Tiền ảo: 23,122 Sàn giao dịch: 591 Vốn hóa: $1,176,085,591,287 Khối lượng (24h): $43,383,518,387 Thị phần: BTC: 46.2%, ETH: 18.7%
BlackHoleSwap-Compound DAI/USDC (BHSC)BlackHoleSwap-Compound DAI/USDC BHSC
Xếp hạng #6156 16:38:08 11/10/2021
Giá BlackHoleSwap-Compound DAI/USDC (BHSC)
$0.9379 0.73%
0.00001657 BTC 22,057 VND
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h -1.45% Thay đổi 24h 0.73% Thay đổi 7 ngày 2.94%

Chuyển đổi BHSC - USD - VND

Top địa chỉ BlackHoleSwap-Compound DAI/USDC (BHSC) theo số dư

Có tất cả 198 ví lưu trữ BHSC.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ BlackHoleSwap-Compound DAI/USDC (BHSC) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x1b8874baceaafba9ea194a625d12e8b270d77016 60,154.01 $56,417.47 48.78%
2 0xae95d3198d602acfb18f9188d733d710e14a27dd 48,464.42 $45,454.00 39.3%
3 0x83d0d842e6db3b020f384a2af11bd14787bec8e7 5,955.76 $5,585.81 4.83%
4 0xe523bd0f83555e8a48e4fb8533b80e314b9fe63f 2,517.47 $2,361.09 2.04%
5 0x6b1ecbbd69eeaf8d089bdce4daaa4165f8c3ff11 1,658.36 $1,555.35 1.34%
6 0xe8788a8926dac3d25c591caa64d5296044c1446d 908.95 $852.49 0.74%
7 0x1e7bc171baa104be11e8ef1354e65860c5f07cb0 736.92 $691.14 0.6%
8 0x62dee4f4288ccdd7e0aacfa5690fec4270610a4f 680.65 $638.38 0.55%
9 0x25ba6968a9a37483beb6a0c183dfea0820ef7dfd 640.98 $601.17 0.52%
10 0x79dcf94ec87e1ec6efbf824cbf7ad5e3cc2deb61 437.38 $410.21 0.35%
11 0xc702b4c5e67ad4beeb9f858c59c6fa4aa81532a3 200.00 $187.58 0.16%
12 0x539018e88aa7b5277fd074e3a06bdb025f0d1cf6 118.08 $110.74 0.1%
13 0x68ca31b71c8a3a95738eb4de3ce83b559288595f 109.54 $102.74 0.09%
14 0xb08ac0c5aa58383b7d3d0d88ea746f7c086a8ed3 100.10 $93.88 0.08%
15 0x7df2af3871458e0edf43d113962a9ef73058f4f8 98.64 $92.52 0.08%
16 0x492af9a0b99fed66dce727bb96ad133db83cdaf6 80.00 $75.03 0.06%
17 0x35101c731b1548b5e48bb23f99edbc2f5c341935 61.00 $57.21 0.05%
18 0x0c6c50bac21c03616540867d91bff6826992c587 60.40 $56.65 0.05%
19 0x827221203504b731ed290624222dc22af34b9f89 59.73 $56.02 0.05%
20 0xca8958a3341dacacf62986d095b75c7291b1a1fb 50.00 $46.89 0.04%
21 0x09b6cd487746481c4b9501e53f2f2f7fc603b5b7 39.12 $36.69 0.03%
22 0xe57d3adcd6818b8e40bfcf4ead289afaf4d40b5b 32.94 $30.89 0.03%
23 0x5b1f38827ea44cf6da729bb0ff7cc8ddf5d81242 28.29 $26.54 0.02%
24 0x8c38c3435ce7c6831a57abca73d895fe4ec48059 18.00 $16.88 0.01%
25 0x21d79c2be4ab3de2802a60da66f86d497d06102b 13.05 $12.24 0.01%
26 0xd144992c2906b7ccb810a09d91c528cc4d32934c 10.93 $10.25 0.01%
27 0x8d5055f4dd3dc0ef0e5d79c32d765f2813cb8d6d 10.00 $9.38 0.01%
28 0x0aaf72da643570da1bf76e8b3063c3f378b3d3d4 10.00 $9.38 0.01%
29 0xb1bf45076368bd8c82b42bdcd884fa90057e64b5 9.70 $9.10 0.01%
30 0xb673ec8881303eee7a9cfb6c2643c9c66eac935a 8.82 $8.27 0.01%
31 0x11ededebf63bef0ea2d2d071bdf88f71543ec6fb 7.42 $6.96 0.01%
32 0x9b68815ed77c2fd10a58a886a9674b6a3351917f 6.77 $6.35 0.01%
33 0x82fc6a686c5db9b41f58fea5a8ce4c1f6062e5a5 6.45 $6.05 0.01%
34 0x574ab8a394d828138b27503f341daf455cc9e49c 5.00 $4.69 -
35 0x00000000553a85582988aa8ad43fb7dda2466bc7 4.10 $3.85 -
36 0x5853ed4f26a3fcea565b3fbc698bb19cdf6deb85 4.00 $3.75 -
37 0x68a17b587caf4f9329f0e372e3a78d23a46de6b5 1.54 $1.44 -
38 0x2f7fc72e8e026e6abe45a39759f7d56560401ee3 1.02 $0.95 -
39 0x3b0fbad9d4b7dbc9a7e0706586e3f7213a7e6e75 0.89 $0.83 -
40 0x7584db861b751c15d62badee7396b3a5faa7c47f 0.70 $0.66 -
41 0x4c5510d9e13089cbd198e44ac0877fb3bd30a8ac 0.53 $0.50 -
42 0x09a4ea22a6761ac961cdcb79ba08a76e3a407e2b 0.48 $0.45 -
43 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d 0.46 $0.43 -
44 0x88cfb37c9c6b2e9ebc9b7c7a04dd50c00876a854 0.38 $0.35 -
45 0x880f32f9b8b914661f892b584a9b2d659709af0b 0.15 $0.14 -
46 0xf56036f6a5d9b9991c209dcbc9c40b2c1cd46540 0.10 $0.09 -
47 0xb9ccfc18b941a2cc51a956aa6c83360eb9d58de7 0.02 $0.01 -
48 0x3032967bb88c1289c49d9c8a696e8303ee9b7d88 0.01 $0.00 -
49 0xf6653dd2e5610861e5662383a5d091afa6aaa529 0.00 $0.00 -
50 0xcf3566775449bcb2363e364fb808a9822b2766af 0.00 $0.00 -
51 0x2376bbd9a21f9386652eed1ead8615215c6cb142 0.00 $0.00 -
52 0x047c216ebe3fa55544e04a72264e1016531a6d6f 0.00 $0.00 -
53 0xf0e4a219cb699ceeb40a5e477e4b256abfcc91b9 0.00 $0.00 -
54 0x170dab2a893d2840b1858c942cd6b99cf63b6813 0.00 $0.00 -
55 0x66613a8b560b4d3da6208cbc0ae5a9fc0655f36f 0.00 $0.00 -
56 0x366158b891147400faf0010c6ea4151ad3be0499 0.00 $0.00 -
57 0x94f9fdb43a2b98b2920bcd37848d2165f2007511 0.00 $0.00 -
58 0x166b6770f7513ee4be7a88f7c8d250e5e8bcbfaf 0.00 $0.00 -
59 0x145a96b9669685c263f196caaba3ddd5339cbdf0 0.00 $0.00 -
60 0x8afea1222b9837e18177be9f271b922e0cec0c9a 0.00 $0.00 -
61 0xab7f540976890f9b8f7d7a6a42754454f1ba84b3 0.00 $0.00 -
62 0x56c531fdd3bdc88d4e1a52b509069aa365b10e36 0.00 $0.00 -
63 0x1d5e65a087ebc3d03a294412e46ce5d6882969f4 0.00 $0.00 -
64 0x5ea9835945f404fb9f1c753a9eabdfb739db714c 0.00 $0.00 -
65 0xbaba55af21e34f5209a83086c5c0156532a8d168 0.00 $0.00 -
66 0x91215714613ec4554eadc9563669751cbcf265d0 0.00 $0.00 -
67 0x9bb354ddf9e43648a06fb69420425ff6c059d231 0.00 $0.00 -
68 0x8649552c5c04af0e8004dc855b9c2789a25b8d85 0.00 $0.00 -
69 0x6cd3f61484d1558927501647af4d03cba90f7fff 0.00 $0.00 -
70 0x33b2a0295a48cac80dd6ba59c6880dcb1a9d2784 0.00 $0.00 -
71 0x2e647e1ffe0d9c52e6bf0cb6243b230d3de57158 0.00 $0.00 -
72 0x5f0b32d71e802b3b7ab0df15032a55be62391d4c 0.00 $0.00 -
73 0x7442278f3223f890a450db47fb2f36788457bbb1 0.00 $0.00 -
74 0x0ab4b2f1a5cf3d72206cc1415b8e88ef9c698423 0.00 $0.00 -
75 0x9a64a1302a5171ed4863c4c3962745e9deb0a900 0.00 $0.00 -
76 0x2fbbc21455c8a18a44c951f6a576be81def91989 0.00 $0.00 -
77 0x8db56eb1e8739adea626e4fbd676f175f53b21c9 0.00 $0.00 -
78 0xcd4097b5b51856e39a66a70a4ef6d01f249e9fa0 0.00 $0.00 -
79 0xc627534f95656fa358010d59f3fddb7123bbce91 0.00 $0.00 -
80 0x31a90f292ea66ffaf2d66a63c6ac5dcd41d87b6d 0.00 $0.00 -
81 0x6eaba52965fab0b404bebbda594a2ba72bdb6288 0.00 $0.00 -
82 0x78c70c7679d52f011b0c0222c0262a66bd719df4 0.00 $0.00 -
83 0x6d03524dabfeee640f0e2011ea79285d1b3db200 0.00 $0.00 -
84 0xf0ee8cd226650f81d219dc39c38c323338443e37 0.00 $0.00 -
85 0x35f359a493a4395146a3b4313383087dd2bd181f 0.00 $0.00 -
86 0xec787b619878d0b237bad72f8f7ecfd02716fa07 0.00 $0.00 -
87 0x6b7ada3fe5ccf3ab10a8e7ae7f4593b88b3bf385 0.00 $0.00 -
88 0xb8e066832a9d8b79c8c45f332fbde2eccbb3e649 0.00 $0.00 -
89 0x3c229864378b3b0adf98ae247ca33986aed8ec1e 0.00 $0.00 -
90 0x689d964f9e6a14faac3ae8454678f450ea68d897 0.00 $0.00 -
91 0xd154c62cceefabd56c7db9354be5fe0f8e1f9424 0.00 $0.00 -
92 0x642d913e85579eee319af62577c5fc035674ac60 0.00 $0.00 -
93 0x72701f26eea545f9c98e76d56643d382477375ac 0.00 $0.00 -
94 0x7fc7d5e32817c0dc6e49bfd56e5dfae7ec5fd894 0.00 $0.00 -
95 0xba9b212092eeb06bbabe0b3aaae0efdac6e298d1 0.00 $0.00 -
96 0x2a0ef72d5c6608da6c5eb7b8a6222df8da06786d 0.00 $0.00 -
97 0x6099b873858717d325ec5631b10b330c3d1546fd 0.00 $0.00 -
98 0x58e3abd03f52f63c4e93f7cc7e42104664bd2b40 0.00 $0.00 -
99 0x262f2792fb6737af2b903689107fcd4f43040de8 0.00 $0.00 -
100 0x50f2655175855b9dcbe496822e196d5ad52cfcea 0.00 $0.00 -

Thống kê top địa chỉ trữ BHSC

Top 10 ví đầu bảng chiếm 99.05% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 99.81% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.99% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.99% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ BlackHoleSwap-Compound DAI/USDC (BHSC). Top Holder BHSC 03/2023 - GiaCoin.com
4.3 trên 704 đánh giá