Tiền ảo: 27,296 Sàn giao dịch: 680 Vốn hóa: $1,651,019,333,552 Khối lượng (24h): $65,502,824,780 Thị phần: BTC: 52.5%, ETH: 17.2%
BIOKKOIN (BKKG)BIOKKOIN BKKG
Xếp hạng #7782 12:53:00 09/12/2023
Giá BIOKKOIN (BKKG)
$27.30 0%
0.0006164 BTC 655,204 VND
Thấp: $27.30 Cao: $27.30
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 0% Thay đổi 7 ngày 0%

Sàn Binance: Tặng 100 USDT (20+30+50) cho người đăng ký mới.

Chuyển đổi BKKG - USD - VND

Top địa chỉ BIOKKOIN (BKKG) theo số dư

Có tất cả 339 ví lưu trữ BKKG.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ BIOKKOIN (BKKG) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xe535d8a4a801b9835a1436e57cbd26cbd443dfe1 5,896,207.83 $160,974,266.66 32.76%
2 0x3e825c27206a9d93e53e60d8fa17285412c0c618 1,800,000.00 $49,142,379.06 10%
3 0xbe7898104fd0f98d8c72c6f6167b915a8d699bb6 1,551,000.00 $42,344,349.96 8.62%
4 0xbd70be86187df2948a563571b51509c08c2020de 1,500,000.00 $40,951,982.55 8.33%
5 0xdb93784984f28bb6fcbae12fa38965e14a1d4761 1,392,708.00 $38,022,769.14 7.74%
6 0x7cb8c8f543d45bdeca8888fb28e3fadde1b11477 1,000,000.00 $27,301,321.70 5.56%
7 0x0a5b736e953f0a2d81a51c60bb64dbffbae6cf8e 1,000,000.00 $27,301,321.70 5.56%
8 0x65582a547032c2d70f7f3a31f766fc319795ed3d 946,226.00 $25,833,220.39 5.26%
9 0xe02aee690cc1af1dd167abaa2d83a7969a892e33 767,181.99 $20,945,082.38 4.26%
10 0x2941b03b602340d9d154a6cb37b8c09a42b96bab 153,082.00 $4,179,340.93 0.85%
11 0xbf93bc90948b86d685a2b592c543cbe7532b0f4a 100,000.00 $2,730,132.17 0.56%
12 0x461b8da0a7f28404f8040b90012110d00b098754 100,000.00 $2,730,132.17 0.56%
13 0xd03802ffa10a75ec4fe5439ad7a51208056a3684 94,083.92 $2,568,615.48 0.52%
14 0x2322f0fc296aef6577f21730880b2faa725559a3 83,000.00 $2,266,009.70 0.46%
15 0xb404a0b7bc827e4f3935d123dad942bd135a00af 82,000.00 $2,238,708.38 0.46%
16 0x75b65607b5b3fa7b5827e967e31d26156177d2fe 69,615.90 $1,900,606.08 0.39%
17 0x21c1388cd42ef3a68b43c6f8d73d4483998239d2 67,755.00 $1,849,801.05 0.38%
18 0x66676fe845ac6cd3f3d9fcca5d94b4d026629ec3 63,791.00 $1,741,578.61 0.35%
19 0x98b8e6455a64452ab5f78092ba09c0818f4e1ac3 63,791.00 $1,741,578.61 0.35%
20 0x9ff09458d5f45268fba4ada30473248750e920d4 60,000.00 $1,638,079.30 0.33%
21 0x63a628cbdf87b59a4bb25b158f9b35f05ce9f494 51,560.00 $1,407,656.15 0.29%
22 0x15219b6fcd0cfe3a0e38179402827afe32682642 51,000.00 $1,392,367.41 0.28%
23 0xed8f37124618b1ebdf241811a75ea347c7449026 50,000.00 $1,365,066.08 0.28%
24 0x83105d72ecd65034715a9d3006e261c222b825f6 44,000.00 $1,201,258.15 0.24%
25 0x9a399d9f0b12c51c0b358822100cc5c44148ef45 41,000.00 $1,119,354.19 0.23%
26 0xf11f7bc3ff38e5538662b75bcdb9e68f10f990a6 40,100.00 $1,094,783.00 0.22%
27 0x6218857cf214f81ce1ac62959cfc958637cd85c9 39,378.00 $1,075,071.45 0.22%
28 0xc47ec48680457ac6a5f8a1be3b7a69bb8e6f0f2d 35,075.00 $957,593.86 0.19%
29 0xff66c7140fbe06acfc1e9f8cec7e602f5b5703d3 34,162.00 $932,667.75 0.19%
30 0x2e7978252e33d4e0a766113224ebb3ca22d5b2ab 33,000.00 $900,943.62 0.18%
31 0x860a0af3f2faf00207047c6f2311755cd7d91d75 33,000.00 $900,943.62 0.18%
32 0x1822dae43907813e41c58dd0f35c84fafc41e742 33,000.00 $900,943.62 0.18%
33 0x864af98165079c54f7239758109d4798f6a29def 32,365.00 $883,607.28 0.18%
34 0x127744d849c02122008b39458fa6f0f7eb1448fb 31,385.00 $856,851.98 0.17%
35 0xf7e0b8a8252191064eb31997ba80abf4ddd092fd 30,600.00 $835,420.44 0.17%
36 0xc71484c1c6d3ebefc85f156dfbde11df65ee9b7b 29,943.37 $817,493.62 0.17%
37 0x9ef8cd1cfcc08694fd5d1577580b42c69dff307e 26,200.00 $715,294.63 0.15%
38 0x7ec4631690bfd60e97f406b03634903af4a39380 25,040.00 $683,625.10 0.14%
39 0x27bde71b932180e0c065d6e75ddd85a46a30c74a 25,000.00 $682,533.04 0.14%
40 0xac74823637cafe4a32f5eec54a0dd232b43dd7f5 25,000.00 $682,533.04 0.14%
41 0x5745d4720f692713d7a85d946517c85c06e42f28 24,200.00 $660,691.99 0.13%
42 0xbaacf1cee734e1c813d126b6f343398b1ea26a2d 24,200.00 $660,691.99 0.13%
43 0x5d74854095adcfb4b16b04053a93a6205541a515 24,000.00 $655,231.72 0.13%
44 0x661b25aedbb80bbfbb92b304dbcfa2307e69b37d 20,000.00 $546,026.43 0.11%
45 0x841dc7ad9f9d2e3149d2de656eb956ce6c4547e3 19,900.00 $543,296.30 0.11%
46 0xf2e08a5a8a276ce7d5e63d0c34c6a64220de9372 18,635.00 $508,760.13 0.1%
47 0x52d81b466e4b62a813edb2b8337a82e320344f40 18,600.00 $507,804.58 0.1%
48 0x3003faa028ce0d17b701aa99b2e31067963c86e9 15,007.90 $409,735.48 0.08%
49 0x03f971ec72d35054c40d107579f196452b3214ff 12,997.00 $354,835.28 0.07%
50 0x3272bc51f2520b97c44fd704411f97501d02fcb7 11,293.00 $308,313.83 0.06%
51 0xc4413db8824040b7fb6373331994d8a79bb2eccd 11,000.00 $300,314.54 0.06%
52 0xfded73aaa200a636d77771c512f9000ee7a4c772 10,254.65 $279,965.53 0.06%
53 0x901907d0c950341257e5d3d04e04b1b3157c5516 10,000.00 $273,013.22 0.06%
54 0x23db10ea3874c64787bc3ef7d9a500f2ad49fe29 10,000.00 $273,013.22 0.06%
55 0xbebed2bce2159159feb5459dccd63b093bc1cb19 10,000.00 $273,013.22 0.06%
56 0x0e505c6341ee1423fb95079068ff91ae637e3d76 10,000.00 $273,013.22 0.06%
57 0xcc240e072018689ad7c395ae1796f666e83b68cd 10,000.00 $273,013.22 0.06%
58 0xee4ab91167a7301e9b8fcab8041971eeb6329115 8,990.00 $245,438.88 0.05%
59 0x8af22fbdefe01b4dc7960ec04ec73e8502f4a6b0 7,214.82 $196,974.12 0.04%
60 0x0037fe9c4e360265473bff2ff9586e2a591002a7 7,171.09 $195,780.24 0.04%
61 0x25258dada8d7ba553819be0691fd67b295b27761 6,990.00 $190,836.24 0.04%
62 0x715ca0877f0c4e6bf3f0b1e3d8c35dc6fadce861 6,830.00 $186,468.03 0.04%
63 0x7f15c1cdcb70020c69993ddf6894f83c8a45da30 6,626.00 $180,898.56 0.04%
64 0x3309743c66cf4f98af826f39d7476c9e958ccdce 5,714.29 $156,007.55 0.03%
65 0x87e729b82af143e0574bdcabf584b3d6991dcd8e 5,200.00 $141,966.87 0.03%
66 0x4e4ceb632c69cad99313963411f026bbc8e231e8 4,970.00 $135,687.57 0.03%
67 0x8bc1289cb691f26c11f9465017598d797ed3f51e 4,396.96 $120,042.78 0.02%
68 0xe736f761e9e7e368012486c4d799cd92ccada952 4,252.35 $116,094.78 0.02%
69 0xc6a3cf5f233992cc2c6787ded742b50648745250 4,229.09 $115,459.75 0.02%
70 0xd99b80a16539de61cc3aa30768d0efea3bcb18ad 4,188.29 $114,345.85 0.02%
71 0xfc573e8059e0cda91fa70866e34e94d77d0c78b0 4,156.51 $113,478.22 0.02%
72 0x240c8190af2331974dcd8eaa58b9967adcb10480 4,100.00 $111,935.42 0.02%
73 0x2ad7f05dbc1f061796f5cce432baf5debfc493e4 4,000.00 $109,205.29 0.02%
74 0xc6ecb8073854e426aec366c1e22ea353e26b19c3 4,000.00 $109,205.29 0.02%
75 0xae983d6af90b373694c15f36252c7a6f2b3b92ec 4,000.00 $109,205.29 0.02%
76 0x313bd675c29f3aea9e7c2a403fc9f147e315efe6 3,850.00 $105,110.09 0.02%
77 0x85079bc8a15c915a3f6e987f793efd1edead507b 3,385.93 $92,440.36 0.02%
78 0x16ed6e8e68ca604086f63d9defba09c154794e92 3,290.64 $89,838.82 0.02%
79 0x470fe7bb1775296ed6ece6844262e987fd42f91a 3,257.80 $88,942.25 0.02%
80 0x77711991022048c7876a31c4db58c6c457086e88 3,148.00 $85,944.56 0.02%
81 0x5572b07f9ad25e39bcef215ddf2367f1a2d51000 3,000.00 $81,903.97 0.02%
82 0x5efe52f6a1fca3618649ebd5260e37f1e10caeda 2,860.00 $78,081.78 0.02%
83 0x1b23034d9fbe06ac393a4883d989c06ce0d45f59 2,711.98 $74,040.64 0.02%
84 0x248deedbe8b13f5ea2cbd522e43e9c255797d477 2,504.30 $68,370.70 0.01%
85 0x263c38145640ad058fe3790f27300cb8fd79b728 2,500.40 $68,264.22 0.01%
86 0xeed54d14fda70590f1edd7b441402107c2a4c449 2,383.33 $65,068.15 0.01%
87 0x819d8f2c1ddc78336bf48ff8085689e874e1fff9 2,282.00 $62,301.62 0.01%
88 0x9777d86acca82070e512ef15423ecd0a931e68d5 2,263.00 $61,782.89 0.01%
89 0xca6bd714e0405b90c73af77ceb741eb51eb3aafc 2,250.00 $61,427.97 0.01%
90 0x9123bfe7fd6625da7fdc5536ad0564d4dafffe94 2,200.00 $60,062.91 0.01%
91 0xaa12f8b48c524221507236cdf4b1e3be6d2195f2 2,169.69 $59,235.40 0.01%
92 0x65b13d605c5fb44a3679ee4f3349c9cbb8ddaf74 2,110.88 $57,629.81 0.01%
93 0x1e594e128d4e8107a31e7d11070d5d732e593270 2,109.32 $57,587.21 0.01%
94 0xdc72d5f743d9b659a0cdb338971785db1315a0a8 2,100.00 $57,332.78 0.01%
95 0x2e34486628622fa9483196973d594f0704e367cf 2,040.42 $55,706.24 0.01%
96 0x0e562211711ead9973518e5129d5f5a257995973 2,011.11 $54,905.96 0.01%
97 0xcec25d2113a4ba46f4f630f5a044f7c5fd7b291b 2,000.00 $54,602.64 0.01%
98 0x1ebc6891c7f6cec433d1832fa0adf16a9f469911 2,000.00 $54,602.64 0.01%
99 0x7a234af971717cbac9ffa802a86dd1691d48c5fe 1,931.33 $52,727.86 0.01%
100 0x30a91533414c06df0a75d9d63179b752c1c936e6 1,827.00 $49,879.51 0.01%

Thống kê top địa chỉ trữ BKKG

Top 10 ví đầu bảng chiếm 88.94% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 93.3% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 98.26% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.53% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ BIOKKOIN (BKKG). Top Holder BKKG 12/2023 - GiaCoin.com
4.6 trên 646 đánh giá