Tiền ảo: 22,371 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,068,772,003,694 Khối lượng (24h): $42,387,720,706 Thị phần: BTC: 42.4%, ETH: 18.4%
BitRewards (BIT)BitRewards BIT
Xếp hạng #2501 19:53:00 29/01/2023
Giá BitRewards (BIT)
$0.00001627 1.73%
0.000000000692 BTC 0 VND
Thấp: $0.00001581 Cao: $0.00001630
Vốn hóa thị trường $5,575 Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành 342,725,114 BIT
Thay đổi 1h 0.12% Thay đổi 24h 1.73% Thay đổi 7 ngày 38.67%

Chuyển đổi BIT - USD - VND

Top địa chỉ BitRewards (BIT) theo số dư

Có tất cả 12,523 ví lưu trữ BIT.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ BitRewards (BIT) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xa12431d0b9db640034b0cdfceef9cce161e62be4 79,016,243.69 $1,285.43 14.52%
2 0xc460d7cf8bfd45c36246c5d2336bd6b85227ae7d 71,967,424.78 $1,170.76 13.23%
3 0x91517b6bd0b9608c5b70bac4ac1025d44e257d10 59,076,193.41 $961.04 10.86%
4 0xcae8d78953c9790acb2977350d17b4f7bce0feb0 51,588,314.67 $839.23 9.48%
5 0x98503ff6c62b77da24087b293032992bdb948966 30,000,000.00 $488.04 5.51%
6 0xf17b1917d3359f6af31c8ec6b60272b491f2b99a 11,099,824.56 $180.57 2.04%
7 0x8061d3be5e7917a13dd37b0ffe2e0625669121d6 10,926,572.00 $177.75 2.01%
8 0x45210677728ce57c293455be35a54305532547ec 7,172,993.17 $116.69 1.32%
9 0xb6702545a7f072588b76ec21c425536b1d043d06 7,095,000.00 $115.42 1.3%
10 0xff83fc8dfd85e2641ff15748ba4ef8479d3d1ad4 7,000,000.00 $113.88 1.29%
11 0xf1549c329e73d187f6aa6d4a3b8efc769e89e6b0 5,952,793.43 $96.84 1.09%
12 0x93ecbb9672d8302f30920b0b546110fc4f4d5a07 5,801,971.55 $94.39 1.07%
13 0xeb792baeee170e13076cac74b5f0e9bebf8abb15 5,711,574.00 $92.92 1.05%
14 0xcfab4096052f7cc7b40a92f7b21afd0850edc541 4,446,200.00 $72.33 0.82%
15 0xb467ae70e2529f12b7e4894ffafab146c3c16834 4,338,321.76 $70.58 0.8%
16 0x2a0c0dbecc7e4d658f48e01e3fa353f44050c208 3,699,886.83 $60.19 0.68%
17 0x62fe3a53508130f3d9c4c57b2193c5b52261bcc5 3,600,230.41 $58.57 0.66%
18 0x45046bad92fd5fa218e1df64fcf7a34a7a483eb8 3,553,800.00 $57.81 0.65%
19 0x0a1605f5296003e0a5b666fb83c444b08f05bbd8 3,300,000.00 $53.68 0.61%
20 0x3cf0280c8677bf9e5459c13203269b9520ee5b9f 3,296,965.61 $53.63 0.61%
21 0xecc6a67b63c3f69dac2aee1a3bb984b2754ed4c2 3,069,001.17 $49.93 0.56%
22 0x953e3b4ec4812f990a3db38b66eb6bd8d22c370f 2,923,212.00 $47.55 0.54%
23 0x304c6890e36873a49ac88ed354d68cfc70d0dc43 2,573,404.80 $41.86 0.47%
24 0x94328864da6b9d62d5f317c7245f5f6fbbc8fa7c 2,378,968.29 $38.70 0.44%
25 0x963737c550e70ffe4d59464542a28604edb2ef9a 2,358,468.96 $38.37 0.43%
26 0xfb0635f8ced11d35ef5fdd8476ce70fb9ec8d6b0 2,090,000.00 $34.00 0.38%
27 0xa15e17e2fc1026c1b7e2f4fe6dce5fbf776b7674 1,924,086.00 $31.30 0.35%
28 0x2d4312ba4c0cfe0fee5b04d5c19ef1e087063e96 1,908,042.77 $31.04 0.35%
29 0x52feaf87dcf6da6e5d8e15b0a267d7c24b056d79 1,761,574.51 $28.66 0.32%
30 0x777220c1e1ea571ec91d42764cfccedb5d59fdf0 1,674,990.00 $27.25 0.31%
31 0x4f30d3c93596753b47a5aed49c370259c9a12739 1,664,977.90 $27.09 0.31%
32 0x77a57b0bcf776bd7a857edf2598fc9452726866b 1,568,586.07 $25.52 0.29%
33 0x1cb660b7c97f85f76dcd0a6eb4d476ca1671f019 1,388,936.58 $22.60 0.26%
34 0x536d4291d1c28bc9862af01f9bcb6ead94efdda9 1,386,415.81 $22.55 0.25%
35 0xf4147ef48364c6d8931f6f3b853acbcec72b53e7 1,258,479.95 $20.47 0.23%
36 0x5ed9247842db71323521cf46c56ed2b837b6e512 1,201,087.00 $19.54 0.22%
37 0x9f00624b0ff6c3e4dc77a228553cb40bcff62c4b 1,157,802.12 $18.83 0.21%
38 0xc1981d5e1c01dbacc821194ccddee059dcb08921 1,027,064.16 $16.71 0.19%
39 0x57efdee1e3be37137e6431d8e3d8dd9f734b1e2e 1,022,947.95 $16.64 0.19%
40 0x39136f05d4e1d445ccf2b1edb4813d8fd1e701e5 1,000,000.00 $16.27 0.18%
41 0x7a5d99c4b57472d088aa5fb93b71876aca05aa42 923,000.00 $15.02 0.17%
42 0x0210a90855ff0721cbfc9b96961cfd89ff14103e 910,241.78 $14.81 0.17%
43 0x442a411e81f1f1d7cb42255ea3fb4998950553c6 900,000.00 $14.64 0.17%
44 0x3eee2a586b3edb61b1f5edb38ba9ed0ab877ab19 892,857.14 $14.52 0.16%
45 0x5269bf8720946b5c38fbf361a947ba9d30c91313 887,645.00 $14.44 0.16%
46 0xa2c91b12ca245f6170c647d89a54e424d80fcffd 856,968.29 $13.94 0.16%
47 0x4ac747f442a1d892e237572ebfe414f7b1f57d4c 853,818.44 $13.89 0.16%
48 0xc01ae705d427d1c5440af943fe94cfc655961e23 843,063.62 $13.71 0.15%
49 0x82dda5ba54a51f610ddc3552ab9b7a90deb36234 800,000.00 $13.01 0.15%
50 0x175b36e1622ca520bbe058f2d902fccb53dc554d 799,990.00 $13.01 0.15%
51 0x08790f23e9303f9092a5720f28ea6e2a678c16db 799,000.00 $13.00 0.15%
52 0xe3b2c6d1fe0cc69582a7b39035d8c935d7452f6a 784,173.00 $12.76 0.14%
53 0x7b316e663e6cc78e354fb8fd4cb7a13746445e7e 749,990.00 $12.20 0.14%
54 0xb2a19e2b95477a91601d94f0716b49d6a00dc697 748,847.93 $12.18 0.14%
55 0x314fe760147009639835d5d1bcbbb83c158d7765 725,593.11 $11.80 0.13%
56 0xa42c92f2455dd5c642e45521ea81529922141399 720,000.00 $11.71 0.13%
57 0x021a6cc8e88ffac246768cfdbbbd79d3f3b52693 718,595.15 $11.69 0.13%
58 0xf050cf8bb25af3049f2d2b425d97cbe33963dade 704,407.48 $11.46 0.13%
59 0x22c127a8b6e676753fdfca3db9d5a0cae3a3e936 660,282.26 $10.74 0.12%
60 0x97c20516c41520c41fa9cd4c7e5f02b5f843b8ef 658,434.18 $10.71 0.12%
61 0x3ecf89adef4cab7037f7db8bb6e37cd1260ef99e 641,983.51 $10.44 0.12%
62 0x5761ad5d32acb983947f0855dccaac5f218d416f 641,139.19 $10.43 0.12%
63 0x5e85849e9b45d54acec110344f1385f99b53e823 625,000.00 $10.17 0.11%
64 0xd434f47766afec2aa9dad2075609ee20e067f3b4 610,008.00 $9.92 0.11%
65 0xfad5a88d504038add0a054fa5ac580e4d8a3b9ad 590,000.00 $9.60 0.11%
66 0x4a1957be7164f514a1fc33e2f301f335043513d6 583,237.33 $9.49 0.11%
67 0x9ab40477b16eddd7bf5bba79c888a894f2178a00 565,956.22 $9.21 0.1%
68 0x6d9968c50a6d5466904c282f98fe18971ee40363 558,205.59 $9.08 0.1%
69 0x7e0806ff498452b3273caa40950c00042881818a 528,140.51 $8.59 0.1%
70 0xca748c76b937089d6149cccce14c0a042f17d2b8 525,000.00 $8.54 0.1%
71 0x45365f94b7f75e7616f1795ad0f1425a4c3b20b6 524,177.82 $8.53 0.1%
72 0x74207ff6fb2c8633b38e40ef697cdb625ba7e7f8 524,000.00 $8.52 0.1%
73 0xfbade4d4de46d735cb8b05fc141ae92901d23aa2 523,718.00 $8.52 0.1%
74 0x16147576070c241699d78dec47e3df08eb83ae8c 521,791.30 $8.49 0.1%
75 0xdbefd3829b709a973ea1e07a36222b0b2535e215 515,505.74 $8.39 0.09%
76 0xf694af64419effd19f42df0e34e110970fb3f8f3 514,260.39 $8.37 0.09%
77 0xef743dc1af8b9758fb68f347dfeda005d59137e6 511,704.00 $8.32 0.09%
78 0x7588599cb90b70f2e639d7ec7b89866f683c586a 510,672.00 $8.31 0.09%
79 0x3db3f804f8978554c0bca487294f5762b66018de 503,543.24 $8.19 0.09%
80 0x97dfc80c26b2d71327deb8484d61d89698bf13b0 500,000.00 $8.13 0.09%
81 0x3b7cc07d851ca51efeec16f8077d31dfe7377bd6 500,000.00 $8.13 0.09%
82 0xfe19fe695bf662c7874846079f2a1337559ccfe3 490,495.39 $7.98 0.09%
83 0xaaa842cf0058b8b379cecf7ee9b4c9a3aaaeab56 489,611.69 $7.96 0.09%
84 0xd2a67a1b56d9e2a60548960359bf525a252c1780 486,380.69 $7.91 0.09%
85 0xd30696935d2dd80e987165a9da83a80bc7e07ba1 468,921.05 $7.63 0.09%
86 0x46dfd3349bac2b563e26dd114c94f8fdd53f391b 442,712.81 $7.20 0.08%
87 0x81d888fabc0ade6e1a53963e53b2de2adf04b690 442,135.73 $7.19 0.08%
88 0xdb46b416d848e29f5abf6dd5c2a4973c51f876b6 429,577.14 $6.99 0.08%
89 0x9ec025b6fb6720311b81886b9fd69ccfd1f0dd90 415,034.56 $6.75 0.08%
90 0x13fab2676faa89a7e5c4fb8fa1ca525803212240 414,785.66 $6.75 0.08%
91 0x8ca85abc9df334d59640a13b57bac1daa626a4dd 413,301.43 $6.72 0.08%
92 0xf6f3c1fa1e8ec919ef16d0ca2b1d17fda2130235 405,537.68 $6.60 0.07%
93 0x89fd3fa67bfdb92f554b64cc1c24b89787be7432 401,847.96 $6.54 0.07%
94 0xf8ee2f9aa433c3e5f929f2b644e0be88f15c2f13 400,000.00 $6.51 0.07%
95 0xea2cc46217b7fcb8d5138a259696d4fce6b138dd 400,000.00 $6.51 0.07%
96 0xa73bf197927d56fc12d3d085a9d8eb67431e18bd 400,000.00 $6.51 0.07%
97 0xbc3e6718ef79f8999f2581e0f3835d42c29dc6c6 395,268.97 $6.43 0.07%
98 0x7994406d2c1d7c6dfb38b21329aedf05288ba4f4 392,217.22 $6.38 0.07%
99 0xc43fd3bb31faa74f59f6cc073cfd0a6b1c718aac 389,968.29 $6.34 0.07%
100 0xcbd70ad7433c5aa1a5370d6afd39326665960d6e 388,824.89 $6.33 0.07%

Thống kê top địa chỉ trữ BIT

Top 10 ví đầu bảng chiếm 61.56% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 69.6% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 77.68% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 82.59% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ BitRewards (BIT). Top Holder BIT 01/2023 - GiaCoin.com
4.1 trên 638 đánh giá