Tiền ảo: 29,241 Sàn giao dịch: 752 Vốn hóa: $2,255,315,143,852 Khối lượng (24h): $97,639,978,371 Thị phần: BTC: 53.9%, ETH: 16.0%
Aave BAT (ABAT)Aave BAT ABAT
Xếp hạng #8214 01:18:00 05/08/2023
Giá Aave BAT (ABAT)
$0.1989 0%
0.000006825 BTC 5,236 VND
Thấp: $0.1989 Cao: $0.1989
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 0% Thay đổi 7 ngày 0%

[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.

Chuyển đổi ABAT - USD - VND

Top địa chỉ Aave BAT (ABAT) theo số dư

Có tất cả 628 ví lưu trữ ABAT, trong số đó có 5 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Aave BAT (ABAT) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x803c2e0b620cb13a283e290ad873a53859e364b8 3,963,877,391,197,344,613,777,785,401,175,873,340,558,943,851,535,774,253,056.00 $788,447,613,960,285,140,930,452,556,514,734,375,010,042,172,841,884,909,568.00 100%
2 0x48163304f086ee98d59929af9854855e582a2e97 130,710.82 $25,999.45 -
3 0x2fa2fd057e73c22264c52addf5ed9d520fe01f4f 98,194.49 $19,531.69 -
4 0xcaacebe2fdac9d3783563b9b80c714df82705226 20,607.72 $4,099.04 -
5 0x992b87f42a0cf890ca2ce2ba925a62327ca45d26 18,173.70 $3,614.90 -
6 0xd1557cde3bfc3e13ec869ec90b021d76cc571a19 10,000.29 $1,989.14 -
7 0x07fbfdcf9b3efd3965064922d484eadb7f914f17 8,953.66 $1,780.96 -
8 0x48e68c7fbeded45c16679e17cdb0454798d5e9b5 8,563.12 $1,703.27 -
9 0xbd83d8f4c1d132d74724891df4257f8f059347aa 6,775.05 $1,347.61 -
10 0xb25afc8759b676d75bc0c4e1e6e09637ebd33ed7 6,099.75 $1,213.29 -
11 0xa3de246f07e7014e64705d75e2ce189cbab56e5a 5,746.42 $1,143.01 -
12 0x69b028a2cc45a205a2ecab9fa380977cee7606af 5,656.53 $1,125.13 -
13 0x215d67998dacd9da4118e4a4899bec60b79987a0 5,251.27 $1,044.52 -
14 0xa8a2dd74878fef669c181f09884a603f16313639 5,149.16 $1,024.21 -
15 0xe8b6f13765466e733c96a64ef0490bf6a9fa7b04 5,059.06 $1,006.29 -
16 0x6f0a3cff9514bae0b86ac300e72a1b9986074b35 4,808.48 $956.45 -
17 0xd6fd905931d32f206c87f36cc9f29e1fe10a6940 4,020.43 $799.70 -
18 0x1e50b28610b6cd18b723b9871fc019a572fb0dd1 3,950.61 $785.81 -
19 0xe32812f6fe1f05b7fbe6952aaed13181a0e59b68 3,931.87 $782.08 -
20 0xe31172541780df1cad7517c6e8c63d94978f0042 3,707.50 $737.45 -
21 0x8cff93a6ccba2c46982eff3489f97a042af37ff2 3,200.00 $636.51 -
22 0xb81909f3360e22067e4aa379c9fb5916154271a1 2,908.98 $578.62 -
23 0xb3cde912633454ba7b2b793087bf435ce0b640c6 2,810.00 $558.93 -
24 0xd323c03c2269b55c0b2aaf4bae776d58c6d29064 2,737.80 $544.57 -
25 0x8e90fec479e58054ae4e3314101bda4a345afb16 2,499.02 $497.08 -
26 0xb2941dc56a07df1e2dc68cb6b9f31ce5ee8b830d 2,493.00 $495.88 -
27 0x7a8e7b7197e94d2cb194dbed7a80575c047a7575 2,418.06 $480.97 -
28 0x01cb539fcc0ca484ce947a731b2680129e0db206 2,397.29 $476.84 -
29 0x8e8be7fee9353518452eeb75505413bfbad1c614 2,370.20 $471.45 -
30 0x92ac8fda223a8cfa77392694598e5482e91692f2 2,347.41 $466.92 -
31 0x53755b1acc4fcf3df944c000cd1e16428a88d5b6 2,205.81 $438.75 -
32 0x93bb2d258786109439cb268c0a425b314d8abf56 2,200.48 $437.69 -
33 0x6e90fc0e1c03ccfafa6275aca82b2d7ef67241f7 2,087.63 $415.25 -
34 0x87885aaeeded51c7e3858a782644f5d89759f245 2,049.28 $407.62 -
35 0xa44683f495bae01678a32740045103c60f6e5345 2,019.00 $401.60 -
36 0x1dd3fec0b54feea4b7b967e176496c353d602db4 2,017.68 $401.33 -
37 0xc251bccb6fe541965a234bf87343bc6c8349e590 2,000.00 $397.82 -
38 0xac7b36317325735b06420df014743dcd7e6f41c0 1,924.45 $382.79 -
39 0x7fb6531d09b69fdb1427272dedb2503802b5870c 1,766.43 $351.36 -
40 0x9ef649a03ee6c83f12bdb9e88293b607ff69575f 1,668.20 $331.82 -
41 0xa0bb038a8981fc526fecf3fcea8701312d932e86 1,579.79 $314.23 -
42 0xfb2337f4fef5682283565a156aec1d25d8c4aa31 1,528.34 $304.00 -
43 0xf307407ce95b7d4ed41cf82b607d65c83f937406 1,497.07 $297.78 -
44 0x5e24b4d98b97ced0b3700a2a9cbc7d5e9f6cfc96 1,477.29 $293.84 -
45 0xb01f6c7c4e78a6c5f3f9ec3e35d1b849d079425c 1,391.57 $276.80 -
46 0x640eadc35761be3bb64dd34a4c761080dfafb8cb 1,369.62 $272.43 -
47 0xc2b391f8a47ceda188cdc32e3cc9af2869db4051 1,364.42 $271.39 -
48 0x94baf383312957835ec340d4ef3b6a162b370721 1,328.59 $264.27 -
49 0x1abfe2105b38b7f5b8653dbd2a64042295e7238c 1,309.81 $260.53 -
50 0x95d6695ec2ae0f27f02ec2830d338ec6b32ef53c 1,275.72 $253.75 -
51 0x206a3e0694790d205b50bccf1288a3044a58effd 1,100.86 $218.97 -
52 0x47e0bfa4ecb58cc4c41eb7cbb53b5dce54621e89 1,091.95 $217.20 -
53 0x5a072f9e491d098e71beb4cc64a878955dceaa1f 1,074.88 $213.80 -
54 0x4e15ac6d5f8a6b5c5a84436955c9f38f4195bf61 1,070.99 $213.03 -
55 0x95cb60800dd339acecd35cae92d50958582b5e3d 1,056.30 $210.11 -
56 0xbc75c33eaeadfcf0e4a0d70f225b96e4dff10cbf 1,049.44 $208.74 -
57 0xd9c47c0113abf140e72a947f5a7fa3921837cb68 1,035.03 $205.88 -
58 0x338a79bebba12114adc5b9172f241d587566405a 1,030.28 $204.93 -
59 0x0b3492cb3ce07cd3d04ed6d41e40687b688b7a7b 1,019.42 $202.77 -
60 0x8ac9b53b04173696d8668efc29a4c69590321b8d 1,006.82 $200.26 -
61 0xce67904ab2e7392dcd49b8a95630aa9de36ac91b 1,000.00 $198.91 -
62 0x32044dfa0e499265ea1b6ca09f39ad13a11b5887 990.00 $196.92 -
63 0xcfba3f1110b8b6e2911f8b1caaf88a1094099455 969.05 $192.75 -
64 0x23f4016a240183ec1083d68f1f405419c3861f32 951.04 $189.17 -
65 0x8c807c50546a118ba364279cb5c211f074ef4dfd 900.54 $179.13 -
66 0x8345139a4791f93002e6551ef43e21a5505b5e8c 871.64 $173.38 -
67 0xb34532bdb81c787da25ca042fe060cc526dfbe9f 820.18 $163.14 -
68 0x41957c5a6102d1a73c7446853184897c93f131ab 800.00 $159.13 -
69 0x1af241158d64e0b01d765108858c340e29212dc7 794.41 $158.01 -
70 0x9671ec2a08783bc9219994cbbf46664750e9552c 789.13 $156.96 -
71 0xd5971ad587e8b0065bc503b0fd487338e2484a2c 768.36 $152.83 -
72 0x69629ebf2084aaebfa9203ca531564b56c9bda1c 760.16 $151.20 -
73 0xeb13217fb0f918be08a5b9770e08c271f08ed449 742.41 $147.67 -
74 0xa287e094f51fed6dc41176c7243251f522b9276c 707.12 $140.65 -
75 0x9ae5b50faf4b6cf3cd05f8143f7ee657011e5f61 679.54 $135.17 -
76 0xe764cbbd0cf7fe67095bf13a118fa4b577945d6b 674.64 $134.19 -
77 0x1d60b2559753d0cf459f1c8ed1b106f0aaa4d069 669.48 $133.16 -
78 0x6c88ad01aef7088ec0f8b2217c63dadc8f136749 631.90 $125.69 -
79 0x427cb33637759d8a2b40dde1ff9950e82897db1a 630.98 $125.51 -
80 0x7ebb56f9c90f930cf3d76e2f0f7a10c7c4db30e8 623.85 $124.09 -
81 0x267cb9e46c3758d3ce7818fb9e3961057483971b 608.75 $121.09 -
82 0xac06eea143c4f9971d2f1cd2444be8b4149d8570 579.87 $115.34 -
83 0x8764c54e16304a26cd9356635431ce9a709d634c 575.16 $114.40 -
84 0xab988f467bc55fbd95440fa56026a4db6a03b04f 562.87 $111.96 -
85 0x8578279ebe2ac693c084d1d1b63259193f068510 547.00 $108.80 -
86 0x6b465ff5cd58f95e96e6d4ee518f3d89daa5a993 538.76 $107.16 -
87 0xbb5bea6880ce3a0eb4e0ced19ace5e64a6ed960e 530.06 $105.43 -
88 0x46146299552f61bdf891cd1e6ab7f8d766fd5206 525.00 $104.43 -
89 0x83df2760c67aa9bed3bd49cb05689dc26c4180fc 511.10 $101.66 -
90 0xc31da1701d8a6866847167179dfaa6e7cb256247 508.11 $101.07 -
91 0x5fdeaf34966fb29da2cbcb0a7d42c8c25f35a4c5 507.80 $101.00 -
92 0xd90dd2ccbbf202e229a6f0186b76f7758778d2bc 504.88 $100.43 -
93 0x36a40e3319979587cd421a97d28ac1fb63ee22ae 502.65 $99.98 -
94 0x7dd17fc9436b5d36a9873a9e9ca82894321cb73d 500.91 $99.64 -
95 0x78bd4894e72864aa47ea49fe947c1086cd88e89d 500.09 $99.47 -
96 0xc5873989961521af1167141e382f176c9c46d438 500.00 $99.45 -
97 0x907aed7b095f68ec572e1a861eaff0b8a47a0502 500.00 $99.45 -
98 0x655970d2877344754a4062b0280ffd955f59d107 500.00 $99.45 -
99 0xf2cb21a4b2ee0740f22f1fa281a0600008f232a0 500.00 $99.45 -
100 0xa1a282db6707c3d77c8bd6a2234fb56cdf27fa74 488.30 $97.13 -

Thống kê top địa chỉ trữ ABAT

Top 10 ví đầu bảng chiếm 100% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 100% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 100% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 100% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Aave BAT (ABAT). Top Holder ABAT 04/2024 - GiaCoin.com
4.2 trên 761 đánh giá