Tiền ảo: 25,339 Sàn giao dịch: 634 Vốn hóa: $1,129,648,576,327 Khối lượng (24h): $32,890,545,349 Thị phần: BTC: 46.1%, ETH: 19.8%
BitDAO (BIT)BitDAO BIT
Xếp hạng #48 12:42:00 01/06/2023
Giá BitDAO (BIT)
$0.5020 -1.85%
0.00001871 BTC 11,771 VND
Thấp: $0.5004 Cao: $0.5137
Vốn hóa thị trường $925,514,501 Khối lượng 24h $4,458,584 Lượng cung lưu hành 1,843,669,839 BIT
Thay đổi 1h 0.28% Thay đổi 24h -1.85% Thay đổi 7 ngày -1.53%

Chuyển đổi BIT - USD - VND

Top địa chỉ BitDAO (BIT) theo số dư

Có tất cả 25,092 ví lưu trữ BIT.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ BitDAO (BIT) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x78605df79524164911c144801f41e9811b7db73d 6,019,959,361.55 $3,021,994,267.85 60.2%
2 0x000000000000000000000000000000000000dead 780,683,232.17 $391,899,697.48 7.81%
3 0x5a076b2d0941f2bc9b49d05d3a1ff9c7acdc5e78 408,932,756.27 $205,282,522.88 4.09%
4 0xb67e28a7e0d1ad886eeeb18b0bda55b7efb56113 377,438,029.00 $189,472,302.32 3.77%
5 0x3329fbcda16f15c4ed1d6847bf18e9d045ee941f 300,000,000.00 $150,598,737.62 3%
6 0x3a9b1da81ca44febc97a713242f6a3feeec7c891 300,000,000.00 $150,598,737.62 3%
7 0x991a91681f80cb890338b89c1a72be719a902d8b 200,000,000.00 $100,399,158.41 2%
8 0x44b4babd7cbc8ce32dc3ff77ed9b6df9e2d11003 200,000,000.00 $100,399,158.41 2%
9 0x16fe6e64447051b1eb68d6408f041ac22f6fd563 200,000,000.00 $100,399,158.41 2%
10 0xe1ab8c08294f8ee707d4efa458eab8bbeeb09215 180,100,015.00 $90,409,449.68 1.8%
11 0xee5b5b923ffce93a870b3104b7ca09c3db80047a 135,657,255.27 $68,099,371.31 1.36%
12 0xf02e86d9e0efd57ad034faf52201b79917fe0713 100,201,522.99 $50,300,742.90 1%
13 0xde3a94eb6179368362c14975f30ddd000df715d3 63,154,021.23 $31,703,052.91 0.63%
14 0xa2e5e8a607562b7bda05d5820e569c290b43be6d 60,000,000.00 $30,119,747.52 0.6%
15 0xe514fc585e702578fdb717a2fbfa203c7c579b6a 45,170,848.69 $22,675,575.96 0.45%
16 0xe5791f93b997c7fc90753a1f2711e479773a2a87 45,000,000.00 $22,589,810.64 0.45%
17 0xf6032c7c15bf4b56bfc5d69208f9ce47f5958512 45,000,000.00 $22,589,810.64 0.45%
18 0x5b27674f81f37afd79a08f51ba23e373934e520e 43,664,087.42 $21,919,188.15 0.44%
19 0x5c128d25a21f681e678cb050e551a895c9309945 25,022,166.33 $12,561,022.21 0.25%
20 0x8c2e783e61a2a27f0d4fcbd47b6335bf56d67dbd 25,000,001.00 $12,549,895.30 0.25%
21 0x923b64125293d0e682ac98ba638e9b3283d9992a 25,000,001.00 $12,549,895.30 0.25%
22 0xde4265c62a1a1baec459ee77478e2e629a5c8767 25,000,001.00 $12,549,895.30 0.25%
23 0x1adcf8d5fdbdb3584dd632ad6a465d29fb66d15c 25,000,000.00 $12,549,894.80 0.25%
24 0x56526674663baffed296b38f26820bdd6fffbb0a 25,000,000.00 $12,549,894.80 0.25%
25 0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 20,621,497.72 $10,351,905.08 0.21%
26 0xb9e977203150711fa134055e8244e87f9d6504d2 20,000,001.00 $10,039,916.34 0.2%
27 0xdeaf3d23c6b712ba708bde7f063e32a40d3b44ba 20,000,001.00 $10,039,916.34 0.2%
28 0x3f7b35c3492584ff5e1498866037deb0daa7f5fa 20,000,000.00 $10,039,915.84 0.2%
29 0xec949f12a3acab835f3eed8b54b7361a8fbb3ee0 19,000,001.00 $9,537,920.55 0.19%
30 0x4c4813a2fa0cf25882867bdff2016c0346eb505a 15,000,001.00 $7,529,937.38 0.15%
31 0x22afb6c6cbbf93c1faea58d418a131e6419136d2 15,000,000.10 $7,529,936.93 0.15%
32 0x129c3f3bbf99fc024c2b3344a09afe95667821d7 11,517,012.00 $5,781,491.56 0.12%
33 0xa89fa59b419eedf66e749cbf7bf1f8450e9d1fa8 10,000,001.00 $5,019,958.42 0.1%
34 0xdb2efcfacace60ceacc7885e20e965cb2c994511 10,000,001.00 $5,019,958.42 0.1%
35 0x1b9cef6bdd029f378c511e5e6c20ee556b6781b9 9,828,233.05 $4,933,731.63 0.1%
36 0x555f905e262eb415f30dd20ed1ed2393f388534d 7,423,418.32 $3,726,524.76 0.07%
37 0x0f0c716b007c289c0011e470cc7f14de4fe9fc80 6,901,123.81 $3,464,335.11 0.07%
38 0x926ad34e8de047036ab018ce76af6d6de120a813 6,679,093.19 $3,352,876.68 0.07%
39 0x97f991971a37d4ca58064e6a98fc563f03a71e5c 6,585,913.76 $3,306,100.99 0.07%
40 0x825d968a786badd6b06ca5853eaeb176919c47d4 6,542,868.84 $3,284,492.63 0.07%
41 0xbaffa90d219773fdb3e6cbc793cdfd90b9e22ac9 5,800,658.09 $2,911,905.95 0.06%
42 0xea6750ac72b27288bb56d34cc9cc49d915e8fc9e 5,541,589.11 $2,781,854.42 0.06%
43 0xf584f8728b874a6a5c7a8d4d387c9aae9172d621 5,330,415.63 $2,675,846.22 0.05%
44 0xcde9e7fab3fafe1d805a3c54c4e4c53fe796727a 3,260,950.60 $1,636,983.48 0.03%
45 0xde3258c1c45a557f4924d1e4e3d0a4e5341607ee 3,075,021.54 $1,543,647.87 0.03%
46 0x38f56ee0776f42086abc3b980524caffa6f8106a 3,000,000.00 $1,505,987.38 0.03%
47 0x7286fcb1f0b9652063325f9d9dc6fef092d6e711 2,888,991.45 $1,450,261.55 0.03%
48 0xaa4237995a8ddb6fc30c3c5bc4cb9c0c15ee7c4f 2,770,836.00 $1,390,948.01 0.03%
49 0xcef2d0c7d89c3dcc7a8e8af561b0294bcd6e9ebd 2,770,729.87 $1,390,894.74 0.03%
50 0x1c4b70a3968436b9a0a9cf5205c787eb81bb558c 2,482,998.12 $1,246,454.61 0.02%
51 0xf22c07fe8069ca33c21838be79192f9d78f0a5c8 2,172,232.72 $1,090,451.69 0.02%
52 0x020a712a97b3120b42ec5ad901384d4e634f1551 2,000,000.00 $1,003,991.58 0.02%
53 0x651fac183d2ac9753bec39f7530adf1b873f0314 1,967,691.97 $987,773.09 0.02%
54 0x30e62744df9f5525e6dbdc475326f4500bb56682 1,895,736.58 $951,651.79 0.02%
55 0x831a73c0d1761d5580c02e899c1df9fafb3ff5ff 1,883,316.87 $945,417.14 0.02%
56 0xb4205d17889ef5df147058bb68e48261d5d5f09f 1,847,224.00 $927,298.67 0.02%
57 0x7e06e8d227947a2ed1c61984b161f17b91697fa6 1,825,746.18 $916,516.90 0.02%
58 0x9fa104fb1f8943ec2de16633e1afc3fc92c0d5b5 1,816,668.76 $911,960.07 0.02%
59 0x4004908484452df0df7cecd66887b1844a263c23 1,745,628.25 $876,298.03 0.02%
60 0xc25b6a64124dfbe7ab003bdb58f75019aa8380e9 1,686,946.47 $846,840.03 0.02%
61 0xc1339cf4c27d29b5bd1faa90739ad1e2d4a8b9cb 1,587,531.94 $796,934.35 0.02%
62 0x40a511de41d71a466b229ff9f3ec5444b4c7b6b0 1,562,377.82 $784,307.09 0.02%
63 0x3c1f148a694c8f3463d9c42b257f3c63ab2ee24d 1,500,100.00 $753,043.89 0.02%
64 0x57384e85be3ac7ecbd9716173e1ffda352b08cf4 1,496,667.61 $751,320.84 0.01%
65 0xe1d5dcd9af141769b8bd53c069598d8efa2cfe0c 1,362,504.75 $683,971.65 0.01%
66 0x8f46317e3a64899b84ccb591ab3b128d68624e1b 1,323,079.05 $664,180.12 0.01%
67 0xc970c4749331685b32890dfcdf477c82471e9d6e 1,321,280.50 $663,277.25 0.01%
68 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 1,265,258.19 $635,154.29 0.01%
69 0xbfab6fa35e0e3dfee69c2176276a7d62130c4077 1,250,004.00 $627,496.75 0.01%
70 0xf43370d91f3aac10f81bfc5423b2cb6fb6a7de37 1,228,258.32 $616,580.51 0.01%
71 0x9414a996ccf346e5f5a9a6b479865f850b4e2cb6 1,172,572.38 $588,626.40 0.01%
72 0x55213f6464d6811bd4a74e4de421b53291d76ab1 1,077,376.03 $540,838.23 0.01%
73 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 1,024,759.84 $514,425.13 0.01%
74 0x71fa125e670de3fbc5bc8bc75b626e40e8f32a02 1,000,000.00 $501,995.79 0.01%
75 0x2a3608a7b0183c65c6ff3389c26b2409abf4d9da 1,000,000.00 $501,995.79 0.01%
76 0x7bca9775a362b88542f58f3ce11c232c97fd8a09 1,000,000.00 $501,995.79 0.01%
77 0xb69d10f9cdf989d430e16a68efc4562aa823a95e 1,000,000.00 $501,995.79 0.01%
78 0x5b12ba06b853b3d7ab8ba3e3a0a1dde6675516a2 1,000,000.00 $501,995.79 0.01%
79 0x016385e4c407360d76bb1a1a8c9cbf987555c75c 1,000,000.00 $501,995.79 0.01%
80 0x1ea9eb7263e03b6fc3c074686d7cf466f553dd2e 1,000,000.00 $501,995.79 0.01%
81 0xaad72661da71441044c433a2a6439872b1167aa3 1,000,000.00 $501,995.79 0.01%
82 0x0e3de5d0a99a91b9c44ebdcb7da2e1b95174a546 1,000,000.00 $501,995.79 0.01%
83 0xcaccd277c69f45c802ce6430a77a83bafd9ceccb 1,000,000.00 $501,995.79 0.01%
84 0x03f3cc96acf6a1ed7319bf9b101d2ca12bc4af26 1,000,000.00 $501,995.79 0.01%
85 0x732be429488688dba83bd476f326875a80615030 1,000,000.00 $501,995.79 0.01%
86 0x2a2ed3a4e59ac2e8caef9ef1e0a905ba2d30723b 908,340.11 $455,982.91 0.01%
87 0x251a5ae138237d621aa39f317ca496b80bf9e046 908,340.11 $455,982.91 0.01%
88 0xcd9f8d37b2046fc5551e7367ead425fa04f803e5 887,440.99 $445,491.64 0.01%
89 0xcf36715844a5d02d74ee56a363c610f172ec6b2a 880,000.00 $441,756.30 0.01%
90 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 839,813.53 $421,582.86 0.01%
91 0x19d97aa29cd33bd966d52e2bc9dfc719f2bb9ae1 821,046.27 $412,161.77 0.01%
92 0xe12af1218b4e9272e9628d7c7dc6354d137d024e 769,536.72 $386,304.20 0.01%
93 0xda839b94df4af02f2971aaef5ffceeaa809fe89c 764,000.00 $383,524.79 0.01%
94 0xc0fbcaa9fc38d1286c06eb3ed4e8c20dff59e3ba 755,959.17 $379,488.32 0.01%
95 0x001e7bbf4079d3bfd2089fca211df596a8d5c30b 691,031.32 $346,894.82 0.01%
96 0xcc261ab4be137eacf57c19ed97c186b4d88004ca 687,865.00 $345,305.34 0.01%
97 0xadc68fb9809206c88e4f871c14b904b25ae5e301 654,568.32 $328,590.54 0.01%
98 0x6165fd87c1bc73a4c44b23934e9136fd92df5b01 629,991.14 $316,252.90 0.01%
99 0xe7d381d0a99ec578dd94f65100925ec8c73ab7db 600,754.43 $301,576.20 0.01%
100 0xff483b3e3568a5306db06ddbd15b99b3881163b9 554,168.00 $278,190.00 0.01%

Thống kê top địa chỉ trữ BIT

Top 10 ví đầu bảng chiếm 89.67% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 95.55% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 98.99% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.62% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ BitDAO (BIT). Top Holder BIT 06/2023 - GiaCoin.com
4.4 trên 633 đánh giá