Tiền ảo: 23,128 Sàn giao dịch: 591 Vốn hóa: $1,187,151,226,538 Khối lượng (24h): $30,976,569,821 Thị phần: BTC: 46.4%, ETH: 18.5%
AirWire WIRE
Xếp hạng #? 15:45:53 14/06/2021
AirWire (WIRE)
Không theo dõi

Lịch sử giá AirWire (WIRE)

NgàyGiá mở cửaGiá cao nhấtGiá thấp nhấtGiá đóng cửaKhối lượng giao dịchVốn hóa thị trường
2021-06-14$0.3136$0.3241$0.3108$0.3208$1.02$0
2021-06-13$0.2851$0.3154$0.2796$0.3135$0$0
2021-06-12$0.2994$0.3000$0.2785$0.2848$0$0
2021-06-11$0.2944$0.3016$0.2891$0.2989$0$0
2021-06-10$0.2995$0.3074$0.2875$0.2943$0$0
2021-06-09$0.2685$0.3010$0.2605$0.2991$0$0
2021-06-08$0.2692$0.2728$0.2495$0.2685$0$0
2021-06-07$0.2876$0.2951$0.2685$0.2697$0$0
2021-06-06$0.2851$0.2922$0.2831$0.2876$0$0
2021-06-05$0.2959$0.3041$0.2799$0.2851$0$0
2021-06-04$0.3145$0.3147$0.2865$0.2960$0$0
2021-06-03$0.3014$0.3166$0.2987$0.3142$0$0
2021-06-02$0.2942$0.3066$0.2884$0.3016$0$0
2021-06-01$0.2994$0.3039$0.2870$0.2941$0$0
Lịch sử giá AirWire (WIRE) chi tiết và đầy đủ theo ngày, tháng, năm - GiaCoin.com
4.5 trên 636 đánh giá