Tiền ảo: 22,371 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,077,635,954,479 Khối lượng (24h): $50,787,559,255 Thị phần: BTC: 42.4%, ETH: 18.6%
Automata Network (ATA)Automata Network ATA
Xếp hạng #412 08:28:00 30/01/2023
Giá Automata Network (ATA)
$0.1376 1.64%
0.000005809 BTC 3,239 VND
Thấp: $0.1330 Cao: $0.1404
Vốn hóa thị trường $45,786,040 Khối lượng 24h $8,256,568 Lượng cung lưu hành 332,713,637 ATA
Thay đổi 1h -0.13% Thay đổi 24h 1.64% Thay đổi 7 ngày 10.98%

Chuyển đổi ATA - USD - VND

Top địa chỉ Automata Network (ATA) theo số dư

Có tất cả 832 ví lưu trữ ATA.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Automata Network (ATA) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xa2120b9e674d3fc3875f415a7df52e382f141225 647,286,363.39 $89,075,636.99 64.73%
2 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 208,528,752.31 $28,696,466.50 20.85%
3 0x1d8dade6e56670a25175e21b2eb9bd97317d266c 80,000,000.00 $11,009,116.46 8%
4 0x29c5f497bc32d322fe0ac6ac24b00577fd23b2d0 20,000,000.00 $2,752,279.12 2%
5 0x44c3d1b168be54dc31a53dda240ce6aa6108b998 9,658,554.43 $1,329,151.88 0.97%
6 0x9d4f3c76df78176d7d1874f582262abf66c160f1 4,489,184.00 $617,774.37 0.45%
7 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 3,103,289.51 $427,055.94 0.31%
8 0x75baa952cd57bdf0beaded4f8320caf0892c20e3 2,999,972.00 $412,838.01 0.3%
9 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 2,671,744.99 $367,669.40 0.27%
10 0xcc261ab4be137eacf57c19ed97c186b4d88004ca 1,833,500.00 $252,315.19 0.18%
11 0x7743941cbca1a909b304df24a4b62a33519912b5 1,200,000.00 $165,136.75 0.12%
12 0x4a6c47048f5905e217bd17d111ec94252ef6b36d 1,199,938.00 $165,128.21 0.12%
13 0xcab7210ba688dbe87d7b364ff4f6653dfb869fc9 999,000.00 $137,476.34 0.1%
14 0xdd1b3473171b4dd058a0187500228fdf259a8693 943,691.00 $129,865.05 0.09%
15 0xee88da63fbf7e94f3787ba59932edc8ecc4eed83 930,394.00 $128,035.20 0.09%
16 0x74b95caeaf6f3ee36099e8f1d533f34076d59547 920,451.00 $126,666.90 0.09%
17 0xbcf90f6fb0e1a587d56567d62968612b7336c42f 882,021.00 $121,378.40 0.09%
18 0xa8edd871b45296187f92cd96db4004e771b3d721 834,495.00 $114,838.16 0.08%
19 0x5d11e2b501c8d4a4dd188f35b7580f2a0ac479e2 830,380.00 $114,271.88 0.08%
20 0xf584f8728b874a6a5c7a8d4d387c9aae9172d621 822,130.00 $113,136.56 0.08%
21 0x8cd7e61d9c3d24de29e2c003c110c7cf25b8786d 750,000.00 $103,210.47 0.08%
22 0x91dca37856240e5e1906222ec79278b16420dc92 671,793.00 $92,448.09 0.07%
23 0x7d796b85a1b038918c046d202d29bfc3167a6d7e 658,343.00 $90,597.18 0.07%
24 0xbe8ff5c9d74afd3f08886256f0b1e9ba18bf83b9 551,777.14 $75,932.24 0.06%
25 0x789ab8fc2b2bdcbff891d64d919c66fd79ad30e1 550,000.00 $75,687.68 0.06%
26 0xedc6bacdc1e29d7c5fa6f6eca6fdd447b9c487c9 458,441.12 $63,087.90 0.05%
27 0xf16e9b0d03470827a95cdfd0cb8a8a3b46969b91 437,208.73 $60,166.02 0.04%
28 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 422,485.95 $58,139.96 0.04%
29 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf 333,256.01 $45,860.68 0.03%
30 0x053a00953095876496e89c06898f0e441b49266e 332,138.57 $45,706.90 0.03%
31 0x738cf6903e6c4e699d1c2dd9ab8b67fcdb3121ea 314,508.51 $43,280.76 0.03%
32 0x334a1e8f47d5a55108b9df8de5413949858eefe7 312,500.00 $43,004.36 0.03%
33 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d 283,147.52 $38,965.05 0.03%
34 0x5028a681e18fe63c6557724e5c602fad8b8c4584 281,999.00 $38,807.00 0.03%
35 0x682c2df29758a7a08d536b224fb6a908db398de1 216,571.00 $29,803.19 0.02%
36 0xa850b2ade716017814d5cd8b9345eb4b33fece31 179,807.04 $24,743.96 0.02%
37 0x27f904be4e0c76fecbcec4f2ebe8c8ddb7f06b02 171,733.50 $23,632.93 0.02%
38 0x3c02290922a3618a4646e3bbca65853ea45fe7c6 165,330.43 $22,751.77 0.02%
39 0xa44964fa6b4edaf12146333124c8e42e230c4738 159,300.00 $21,921.90 0.02%
40 0x95b564f3b3bae3f206aa418667ba000afafacc8a 127,929.05 $17,604.82 0.01%
41 0x6e6dac8b84711030253de957d266fde8ed9935ed 126,510.09 $17,409.55 0.01%
42 0x57a8edeb2c1f3e84eed5ccfe71e839b71f6b72e3 106,396.68 $14,641.67 0.01%
43 0x9b1a57da441d6d1e9a1dc48323709338b2b4b345 89,282.21 $12,286.48 0.01%
44 0x0fef682990c99003acf47cb9cd872b43544547c9 89,282.14 $12,286.47 0.01%
45 0x3ab6a41416f2f20d7dc9272abebc6b972fdee80e 88,798.00 $12,219.84 0.01%
46 0xffe9be91eeee0a168d9b92abc6cb3aeaf0e76e43 75,000.00 $10,321.05 0.01%
47 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 68,695.49 $9,453.46 0.01%
48 0x252b032329c707c18ea2a9a9bb9b99e4a6c8f663 68,105.00 $9,372.20 0.01%
49 0xedb3ce88b36ae048ec9cb49a9dc72487308c0e9b 62,688.47 $8,626.81 0.01%
50 0x792458d35d0e055b56442343611fd3500954dd34 49,971.29 $6,876.75 -
51 0xf05e2a70346560d3228c7002194bb7c5dc8fe100 46,199.00 $6,357.63 -
52 0x62d26d2bd6a26916efc2de91a557783150e7c645 44,641.00 $6,143.22 -
53 0x95c745807a5a7be209a3f394eec9a1ccda4251f4 44,611.07 $6,139.11 -
54 0xd9d30b37f75a044a8d4025324b5b82570139c034 44,024.49 $6,058.38 -
55 0xf045f91b6a2055e835487e418a305ca9551b41e8 42,690.18 $5,874.76 -
56 0xbec9c6ec58a532cd8aca0af9ce28bf814651b917 41,899.68 $5,765.98 -
57 0x1fe970be3e34ba07e29575b0dd61edb537ff849a 39,219.12 $5,397.10 -
58 0x9b30a672472df0fc28e47af4fa851c080a925755 36,446.82 $5,015.59 -
59 0x48a337bf30bd29b9a4b7dea7b0a1ca4ae261b6b7 34,760.71 $4,783.56 -
60 0x966f6eb1ee9b1fd497af55f9294a3ec9fa81eb84 32,916.28 $4,529.74 -
61 0x9f62257406227b87724ea6b049cfab63c42df407 31,250.00 $4,300.44 -
62 0xa6f06088c4af9da0b58444541311913491ff39cb 30,026.82 $4,132.11 -
63 0x106137c999b7377a6bb70a5a52d37e236f6f3abe 29,797.17 $4,100.51 -
64 0xe7521950426479d525381940604d27aec12fe97a 29,764.29 $4,095.98 -
65 0x7f25b76932ca2ad171f4addb5eb190c47c11fc43 29,760.71 $4,095.49 -
66 0x9165c0d6e9f68984dc54ca8b28e3b347a7eda654 26,986.03 $3,713.65 -
67 0xf1ccf19f71d820db4cd1263516a958d3e6272021 26,117.22 $3,594.09 -
68 0xc55d57cb3f503000d7834426473e88f7ecaa3d31 24,959.32 $3,434.75 -
69 0xd2b1a249b224d552f58b7f95072cab8acee5bcdb 23,905.70 $3,289.76 -
70 0xa0ff757077b5d796259582b2b9db99c906277007 23,808.57 $3,276.39 -
71 0x9a473842e2f7aaba94926ceb07887e16dbd51f6e 20,382.03 $2,804.85 -
72 0x98f0562db1c1c1516081cb3eb1846979c3fb5cbe 20,360.77 $2,801.93 -
73 0x15781825fff7fbfeaa25d9ac665ebdda8dbba0f7 20,179.78 $2,777.02 -
74 0x931d03333b150a19994541b633fab0706eb5ef4a 18,692.58 $2,572.36 -
75 0xeed44b6fd91364dd5bd6ee96d79a578531426286 17,899.19 $2,463.18 -
76 0xc9d73c2fba169afb2c159f1ce07b16ef696ce972 17,767.00 $2,444.99 -
77 0xcc85d6ff4abe3500bcdabfebedad09edcbb606a9 16,534.09 $2,275.32 -
78 0x24b756b7adea738109a5774f53d6c2553545e7a2 15,193.00 $2,090.77 -
79 0xaa364c1a348f9517009207a1601e0a73c1cd530b 14,999.40 $2,064.13 -
80 0xd54a1dccc46faf77ff762ecae0646e93fbbb16d7 14,952.15 $2,057.62 -
81 0x2e2b7ecce7e218cc1e52708b0e2466bce8366ba3 14,845.28 $2,042.92 -
82 0x5427853ccb4e72b8b19d3051edf4a605496cdd15 14,019.29 $1,929.25 -
83 0xaecbd8951de28a3102a3e4adf7872cb718d17659 13,802.77 $1,899.45 -
84 0x8bec86086540d5bee98b14fb571e8e01972d6076 13,618.00 $1,874.03 -
85 0xd83cbaf54220c12d973c9be3388f372277ad2db3 13,549.09 $1,864.54 -
86 0x9f6231d0dd803859e1c1925b872693d265f450eb 13,260.29 $1,824.80 -
87 0x3e8442a01268bac1c5bc697f2ea991b2d037ce6e 13,177.05 $1,813.35 -
88 0x546a362e660aafef289a1d09e68587a92ba77b13 12,975.90 $1,785.67 -
89 0x0d3c3c257e0479ce96877bdbc7ae2eca6dc4970d 12,960.00 $1,783.48 -
90 0x678de519c737bce555bc74a5a8754472bdb9331e 12,000.00 $1,651.37 -
91 0x2150b9c1ac1ab6ef3a05ef89e042feec63a44085 11,904.00 $1,638.16 -
92 0x88e69c398672f4c59ee9c520c36940a327076875 10,372.59 $1,427.41 -
93 0x34b6d0acf7a5db1cb714d04faba02306e8cfdf4a 10,100.00 $1,389.90 -
94 0x00d77a658d0a83a6f03671ea66c3a4c339a5f0c4 10,000.00 $1,376.14 -
95 0x0f4ddacf46943016b8e9d68016b7e43677c920e7 10,000.00 $1,376.14 -
96 0x0255635f25c00de2f196671c0577b12a54e2ca37 9,963.00 $1,371.05 -
97 0xc691d3fd65a2284f6a278f45e3a1c81d7af84e77 9,374.67 $1,290.09 -
98 0xbbd486f08d8164a9999cb525b3ba2e2789c17c55 8,688.26 $1,195.63 -
99 0x8785b8d1c20bd0935dd43bb22de27308c90cd889 8,401.02 $1,156.10 -
100 0x67501feb25d56c96af8ef54040b9636fddded373 8,266.65 $1,137.61 -

Thống kê top địa chỉ trữ ATA

Top 10 ví đầu bảng chiếm 98.06% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 99% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.85% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.85% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Automata Network (ATA). Top Holder ATA 01/2023 - GiaCoin.com
4.8 trên 656 đánh giá