Tiền ảo: 22,419 Sàn giao dịch: 538 Vốn hóa: $1,094,010,946,750 Khối lượng (24h): $66,344,683,876 Thị phần: BTC: 42.1%, ETH: 18.8%
8PAY (8PAY)8PAY 8PAY
Xếp hạng #1343 04:03:00 03/02/2023
Giá 8PAY (8PAY)
$0.02239 4.76%
0.0000009377 BTC 527 VND
Thấp: $0.02098 Cao: $0.02333
Vốn hóa thị trường $1,343,896 Khối lượng 24h $91,856.73 Lượng cung lưu hành 60,010,875 8PAY
Thay đổi 1h 0.31% Thay đổi 24h 4.76% Thay đổi 7 ngày 0.91%

Chuyển đổi 8PAY - USD - VND

Top địa chỉ 8PAY (8PAY) theo số dư

Có tất cả 1,519 ví lưu trữ 8PAY.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ 8PAY (8PAY) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x250e76987d838a75310c34bf422ea9f1ac4cc906 71,425,124.54 $1,599,509.54 80.35%
2 0xf01944044f064049f1d5663d5cc7239b82049228 1,574,409.26 $35,257.66 1.77%
3 0x77c62e549ca46ef8dd5edc052b1edc783f60a400 766,008.79 $17,154.17 0.86%
4 0x56dbf890aa7753bbdc65d1c3c020996518c890e7 550,022.68 $12,317.33 0.62%
5 0x8202092fdc93961a4ba12d411c3ff163677e814f 534,460.57 $11,968.82 0.6%
6 0x8770e1f43fa816c1ea54c1ff9d3b8048c9e05eb0 336,567.95 $7,537.17 0.38%
7 0x85a72fd5a9bccc9d92ff6eaa4b9052c4dcbc46b3 333,381.73 $7,465.82 0.38%
8 0x0c21608df240bbc7cb9a5c6b4f136b864598f310 300,000.62 $6,718.28 0.34%
9 0x450df17fb8d76cd4681105f8dc4739fe33c22e0a 284,813.79 $6,378.18 0.32%
10 0x0ea142441af0e36e3402f737a356133843035f36 271,695.64 $6,084.41 0.31%
11 0xc50f11c627eaa6099500c9cf65f8afd68c9f3da3 203,312.25 $4,553.02 0.23%
12 0x1056328abc05805f08b7c974416e8af437830464 200,000.00 $4,478.84 0.23%
13 0x9ba3560231e3e0ad7dde23106f5b98c72e30b468 167,532.88 $3,751.77 0.19%
14 0x76b48f615782906acd1a3d71a2ce299c028bb87d 163,496.11 $3,661.37 0.18%
15 0x7f87aaccbafd3c1ac66a84aba719de3dee7230b7 162,364.93 $3,636.04 0.18%
16 0x07255123f1fd1e0d15b67f1060bcaf24c41e9aa5 158,080.32 $3,540.08 0.18%
17 0xe4344b1ce3d141f113d7f04e8df4f2946dfce4af 142,619.80 $3,193.86 0.16%
18 0x8dcf6331f99f92fcf102ff00b42dd21e30cefdd1 122,481.86 $2,742.89 0.14%
19 0x17f146e8b1aef91c68e4d6bb6afd57ecea854abe 119,903.04 $2,685.13 0.13%
20 0x433fc1bfb65ab2e9bbcac2b838bfc9edaf543f6d 118,765.92 $2,659.67 0.13%
21 0x900956121f4a72175e3d544535dfd9f4b39c6020 113,786.44 $2,548.16 0.13%
22 0xb2102ede73bc7d59d42d75e2c54878d934eb3540 113,344.12 $2,538.25 0.13%
23 0x571bf4bbb2cc2f028523a7d3979b94c921b85045 110,170.69 $2,467.19 0.12%
24 0x60a1a66a5b180022418e6dcac54703f7e415015b 106,388.98 $2,382.50 0.12%
25 0x2e7dd55d22143b18baa543a3fd15e8ae7c3511e3 105,294.13 $2,357.98 0.12%
26 0x4d213ce383e0a41f0870889f54c934f65e72c895 100,007.68 $2,239.59 0.11%
27 0x06d1a0ed097f2263b855cda8a26cc9c089a6558a 99,866.00 $2,236.42 0.11%
28 0xfc81ef380d59ed662101b47f8560692fcb7af034 98,356.28 $2,202.61 0.11%
29 0xcd00d937f923a588b9d9767cc5a5b35e87e98ee4 96,854.53 $2,168.98 0.11%
30 0x6a2751660410233af0ca472d478f2c8aa709966e 96,553.35 $2,162.24 0.11%
31 0x5310fdd567a0fd9b5acf2382cbb39e151687b487 96,539.77 $2,161.93 0.11%
32 0xb53c33a46cef60af9168f3e89542a99801442416 95,000.67 $2,127.47 0.11%
33 0x2e0ce25e90b283c5e2fa07b3f7aa998a8d7c8e1a 93,567.93 $2,095.38 0.11%
34 0x1111e4bebbd473251a672517717f90b6eb632754 89,011.88 $1,993.35 0.1%
35 0x743cbbee99ea1f0ae6f5f7178985ea2f82bf7b0e 88,840.46 $1,989.51 0.1%
36 0x2ee6a547ae15618e73e948b442def0323f3e3623 81,393.41 $1,822.74 0.09%
37 0xfeea0bdd3d07eb6fe305938878c0cadbfa169042 80,967.14 $1,813.20 0.09%
38 0xd8feeaba7b7de803f8f8eddc4a263e20de6aa4a1 77,055.85 $1,725.61 0.09%
39 0x4273dd9268fd6a8ec4e3b601b264fa5dbdc3a21b 75,805.39 $1,697.60 0.09%
40 0x3c31e80eb622f4156ff670533a29bf56b4cf14f3 74,724.41 $1,673.39 0.08%
41 0x2a407492f6eec72000bbf5564212de937dee7551 74,424.98 $1,666.69 0.08%
42 0x92c06882ece02c3aac9a88218f2f606cbab5a706 72,527.47 $1,624.20 0.08%
43 0xf694b8ab89bfbf258a09748235167e5e6b8e88bf 72,472.52 $1,622.97 0.08%
44 0xe4ee00410b80b01a10b7c9ced278b11fae5b375a 71,271.64 $1,596.07 0.08%
45 0x923012a8065e1160cf635c40ed98b8866f381b65 69,224.51 $1,550.23 0.08%
46 0x2366b6c53709a7ea279feea794321b8b5398f515 66,789.80 $1,495.71 0.08%
47 0x1e6228c9e03f20112a14ed95d88ae2223bfa2b92 65,265.41 $1,461.57 0.07%
48 0x4ceddce76a7de5613f8ed0a1e23f8d5b615b636c 64,377.55 $1,441.68 0.07%
49 0x7684dd311ca2a204a89bbb1e5e39eec0f8c9dfd9 61,740.08 $1,382.62 0.07%
50 0x0b8ce34673cde0d1e7b6b355ae17b630fea0e01e 60,593.45 $1,356.94 0.07%
51 0x78533a91a999ec63b60383de8df84438f8ce740a 60,526.00 $1,355.43 0.07%
52 0x0d5e7b76115d9f661961bfa52c79e42b888634c6 59,757.81 $1,338.23 0.07%
53 0xa880406e8e2e42ce6bab81578eaf07326aec7c5b 57,764.62 $1,293.59 0.06%
54 0xcae7733930186c426b7c4c1d7eb44495ed2aad5a 56,375.23 $1,262.48 0.06%
55 0x127cd1778555d6e369f3d2758d6a241b0bd7fc3f 56,021.47 $1,254.56 0.06%
56 0xc851a2a73ce8447f5a89d958c6f2dc228e36bcb8 55,226.12 $1,236.75 0.06%
57 0xc9016f58fad0b2661dc41610580e13efac914750 55,146.96 $1,234.97 0.06%
58 0x716cb881ac5650cbad2eaf20c3247988086fee97 54,882.86 $1,229.06 0.06%
59 0x3c71e60f73c5a546777ba104e485c433884e911d 54,558.11 $1,221.79 0.06%
60 0x3c06ed0a9b543fd101ccc99fa2869fb7a36db16f 53,292.73 $1,193.45 0.06%
61 0xee126d23af89c4673fd62508fe12f79fecc19f49 52,065.83 $1,165.97 0.06%
62 0x36f402f3ebb77d2d3f27942cdc8cfd2eda57a7d2 51,620.02 $1,155.99 0.06%
63 0x60d8780b9891a12c61e8f95a7196728993bcfb84 51,214.38 $1,146.91 0.06%
64 0x81c52877fc29032bce3c8858b388a3f515882428 50,055.17 $1,120.95 0.06%
65 0x481c380726e699142903ac04958f0a81946b3467 50,000.00 $1,119.71 0.06%
66 0xee67e2f057b89e0a5427d947841f4a69fb2cbc64 49,995.16 $1,119.60 0.06%
67 0x36fa66bf88c81d6a31d2f147d02fa6e0305f688c 48,834.62 $1,093.61 0.05%
68 0xd0048ab82951f302cebd616aee4b58d4a1d14903 48,052.45 $1,076.10 0.05%
69 0x07fd39294ce1062d84a0b4c1281d22b34dddb1a0 47,988.97 $1,074.68 0.05%
70 0x74d6d7b1f710110dce87975f017af73faf5ef32b 47,036.56 $1,053.35 0.05%
71 0x0e1baf226df8a884af7e0521c7a1cae1fea7b292 46,465.04 $1,040.55 0.05%
72 0x0a9dfa18fd8fe6a0aa3ee6dedf0a9de05f167f07 46,154.81 $1,033.60 0.05%
73 0x64cc4897de70f3156bd7e4047785808a06cea489 45,358.57 $1,015.77 0.05%
74 0xece46ea6cadfe0a7def2a9e822a552507547ae2d 45,103.68 $1,010.06 0.05%
75 0x170c3c6f736f87565bd10e21a97620859b0c0e2d 44,496.51 $996.46 0.05%
76 0xe77339d6cad958792ee5730dfa917c5479a0cb05 43,184.74 $967.09 0.05%
77 0x5db6e1cdc59ba21726bd487fff13e990cbf37818 43,180.35 $966.99 0.05%
78 0xd3021f2c4d0ed8d69679a654aac9b938917a8321 42,780.00 $958.02 0.05%
79 0x35f799c683ec192bd4266afa01103ba2a507a611 42,196.76 $944.96 0.05%
80 0xf340458159ac8bd1c758a2b01893ead7503367d2 41,662.75 $933.00 0.05%
81 0xf2042cf0cc3a9481dac5e5c0d9549238674072f1 41,115.15 $920.74 0.05%
82 0x4a2def5ae9af09925e58449386905c33c9f83f49 40,939.47 $916.81 0.05%
83 0xfd3a2baacf0566957dd8509c2f7347707f7c22b1 40,446.51 $905.77 0.05%
84 0xa3a3659830dd6e1673641b57afce96b3afaba5bf 40,349.55 $903.60 0.05%
85 0x99643ca6970810669b4c6d1a616529f1deba0bb2 39,696.09 $888.96 0.04%
86 0x5ddac2d157991bb1614bfe8b414e66fe5eb2d073 38,810.21 $869.12 0.04%
87 0x1d73be9cbc1caa75e5b316a0ea544399d6da05aa 38,733.82 $867.41 0.04%
88 0x5c358460d41f537b26a154cbf345f0fa51dc10ff 38,621.57 $864.90 0.04%
89 0x24b576212ef5fa259f5d84d04985c69dfc8b30b7 38,111.01 $853.47 0.04%
90 0x9cbf83727f2f8adc0b5de69181b80d91ee10893d 37,781.64 $846.09 0.04%
91 0x259f35530902c36f15fbbbe05815da0ed93aceb5 37,000.00 $828.59 0.04%
92 0x382ffce2287252f930e1c8dc9328dac5bf282ba1 36,758.74 $823.18 0.04%
93 0x76850921a47499e238ce4e228f9413ec93f0db45 36,332.48 $813.64 0.04%
94 0x8d133b2b9d3a944cb209a55e3f95c54896810ff2 36,210.73 $810.91 0.04%
95 0xd577e2b4c4b85cc28b35da6bc8475729b7197a50 35,971.15 $805.55 0.04%
96 0x380e02544207debd869c1a2fc4c570cad5d309ef 35,714.02 $799.79 0.04%
97 0xb126f4072871e53255fa86ac854b404a8f1e6598 35,087.14 $785.75 0.04%
98 0x94d385d017e70a78cbfe7a5b69df6b2b0655f380 34,822.54 $779.82 0.04%
99 0xea2f44055cbda9096ccd8b07db8b43023f70949d 34,712.73 $777.36 0.04%
100 0x2d7422385ab4e4c87cca8c2ce9dfd87d7032c86f 34,492.32 $772.43 0.04%

Thống kê top địa chỉ trữ 8PAY

Top 10 ví đầu bảng chiếm 85.93% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 87.68% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 90.58% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 93.1% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ 8PAY (8PAY). Top Holder 8PAY 02/2023 - GiaCoin.com
5 trên 622 đánh giá