Tiền ảo: 25,499 Sàn giao dịch: 636 Vốn hóa: $1,093,407,143,081 Khối lượng (24h): $45,593,707,421 Thị phần: BTC: 45.7%, ETH: 20.0%
Artificial Liquid Intelligence (ALI)Artificial Liquid Intelligence ALI
Xếp hạng #259 17:48:00 06/06/2023
Giá Artificial Liquid Intelligence (ALI)
$0.02631 -10.35%
0.000001020 BTC 616 VND
Thấp: $0.02605 Cao: $0.02963
Vốn hóa thị trường $94,399,760 Khối lượng 24h $1,470,176 Lượng cung lưu hành 3,588,163,660 ALI
Thay đổi 1h -0.11% Thay đổi 24h -10.35% Thay đổi 7 ngày -3.82%

Chuyển đổi ALI - USD - VND

Top địa chỉ Artificial Liquid Intelligence (ALI) theo số dư

Có tất cả 11,309 ví lưu trữ ALI.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Artificial Liquid Intelligence (ALI) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x26aaf7491588d4ff1146523917fb196b307603c8 2,692,106,881.14 $70,825,711.28 26.92%
2 0x5c17ed4b16672fd134b9046957e3fe68a7e8a139 1,468,181,823.00 $38,625,889.12 14.68%
3 0x562b3143b566920becab5f477c1c55c0fcbecddd 1,330,714,298.00 $35,009,303.43 13.31%
4 0x7871282bb4b950d7d8654740bb9ac67f3e6f2a1d 562,500,000.00 $14,798,618.46 5.63%
5 0xc30e9023e4c99ea6162daaefad7236910cb99734 543,030,288.00 $14,286,396.53 5.43%
6 0x6244b5c1e3056298055df674da546e319711afa8 525,000,000.00 $13,812,043.90 5.25%
7 0x98122bd07da589215936156da25eb5302a4ef859 500,000,000.00 $13,154,327.52 5%
8 0x46d608d34d1d4e94eb15329747cef7e5f5854c00 395,833,338.00 $10,413,842.74 3.96%
9 0xc30f4fda747016fe5c0a3fd032db6dfb3315809c 340,142,306.73 $8,948,686.61 3.4%
10 0x97762d74cda3b5c57470c556f719212feaec5f0e 285,520,824.00 $7,511,668.87 2.86%
11 0xf3b0073e3a7f747c7a38b36b805247b222c302a3 120,503,590.30 $3,170,287.39 1.21%
12 0x18657061827384d3eab79f47d2c7d4a2dc0df7c1 100,000,000.00 $2,630,865.50 1%
13 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf 96,349,850.17 $2,534,834.97 0.96%
14 0x8e212dbc6f0024d8c9a24a7d1839ec9abe770d1a 85,714,281.66 $2,255,027.47 0.86%
15 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 82,395,384.43 $2,167,711.75 0.82%
16 0x1e3e2bd7f88c7da75cbac40bb22dc0d44063f810 62,500,001.05 $1,644,290.97 0.63%
17 0x4313781e7e587232bc9fc3b1bf62748253063ce3 50,000,010.00 $1,315,433.02 0.5%
18 0xd0c1830aa42d329576365ea6ad5da8b8f0d0d9bf 29,958,623.68 $788,171.10 0.3%
19 0x5f65f7b609678448494de4c87521cdf6cef1e932 28,410,770.00 $747,449.15 0.28%
20 0x6820c5a52dbcbd5a4834f553d8b4910dd3439594 20,702,475.24 $544,654.28 0.21%
21 0x5c3ffa8f687c450fa38221d9f9efc60e0782d59e 20,500,010.00 $539,327.69 0.21%
22 0xfe3cdf4b7d32b7f65afff0e9e87341c0ef0b6dfc 20,244,538.93 $532,606.59 0.2%
23 0xf5781426374021f946500bde91e4fcd62c608d5b 20,000,000.00 $526,173.10 0.2%
24 0x9f37b4570c74a95b0b2a4088d02a893a39fe1963 20,000,000.00 $526,173.10 0.2%
25 0x3ebead3f7d7d487591827534d1c23c5a00cd91aa 20,000,000.00 $526,173.10 0.2%
26 0x3180d2bb23722de71d8d0edbe4bc241d91f372da 20,000,000.00 $526,173.10 0.2%
27 0x41fc07d28db081345c979b6deccf01871eecc74a 16,589,727.98 $436,453.43 0.17%
28 0xe74b28c2eae8679e3ccc3a94d5d0de83ccb84705 15,914,254.19 $418,682.62 0.16%
29 0x0a61a26c0dc08f4ed68a00966cc5a0ca60918ea3 14,354,841.71 $377,656.58 0.14%
30 0xa094f14843f6630150bdc12045459f1435f70b62 13,460,873.94 $354,137.49 0.13%
31 0x030dadcb94828f8d07c6a359c605c8ea12f85dd4 13,333,360.00 $350,782.77 0.13%
32 0xcd9729dd04f8690bfb89b3b4b10cf47357285d14 13,232,924.78 $348,140.45 0.13%
33 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 12,986,680.70 $341,662.10 0.13%
34 0x58c0594bddc77f06a48fdc5dcf9608ac97271f27 12,547,538.12 $330,108.85 0.13%
35 0x3e7c4e57a1dc4dd4bbe81befbe3e437f69619dab 12,500,006.00 $328,858.35 0.13%
36 0xfea2133278a3b35ad142f91b15b45501b5089fa6 12,297,629.00 $323,534.08 0.12%
37 0xcb7eaf2668fb4f4f9ddbe176cab97fe8383b28ae 10,870,100.00 $285,977.71 0.11%
38 0x29520634e58c75985d192b94f16780fdc6f47060 10,691,634.55 $281,282.53 0.11%
39 0x4e05bc165652140654e0f07b7cb429e5e1b0ed92 10,283,990.00 $270,557.95 0.1%
40 0x712a390687906c1c9c0a0eb0e11739558f0b3265 9,998,890.00 $263,057.35 0.1%
41 0x02220be252cbc948b564e4f85db988c88acce514 8,429,929.44 $221,780.11 0.08%
42 0xe93381fb4c4f14bda253907b18fad305d799241a 8,351,887.75 $219,726.93 0.08%
43 0x08355085f70644930b5f79032216070872a4ff1b 7,039,828.73 $185,208.43 0.07%
44 0x5bdf85216ec1e38d6458c870992a69e38e03f7ef 6,818,063.91 $179,374.09 0.07%
45 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 5,950,027.02 $156,537.21 0.06%
46 0x5ae773667f0d273bac372f4b38dad72a5706b6fe 5,809,303.00 $152,834.95 0.06%
47 0xdb95b8895dadb5501a2820e6070202d8de263672 5,622,414.91 $147,918.17 0.06%
48 0x5c23c04738ffc27f31bdf9adf7d3f4b7944a2baf 5,460,363.00 $143,654.81 0.05%
49 0xa679c6154b8d4619af9f83f0bf9a13a680e01ecf 5,000,005.00 $131,543.41 0.05%
50 0x5083b16da538c5022744526122243cf3bddb3bf2 4,754,287.27 $125,078.90 0.05%
51 0x33ddd548fe3a082d753e5fe721a26e1ab43e3598 4,745,041.11 $124,835.65 0.05%
52 0xef7cfd3a5a1a9ddd3f4582f14b9a98b3e86eded1 4,570,772.87 $120,250.89 0.05%
53 0x2744e4e49b48db15f5a0526ce6365d88b0e40f28 4,357,982.01 $114,652.65 0.04%
54 0x46dd9c61e60f3a97b22f10ac586ad4571d6da2ed 4,332,198.21 $113,974.31 0.04%
55 0xba84436870c9a055430cfa412d8a9186802ffb92 4,186,596.97 $110,143.74 0.04%
56 0x24c99207a62edb0f21f31bf8573639b4cc84e742 4,062,501.00 $106,878.94 0.04%
57 0x13c2b93f1f536810ef052e90bce7c97566c6ca73 3,829,426.09 $100,747.05 0.04%
58 0x55b569afb1346797478c5526886a616139d1f945 3,712,583.88 $97,673.09 0.04%
59 0x04c995d77331ca7b9455e1b08ac16eeb86d1741d 3,676,615.50 $96,726.81 0.04%
60 0x2869daeb6298e2df78f7a19535d24ecc5c6f85a2 3,665,482.73 $96,433.92 0.04%
61 0xe3bc8e474d004435ca1a9783e035f79b46e96ed0 3,614,852.21 $95,101.90 0.04%
62 0x7b0edb271ce743d6304ba1e7c6e0e83a0b9e6a38 3,466,014.81 $91,186.19 0.03%
63 0x9f72ea7ebfb8bc405634cdcd4a30007ec331e34a 3,333,335.00 $87,695.56 0.03%
64 0x8d6303b692660306517bdb854b33259a20c28eb1 3,234,000.00 $85,082.19 0.03%
65 0x4f54bc1eeed528293dd48e26e6401ca4067108b8 3,219,040.00 $84,688.61 0.03%
66 0x700f20b8da01ac35c697a48d97dce60e5aa967a1 3,000,020.25 $78,926.50 0.03%
67 0x58bc7fd2c160aa3282d7c6b5cea0a15822a4dea6 3,000,000.00 $78,925.97 0.03%
68 0x122810cf9595ad17db50317b983d64166bf80c92 2,984,894.31 $78,528.55 0.03%
69 0x022e6cb6f61ab61aec23ae278cff2f2ae320a37d 2,828,865.51 $74,423.65 0.03%
70 0xb519c1b34e314a9021586a9ab2925f42a0fab2d7 2,786,432.00 $73,307.28 0.03%
71 0x024959b1b93d5c20acfe264f53fdaffde02c74b3 2,688,402.44 $70,728.25 0.03%
72 0x0d9eb9abdabd2841733b78b35754585b7cffc700 2,544,994.50 $66,955.38 0.03%
73 0xf0d6999725115e3ead3d927eb3329d63afaec09b 2,500,010.00 $65,771.90 0.03%
74 0x0d3283ac30ee8b96a177f3fc13662d5de4465fa2 2,500,005.00 $65,771.77 0.03%
75 0x511e3d32a4fc0e6cf736b6e92c2a546a86964709 2,500,005.00 $65,771.77 0.03%
76 0x8d365687a75dc7688864822869ae0551bb6fc105 2,500,005.00 $65,771.77 0.03%
77 0x37596cadee3132e544da981c92c8c6b148572cfe 2,493,192.00 $65,592.53 0.02%
78 0xc7a0401643df754934f0e8c4a2b55c8ee2eae2d0 2,464,259.00 $64,831.34 0.02%
79 0xc0c6da7bd28f947478408501d8a020d848386eec 2,455,054.90 $64,589.19 0.02%
80 0xe999007f15f47d2455e3ae2355c7a8ad3240d6fa 2,353,215.17 $61,909.93 0.02%
81 0x4189aef8999c1f6a453dbda137d4716bd72ac03d 2,340,376.77 $61,572.17 0.02%
82 0xdb84d8840e3df6d61ae9239639277f7050d79435 2,215,871.66 $58,296.60 0.02%
83 0xfaecc135f494acce22627f94c70c0d837c3d6e20 2,102,110.00 $55,303.69 0.02%
84 0x64046f01695998f1902c3530249776d7bb531880 2,000,000.00 $52,617.31 0.02%
85 0x2891a448d93c6bcf50a80931062d9028f8c6e913 1,959,444.12 $51,550.34 0.02%
86 0xa130dc77fec0a3e8f8a289940a2bdec8ac5c45ab 1,931,620.78 $50,818.34 0.02%
87 0x155b68dfed0b7346f48e8d62612902c7f29766b4 1,900,737.31 $50,005.84 0.02%
88 0xb324bec97571701c123cf9ab595de51ded72fb11 1,900,529.11 $50,000.36 0.02%
89 0x2b28afb8342aee14db0d9a3b87caae71e7690077 1,836,857.57 $48,325.25 0.02%
90 0xbba6263c95a92265f79c7068902781f661458574 1,514,194.07 $39,836.41 0.02%
91 0xeeb5e6f28940b009f7845fbe6db55eabb1c454fe 1,499,766.44 $39,456.84 0.01%
92 0x682b58cc3033d83851bb878bd3388acc0907fda1 1,475,000.00 $38,805.27 0.01%
93 0xccdf8392d20bb3923498080296b786b5fc16438d 1,465,366.31 $38,551.82 0.01%
94 0xf0b98489fb7331b0b948f65ec18f93a9f8a34b73 1,458,716.00 $38,376.86 0.01%
95 0x08aae6a5979625f2173f1c31a3417251b2386777 1,334,227.92 $35,101.74 0.01%
96 0x46340b20830761efd32832a74d7169b29feb9758 1,276,510.65 $33,583.28 0.01%
97 0x1d4fbafbe6b240313e96f92218d93b3eb7a7fbd4 1,239,902.02 $32,620.15 0.01%
98 0x25b12eea057708adcb521ef7da0d4112523372fa 1,193,328.02 $31,394.86 0.01%
99 0xffd3c8d96da27d03be2ce7e2f9c878a19508df5d 1,177,746.62 $30,984.93 0.01%
100 0xeedfd24a5898c77ef608dda6c99623bc728a598d 1,150,488.65 $30,267.81 0.01%

Thống kê top địa chỉ trữ ALI

Top 10 ví đầu bảng chiếm 86.44% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 93.21% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 96.84% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 98.13% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Artificial Liquid Intelligence (ALI). Top Holder ALI 06/2023 - GiaCoin.com
5 trên 747 đánh giá