Tiền ảo: 22,371 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,065,862,852,464 Khối lượng (24h): $42,024,259,813 Thị phần: BTC: 42.3%, ETH: 18.5%
8X8 PROTOCOL (EXE)8X8 PROTOCOL EXE
Xếp hạng #2414 19:33:00 29/01/2023
Giá 8X8 PROTOCOL (EXE)
$0.00004691 0%
0.000000002004 BTC 1 VND
Thấp: $0.00004691 Cao: $0.00004691
Vốn hóa thị trường $14,543 Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành 310,000,000 EXE
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 0% Thay đổi 7 ngày -32.99%

Chuyển đổi EXE - USD - VND

Top địa chỉ 8X8 PROTOCOL (EXE) theo số dư

Có tất cả 750 ví lưu trữ EXE.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ 8X8 PROTOCOL (EXE) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x167a9333bf582556f35bd4d16a7e80e191aa6476 129,073,294.57 $6,055.23 14.67%
2 0xa910f92acdaf488fa6ef02174fb86208ad7722ba 114,202,955.01 $5,357.62 12.98%
3 0xfbb1b73c4f0bda4f67dca266ce6ef42f520fbb98 105,615,952.54 $4,954.77 12%
4 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b 100,555,894.37 $4,717.39 11.43%
5 0x44136ffa823589e2705b5b8881c88f4e306a9364 88,000,000.00 $4,128.35 10%
6 0xd6c9c1c6222d2eeaec482187ce002251ce37849e 70,096,612.21 $3,288.45 7.97%
7 0x47282174db33b611db97b213d751525a812b334e 40,110,123.17 $1,881.69 4.56%
8 0xdfff608e956685a1bc14f3b2eeb576dae408d1ea 24,546,638.58 $1,151.56 2.79%
9 0xc487377406f40f3e0c978269603cca2b472881e5 20,534,146.59 $963.32 2.33%
10 0xe7d0ec24d42d8fb606ca0c500b5040b782ff7a71 19,300,000.26 $905.42 2.19%
11 0xd9e118a4ce01b72cc68f69046133b0585fe83556 18,866,746.59 $885.10 2.14%
12 0x5254ef2a8f1299bf13bf490974974ba8c827167c 12,103,781.38 $567.83 1.38%
13 0xf449181b2885a419d076755309d44ad809fddecc 11,745,759.17 $551.03 1.33%
14 0x4732aa72d707fc935e57160cfcfc0c7db3c20ee7 11,100,000.00 $520.74 1.26%
15 0xaa96632826d361cf468fc93d57022f4f46741126 10,653,894.05 $499.81 1.21%
16 0x94e83f154e22fb9787c1ff8ec85e5f77b197195b 8,320,940.65 $390.36 0.95%
17 0x4f23682564fa236dbd01ed232e91df7af265b223 5,816,539.34 $272.87 0.66%
18 0x14b363542a8381e39b43a7f86a48d94b7c3a287f 5,155,941.13 $241.88 0.59%
19 0x7951de819acd64bc2c97f887a8f53600ccaacab3 5,000,000.00 $234.57 0.57%
20 0xc19d5fb8665a6a41002ea4725e2c7a38a7b0e924 4,265,783.93 $200.12 0.48%
21 0x52eeebd651387e6b7d2fcbe51cd0bdf589f177e5 4,258,722.29 $199.79 0.48%
22 0xe4791935cdc6c7308f9a856ba4fae58b4c08c0f9 4,236,951.02 $198.77 0.48%
23 0x320873c425cb4fce01ecd26cc111aa10e028f85c 3,658,568.66 $171.63 0.42%
24 0x858245583facf090c39a9a0f5e7aafc7dbe939bb 3,350,498.31 $157.18 0.38%
25 0x06046a3616e8c7e25b5486b63a677ec862f3c2c6 3,235,972.61 $151.81 0.37%
26 0xac72bf4e3d2a9c8af7b0c054708252da3a88ffdd 3,162,275.58 $148.35 0.36%
27 0x562680a4dc50ed2f14d75bf31f494cfe0b8d10a1 2,947,353.09 $138.27 0.33%
28 0x17c14ca7a8e1c8e5bb5c2d3854118fd85bb1fc82 2,803,992.38 $131.54 0.32%
29 0x91881fe0adf8380754441adc35398cc5cf4ad5c8 2,254,083.96 $105.75 0.26%
30 0x4ed4d3cff5e69b1bbaa9ebe554b80f6280523698 2,141,151.62 $100.45 0.24%
31 0x72bcfa6932feacd91cb2ea44b0731ed8ae04d0d3 1,681,117.68 $78.87 0.19%
32 0xcfd9c8ebc9ec811e6666537568e771cd20203b7a 1,674,237.96 $78.54 0.19%
33 0x106c3e75f56de30bc1c1d7c5d3d6275a277d103c 1,538,811.43 $72.19 0.17%
34 0x4687567148f4757859f591faab22b8dad80dd184 1,395,899.90 $65.49 0.16%
35 0x1cd751e52d197aab4ef05f52424754cb36f455b1 1,325,606.13 $62.19 0.15%
36 0x236486f934d1ce04176ca8aa5ca2e5aba924dab2 1,167,348.68 $54.76 0.13%
37 0xd298c4f8061b3e76e81ef3b44e75a900a5122a4c 1,004,520.00 $47.13 0.11%
38 0xea7bbb23b3101398a66b1aceeddb70b1fb507c53 897,920.88 $42.12 0.1%
39 0x1723c32254401496fd50fd6344bd36afaf69a58e 842,511.00 $39.52 0.1%
40 0xa5c78f698392127644ce6492106c86b2f92f4d40 729,715.50 $34.23 0.08%
41 0xdfec47a1a4e9699dd2fc188001173052af9e1ff7 708,757.42 $33.25 0.08%
42 0x2d4bbd3f8a85d7592270d645f7bda26adeb3aac1 685,772.35 $32.17 0.08%
43 0x6902e8a9123d39e388020e9788f84fe5ca6293ed 647,872.86 $30.39 0.07%
44 0x5e060a927d97747cad49700910d90f9e682800a8 582,107.67 $27.31 0.07%
45 0x34f7140928382c73f4effec7bf7e589f814943ec 571,240.91 $26.80 0.06%
46 0xe8cf1734f9d5c0c24639ea707e2c76ef80a79cdb 566,620.20 $26.58 0.06%
47 0xf375b42fc90ec2bc727e21d6b67e86a74d86d70b 558,272.82 $26.19 0.06%
48 0x62db22e3323ce958782b931fb82ad7abae6a31cf 525,556.66 $24.66 0.06%
49 0xc7baf6607e6fb4a023f1ebe2b2d7680e141677a3 506,566.73 $23.76 0.06%
50 0x9275c6d4dc1bb9c4f466b6871bf927f9b94095f2 456,754.23 $21.43 0.05%
51 0x412d397ddca07d753e3e0c61e367fb1b474b3e7d 442,058.26 $20.74 0.05%
52 0x9c0f2843f4c1048f9296ed572b4fa445ce2bc3b4 428,280.00 $20.09 0.05%
53 0xe69b1cbf6e0601c500f29243d8cc3b386def916c 408,324.51 $19.16 0.05%
54 0xf923b7e4b85e7ee44fa538c2466b55cb677eb78a 398,696.23 $18.70 0.05%
55 0x28827ab517a3fcd8138caf024b92a12356cbd675 381,253.51 $17.89 0.04%
56 0xe88acea55b6b3e24a8b810d77d959325ffe7115d 379,862.52 $17.82 0.04%
57 0x27848d6acbd1acdd5c1d7b530316882cb5eb269f 371,445.54 $17.43 0.04%
58 0x0d275fe37d34df0e90f89fbaa5743dc6b7df3aad 354,652.11 $16.64 0.04%
59 0x8e2b46e87c82fb14cc72aec3bc3b85b4560f12f4 348,264.02 $16.34 0.04%
60 0xfbacd9b8c5cf2b039ec3514b1b1d66a7e8ca952d 342,381.60 $16.06 0.04%
61 0x7da312a2e1471fe359efaca5adbd12b17612c787 341,064.68 $16.00 0.04%
62 0xdc015a84473d802495ac9748b99b4f44a0925705 325,909.95 $15.29 0.04%
63 0xe5aeeae9c7801073ab6812ee2ff3ae2bbb40522c 321,421.81 $15.08 0.04%
64 0xa313f02aa6a346b5b8aab26fedf6809de3243c03 319,880.80 $15.01 0.04%
65 0x494a9a167c7e9567cd427fc8c917bf8c2e4dc7a3 303,005.90 $14.21 0.03%
66 0xe5ca87834b04d0e38d0cf0fe74ebb25196bdcddb 300,540.85 $14.10 0.03%
67 0xf04745c6cde5ef28b0031921e2993d59df4637d0 296,375.99 $13.90 0.03%
68 0x6bc99b9c50583f3dba3e69794af09bffca40cbdf 295,817.55 $13.88 0.03%
69 0xe6c4022a834c4296bc01192f25a18154bf3d8d2a 289,254.46 $13.57 0.03%
70 0x18c783d8f59dc5fbdf95b07733efcf1304c66dce 283,278.73 $13.29 0.03%
71 0x728c00b1b318a3ccc13f3ab3ee9fc4eb6af6923b 281,526.33 $13.21 0.03%
72 0xbb93f9f1839ca28edf90ebfa9b3e0645ab6601e7 272,048.00 $12.76 0.03%
73 0x7527603953775f9b2baa4331507997572db76f1d 270,623.79 $12.70 0.03%
74 0xf79fab4790a316623557abdcac889870341d4ccf 259,961.40 $12.20 0.03%
75 0x3e66796cc27a2f353885f344b7a4d91d28dd9fca 257,729.49 $12.09 0.03%
76 0xd1a0c1d602670eef244eecd9c5d024a38a3e8096 247,733.92 $11.62 0.03%
77 0xdd4d3bbfb468d1a4788e9ff531c34257c40e8aee 244,715.23 $11.48 0.03%
78 0x598f9fb9b80988f44671d416bfa6ed63259930a6 244,515.90 $11.47 0.03%
79 0x10bf182399465184c653e4aa43df6a974c2c2661 231,651.00 $10.87 0.03%
80 0x09e0a8cdaf4d237b8603de1dba83fe850b5113bd 230,489.71 $10.81 0.03%
81 0x51c14d4fa8b789bf6bcb1d19feb4d612d68077c2 211,638.87 $9.93 0.02%
82 0x841a26a29bd0d4133df757b104b54ae010813500 209,809.19 $9.84 0.02%
83 0x0cc4a986fb3010dcbe477d99a078c30c805c5fca 209,577.59 $9.83 0.02%
84 0x2a7f601d196869a83d12f3f790db880dc5eb0027 208,726.62 $9.79 0.02%
85 0x6e3d2463d48e8e281010edbbe8925baa3972d9d9 198,007.52 $9.29 0.02%
86 0x84fbd0c6db2e084205a038ca93e7686b4035e00c 196,955.70 $9.24 0.02%
87 0x43f295573a817ff35241422946a603aba7986311 196,693.16 $9.23 0.02%
88 0x70b0e3ac44845aaad3e9f8764535250833207c59 192,672.98 $9.04 0.02%
89 0xce56ad8e1d9faaf65f7283ff25d07878e2adbec8 189,968.34 $8.91 0.02%
90 0x44832c3d282d33a99cb211f27f3161cbbc7a2bb3 187,091.49 $8.78 0.02%
91 0xa2fc79be2ffb691a4c9d0df7ae2e65797bba7f7d 183,712.22 $8.62 0.02%
92 0x6e33f0788c2922fcc4c8d6b8e2e194ae72d08b89 178,457.33 $8.37 0.02%
93 0x1a047e6bb1689ee0630728d125ad646e73ff75be 172,092.30 $8.07 0.02%
94 0x98c69dcb638bfac2fb66cea44b89abe91bf320db 169,237.42 $7.94 0.02%
95 0x19b11427cb19fceb9ce8b8a429d42301a32bd8be 168,846.12 $7.92 0.02%
96 0xe19c1b5d3825f174f803e9a963e5127d520e495a 163,189.68 $7.66 0.02%
97 0xf5ebb75a18f6c141837fe097bbf23c582b7039f4 158,900.33 $7.45 0.02%
98 0xbdeb58207e9a209a1c5a0bd177f24483b53cabe7 157,196.36 $7.37 0.02%
99 0x1c3397038d5af55949844ef07cb183cddcc1db6b 149,301.29 $7.00 0.02%
100 0xa29bcf4470aabb42d874a79122d3305343b88147 146,604.00 $6.88 0.02%

Thống kê top địa chỉ trữ EXE

Top 10 ví đầu bảng chiếm 80.92% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 91.49% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 97.16% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 98.64% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ 8X8 PROTOCOL (EXE). Top Holder EXE 01/2023 - GiaCoin.com
4.1 trên 644 đánh giá