Tiền ảo: 23,122 Sàn giao dịch: 591 Vốn hóa: $1,176,034,088,283 Khối lượng (24h): $43,381,236,081 Thị phần: BTC: 46.2%, ETH: 18.7%
Cajutel (CAJ)Cajutel CAJ
Xếp hạng #1101 13:43:00 31/03/2023
Giá Cajutel (CAJ)
$2.49 -3.75%
0.00008866 BTC 58,563 VND
Thấp: $0.8932 Cao: $6.25
Vốn hóa thị trường $3,367,466 Khối lượng 24h $8,381.12 Lượng cung lưu hành 1,352,389 CAJ
Thay đổi 1h -31.31% Thay đổi 24h -3.75% Thay đổi 7 ngày 141.84%

Chuyển đổi CAJ - USD - VND

Top địa chỉ Cajutel (CAJ) theo số dư

Có tất cả 2,408 ví lưu trữ CAJ.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Cajutel (CAJ) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x15d9250358489ceb509121963ff80e747c7f981f 424,586.90 $1,057,227.04 23.85%
2 0x3091b479b061c46104183439a13fc2f3d249308c 200,000.00 $498,002.66 11.24%
3 0x489ab8b212513f0948f5b911b390f6667c1fa52b 120,000.00 $298,801.60 6.74%
4 0xe078e6e133b14e67781d4e723cc65216374c5ff9 120,000.00 $298,801.60 6.74%
5 0x753bb5975cd600eeac1c94eda57482b8249fcb34 120,000.00 $298,801.60 6.74%
6 0xfba81e945f71f6e60ba23c333b38457d43d54cd4 120,000.00 $298,801.60 6.74%
7 0xca2dca2d274ffdcf64222312e550e24c481dfea6 60,000.00 $149,400.80 3.37%
8 0xcd45838e521fdf7a494ad4da48c96580f1ce9736 45,001.00 $112,053.09 2.53%
9 0x101ed968020bb90d58326272ce7defddfec42465 45,000.00 $112,050.60 2.53%
10 0x38d01b466b90687c4764ac4a5b5ad6543feff2e1 45,000.00 $112,050.60 2.53%
11 0xde389223f014fe3774c6e08eb27c15f83fe0a80a 45,000.00 $112,050.60 2.53%
12 0x8d12a197cb00d4747a1fe03395095ce2a5cc6819 21,042.03 $52,394.93 1.18%
13 0x55a92aa0ce24790bae44e5a2f6c1fb0a77fbfcc2 20,000.00 $49,800.27 1.12%
14 0x01c1092e9b3065a0ab0a44a90004322ce65f63d8 17,800.00 $44,322.24 1%
15 0xc496b91612372e3bc86808869c1e2b406a2c331f 17,800.00 $44,322.24 1%
16 0x5197815cf4eac7f778ec2c12397e5ea2e9e971b0 10,064.32 $25,060.28 0.57%
17 0x4efbf7804b069351cce2b5fb51c63765110aba29 10,000.00 $24,900.13 0.56%
18 0xbfb7cea8628dd3f270206d78e244a93482d68c2c 10,000.00 $24,900.13 0.56%
19 0xdf2e28036918cf7c23eb9b108b10703bd1c56050 9,165.34 $22,821.81 0.51%
20 0x1ce7ae555139c5ef5a57cc8d814a867ee6ee33d8 7,866.88 $19,588.63 0.44%
21 0xbed987effaa12b17ecc0aea0da089427eadcc092 5,250.00 $13,072.57 0.29%
22 0x8ad738892d339880c520a6a3297ece0d13c48708 5,250.00 $13,072.57 0.29%
23 0x8992fafe8cd56bc21b45fb1a93c79e2734ffb76a 5,250.00 $13,072.57 0.29%
24 0x44cc82eb6f1839c01d73e5feb01b6bd9dc10c120 5,250.00 $13,072.57 0.29%
25 0x7e789e48dbbaa82b42e5cb3ed8ddd37346338bd9 5,000.00 $12,450.07 0.28%
26 0xdb524e01794b08cba779f23064d7028da83b9e18 5,000.00 $12,450.07 0.28%
27 0xa44886367a6c893b25a16d4bc09505ae6b985f8a 5,000.00 $12,450.07 0.28%
28 0xc42211b38e7d5fa7fec6e38b0284088d86d51637 5,000.00 $12,450.07 0.28%
29 0xc0d1922263fc1b7d29b031f045497c6b0673ee43 5,000.00 $12,450.07 0.28%
30 0x2ec531ce83dd3ccc31ca9c5255bf82befb512321 5,000.00 $12,450.07 0.28%
31 0x5c7856d7ca55d23b75e6a409a1913f90a9f2eb24 5,000.00 $12,450.07 0.28%
32 0x26922d1be86433573fec1f8bdfef0d8320ee96a5 5,000.00 $12,450.07 0.28%
33 0x4c2e21aac0bec2772fd4151b9884ca7d7ba07d85 5,000.00 $12,450.07 0.28%
34 0xa50ae64ebd61f8e45ae9e6f93fc3c115a20a89c5 5,000.00 $12,450.07 0.28%
35 0xb50befcc201d5d53574adc8fa78e4774c2a163df 5,000.00 $12,450.07 0.28%
36 0xb3dc9c743492d4081d691b551363fb8ce52a9533 5,000.00 $12,450.07 0.28%
37 0x5e2bbdb0854e3301e305b71b3b7d33ed1c2080cd 5,000.00 $12,450.07 0.28%
38 0x3aecdd2d18cb2eed65b6a9773a87b3b879e8ad8d 5,000.00 $12,450.07 0.28%
39 0x6ea1107cb5e810321d1306fd58fad482f21488f3 5,000.00 $12,450.07 0.28%
40 0xe03c23519e18d64f144d2800e30e81b0065c48b5 4,974.27 $12,385.99 0.28%
41 0x38ae89339428b0d433fa8bddda29ab6026a05947 4,400.00 $10,956.06 0.25%
42 0x2a0c0dbecc7e4d658f48e01e3fa353f44050c208 4,011.22 $9,988.00 0.23%
43 0xfc73ff22ecf1d6f1d7d5a9cf27924c0e781bf302 4,000.00 $9,960.05 0.22%
44 0xc91795a59f20027848bc785678b53875934792a1 3,408.00 $8,485.97 0.19%
45 0x27a337855d320a9a39a79a1cc81845fbbff54a01 3,024.29 $7,530.52 0.17%
46 0x61d3955499dc57d73eca49e1ad41a86f8429ceff 3,000.35 $7,470.92 0.17%
47 0xf63a8fb2d776c23346d668283e9f42132bc5bb97 2,786.20 $6,937.68 0.16%
48 0x9e1f7671149a6888dcf3882c6ab1408abde6e102 2,000.00 $4,980.03 0.11%
49 0xaf691ed473ebe4fbf90a7ceaf0e29b2d82c293fc 2,000.00 $4,980.03 0.11%
50 0x0565318999686a8ddea863620c2527d4069a9dd8 1,907.91 $4,750.73 0.11%
51 0xbbb3875fafaf036a1efc025fd2c9468d2b6b3766 1,500.00 $3,735.02 0.08%
52 0x5fadadda4b539be9ab11da615264fe22a5bcbc9e 1,300.16 $3,237.42 0.07%
53 0xd2711d4a254495bf6b4258ce01a9118173237854 1,227.88 $3,057.43 0.07%
54 0xc62a8b2af7ea2682bdc6159bb3965d77700f089c 1,100.00 $2,739.01 0.06%
55 0xd95f690de772e483b216cbc1953971a75256fade 1,097.61 $2,733.06 0.06%
56 0x21eb8ebc85e23eaf75f6397136c4e011a8178d46 1,093.57 $2,723.01 0.06%
57 0x7b00bcf548a069906f654627c3e04795357d8299 1,015.15 $2,527.74 0.06%
58 0xdd51cf3d6ebf7032daa3eb6c15246f9be281ff04 1,002.00 $2,494.99 0.06%
59 0x255e1dab5ba7c575951e12286f7c3b6714cfee92 1,000.00 $2,490.01 0.06%
60 0x2e19ada1d6bab8f3574c9327e60bacc08e7f8cf3 1,000.00 $2,490.01 0.06%
61 0x788f8f05c0d155fa492540301205a330ae19e648 999.00 $2,487.52 0.06%
62 0xf2bd93ee258f312e152730f553f666a4752796a3 989.27 $2,463.28 0.06%
63 0x72810d56b055d4d1277e7a62511d5d217e79bfcf 956.61 $2,381.97 0.05%
64 0x3b1d9fd8862aed71bc56fffe45a74f110ee4bb30 834.63 $2,078.23 0.05%
65 0xb6454aaec9a4a20d04749846369020eec1415420 818.05 $2,036.95 0.05%
66 0xb884d09ef07a9fb6e4f528957969594f1b408803 702.43 $1,749.05 0.04%
67 0x07d34a69d1e46d223a3fde1578be34e76b8dd9c9 696.49 $1,734.28 0.04%
68 0x4d8ea024496588a3f3991011a1d4fdae7e31ed9f 690.32 $1,718.90 0.04%
69 0xc2fe74a950b7b657ddb8d23b143e02cb2806ec8d 612.72 $1,525.68 0.03%
70 0x480e401c0bf0ff20411b94c5efb2c878b34a8c82 596.13 $1,484.38 0.03%
71 0xd50401c5ffac94e353ecba20595169ed0fcefc3d 551.62 $1,373.55 0.03%
72 0xbcea2d09c05691b0797ded95d07836ad5551cb78 500.00 $1,245.01 0.03%
73 0xc3897c7e336f7b19b5ad2687619e8ed2e1187fc9 500.00 $1,245.01 0.03%
74 0x4e73560f31d42e9fc2da324322c3962eb73a0d55 468.82 $1,167.36 0.03%
75 0x95d2d256180749b13c31afdacfb9ef68bb2cb3c5 400.00 $996.01 0.02%
76 0xe0e4ec34d37eea8f2d599680cf6a054fe2cfba2f 400.00 $996.01 0.02%
77 0xb6a0e17caadd3ffa832b857ac9a45662796cb29c 400.00 $996.01 0.02%
78 0x3771c4928584132fed0db6a7fe7578743639946e 400.00 $996.01 0.02%
79 0x4e4b252e72caf6d1f285e435fdb7df5f911ce874 400.00 $996.01 0.02%
80 0x00514988875379978e2bb6376113ac72aadcb739 400.00 $996.01 0.02%
81 0xa562b68e62ffd7d234063c4bc5cec1d2ff311779 400.00 $996.01 0.02%
82 0x53947fe67cea8bb63fc1ad70ae1c3f2966318e48 400.00 $996.01 0.02%
83 0x30c96decf00321d2f9d72abc7c6fc5a0b551a77c 400.00 $996.01 0.02%
84 0xbbb8efccf7e2d6530bce3fb579854069ac2ea925 400.00 $996.01 0.02%
85 0x60f64699a2cd5116cac7e4f30b4ba5dc12c616db 400.00 $996.01 0.02%
86 0x6c15b6abd1f3d86bd4845338c067af7472162490 400.00 $996.01 0.02%
87 0xab3068c0a748e226b18f91697cb134795ce59422 400.00 $996.01 0.02%
88 0x9d7fe1c51f9fe0c422570e2bc8b4987ccb6fc33e 400.00 $996.01 0.02%
89 0xb3084a77188e600196be97c931479f3550d88c72 400.00 $996.01 0.02%
90 0x14552cb597b864ab778be7275a0d1e6f60d421da 400.00 $996.01 0.02%
91 0x48489b0e89886bff9ff48f342e849769be8502fb 400.00 $996.01 0.02%
92 0xd77090805ab55cb9299543a1f808cad7a337d0c2 400.00 $996.01 0.02%
93 0xe14d6d853bf947100d9096f287c2f9bbcfb0c65d 400.00 $996.01 0.02%
94 0x52ce865488eeb0ebc938507ebbc9e7e4f7be5861 400.00 $996.01 0.02%
95 0x7c9cf23e245f0df0a2d32cb41cc3edb2a0099360 400.00 $996.01 0.02%
96 0xa03002eb4057f44892463620e3c37adad16a424f 400.00 $996.01 0.02%
97 0x6989860108d70cbc8f6cab1e25e8b90669d20d2d 400.00 $996.01 0.02%
98 0x3b7b7802a7a13ce6816c4813bb9fc734464f2114 400.00 $996.01 0.02%
99 0xbde55589321bf0b2fddc0ffe88132bb1e836bf45 365.01 $908.88 0.02%
100 0x2b5b22b8974d7fc2e78557829aef2a4260bf5027 207.00 $515.43 0.01%

Thống kê top địa chỉ trữ CAJ

Top 10 ví đầu bảng chiếm 73.01% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 82.48% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 89.84% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 91.56% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Cajutel (CAJ). Top Holder CAJ 03/2023 - GiaCoin.com
4.1 trên 632 đánh giá