119,667.81 $209.39 0.01%
40 0x0230bac06897de55e541ee4eb4bcfab5775fc91f 119,492.00 $209.08 0.01%
41 0x8edd1dba2190f6014c2c537d1fc48f25f56d69fb 117,118.89 $204.93 0.01%
42 0x5f0780e7fbdf887631d7af3dfcb35cbbe5602b98 116,528.53 $203.90 0.01%
43 0xacf5374e9a66c2a78a27d12606e1d4974fc78543 110,000.00 $192.48 0.01%
44 0xa12431d0b9db640034b0cdfceef9cce161e62be4 102,729.61 $179.75 0.01%
45 0x8b3ac12bb61247becd1758ce8d2e2cb49dd3acae 100,192.57 $175.31 0.01%
46 0xeaec724a80c5bf70d00495142dfaa5b6335a5c9a 86,664.02 $151.64 0.01%
47 0xdaa81e4e173d83a2ecdd108c49104a4d3d169fed 86,042.45 $150.56 0.01%
48 0x9e02d0acc0d1f7d82befd305a1a46e8c1e87d493 84,522.27 $147.90 0.01%
49 0x45a0c3c8a4d4f0e8c978e9fe3d6c0a361049891a 83,071.55 $145.36 0.01%
50 0xbcf9aae563d96e25b87a90e2f0d57185ce4cd49b 78,751.40 $137.80 0.01%
51 0xef14ed8750b6f1746929825bf9bbe25eaa9a47e5 78,451.32 $137.27 0.01%
52 0x0ca12c48bb34071e853b1cc275a882fe6244e967 75,000.00 $131.23 0.01%
53 0xa6aec2b7d79a19b9f71682a7f4a5ebb71e76c47e 75,000.00 $131.23 0.01%
54 0x991f5aa33c8180e9a79eecc984d6a49d722bb8cf 74,605.81 $130.54 0.01%
55 0x36b1f0c37c27e8ff50b920912e452643f113f4b4 73,485.46 $128.58 0.01%
56 0x3b57d4be6aaf6a7340033456e6b9a4a5e64edbb2 73,041.00 $127.81 0.01%
57 0xaeb3f424c9c45c2b8b77d234c60fb2a83de87f94 72,310.73 $126.53 0.01%
58 0x49cd9ed978b2a2b9719425280b5f994beeaeacd6 71,954.21 $125.90 0.01%
59 0x9ca467b293e771578b277c22b4c074b1990eccbf 69,859.66 $122.24 0.01%
60 0x97966002c65cc57cff6244e1031ff2ffe36959be 67,991.11 $118.97 0.01%
61 0x7b089b25ea1179a82cbc8d7de7177cbe5fe3c014 67,127.45 $117.46 0.01%
62 0xf9429885e7fd756418165302b8cddcf165d7f4f9 66,506.70 $116.37 0.01%
63 0x64abbeac79023ef4e152ddbfb6795c4e096d163b 64,745.47 $113.29 0.01%
64 0x2a4a8988f3652aaefb916da515fa1742e096d46e 64,705.08 $113.22 0.01%
65 0x45d381d86ba3093870f349d2b0800a139e9d0303 63,336.21 $110.82 0.01%
66 0xc5fd345ee959f1053d8e80127721901ef7f19afb 63,049.98 $110.32 0.01%
67 0xf1fad04a20431b62e143c2e559b452dbbc7bc601 62,500.00 $109.36 0.01%
68 0x2fcb25454f43ae9e66518b1038bc938da4bcbda2 59,082.53 $103.38 0.01%
69 0x9bb9564cdbe4d591dd49d12f5c1d509df53b0d34 56,822.79 $99.43 0.01%
70 0x5672dc0211d253d49664e7041a9c4dd83127e88d 56,630.84 $99.09 0.01%
71 0x665c1a498ecf0e22ea3902928ed6281580f7b055 56,521.35 $98.90 0.01%
72 0x0e97328fa87a17626ddb4dcf50247d543fe61504 56,118.70 $98.20 0.01%
73 0xbe18f84532d8f7fb6d7919401c0096f3e257db8b 55,881.65 $97.78 0.01%
74 0x8d737677f6e9d92bfee2cdeb366ffc97d01215d9 55,800.00 $97.64 0.01%
75 0xed6284d274ba30e6c1dba6ca3ce4dfce88cabe1c 55,324.54 $96.81 0.01%
76 0x7da7cead3bdf8bb374c9c210b16c43dd9ad80c46 55,246.21 $96.67 0.01%
77 0x931680bb0b9f6c1a187ed1100ee6ad5ec556f670 52,444.51 $91.77 0.01%
78 0xe833d493d70ddff80f541ab81a85fefa2a34da89 49,488.63 $86.59 -
79 0x77a64639b0f57d42855875bc46480295f2808baf 49,243.16 $86.16 -
80 0x6209ffaf4ac416332170976fca1970e0bdc8e26c 48,497.84 $84.86 -
81 0x230ff4d4d1eef6d004325c91cfa84241b9585590 48,064.09 $84.10 -
82 0x618ea8c66c439348ad17127fe40749ef55527892 46,666.62 $81.66 -
83 0xa958c1c689ab9a3fe8511b36593aa49cec85a837 46,436.91 $81.25 -
84 0x7a01abd4638a9c14f04951677771aad4e40a38b9 45,310.54 $79.28 -
85 0xdfc6d4a7f6c3f3aea0de20e89be2cb31e85bcad7 45,214.52 $79.12 -
86 0x07b51911c61294dfbbf26005eca4bbf47bab3274 45,173.54 $79.04 -
87 0xeddd3ec6df6c0285ca50d834824619d8880df1ea 44,866.00 $78.51 -
88 0xab438e6da34ccd654c22e97bc98aec87b25f51fd 43,639.56 $76.36 -
89 0xea03b3a8ed6c29dadfc0e1d6abcb150789e21d78 43,627.94 $76.34 -
90 0x86ddb8c00e8b84c810d2f54100247bc6b0a69cde 43,609.93 $76.31 -
91 0x81dff8a1741d8d6125ebe8fb0c5e229be19b0fc1 43,136.72 $75.48 -
92 0x8caf66a8c95ebf7ab0a32376f1b2a7b4917fe2c2 42,891.49 $75.05 -
93 0x660f01a47efd305862bc598cad43d1966b376d68 41,517.80 $72.65 -
94 0xca91fdedcebe23545313f274c0e69db176ab79e3 40,797.56 $71.39 -
95 0x2a77ba365158b9db11119c9f8164788e6dc7679c 39,215.19 $68.62 -
96 0xf35c1a691c9835e6af12c57f00089b763749496e 39,027.00 $68.29 -
97 0x6e1fe37e26c822931107c81e7e676446ae0abc72 38,870.42 $68.01 -
98 0x515c8750e0c3bc20b0100373e762ad788e04a658 37,565.02 $65.73 -
99 0x4fa82a5654e8697a402986e9c3c9a4d679a70133 37,440.92 $65.51 -
100 0x10d25ad18266105254726b6746574aead64b729e 36,888.00 $64.55 -

Thống kê top địa chỉ trữ CW

Top 10 ví đầu bảng chiếm 97.99% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 98.6% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.09% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.36% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ CWallet (CW). Top Holder CW 12/2022 - GiaCoin.com
4.2 trên 527 đánh giá