Tiền ảo: 22,000 Sàn giao dịch: 530 Vốn hóa: $854,474,769,750 Khối lượng (24h): $33,342,459,239 Thị phần: BTC: 38.6%, ETH: 18.1%
Angle (ANGLE)Angle ANGLE
Xếp hạng #4095 11:53:00 10/12/2022
Giá Angle (ANGLE)
$0.02714 -0.29%
0.000001581 BTC 662 VND
Thấp: $0.02638 Cao: $0.02723
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h $32,606.88 Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0.03% Thay đổi 24h -0.29% Thay đổi 7 ngày 3.16%

Chuyển đổi ANGLE - USD - VND

Top địa chỉ Angle (ANGLE) theo số dư

Có tất cả 2,402 ví lưu trữ ANGLE.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Angle (ANGLE) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xe02f8e39b8cfa7d3b62307e46077669010883459 273,228,209.05 $7,414,570.76 27.32%
2 0x4f91f01ce8ec07c9b1f6a82c18811848254917ab 268,281,916.03 $7,280,343.63 26.83%
3 0xdc4e6dfe07efca50a197df15d9200883ef4eb1c8 198,149,416.53 $5,377,163.93 19.81%
4 0x0c462dbb9ec8cd1630f1728b2cfd2769d09f0dd5 97,474,605.01 $2,645,160.10 9.75%
5 0x43365213237ab259c707bc2cbc3e07d123ae2ad5 51,015,302.24 $1,384,397.93 5.1%
6 0x1f4c763bde1d4832b3ea0640e66da00b98831355 22,309,783.15 $605,418.70 2.23%
7 0x2fc443960971e53fd6223806f0114d5faa8c7c4e 11,666,176.40 $316,584.04 1.17%
8 0xcf263cee139763114faafc5f52865135412f50ec 8,031,308.96 $217,944.95 0.8%
9 0x1859ce7507519be0e681b903fe7df205821a550b 7,777,450.31 $211,056.01 0.78%
10 0x48ff31bbbd8ab553ebe7cbd84e1ea3dba8f54957 4,698,959.91 $127,515.28 0.47%
11 0xe74b28c2eae8679e3ccc3a94d5d0de83ccb84705 4,647,645.54 $126,122.76 0.46%
12 0x617c34a9b6f080a0f25988db6c903a8348d41081 4,549,947.41 $123,471.54 0.45%
13 0x5a93d504604fb57e15b0d73733ddc86301dde2f1 3,457,579.96 $93,828.05 0.35%
14 0xf91d4cf33a08abc1227cfd69fc92c2b1df9fd23c 3,138,598.71 $85,171.89 0.31%
15 0xe864166688e95618920e32619753e23175f189ce 2,907,380.28 $78,897.33 0.29%
16 0xea51ccb352aea7641ff4d88536f0f06fd052ef8f 2,700,000.00 $73,269.67 0.27%
17 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf 2,458,704.03 $66,721.64 0.25%
18 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 1,564,148.54 $42,446.17 0.16%
19 0xba625b318483516f7483dd2c4706ac92d44dbb2b 1,436,014.05 $38,968.99 0.14%
20 0xc5bfa9118ac642f7a6eaae72e60eb648187fa261 1,308,845.23 $35,518.02 0.13%
21 0x9843c8a8263308a309bfc3c2d1c308126d8e754d 1,082,096.90 $29,364.77 0.11%
22 0x571f39d351513146248acafa9d0509319a327c4d 1,005,024.53 $27,273.27 0.1%
23 0x8cc2284c90d05578633418f9cde104f402375a65 894,704.15 $24,279.51 0.09%
24 0x1b3269dfe161a7c6d79616e2874215ea3e044818 811,884.72 $22,032.05 0.08%
25 0xade9e51c9e23d64e538a7a38656b78ab6bcc349e 669,760.00 $18,175.22 0.07%
26 0x3c310fc54c0534dc3c45312934508722284352d1 656,359.97 $17,811.59 0.07%
27 0x532c84442e380ed5fd6645352351fc9e1e444329 591,658.82 $16,055.80 0.06%
28 0x38fe20cebd36efe2c0a1127fbfc3aa8311e6b754 590,000.00 $16,010.78 0.06%
29 0xeb7547a8a734b6fddbb8ce0c314a9e6485100a3c 583,118.71 $15,824.04 0.06%
30 0x9225b57313fa255cc1969bd412154a1c4432514f 582,109.62 $15,796.66 0.06%
31 0x4f3a120e72c76c22ae802d129f599bfdbc31cb81 540,128.68 $14,657.43 0.05%
32 0x4beac9cf36e4ab5d44e384382bcf27b1004d27ae 504,312.42 $13,685.48 0.05%
33 0x378ba9b73309be80bf4c2c027aad799766a7ed5a 504,229.64 $13,683.24 0.05%
34 0x55687146980286bb4bda1140857dc506d70d8374 503,866.58 $13,673.38 0.05%
35 0xf2c3deb038681c8b929771e47001bfcedd7176ed 466,005.04 $12,645.94 0.05%
36 0x1056178977457a5f4be33929520455a7d2e28670 455,308.00 $12,355.65 0.05%
37 0xef764bac8a438e7e498c2e5fccf0f174c3e3f8db 413,492.18 $11,220.90 0.04%
38 0x93a62da5a14c80f265dabc077fcee437b1a0efde 394,021.40 $10,692.53 0.04%
39 0xb6261be83ea2d58d8dd4a73f3f1a353fa1044ef7 327,143.93 $8,877.68 0.03%
40 0x2a048e86ec84af4f45f2991ac0b0d8eda8e798e7 324,768.88 $8,813.23 0.03%
41 0xb4244fcae366eec0c755e558fd4ab78ac9793263 320,575.59 $8,699.43 0.03%
42 0x5ac3ccfd27bfdb0744cf1402e506bd6a9989f25d 309,188.84 $8,390.43 0.03%
43 0x813eaf28f5ec872f053504f51047c231e99d09dc 306,451.55 $8,316.15 0.03%
44 0xa583f99495077952103235ad50606246d69e829f 305,513.99 $8,290.71 0.03%
45 0xcf38005827cec0383de5268cd0d0b026f4be415f 282,636.13 $7,669.87 0.03%
46 0x68f593572402632c724bc2d2fca05e91541269f3 281,106.59 $7,628.37 0.03%
47 0xf3e36ad56aa85abdacc18c02d19509ae4f7d5899 265,999.16 $7,218.40 0.03%
48 0xf6853c77a2452576eae5af424975a101ffc47308 255,505.08 $6,933.62 0.03%
49 0x48fe56b756ef2717d1db4050ef648ad4b72f55b9 231,894.82 $6,292.91 0.02%
50 0xfb55af0ef0dcdec92bd3752e7a9237dfefb8acc0 225,249.54 $6,112.58 0.02%
51 0x51fe22abaf4a26631b2913e417c0560d547797a7 224,085.59 $6,080.99 0.02%
52 0x891172c09f509abe701a81314865d74d942f0592 223,438.93 $6,063.44 0.02%
53 0xc564ee9f21ed8a2d8e7e76c085740d5e4c5fafbe 222,233.59 $6,030.73 0.02%
54 0x6e7dc1c70ed6f0d7e6868e6fc4b52139d4862e7b 222,205.63 $6,029.98 0.02%
55 0xe55843a90672f7d8218285e51ee8ff8e233f35d5 222,087.09 $6,026.76 0.02%
56 0x4c00f62943546975354d3460d1759189460b44e7 213,246.02 $5,786.84 0.02%
57 0xa5967c5a3bbda63850cd5b0cb484048cf108d606 203,792.25 $5,530.29 0.02%
58 0xb40432243e4f317ce287398e72ab8f0312fc2fe8 203,536.51 $5,523.35 0.02%
59 0xabe133f820bee908d17bb3718896f1552f885555 200,000.00 $5,427.38 0.02%
60 0xbffb1b7f44ef0d6774ece6ffd9e2a0936037536e 200,000.00 $5,427.38 0.02%
61 0x246540289f337f1804c6f5a75f322f624235c0bf 200,000.00 $5,427.38 0.02%
62 0x664dd5bcf28bbb3518ff532a384849830f2154ea 195,988.04 $5,318.51 0.02%
63 0x38039dd47636154273b287f74c432cac83da97e2 181,172.57 $4,916.46 0.02%
64 0x7cac66ab4bb948fc4fecfc6a92c5e6d51fe7cee8 180,837.58 $4,907.37 0.02%
65 0x0b406cd4e0633d9b8ed24876bc9f404a96486e6e 180,038.66 $4,885.69 0.02%
66 0x058b10cbe1872ad139b00326686ee8ccef274c58 176,646.88 $4,793.65 0.02%
67 0x788a5ab87d7f8de001386d1d65844fd26c317b7e 170,584.14 $4,629.13 0.02%
68 0x9414c3c1601256c9bd1a381eab5ef0097188a13f 169,625.71 $4,603.12 0.02%
69 0x987fc4fc9aba7ffbdb3e8d0f9ffed364e01dc18c 163,246.02 $4,429.99 0.02%
70 0x87e6888935180a9b27a9b48b75c9b779bfec1f76 158,873.00 $4,311.32 0.02%
71 0x35a290cf118a42e4ad3926b2034be90c435435ee 151,014.94 $4,098.08 0.02%
72 0x2bf3473ff8a245f92137806fa69699d42ce35326 149,658.00 $4,061.26 0.01%
73 0xc98b0729695a25152b8d5b6b95709070605a7f60 140,274.94 $3,806.63 0.01%
74 0x178b390cafd29cc969ca60eef5d5484a8ba83f76 137,014.33 $3,718.15 0.01%
75 0xdd4a5731c80319d2fa1b2102f899c7a3c8421de2 134,104.14 $3,639.17 0.01%
76 0x25431341a5800759268a6ac1d3cd91c029d7d9ca 133,743.33 $3,629.38 0.01%
77 0xc9ac469a46bc539276e6db7dd5bddb8aed44817a 132,670.70 $3,600.27 0.01%
78 0x675643205763d559898c73fa2806d68745a30a94 128,702.97 $3,492.60 0.01%
79 0xfb8429acbe7854b27ad20100da2157af0d76e7cd 119,355.53 $3,238.94 0.01%
80 0xbe7eb2a7a9c949322f6ccaa1c857fc227fb14ced 114,774.51 $3,114.63 0.01%
81 0x7c0ff11bfbfa3cc2134ce62034329a4505408924 112,414.21 $3,050.57 0.01%
82 0xa86cc1ae2d94c6ed2ab3bf68fb128c2825673267 104,423.10 $2,833.72 0.01%
83 0xa3ddc789ba7bde2be69cd2484b4abfbee84696d4 102,833.24 $2,790.58 0.01%
84 0x65b43554de616a5102152f00c8cb09f1b5063ca2 100,961.10 $2,739.77 0.01%
85 0xc6709e64ccb02dd98fee9c10da859ee74fe9ba35 100,002.08 $2,713.75 0.01%
86 0x6b75c89ceb22002f713a7d94b678f761352ef46e 94,599.10 $2,567.13 0.01%
87 0x56333e65e28ecab0c3e0a157ec441dd56672f061 94,097.05 $2,553.50 0.01%
88 0x7276fce3bf648ab2e4b83cc77a4fd1bd3b28e2f8 92,630.23 $2,513.70 0.01%
89 0x1b47fe19b43114d1d1d497fe7786b7e71fd763c3 92,092.24 $2,499.10 0.01%
90 0xa404d15d0847790edb0ff09b8909a15d0ff70a0a 90,417.40 $2,453.65 0.01%
91 0xaf32c61c4a2f79b16d8d1d36455196115f454a9b 87,762.55 $2,381.60 0.01%
92 0x9774e28baaa1e722673e45ad8fdc7666b3aa252e 87,525.93 $2,375.18 0.01%
93 0x529619a10129396a2f642cae32099c1ea7fa2834 85,133.46 $2,310.26 0.01%
94 0xe3939654deae5f54fd3e6b84b3a7f75f245062d8 84,490.84 $2,292.82 0.01%
95 0x3ee18b2214aff97000d974cf647e7c347e8fa585 82,862.36 $2,248.63 0.01%
96 0x478314392a318ed2328247984536fa408782b70b 81,641.72 $2,215.50 0.01%
97 0x140bae15b336482bacc5c56742ca8ffa87e75afe 81,039.07 $2,199.15 0.01%
98 0x05f13dbaaa5a5fe2fb27a60c431535c0190dfd3e 79,215.77 $2,149.67 0.01%
99 0xa875b5083cab61496dedaa162c37130310512325 78,876.80 $2,140.47 0.01%
100 0x37900736d4baa4fc9930c1a89352391228628c64 78,171.88 $2,121.34 0.01%

Thống kê top địa chỉ trữ ANGLE

Top 10 ví đầu bảng chiếm 94.26% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 97.07% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 98.55% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.26% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Angle (ANGLE). Top Holder ANGLE 12/2022 - GiaCoin.com
4.3 trên 512 đánh giá