Tiền ảo: 21,903 Sàn giao dịch: 528 Vốn hóa: $853,197,606,165 Khối lượng (24h): $51,564,051,772 Thị phần: BTC: 38.2%, ETH: 18.2%
AmericanHorror.Finance (AHF)AmericanHorror.Finance AHF
Xếp hạng #7195 22:42:00 01/12/2022
Giá AmericanHorror.Finance (AHF)
$0.00000001782 -15.82%
0.000000000001 BTC 0 VND
Thấp: $0.00000001374 Cao: $0.00000002274
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h $13.22 Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h -0.53% Thay đổi 24h -15.82% Thay đổi 7 ngày -28.61%

Chuyển đổi AHF - USD - VND

Top địa chỉ AmericanHorror.Finance (AHF) theo số dư

Có tất cả 172 ví lưu trữ AHF.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ AmericanHorror.Finance (AHF) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xbdd598026abfc61185165295825c64ad5623575c 426.72 $0.00 85.34%
2 0xd663129112fd3d6046537b9283cdea21426b7fc2 51.95 $0.00 10.39%
3 0x4fab0057b5a205fc6ff47f8d635e18cc0a2a98c1 4.03 $0.00 0.81%
4 0x4e26cf68e92146932014053ad23f1a4fcf42fbdb 2.93 $0.00 0.59%
5 0xa9c8bc9d7afad35d43baa615c899650ea922ae5e 1.44 $0.00 0.29%
6 0x61937c5709faeba84aed712793b315c81f8c2e2e 1.44 $0.00 0.29%
7 0x22d20a1a21fe305f9508c2b13ca7a1f0c9ef75e2 1.26 $0.00 0.25%
8 0x5e4f6b35fc06342e8db4ffd78cca3fa16a9aba33 1.25 $0.00 0.25%
9 0x67a566677b76cb0232e346d098c15e261ffee330 1.21 $0.00 0.24%
10 0x1d43613fa1144eb9acd29da46231e91ce4ab52ce 0.67 $0.00 0.13%
11 0x0978c76ff578b226ffca99606e2f5e9544b98910 0.47 $0.00 0.09%
12 0x0bff992584875682f0970749264e3f6cdd5f7c6e 0.41 $0.00 0.08%
13 0xa89161980da0237676d940bca7eba2e3d285d71e 0.26 $0.00 0.05%
14 0xaa3d85ad9d128dfecb55424085754f6dfa643eb1 0.26 $0.00 0.05%
15 0x0314a20470b9d22e0d5e422cc516dea7456eef61 0.23 $0.00 0.05%
16 0xf57c9d2aea03f6935548c9e798f0866face8fb2c 0.22 $0.00 0.04%
17 0xfd6b491a8f8f898f691c1eacae25c3f814cfdb4d 0.21 $0.00 0.04%
18 0x80719b1b65cc804eb60d9754b84ac6dd242a1fff 0.20 $0.00 0.04%
19 0xe08c55b3722b9faa2473c5a2eba33bea30ba7d26 0.19 $0.00 0.04%
20 0x5987e2aac5904e468be1e56443b4cebc86845a43 0.18 $0.00 0.04%
21 0x84628e1a9d702cd3d6da05f955b1da909cfcc195 0.16 $0.00 0.03%
22 0xce09b219e1baba2e1e5aa5b67445eb65fdd57aa9 0.16 $0.00 0.03%
23 0xba6c2954a7f6299140a28f26cf342369ea56e593 0.16 $0.00 0.03%
24 0xfc8084cf7e0f916f114f9bdd8a86ba2427efe976 0.15 $0.00 0.03%
25 0x65fc3d2b1fe62796922fa5d32ef2fe0cf82fc9eb 0.15 $0.00 0.03%
26 0x63da3592bd50dab9947e63f2e827a2e81fa8865e 0.14 $0.00 0.03%
27 0x4c4180bf5ec78af9025bdd935ed69e29c2f6cbae 0.13 $0.00 0.03%
28 0x5ac9982211070c077213471cfbd496a7af34cb14 0.12 $0.00 0.02%
29 0x20aaad6c45ea50f5c1a690fb8a32a2e244abf371 0.12 $0.00 0.02%
30 0x7066d75506f2439de7890ef377d8d54a8f7b2905 0.11 $0.00 0.02%
31 0x887ca19b435f17a4f635bcee3a0b7ef73559bf68 0.11 $0.00 0.02%
32 0x0aeb990ac2ba94ca33820ba02e5ee366ab3909d7 0.11 $0.00 0.02%
33 0x96648e8454e7ee48fd1a29bfea1c00b8b108f457 0.10 $0.00 0.02%
34 0xfe5b7a597d114c2d3364b3c30401631eb7257fe5 0.10 $0.00 0.02%
35 0xfa927167a9dd9ca8fb7ceef06c98f2027678d5b7 0.10 $0.00 0.02%
36 0x4c59e1b80ca11215c2a53b39651825663048a7ed 0.10 $0.00 0.02%
37 0x9572edebc6bdef0d12dd0db821d54c0b4b77b374 0.10 $0.00 0.02%
38 0x3b93ebe8a25c91bc47da51e7e1aa4d2b672ac671 0.09 $0.00 0.02%
39 0x6aa2dfa65d9af2d99e537a49c921dde073cb50b0 0.09 $0.00 0.02%
40 0x5fb9ad8ec4e5225a77adf94a252ce4d2bc3354e0 0.09 $0.00 0.02%
41 0x13256a7bcab2de3bd754b8e221f67f0ae0ccdbf8 0.08 $0.00 0.02%
42 0xab542ce6d201bf58c38bcbce9398ead27e387f5a 0.08 $0.00 0.02%
43 0xbdb374d113934e0fe6ff2c69c1516769f65db2ee 0.08 $0.00 0.02%
44 0xa58ef1ec517440bf3a8c01580686e054b79dcb77 0.08 $0.00 0.02%
45 0xb6a34bd460f02241e80e031023ec20ce6fc310ae 0.07 $0.00 0.01%
46 0xbbb5b138dddcf80f463340c667a8cfa3bbc36ed6 0.07 $0.00 0.01%
47 0x86eeee21dcc533e0a2e07ea834c2d3a38aac667a 0.07 $0.00 0.01%
48 0xbc49f7976c933620535f31f55f032564ac131336 0.07 $0.00 0.01%
49 0xbd7e27b693fac6dc5fb06c5bef43f19af9446798 0.06 $0.00 0.01%
50 0x87711795890ea632e3c8851f6b47ba1c6b2cf0ee 0.06 $0.00 0.01%
51 0x07e52fb82c9cf0f0e4e33247909a0e8cbca5ed88 0.05 $0.00 0.01%
52 0xc65aaec5caf4aeb0afdbc2ec95a38f1e1cdeed13 0.05 $0.00 0.01%
53 0xc2334fb25286f60f2f7b7c415c18604777ce85f9 0.05 $0.00 0.01%
54 0xb2fe668b553bbb4d55a7c9719947c9d1e97d7eac 0.05 $0.00 0.01%
55 0x78268b2538920f64291b8479a618f7c7f39cbf6c 0.05 $0.00 0.01%
56 0x08072a5fbc90eed1ca4fb863c1df8aa1fec61cfa 0.05 $0.00 0.01%
57 0xda862c7e9baf7234e3ad9bbfca1d3c143bc5116f 0.04 $0.00 0.01%
58 0x8ce0ffa9a232ebb8f1ece9ae44662d75cc25b84d 0.04 $0.00 0.01%
59 0x2b8f533a283bd836c458412bd4da3a7b11b82a07 0.04 $0.00 0.01%
60 0xc561d8e35035a0ffac53962760ab2363505de782 0.04 $0.00 0.01%
61 0x007565a945232d3c434fa5a20e691764702d65cc 0.04 $0.00 0.01%
62 0xbd72d021d3cb334deb3151db905ee073b8eee518 0.04 $0.00 0.01%
63 0x500b601b6386d7227b92243e4fa018ec91c43065 0.04 $0.00 0.01%
64 0x4feb0dcc92c530048921133df26ebd73c5aea365 0.03 $0.00 0.01%
65 0xd03adc42871cf9686b1277980d8013bb6c03edfc 0.03 $0.00 0.01%
66 0x9b700cd923658bd3cbbc78840dba178b56be79f7 0.03 $0.00 0.01%
67 0x92efff5ba1904bbc6112bb463c0e94ca234c220b 0.03 $0.00 0.01%
68 0xc0f83e07ee683ff94be4509d0f638f7ae2534baf 0.03 $0.00 0.01%
69 0x66f45fb2b1853288ce2604ce42f70b7d30abab33 0.03 $0.00 0.01%
70 0x92ee9119db1f3537766f42289e11d42b0b0f5c1e 0.03 $0.00 0.01%
71 0x6f6813f6cd2b0a4b3cc082ca96cee262f4d6fff0 0.03 $0.00 0.01%
72 0x2439e2c3cb09b210faa3b266161b556100d1c47e 0.03 $0.00 0.01%
73 0x5b331eb6df00b5765894f88e54d2a87128188ec7 0.02 $0.00 -
74 0x3e28d419dcfa740c98ba65792c1f4ee88de2e8ca 0.02 $0.00 -
75 0x3358359056f7f4634cf94b22924f937be57d5fb7 0.02 $0.00 -
76 0x3a7f95d22aedc79aa9e594d99fe556c01a722172 0.02 $0.00 -
77 0x9f50183812bf7dad0967e6cb42aa041919c13026 0.02 $0.00 -
78 0x9b3b4cd74efffd942c942399d8ee4bac4c3e171e 0.02 $0.00 -
79 0xc88dbff5b1433ab9177860359a61e37de44908fd 0.02 $0.00 -
80 0xe8dcf316e963249c20e3e7246b71d03a26e66f2d 0.02 $0.00 -
81 0xb8f7e8151372667084cdf57e5e07c4f4dd598602 0.02 $0.00 -
82 0xf1ca5eb0fab2b5126150571bcf4bce49fe07f096 0.01 $0.00 -
83 0x3af75ad184e1b0c4f037c642da844db1c85c1088 0.01 $0.00 -
84 0xcf686ac929d5ffcd7bcc4a7871e291781c36b6b7 0.01 $0.00 -
85 0x03dfb24f6c8079468230abbad99dad56f7f67b50 0.01 $0.00 -
86 0x026cb9c3f5e562b9b8a89e7a1d4e3da8dd4d50fb 0.01 $0.00 -
87 0xa6abb68008ef71b2bde3058b25b1923ebef6ff52 0.01 $0.00 -
88 0x25def79494d6b003f1c44443e9470530b5d47f67 0.01 $0.00 -
89 0x0fecd7e7b6627bc9a87660522e11997bad75d8aa 0.01 $0.00 -
90 0x8e68da31898bcaa09de9d2a78acd886acb96f0a2 0.01 $0.00 -
91 0xf1e6171eda2cb1d49c8a798477adb9f34f19efb8 0.01 $0.00 -
92 0x50fcf44187f5408a593084113b78ad79bac611b9 0.01 $0.00 -
93 0x9c1f5336d63560f678a6f501018369f96e4a71d5 0.01 $0.00 -
94 0x3249f8c62640dc8ae2f4ed14cd03bca9c6af98b2 0.01 $0.00 -
95 0xa61ff23c86af5eb4ea3bc7c9a4b80d66a15a2086 0.01 $0.00 -
96 0x048a413c8c944dba2a84034ba21423120ac8876b 0.01 $0.00 -
97 0x5d9dcbd6de100ca818da6390670ef08ed2a1b919 0.01 $0.00 -
98 0x2b4830b51c05e527ca739f487329b25909ea3914 0.01 $0.00 -
99 0xc74c273e8df2e07f663b7d67231b060e67a60967 0.01 $0.00 -
100 0x265568491cd64c15cdac43d34a90aff623ad7156 0.01 $0.00 -

Thống kê top địa chỉ trữ AHF

Top 10 ví đầu bảng chiếm 98.58% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 99.1% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.71% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.93% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ AmericanHorror.Finance (AHF). Top Holder AHF 12/2022 - GiaCoin.com
4.1 trên 563 đánh giá