Tiền ảo: 23,128 Sàn giao dịch: 591 Vốn hóa: $1,186,245,868,307 Khối lượng (24h): $31,124,318,773 Thị phần: BTC: 46.4%, ETH: 18.5%
BOX Token (BOX)BOX Token BOX
Xếp hạng #1086 01:18:00 19/05/2022
Giá BOX Token (BOX)
$0.03494 0%
0.000001204 BTC 822 VND
Thấp: $0.03494 Cao: $0.03494
Vốn hóa thị trường $3,486,527 Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành 99,776,753 BOX
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 0% Thay đổi 7 ngày 0%

Chuyển đổi BOX - USD - VND

Top địa chỉ BOX Token (BOX) theo số dư

Có tất cả 20,250 ví lưu trữ BOX.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ BOX Token (BOX) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xff154b00c892ed43dc97eb6761348f2b24a9892d 50,000,000.00 $1,747,164.01 50%
2 0x2478332fe393ba40ddc9caf8353a333fa64fdd3f 14,820,390.34 $517,873.05 14.82%
3 0x8294814ec3210b89ee398ebab45cacc265c5a1e2 14,565,043.10 $508,950.38 14.57%
4 0x8533a0bd9310eb63e7cc8e1116c18a3d67b1976a 9,091,263.73 $317,678.57 9.09%
5 0x7ad19e8ecc07cc17f75bce08756b56d163ac2143 3,280,250.00 $114,622.69 3.28%
6 0x562680a4dc50ed2f14d75bf31f494cfe0b8d10a1 1,416,296.39 $49,490.04 1.42%
7 0xe5eacf2c511ee849b8230f6c746674632469b6ec 1,363,350.00 $47,639.92 1.36%
8 0xcad98828f28d32edc701459579cf9cb7bbebe1e0 1,043,922.99 $36,478.09 1.04%
9 0xe97e420ba1b93ff6df145abf0a5dc36042785e07 494,537.03 $17,280.75 0.49%
10 0x375b99a8240e525745dbdf667c3297f79f86ea04 439,989.00 $15,374.66 0.44%
11 0x2872453288476ecb5e0f01cb3a60b05cb3a14247 287,860.37 $10,058.79 0.29%
12 0xdcdcf8690e0c91ed15371a4af26e33ba56e7a607 252,165.00 $8,811.47 0.25%
13 0xc6a9e34bb5194c86ce4121defcce6fe36d6b5746 200,916.50 $7,020.68 0.2%
14 0xf075ade7cf89637860005288d60f697026755e74 200,000.00 $6,988.66 0.2%
15 0xcf5260a70ff8df05fbf3a786ec18b546cdc5c57e 200,000.00 $6,988.66 0.2%
16 0x3ce0a9730b4b98f2d07e6ddf17ac48f536849a3c 119,260.00 $4,167.34 0.12%
17 0x671c88cc3e48c4c841abddc7ccf1f07c0dfb3707 102,612.50 $3,585.62 0.1%
18 0x69f4e4fd37a8b865b983eff7856e26ab7b229028 94,873.13 $3,315.18 0.09%
19 0x7422c817ce3c5045ccae446a3957dc8798d6f154 75,000.00 $2,620.75 0.08%
20 0x7a63c05dc45ac904539ebf6198da28023f8f51c6 72,245.29 $2,524.49 0.07%
21 0xa12431d0b9db640034b0cdfceef9cce161e62be4 64,226.91 $2,244.30 0.06%
22 0xef3f6a95a05e119f5a4bd7adc4448f31df0300c8 62,497.00 $2,183.85 0.06%
23 0xc030b8b0876be756aaeb6b6a2e5bb9ac9b723852 50,980.12 $1,781.41 0.05%
24 0xca3a820e6af29aa1af0ca6d670a046636fac9001 50,120.04 $1,751.36 0.05%
25 0x1f8a1bcb4454ddab8365516d13fa151cc96cdf40 50,000.00 $1,747.16 0.05%
26 0xeb0a30e7ce19b25136b7710459223d3e44da17da 49,800.00 $1,740.18 0.05%
27 0x40e36bacee967d44f4044da759343b35fb838ca0 42,670.72 $1,491.05 0.04%
28 0x1613cbad554342243723dd5692feb6ab1fe1fa48 41,436.80 $1,447.94 0.04%
29 0xf5144dd3f46e3884ec370381bcaf9113edfcb2f7 38,614.52 $1,349.32 0.04%
30 0x205c22c7baa04ed66a9b6ce5b21055dc0e35b91e 38,470.32 $1,344.28 0.04%
31 0xd7d3f509de6f511e49b147c67d9321834f78d57f 37,500.00 $1,310.37 0.04%
32 0xe825f3d47e58247b2b52030990173ac67d734111 33,279.77 $1,162.90 0.03%
33 0x177bfb51f823e4baaa3294c1b0dfdaf8308826fc 30,541.99 $1,067.24 0.03%
34 0x18529128e9d949aee0d5bf864bc37647c5ac67c3 27,706.90 $968.17 0.03%
35 0x9f70fea53d8da851be26d41b4e2fc36533917992 27,463.30 $959.66 0.03%
36 0xe5412118b0f0fbf462ad466281d60b2c1112e254 26,658.50 $931.54 0.03%
37 0xea47e8fd9eb5f0a9b0b9ff393b1e9546a821d85d 25,731.30 $899.14 0.03%
38 0xe5389809fedfb0225719d136d9734845a7252542 25,000.00 $873.58 0.03%
39 0x1bf4ded7b2b5245b051ec40518729503134ded9b 21,872.81 $764.31 0.02%
40 0x4b880b912c86835e7dae5821928236ee6059db85 21,813.84 $762.25 0.02%
41 0xba24c3e5f925248b5a1b427d1876d6396abb4cbc 20,015.67 $699.41 0.02%
42 0xb77e60f08778b7db73aabe4bc8fe5403694278cd 16,250.00 $567.83 0.02%
43 0x38b78904a6b44f63eb81d98937fc6614870cfbb9 15,737.80 $549.93 0.02%
44 0x00000b3c3794503a8c664439d14e01c4c80b750c 15,283.42 $534.05 0.02%
45 0x5ef1bac3c9b87c67b9384948028c78dc34f92f54 13,500.00 $471.73 0.01%
46 0xa1402d0fd51e28caf67455a2d3ce9151aba6c1e9 13,260.00 $463.35 0.01%
47 0xce4c76b25469e1abe57825e633c400f17889bb3f 13,231.24 $462.34 0.01%
48 0x4d44b6eba877b2c70edc2bceaaa0f61ac61b1ec3 12,709.73 $444.12 0.01%
49 0xf35c1a691c9835e6af12c57f00089b763749496e 11,596.08 $405.21 0.01%
50 0x19527a176a9634ef8b83e25bc0fdd90533e0a966 10,780.40 $376.70 0.01%
51 0x9b7bf4025904a16ce925cd52de5d304801635a3d 10,614.03 $370.89 0.01%
52 0x8270c78c5ba92aea85169b426e14567ddc8da5e1 10,262.50 $358.61 0.01%
53 0x7de27b98e06dc25a10678cef92647c015fc6a096 10,225.00 $357.30 0.01%
54 0xf25c3377b2b4452bfd87e3800fd95acb4da282e9 10,205.44 $356.61 0.01%
55 0x7df6be3904e4c886ef6f2bbaa3d5669b1b089339 10,100.00 $352.93 0.01%
56 0xfd30cc9bdc4df821db3a5f4d2d2b6c95bd2e1125 10,000.00 $349.43 0.01%
57 0xd2078e55fa53258a7fa2e548cb97798dc8c51708 10,000.00 $349.43 0.01%
58 0x92ad7d078a0f858b3ee22c34822dcd230e53a4f7 9,263.00 $323.68 0.01%
59 0x69e608a27e8aa092fd612990508a0fce29ac9181 8,824.63 $308.36 0.01%
60 0x9328df209060d9fe2c8da9451e276b934030af1e 8,388.54 $293.12 0.01%
61 0xe83486732afcbea7e9739d1f1bc8876a83f3e34c 8,172.43 $285.57 0.01%
62 0x31e08b3caa67448eed11622481e4e2c6ffc57d42 8,092.00 $282.76 0.01%
63 0xdada98c72a584fde9383459638ad3990b98ed3a4 7,500.00 $262.07 0.01%
64 0xa86e463cc7be84284330a4ee563a680ae905c0df 7,500.00 $262.07 0.01%
65 0x844b2068bdc29285e17845b588e1e48f223b0340 7,500.00 $262.07 0.01%
66 0xc20944a20ddc0487e55166c45a45b42c7f80175f 7,500.00 $262.07 0.01%
67 0x647dd667a8d3054a775ee2ed868c8a119c530eac 7,265.00 $253.86 0.01%
68 0x6dbd43c1edbff52d0bba081186df34b628dc7b0e 7,205.43 $251.78 0.01%
69 0xcb54385d9e90f90be54c5208f2449de72c78061e 7,000.00 $244.60 0.01%
70 0x5f0780e7fbdf887631d7af3dfcb35cbbe5602b98 6,979.83 $243.90 0.01%
71 0x55b13333aed13304daf7a12783c1a528c86bf897 6,380.85 $222.97 0.01%
72 0xa62bf3f73df76b801c39e9f14bc51ae847c75888 6,250.00 $218.40 0.01%
73 0xa1a94aaa69ef56695c6ec455877ef541c86a1119 6,147.95 $214.83 0.01%
74 0x4d45fc9c640414179b86d0f78082024184c5374b 6,000.00 $209.66 0.01%
75 0x1111ca50d62107228dd3c42b5849e3ee86de8764 6,000.00 $209.66 0.01%
76 0xca10238a140b50488f97e2bfb3fa1b9bd5182575 6,000.00 $209.66 0.01%
77 0x5fb097458638dadc9bb2b84e62f6093aaf2c09b1 5,654.79 $197.60 0.01%
78 0x3ea446b85b966db7357cd416ceec4c84a7dd230e 5,599.00 $195.65 0.01%
79 0x5bde60f32400edf6fbf3aeead73e693cdca480f0 5,563.23 $194.40 0.01%
80 0x278ef0505a63f5e3d9ed46ad8124731b110be94b 5,500.00 $192.19 0.01%
81 0x75c159ed47a78cd58c707b5fbfd85fe14eee687f 5,429.00 $189.71 0.01%
82 0xb4ebe14df30979691aef1aac56f781d42f92385f 5,400.00 $188.69 0.01%
83 0xf432d7b3f9869d2f4547f28f713e2178ead3149b 5,188.83 $181.31 0.01%
84 0x240e045d45620da448d93adfee5264378e2ebf86 5,127.99 $179.19 0.01%
85 0xea2577bcb1fd16b1eb9f6036f26358762ba8274d 5,084.12 $177.66 0.01%
86 0xd855f0727a3c09c924e2819a11340348bb662566 5,080.00 $177.51 0.01%
87 0x4045e4a7a5ad8c39e97f9cacabe44906bc55da39 5,040.00 $176.11 0.01%
88 0xeefb6dc18867e245ac7c579cb7566aba82cc2074 5,000.00 $174.72 0.01%
89 0x2633b1e6d5a3cb3405d9dcac9906fa5c9c673194 5,000.00 $174.72 0.01%
90 0x79f2d7cad07fc92bf3ceba9aaacba2b290238504 5,000.00 $174.72 0.01%
91 0x9cfd728dfb8048b2ef36611c03b9a40063de4cbe 5,000.00 $174.72 0.01%
92 0x2b461da87ebee6df166e5e5c43cfe04f0787d490 5,000.00 $174.72 0.01%
93 0xb3d52aea283b6fe89e04d17bc908a09a5a913ed4 5,000.00 $174.72 0.01%
94 0x4343e34ff1189c51052ea7f885f9fbdd7a7a7225 5,000.00 $174.72 0.01%
95 0x264f20129c1586c9787dfae88d8177003d87678f 5,000.00 $174.72 0.01%
96 0xbdda2f4531bd2e7cc561565bd5d2aa8a6c56d7f7 5,000.00 $174.72 0.01%
97 0x671b792486062e3a5e03b038dbe94502c968c4aa 4,980.00 $174.02 -
98 0x1985fcbde51c6e67b5ad739673b2ed90cfd33154 4,944.00 $172.76 -
99 0x76060a4dfa2bd42d9f217779f8acd7a2af8cef48 4,640.71 $162.16 -
100 0xadc9e356e8090ea6bf2e2a9436017bc0014b5918 4,431.87 $154.86 -

Thống kê top địa chỉ trữ BOX

Top 10 ví đầu bảng chiếm 96.51% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 98.11% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.02% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.48% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ BOX Token (BOX). Top Holder BOX 04/2023 - GiaCoin.com
5 trên 639 đánh giá