Tiền ảo: 22,419 Sàn giao dịch: 538 Vốn hóa: $1,077,630,699,306 Khối lượng (24h): $66,565,620,276 Thị phần: BTC: 42.1%, ETH: 18.7%
Aave TUSD (ATUSD)Aave TUSD ATUSD
Xếp hạng #8042 05:18:00 03/02/2023
Giá Aave TUSD (ATUSD)
$1.00 -0.02%
0.00004248 BTC 23,504 VND
Thấp: $0.9995 Cao: $1.00
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h -0.02% Thay đổi 7 ngày 0.01%

Chuyển đổi ATUSD - USD - VND

Top địa chỉ Aave TUSD (ATUSD) theo số dư

Có tất cả 281 ví lưu trữ ATUSD, trong số đó có 5 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Aave TUSD (ATUSD) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x73a052500105205d34daf004eab301916da8190f 1,616,567.18 $1,616,611.49 85.57%
2 0x046bd4a4cb7d7bcd6cbc8ce7840989c0d5827e92 12,961.22 $12,961.57 0.69%
3 0x5067e43f302c5b51a2490506b0cc9b03e73322c7 4,983.26 $4,983.40 0.26%
4 0xd25c397a1fdc6f86d177f10f0ba594284e5c6f2e 4,947.44 $4,947.57 0.26%
5 0x2677bdbd82f09690f3bfe4e334d3a3e1d04a05bc 3,667.97 $3,668.07 0.19%
6 0x04262c87da8185427419451c49991f91bdfc1ece 3,464.20 $3,464.30 0.18%
7 0xe3a358ef2d20ee281fff04f89072485fe492d761 2,903.23 $2,903.31 0.15%
8 0x5e93934f089e14001a469c3751b0ed806d7e9945 2,638.79 $2,638.86 0.14%
9 0xf69783b0172ec7bdea9e20b537ff484294af155d 2,428.98 $2,429.05 0.13%
10 0xdfb94e68c90cc3166bdbe6d7e79b77cc234593cb 2,346.60 $2,346.66 0.12%
11 0x87a2a5eb0302d7ea696547bb32eea231f0eba8c7 1,485.29 $1,485.33 0.08%
12 0x7c80eb6bc3c9c30a60b77293d34f40de0d833842 1,372.13 $1,372.16 0.07%
13 0x1bfeda41bd648427eb2e27c9e3971e364248ee6e 1,324.43 $1,324.47 0.07%
14 0xddbe1a2c4e5579c5371100cabe034691a5df6a87 1,247.50 $1,247.54 0.07%
15 0x5f2c3bcb329c00fdcfd01fa12c12a0f5932b00cb 1,234.90 $1,234.93 0.07%
16 0x31fabdf55b53746b43ad11b8364d60fdb4a5eb71 1,093.95 $1,093.98 0.06%
17 0xc372fc7ca2affde51f4ae9fde8cd42eae5457004 1,038.50 $1,038.53 0.05%
18 0x5992783034fb2f021f4182212e779e9b93d01a59 1,019.68 $1,019.71 0.05%
19 0xa87a7ae413336fd7007d7f2a922dd64b4acab227 991.42 $991.45 0.05%
20 0xae9a04634ced00214ff3aaf275a4043daeded9be 987.66 $987.69 0.05%
21 0xac78be88cde834495429feb4b87a5d4678a986f0 910.00 $910.03 0.05%
22 0x1763c24c3f0fd85543774451982485ff247e8c9d 890.43 $890.45 0.05%
23 0xe02bf212d92d7e864e13f776ed8ea90f5c1863c3 791.60 $791.62 0.04%
24 0x39a872c0135ef89e9702dd33af29350017ed7e37 769.72 $769.74 0.04%
25 0x4050f86aad49fae27ffe4b0ff7af03c6c1b30bf5 716.00 $716.02 0.04%
26 0x2446799eeaa6cc15d52e6399e32abd4a102f95c3 646.33 $646.35 0.03%
27 0x9504597351978191a85782d0be32fecca2c868bd 589.58 $589.59 0.03%
28 0x4bef6b009b6f1880351322a44bba332953057569 546.26 $546.28 0.03%
29 0xf7446f03911b7afce1983de379a496ae94cf9d42 541.39 $541.40 0.03%
30 0x48d959e9296dd1eda5ae59521227f4d6db5be5c7 509.95 $509.96 0.03%
31 0xf8298fcfa36981dd5ae401fd1d880b16464c5860 508.43 $508.45 0.03%
32 0xc0028808ab661f81393bc887099fe2f3b175fdfe 500.00 $500.01 0.03%
33 0x86e08d1c63d9829b970f0be8e707952e2dca099b 487.96 $487.97 0.03%
34 0xa4f26dd22da30056d38c9292bcf48168d8eb4e73 470.62 $470.63 0.02%
35 0xc93a851a3bb735752cf6ca1f4c5085dde8781cbe 455.00 $455.01 0.02%
36 0xbe8161cb256e8102ac0a8226152068032a3dc6a7 446.13 $446.14 0.02%
37 0x22c005379f49fb574970447a778966d390bea70c 431.20 $431.22 0.02%
38 0x3f08f7331328afe6407081b3116324afad18beec 427.36 $427.37 0.02%
39 0xd6dec4c8c88a1e3527a4dc12586b28f18eb50f3d 425.41 $425.42 0.02%
40 0x5502f3aee505594d72ef883361519f663b3d3dc1 398.97 $398.98 0.02%
41 0x01cf15b3b051dbdaf0db365e69bc56a2d597f293 387.47 $387.48 0.02%
42 0xcd9d04635eed93f64a07baecab7bd5a5e8274ff1 368.09 $368.10 0.02%
43 0x04218ad6faccb3996d452eb0090165dfe0b255d8 362.15 $362.16 0.02%
44 0xdb6d4d93488997942811dff88cf47a8839d279ad 359.44 $359.45 0.02%
45 0x40348eb42813224914d25492c01f27d026ac2b04 275.56 $275.57 0.01%
46 0xfc3cc62e17ab67cda146ee6b4a44659e5354a7a6 253.79 $253.80 0.01%
47 0x5d38e4cd79783a7f6c35459f41719c432d6b7c6d 213.26 $213.26 0.01%
48 0xd9c6c434e7ec14021e49916cd3d845a87a39f89a 213.13 $213.13 0.01%
49 0x864e134011d9ebcabfed7c5cb891d4b345eafa9e 196.68 $196.69 0.01%
50 0xf25af3b95009b11acc1bbcab6935f5e7742ba265 194.52 $194.53 0.01%
51 0x9b066689403a001d1dae79d269d5c2a929fdc47e 185.85 $185.85 0.01%
52 0x63f467bf4057bf41034356ebf4b37164e69c7d3a 161.95 $161.95 0.01%
53 0x317aaba99d1a5bf575e469de648e222e70bebafc 152.76 $152.77 0.01%
54 0x24873b2d5ac35d25fa8bac457ed3c00fcc5e3d32 151.86 $151.86 0.01%
55 0xefcd3cf6c1a7a0c535a3beab39455a675e2e56bc 149.50 $149.51 0.01%
56 0xc6e3977472f88e45c8a8b796fb15dc115866f6a4 145.05 $145.06 0.01%
57 0x9329136e5234b71921a3fdd31e743fbeb538f5ec 138.13 $138.13 0.01%
58 0x02d6d2999dee18d2ed64daedfdcc2c3fed8a0aa9 130.07 $130.08 0.01%
59 0x4385ea82e381d1c61b414481b3cefc43af63217a 126.93 $126.93 0.01%
60 0x7a9ea6f96add2874977b3b73a30fbc001e18a08c 118.76 $118.77 0.01%
61 0xceb0ae026fdcccc2f9c0cfae58b883a013054f9d 117.87 $117.87 0.01%
62 0xbd8aa6f342b5d6edd09a3e8baad6f4a0df6e0055 115.24 $115.24 0.01%
63 0x740a23fdd599e93b6e4c1e224aff3f1c01ff8cdd 114.89 $114.90 0.01%
64 0x2feb4a6322432cbe44dc54a4959ac141ece53d7c 114.41 $114.41 0.01%
65 0x8b0ac58e26e0444837a62e1453e68b58190c15cb 113.91 $113.91 0.01%
66 0xcb592c5b737130238b25629c56b39f020f060dac 108.63 $108.64 0.01%
67 0x2f298b8d09510c7988ec60ce32d7078efb1f2726 105.49 $105.49 0.01%
68 0xb0827b1016823e0401e09ccfab60ff43507a977c 101.71 $101.71 0.01%
69 0xc4bc97e2e67daa8cd22df060aef8335407c725f5 100.60 $100.61 0.01%
70 0x565f819fdea93d214a43c87f82470871b8887a13 100.20 $100.21 0.01%
71 0xc9ba85b4a8cfd7a54af3af328833261de0ad00a3 100.02 $100.02 0.01%
72 0xc8a3a9fa7a8995d700b37f9461dc6674075cd0e3 100.00 $100.00 0.01%
73 0xa1a282db6707c3d77c8bd6a2234fb56cdf27fa74 100.00 $100.00 0.01%
74 0x305a135b64b669087ec498272f2c253e9f79e5fc 99.75 $99.75 0.01%
75 0x6cd7594d8bf0192e4f4893377edb598e2e593a9f 99.63 $99.64 0.01%
76 0xd08afcc89ec83f51901eb2e7ae3fe5736abe9138 99.38 $99.38 0.01%
77 0x8abeca05c501be4d738bdfeb46829ed04c5d2e13 89.63 $89.63 -
78 0xb6d7f19629a6d6ac79fd2e1b95ac218d1c6fd26b 82.03 $82.04 -
79 0x130c624b3c95a9227d949a4294437d658a1bce07 78.32 $78.32 -
80 0xd15de04ce8b9aaf28f8932ec7b4b08569d12cb54 73.69 $73.69 -
81 0xd1571c29f3c3f68e506bbbd93807523e8daa72fa 73.49 $73.49 -
82 0xf47ade80b86dfcf91c2bc4e48f3aba4bc878eb18 71.34 $71.34 -
83 0xee0c753f1ea84b0adde35fd45d1ba3691174010b 64.85 $64.85 -
84 0x2ab410632c481c1c746389b920133d0ffc4c9410 60.56 $60.56 -
85 0x5cb22059c18efefdc1fc9a3dcd558bb198ae1f24 56.05 $56.05 -
86 0x7db7a4a50b26602e56536189aa94678c80f8e5b6 55.28 $55.28 -
87 0x8590e7b7501f50c1fd7778d589afc428228e4e0e 55.09 $55.10 -
88 0x52a6e424cf52a1cfe135b49b293ab5b1792ff539 54.08 $54.08 -
89 0x4d71d5677f2a04b5c08e0213ff393f94dd0604c3 51.42 $51.42 -
90 0xaebdd57c119dfa0dc86018cfc5bc6fcf9ff6dd45 49.82 $49.83 -
91 0x382ffce2287252f930e1c8dc9328dac5bf282ba1 44.67 $44.67 -
92 0xc042057457bb197a15e703a98d3d17979dfc4c93 43.03 $43.04 -
93 0xa8b7aa605d11448655ab6273dbb5874e6e7c049b 40.56 $40.56 -
94 0x69e0e2b3d523d3b247d798a49c3fa022a46dd6bd 40.03 $40.03 -
95 0xa2c5c01e69d9249c19df2c0ce50797eb60b80500 39.01 $39.01 -
96 0x035eb693e023e3e5595895a0bc8de53073f9fd1c 38.78 $38.78 -
97 0xad4d4697440dec59b1e5300be29552542c15eee9 38.73 $38.73 -
98 0x9872c2322b728deb9a38fd7b63436423ca439d2f 34.33 $34.33 -
99 0x8b5f44cd7731f9256a0124c7a9fa4ce18507567e 30.82 $30.82 -
100 0x377367fe74f4e601b7637c7d6428e0c6e1d140ab 30.00 $30.00 -

Thống kê top địa chỉ trữ ATUSD

Top 10 ví đầu bảng chiếm 87.69% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 88.31% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 89.05% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 89.31% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Aave TUSD (ATUSD). Top Holder ATUSD 02/2023 - GiaCoin.com
5 trên 637 đánh giá