Tiền ảo: 23,122 Sàn giao dịch: 591 Vốn hóa: $1,176,085,591,287 Khối lượng (24h): $43,383,518,387 Thị phần: BTC: 46.2%, ETH: 18.7%
Artfinity (AT)Artfinity AT
Xếp hạng #2443 14:23:00 07/02/2022
Giá Artfinity (AT)
$0.0007804 -0.01%
0.00000001826 BTC 18 VND
Thấp: $0.0007803 Cao: $0.0007807
Vốn hóa thị trường $97,312 Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành 124,689,207 AT
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h -0.01% Thay đổi 7 ngày 0.01%

Chuyển đổi AT - USD - VND

Top địa chỉ Artfinity (AT) theo số dư

Có tất cả 21,425 ví lưu trữ AT, trong số đó có 5 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Artfinity (AT) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xed8de1382775e6ae5393b13d5dc27ec7e9f8b4b6 211,708,060.60 $165,224.67 21.17%
2 0xa036bbbdcb289e2054025a46eeb6b1f402ec8cb7 200,001,017.67 $156,088.07 20%
3 0x3fb121a168d49c03003d91df46d5d0f9468c7bbc 200,000,141.88 $156,087.38 20%
4 0x130abdb72681c7e54f71a7cfed551c144e7e4a8c 100,000,129.89 $78,043.74 10%
5 0x83b3a033e608ad8138bf8996a662cb56a1ec6449 100,000,129.89 $78,043.74 10%
6 0x73646ad5dd24c14cacda25a77c4ed99e22636acd 100,000,117.67 $78,043.73 10%
7 0x6def9c7eaaef5ce934fc57cbe4a55c52f16e2160 23,441,426.51 $18,294.54 2.34%
8 0xe5818e256bac0bf3ee53df1daec170a960a3701a 21,965,103.46 $17,142.37 2.2%
9 0x8b893de4cc289b20b855a32fb0dfae8c9237dae7 20,000,129.89 $15,608.83 2%
10 0xd5da53636b02fc371b4f0479cddbb3f68c26d98e 2,554,178.00 $1,993.37 0.26%
11 0x8bea35b4ce3acc5432a1bde3e4d0954c57988f23 2,528,041.35 $1,972.98 0.25%
12 0x0abff5fcad98576b9eab92f1ce915703c8b664f8 2,132,422.97 $1,664.22 0.21%
13 0x2deade6816c6fae5746ed708c952acae947e17f8 1,771,935.83 $1,382.88 0.18%
14 0xffeb52f8ab73aa53cef14d2680e1e7fa41f86d0b 1,500,019.00 $1,170.67 0.15%
15 0x919bc274f86cf719411b113e5f966e43c4d66335 1,009,769.31 $788.06 0.1%
16 0x76e0352be783f9f9735f25fc4aa37026773031ce 711,158.00 $555.01 0.07%
17 0xa6a4031a107846da17e7d1c6b633a32062d4658e 689,514.89 $538.12 0.07%
18 0x02a8d23941471e1950b01b2e529b3a4bb257d800 549,508.16 $428.86 0.05%
19 0x6bc0c025b95b3202a766234219be9b894919bb21 480,062.49 $374.66 0.05%
20 0x21069316141375be0a6ff67ea4880c483f234daf 465,637.18 $363.40 0.05%
21 0x0421c9aa7418934e9fcdf8c1ebc46eddf5d632e8 458,668.53 $357.96 0.05%
22 0x8b0ce65f98a12edaee182dbf13cb85ecdd76c43b 350,016.19 $273.17 0.04%
23 0x63c547902565a1e54b2247a2f318db78ef495385 320,223.04 $249.91 0.03%
24 0x5d61a8b855b5b60465d92e39658878a578aac83e 315,976.87 $246.60 0.03%
25 0x890d2c960c89ed4cbf9e7a33855514d7c0173f13 306,639.95 $239.31 0.03%
26 0xa929149223bd08e75998aefde93cc194e60d8771 305,395.45 $238.34 0.03%
27 0x6d605996c2de5fb7a933422d49a591da7912c194 265,033.41 $206.84 0.03%
28 0x073903b967e40ff9f1190df3adad3929a5d3903f 261,533.95 $204.11 0.03%
29 0x27f67e0a09d5ee8bc48849858501b454b7ae53d9 250,000.00 $195.11 0.03%
30 0x8403f00d16936233156456c701141b1a707782fd 237,497.03 $185.35 0.02%
31 0x405c0bc0c599021ed373d6f43580f7302c2a83d3 237,150.25 $185.08 0.02%
32 0x840fd3f00d16936233156456c701141b1a707782 200,000.74 $156.09 0.02%
33 0x0e7c5b67ed176a171f9597acd566240c03501c8f 197,869.31 $154.42 0.02%
34 0xddfc78a9cf12d9d9dd375a7779409f3c9d4d479a 193,052.00 $150.66 0.02%
35 0xccdc98f7fb74593c8287067c2adc49e0a9bb8c7b 180,750.00 $141.06 0.02%
36 0x7171bc1037723d15d8dd443a5173c9c875ee3506 155,000.00 $120.97 0.02%
37 0xd8133da390e7b03118819845355b7408d177bd13 153,000.00 $119.41 0.02%
38 0xfbd178a7b2938932861f4d172467eb4b66f70180 130,819.50 $102.10 0.01%
39 0x7600977eb9effa627d6bd0da2e5be35e11566341 128,508.11 $100.29 0.01%
40 0xb7604580facea622d786044b438a40d70a4154ac 109,859.00 $85.74 0.01%
41 0x69f1f39f7203416621b5a683bc9adeace3ff9e45 105,822.40 $82.59 0.01%
42 0x74f9b12f989af1cfa44fdb88d2a1a923b60aabef 102,991.12 $80.38 0.01%
43 0xa6321515a96add6b6bfc69851b96deaf57a016df 101,615.61 $79.30 0.01%
44 0x4ae26e87e97374f44fbf25eab31461256840520f 101,502.25 $79.22 0.01%
45 0x6fb7e77f5b5e2ce9c53a57eee9a8eb519c1f0f5c 100,049.97 $78.08 0.01%
46 0xcb03bd83de35984269840f1c9e08115aca8e3f8b 100,000.00 $78.04 0.01%
47 0xa4e25ce99beb733a7a79c5c9a6d81be699cd650e 90,687.11 $70.78 0.01%
48 0x810098ce7d7947797befb260957e908d997b4874 90,380.61 $70.54 0.01%
49 0x88d74b7f9bdedb5e797ed740d33b47d4d8292641 83,876.36 $65.46 0.01%
50 0x996ee3686d0816d514b0757cf26bab62a03d2d1d 76,845.31 $59.97 0.01%
51 0xdb082dc348ea08a864a619e5b04e6706658a5f19 71,593.30 $55.87 0.01%
52 0x0bccf41fb1a204bce9802d8b5aacc8deea2f399a 69,781.31 $54.46 0.01%
53 0xeb2ce62aaad356b48e752a58fe673e162e89bdbd 68,239.00 $53.26 0.01%
54 0xd3371a29c0ebd422a04b3f373a59fd0949c7d412 66,033.04 $51.53 0.01%
55 0xa87abf245250f2f5a4164a94ba442c11f4c0b402 63,558.15 $49.60 0.01%
56 0xae207e58a56c06a926d263d8f52398bdaeb8e77a 59,500.00 $46.44 0.01%
57 0x9bcf1c4d0178b6db79af52bd703db76953cbf628 54,521.41 $42.55 0.01%
58 0x0ccf23e4a278cded5867c8df2445175f2a7de506 53,843.80 $42.02 0.01%
59 0xdadadd71ed3e365a7c391817afd23dc7fe83c0b9 53,708.04 $41.92 0.01%
60 0x1aa0d3cde6dcdf78e56174d852475c000d4eafc2 52,450.00 $40.93 0.01%
61 0xb46f064336019a50e7ee7c1ef420ec546e65b7f7 48,612.00 $37.94 -
62 0xc507842e82bbf584a4918caf9716df4864301339 47,391.24 $36.99 -
63 0x4a36bcfa69d37f9844be98d6ba4c9790b26bbcd2 47,104.89 $36.76 -
64 0x0c2f8e43cc0d7184d1057620994fa32f03f64a8d 46,456.47 $36.26 -
65 0x6266b50826e507b9789aa3868484e478d710aa0f 45,890.00 $35.81 -
66 0xf1f4ca7fa63f93b473c0e0b567643c50c2876f93 44,972.47 $35.10 -
67 0x1b8384c529cc0a89ce67b82f7b047f4dec94c903 44,791.87 $34.96 -
68 0x067c709f4c1432167f34459f13b2ad3eeb153566 42,935.20 $33.51 -
69 0x3b34e2fe70f151a0499aa8992c062032eca2dc53 42,804.31 $33.41 -
70 0x36c415085ca50f91e17f08eea4ebfd42915c09b1 39,762.05 $31.03 -
71 0xe8e79f30c841b8765a883dfa36e3efd0422f0e80 39,403.51 $30.75 -
72 0x65e3e564c5a07bae7b29eb02c4c5127cc8ef2c90 35,206.66 $27.48 -
73 0x9145ad11f3675802dadac27dd01268de395ad1a7 35,000.00 $27.32 -
74 0x8793084d1c211b9d726dd9b8f22bb9d0665633f3 32,460.06 $25.33 -
75 0xa9a10ddff2a911cf717ed6476477986507d8b663 29,756.37 $23.22 -
76 0x083549d9bc0b283d09611ff8663d853718f0d8bc 28,583.61 $22.31 -
77 0xf8b6ff3bb4420d229a53e2df5e4ec437e166edce 26,490.00 $20.67 -
78 0x41ca61142065489efe6f74032514a7c7d46b3ae9 25,571.34 $19.96 -
79 0xfd4c6bc1b71e2df7abaa9f138486984b026b7445 25,173.00 $19.65 -
80 0xd61492300e1da33926b461dc88208386e61caa31 24,725.26 $19.30 -
81 0x078370593956a30df476973f76b8367f0fa24815 24,358.84 $19.01 -
82 0xb4f8230e5c661cf9d7034f6cb56b57c8328cd5a1 23,858.67 $18.62 -
83 0x929f0347c4275328afe404393c661b7d8e46dd3b 23,164.51 $18.08 -
84 0x7cc4d6fcc000de1ca6ca302f7bae2f2ce0837ef3 22,153.63 $17.29 -
85 0xae6ebcb103acc5ded8984fe34567f66c59b86d6e 21,180.00 $16.53 -
86 0x2de8db4dc1f43ec0db4072335766987e6824b150 20,945.56 $16.35 -
87 0xa9ccd7d367daf37362313af5109b159dcf013b11 20,800.00 $16.23 -
88 0x956c99ed64db2151394173eb8bdf8feab9a2a16e 20,300.00 $15.84 -
89 0x0dc9c721ad390ef8b5443f09d0f79a57f209ec45 20,206.99 $15.77 -
90 0x899f181629fd287893004bb59d0f03feb71218fe 20,000.00 $15.61 -
91 0xfc2a90b1e19e1a8958f2c09ccb23d898edc3abdf 18,078.75 $14.11 -
92 0x6482f550d485a7b954e81dd2ba384d1b974ff83b 17,360.00 $13.55 -
93 0x04bf29d465f44ec750af891eefc6c8bc473d8acf 17,311.06 $13.51 -
94 0x35e5fdcbf856bab6b85b612e83cff347ea709897 16,637.21 $12.98 -
95 0x81d0ce9f48ad16a78b148a4033746bb26156fe0a 16,404.73 $12.80 -
96 0x1e042de9f0af323e677d69d21c3706453218a53f 15,937.00 $12.44 -
97 0xd5afe8089c0685e583e5533dc771f25e19fc88d1 15,770.56 $12.31 -
98 0xa3558582296e2affcae80e48502a0e21f1cbc209 14,263.86 $11.13 -
99 0xc2d53d6e62d7ba011c5d4ee0f5c2aa7eebd3ff7a 13,682.00 $10.68 -
100 0x843e74e1a081fbfb2834f5d1c1c3d146008244ea 13,000.00 $10.15 -

Thống kê top địa chỉ trữ AT

Top 10 ví đầu bảng chiếm 97.97% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 99.15% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.74% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.84% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Artfinity (AT). Top Holder AT 03/2023 - GiaCoin.com
5 trên 638 đánh giá