Tiền ảo: 30,336 Sàn giao dịch: 783 Vốn hóa: $2,361,213,531,354 Khối lượng (24h): $69,402,829,481 Thị phần: BTC: 54.2%, ETH: 18.2%
Bispex (BPX)Bispex BPX
Xếp hạng #8473 01:13:00 18/02/2022
Giá Bispex (BPX)
$0.001137 0%
0.00000002723 BTC 26 VND
Thấp: $0.001137 Cao: $0.001137
Vốn hóa thị trường:
-
Khối lượng 24h:
-
Lưu hành:
-
Thay đổi 1h:
0%
24h:
0%
7d:
0.18%

Binance Tặng gói Voucher 600$ dành cho người đăng ký mới.

Top địa chỉ Bispex (BPX) theo số dư

Có tất cả 12,993 ví lưu trữ BPX, trong số đó có 5 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Bispex (BPX) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x0e8d3ff1a9069ac3570f3b58c770f00d1a31368c 16,000,000,000.00 $18,188,337.85 40.61%
2 0x911aa9487138331c84d93d0f9fddd8ab81a42803 7,146,434,177.02 $8,123,859.95 18.14%
3 0x8c4ab9cc18e979cccb523c36873f9a92bfd0e624 4,000,000,000.00 $4,547,084.46 10.15%
4 0x3358d81056735e6a2eff4492344d3d8d40a90c83 4,000,000,000.00 $4,547,084.46 10.15%
5 0x291bf9192ba5a3ad733e032b4fe09840f2b3adc9 4,000,000,000.00 $4,547,084.46 10.15%
6 0x20038d7faf7721ccd495fa2f42d211280d9ca749 2,000,000,000.00 $2,273,542.23 5.08%
7 0x1004d75d5b2ab24cd93bea2bdf42a02b42a0f57e 1,500,000,000.00 $1,705,156.67 3.81%
8 0xcfeb46837ff4b5be0ecd57fdda45d0b980f133b1 100,689,538.89 $114,460.96 0.26%
9 0x41ab73dc2e43ec255fa435e9bc8a079fa892bc86 87,307,338.20 $99,248.46 0.22%
10 0xbf320a84c96d66deb551b3f8f84bd1529f4ee411 54,411,839.74 $61,853.81 0.14%
11 0x23c56f9b3c9e57e4edc9cc9632f55771d614a7bb 21,219,038.00 $24,121.19 0.05%
12 0x1272d6e200de4b7385517dc6d59de64479196c4e 19,085,314.38 $21,695.63 0.05%
13 0xbd89c30c6e13afa533e070c9f2d1fb7327b55c6d 16,286,605.42 $18,514.14 0.04%
14 0x1d8176f5c16e8967a64ed2dfe2fc4f5bf84bbc4f 16,276,450.00 $18,502.60 0.04%
15 0x56c26d3e5051bc0bae8d740304c8dcc16d5e1166 13,171,004.00 $14,972.42 0.03%
16 0xeed7f4a8368db35ff1b57f1cf6606724f7f79e13 13,122,228.62 $14,916.97 0.03%
17 0xd3c25f2710487303f5ca369b4a5f2fb59551f844 11,440,100.00 $13,004.78 0.03%
18 0xd79e6122a618a7c5bbdc691f4fd12674399991f4 10,000,000.00 $11,367.71 0.03%
19 0x30843bc3d825dfa49d01839c3f662af3f0d15615 9,400,000.00 $10,685.65 0.02%
20 0x48547bb1362a5ef0ecd54bad36f2c6c7bf5262b8 8,443,300.00 $9,598.10 0.02%
21 0x6f1bb813e152582f57c1a37565eb957bc12e76f5 8,000,000.00 $9,094.17 0.02%
22 0x8ba191fc6aa228b282bc14eedfafaf305da372c8 6,300,000.46 $7,161.66 0.02%
23 0xbdd75b461106896f626385b63ae65e6bed0003d9 6,006,231.02 $6,827.71 0.02%
24 0x8899214fedd7e370fe34359602950b0ae16043ec 5,322,500.00 $6,050.46 0.01%
25 0x9c7a328f053040e9b5a28336f2d71c1efa14aa0b 5,229,507.17 $5,944.75 0.01%
26 0xd19647b4eba1769484f75d1d27dd4bb4920aa024 4,550,000.00 $5,172.31 0.01%
27 0x0c9e694e0e08ba27e41260ff5d0148af43b2dddc 4,527,092.98 $5,146.27 0.01%
28 0xf754a004c653bdddf0437f57a342084e81bd64ae 4,000,165.51 $4,547.27 0.01%
29 0xa536c63f0efecca18b6b48c9d996769c91ab5e24 3,926,586.19 $4,463.63 0.01%
30 0xa6fae498e6e1fe5fa1f8813a981756d8bbc14cfb 3,600,000.00 $4,092.38 0.01%
31 0x2d6a8dc598699800c5f001307a059cd45dd80635 3,426,167.24 $3,894.77 0.01%
32 0x68c6434abb4734f2ee8d334b71959efc7bfa8bac 3,400,000.00 $3,865.02 0.01%
33 0xa0b8e46c5ff6eea2ccb7e3474899a55b2276787f 3,280,000.00 $3,728.61 0.01%
34 0x9ed164d27ad4e92f80837af29d61900e68649a18 3,200,000.00 $3,637.67 0.01%
35 0xe568c4ce2112fb51175445512667239fb090389c 3,031,700.00 $3,446.35 0.01%
36 0x2ced8329745997eb874c32479f3a74b4ff0e980c 3,024,237.89 $3,437.87 0.01%
37 0x345b2506f33938e3a6730912629b8e36013e9108 3,024,037.89 $3,437.64 0.01%
38 0x6693c388255f519497f0ca2854c31b72e605569b 3,023,747.00 $3,437.31 0.01%
39 0xf7c7b9eab520019026394cab4904a64e8fec4a54 3,000,000.00 $3,410.31 0.01%
40 0x354252c5ee292335dfbedb6d0bca1438a700b8ba 3,000,000.00 $3,410.31 0.01%
41 0x4fcf353cc98faa7be63594e8ca1b9fcb4547eab9 3,000,000.00 $3,410.31 0.01%
42 0x1b012d4658b3f059dda472447cf0252affe3c1a2 3,000,000.00 $3,410.31 0.01%
43 0x48495335688c4b7459c924d8652d71322892b1dd 2,844,900.00 $3,234.00 0.01%
44 0x15cd679605d359123a7ed9855ff8380304a240af 2,833,000.00 $3,220.47 0.01%
45 0x03fea254cfa7434004e8d495725bcbb7ccc40454 2,372,412.93 $2,696.89 0.01%
46 0x225f03e7c59701c356aaafec44e788d1fbe98e46 2,300,000.00 $2,614.57 0.01%
47 0x7069c6a7c2f0553cede1c57609787b5a163dc119 2,298,700.00 $2,613.10 0.01%
48 0xb83f44bec8216fdfebe638c30c570ba6ef543eb0 2,131,000.00 $2,422.46 0.01%
49 0x227f989769922550d8234288f67cf5a60720f234 2,100,000.00 $2,387.22 0.01%
50 0x93e0ddc6fc6d7122b518c52813575161e6595085 2,010,000.00 $2,284.91 0.01%
51 0x56013362b6bbb977c532e39c55fd0d4e4f008b62 2,000,000.00 $2,273.54 0.01%
52 0xd77fd7eb39ac459ea0b377ff25c0cfcb1cbf1f89 2,000,000.00 $2,273.54 0.01%
53 0xca23f497ead6377d3d202a015e5e2258080d86bd 2,000,000.00 $2,273.54 0.01%
54 0xfad818f7d2eec310435e833d1b2ffc1d5f7a3331 2,000,000.00 $2,273.54 0.01%
55 0x89e01b529a84100434a1e62defbc881a53276dae 1,976,410.00 $2,246.73 0.01%
56 0xda77c1d2db70717cd5eabbfe14fba8e06b25f707 1,900,000.00 $2,159.87 -
57 0x44b76b946795248af6d646657e642aad30bce124 1,860,982.56 $2,115.51 -
58 0x51b17f702a4409dac44c0eacc359e52cbd622ab0 1,841,000.00 $2,092.80 -
59 0x2442443dc95aa34912f4109d6dc1cf634d412675 1,743,000.00 $1,981.39 -
60 0x34b2de7f214b8fe4ea3e04c21423e41dd810d900 1,720,435.00 $1,955.74 -
61 0xa7ed4a7f67706b9c020d2a69ac7c93d927555b60 1,656,397.89 $1,882.95 -
62 0xbca0f9ddb0449d7f258bb5cf163e67e92b3656f1 1,637,697.70 $1,861.69 -
63 0xf664c367bb44a533b416ec6ea21d0c2bc8076d95 1,587,184.56 $1,804.27 -
64 0x0e81d9a35a3bd877d06c9b297e36cc56706c945d 1,550,000.00 $1,762.00 -
65 0x8886463f5c8e7857004e10ac695514066c3b7af9 1,500,000.00 $1,705.16 -
66 0xb907c99dc77212fc8a02b37fd2e0bb02eeae549d 1,500,000.00 $1,705.16 -
67 0x50677fa4013f9020881d2fe981def14a9ffaad7b 1,470,000.00 $1,671.05 -
68 0x87548dc1bbc7451bcc16d2b357f90c96ab8e3fd4 1,444,284.00 $1,641.82 -
69 0x5852c8973ac167267d3cd60361a0196ecb3913aa 1,443,529.17 $1,640.96 -
70 0x2aa4a3e8bb72be68a31c9c3c98ca7bec723c6222 1,420,000.00 $1,614.21 -
71 0x9c3124c9ecf55e128666a0599cd53eb28a905e25 1,420,000.00 $1,614.21 -
72 0xa8b4226b5d345004d4a209f9770e398442bb727a 1,400,000.00 $1,591.48 -
73 0xd76cc8eb4c57c2356493553706e0fa3929c9cd57 1,300,000.00 $1,477.80 -
74 0x348f6a40ab4be149f96ba677d3658be5fd7698c4 1,280,000.00 $1,455.07 -
75 0x1f0696b78a5afffd45cdeb95bd31e0530212919b 1,279,643.75 $1,454.66 -
76 0x0f089033fa4f6c0bae33336afd5e610dc02dfac3 1,275,714.81 $1,450.20 -
77 0x6ee2f8294ddec9cf5ff6dd56fafd43b68a5dfc08 1,200,000.00 $1,364.13 -
78 0x2574aa0bfe27a50122eae8e5bf00224bfbf57190 1,200,000.00 $1,364.13 -
79 0x5b754485ca129a8311caddecb7edd1ca49e90657 1,200,000.00 $1,364.13 -
80 0x01112440b8bd942aaa30f467c36a7391b375f9af 1,100,000.00 $1,250.45 -
81 0x3c11c3025ce387d76c2eddf1493ec55a8cc2a0f7 1,089,441.74 $1,238.45 -
82 0x4c95c81f58617cc914425ba073247b6dfe1fb7ef 1,088,599.23 $1,237.49 -
83 0xc1addf02f062663e5faf4e09e6a60c92735ad6b2 1,076,923.00 $1,224.21 -
84 0x133e9d7dd2e1c9bb12ad2e037354f5369de1b1b8 1,050,000.00 $1,193.61 -
85 0xa5c5cf6dc3775959816aa4f657c93ac277b1560f 1,050,000.00 $1,193.61 -
86 0xdc8b39af345850a5cf7365dcc907e5e853594318 1,044,774.59 $1,187.67 -
87 0x0eb800809d9d598c69fb6b823635f6e93ccc9a59 1,010,000.00 $1,148.14 -
88 0x073903b967e40ff9f1190df3adad3929a5d3903f 1,000,354.30 $1,137.17 -
89 0x5d0c54cc229abcf9999acecc02568d0896bfe21a 1,000,116.00 $1,136.90 -
90 0xab78eeb530b56a72176677f1f1b68f5d0938ec29 1,000,001.00 $1,136.77 -
91 0xa4d636669a96762d01b8fcb05f5a6d9c94c7e2f3 1,000,000.00 $1,136.77 -
92 0xe7cbb33468e098fd2ae9d56c6c545321c02a1df9 1,000,000.00 $1,136.77 -
93 0x60b46208e2e7a0cb733c74d9aad99513ddf7a244 1,000,000.00 $1,136.77 -
94 0x5466cb65475628f5407e0dac240670f96dded0a9 1,000,000.00 $1,136.77 -
95 0xef2b86e2a599ca94ba2ed9481d5ec581860a8a0c 1,000,000.00 $1,136.77 -
96 0xdfcd26b17e64531182a2386d8249ca9e797fc50a 1,000,000.00 $1,136.77 -
97 0x7395c5ef7e1fc4c61921bcf96cd7245c912f00d8 1,000,000.00 $1,136.77 -
98 0x4f44389be0d7a0b03cce7117d11435ac7d697099 1,000,000.00 $1,136.77 -
99 0xc5922a377747227224e7d9262d61348f61cfc7a3 999,800.00 $1,136.54 -
100 0x11f631874b7196b514289885593d0156249a4ed1 999,600.00 $1,136.32 -

Thống kê top địa chỉ trữ BPX

Top 10 ví đầu bảng chiếm 98.71% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 99.05% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.38% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.43% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Bispex (BPX). Top Holder BPX 06/2024 - GiaCoin.com
4.3 trên 758 đánh giá