Tiền ảo: 23,128 Sàn giao dịch: 591 Vốn hóa: $1,188,245,352,785 Khối lượng (24h): $31,236,405,975 Thị phần: BTC: 46.4%, ETH: 18.5%
3x Long EOS Token (EOSBULL)3x Long EOS Token EOSBULL
Xếp hạng #6267 21:32:00 28/12/2022
Giá 3x Long EOS Token (EOSBULL)
$0.0000002000 -0.01%
0.000000000012 BTC 0 VND
Thấp: $0.00000009998 Cao: $0.0000002000
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h $142.98 Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h -0.01% Thay đổi 7 ngày 99.95%

Chuyển đổi EOSBULL - USD - VND

Top địa chỉ 3x Long EOS Token (EOSBULL) theo số dư

Có tất cả 359 ví lưu trữ EOSBULL.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ 3x Long EOS Token (EOSBULL) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x97f991971a37d4ca58064e6a98fc563f03a71e5c 5,366,106,608,377.00 $1,073,059.76 84.47%
2 0xa910f92acdaf488fa6ef02174fb86208ad7722ba 414,354,127,713.06 $82,858.35 6.52%
3 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 287,344,720,663.93 $57,460.29 4.52%
4 0x76c822e0cfd5e0084e526a32e8794df4d17704b5 70,370,169,763.01 $14,071.92 1.11%
5 0xf3c11cdb55426211857c6f0733939b7fbded0db4 63,131,867,600.00 $12,624.47 0.99%
6 0x33e6a3de3594b52875802f5d6034d1c033453136 35,649,403,669.91 $7,128.81 0.56%
7 0xf7066d8353093e9ea059c15464acc1664fcd9ff4 25,872,467,516.73 $5,173.71 0.41%
8 0x327fe4f47a2909092f6829b2c9c34271fb2eab98 21,638,810,733.50 $4,327.11 0.34%
9 0x7f82092ac715a9a8abe5e754b79b185adc2242f1 20,305,077,795.00 $4,060.40 0.32%
10 0x65ccdb546ee1a71194a0dc6701fb6f925b5b5849 17,980,042,001.47 $3,595.47 0.28%
11 0x85f7e574a471172049b171e8a416ad727dce0ebc 5,332,371,299.46 $1,066.31 0.08%
12 0x04da40ee41ff9949f15b1d04e7956c031d56302e 3,757,943,327.29 $751.48 0.06%
13 0xc1d502f9c871c3554a8fc8a2653e9b8826c1d3ca 3,256,055,960.07 $651.11 0.05%
14 0xc8e2a7158582954a04c3fb38b1c47d193ae00f25 2,622,021,908.03 $524.33 0.04%
15 0xfe72f58d45c5cd80a0830ed00562177ba0de6deb 1,449,973,985.81 $289.95 0.02%
16 0xfa4f996f4fdc8a9bad1fd6ab052261c81eed56e8 1,430,515,741.90 $286.06 0.02%
17 0xd67f0cda603d8a76cd4199c166d70a303ba84b80 1,419,973,985.81 $283.95 0.02%
18 0x15f12c2e29aca1edc720678d5191abecd146781e 1,308,500,000.00 $261.66 0.02%
19 0x3ba1e617e7fef325f91cade958544c530e9207b6 1,079,117,718.84 $215.79 0.02%
20 0x7ddc987976f1bf705c5864fb15feb9dc27470763 997,311,813.65 $199.43 0.02%
21 0xa46d2d13b7e7bc165c3407ba8a4c1088dee326a5 876,951,382.82 $175.36 0.01%
22 0x098078c78f94e425c26d7d00e2cfcc975213180c 760,739,316.65 $152.12 0.01%
23 0x58a375402228f754e4b00e925901b7638728a573 664,783,371.69 $132.94 0.01%
24 0x1969bb077be8be0b0b47efd2e23aff6a27a22541 606,289,627.35 $121.24 0.01%
25 0xf4ea947f6e10cd0a5b82b6e2366a3aaf3edcace5 498,594,635.74 $99.70 0.01%
26 0xa43e01455f678ef190efa923902f522586e4cf02 383,307,601.05 $76.65 0.01%
27 0xcb059b1e22b20335122370837397bcbcc0d7256b 283,265,019.65 $56.64 -
28 0xd59abd4a3f007b165638020dd0a25edc580a53f4 263,397,530.44 $52.67 -
29 0xc2d7ef5cc4fd82a3c57e999c8b56b3ed029dc29c 236,927,895.22 $47.38 -
30 0x50ac269348c57a4bb4ba23523ceb99849170be49 223,682,981.16 $44.73 -
31 0xa8266af221cbfedb7ad9a21a830da775de696a6c 216,691,325.00 $43.33 -
32 0x01bc40c4f59e8b636271afb02bfd909845d37bda 176,768,797.23 $35.35 -
33 0x26ebe25c114b0dc4479ba31662947576f2a87331 175,874,835.00 $35.17 -
34 0xad06913df0ec1149ae64ab1882d4973d70574a81 170,184,768.52 $34.03 -
35 0x9c96fb709f3a89ee6931c4ae0d7dc259fc42bdae 140,550,000.00 $28.11 -
36 0x0df114bcc0bdc022b60e3e9fa166489a2a3b1215 103,090,414.95 $20.61 -
37 0xde3cac36712f11840940415596089ca730fced56 100,692,039.00 $20.14 -
38 0xa707ba39e9499d6906bcd0c302cac10bb9ef047e 98,443,792.32 $19.69 -
39 0x9cb58befb8cbb174a29e2e132523c9c1f6c8652d 97,701,526.03 $19.54 -
40 0xa4865914b4a92495ff6b2d4daef1f90f479612dd 83,244,408.13 $16.65 -
41 0x6da634b7f86943594ffc7343b325129f55cab0bf 83,078,389.71 $16.61 -
42 0x4d33731535bdc40f10da64f57f848685f2188eb3 72,457,058.26 $14.49 -
43 0x0a291b943f1032bff2f9ab88e8d376c0983d32cc 65,577,068.16 $13.11 -
44 0xe694ebe88a267b8cab3a486c923076367486f44a 63,490,000.00 $12.70 -
45 0x40c5d24af647e545c131481d9016ab9159f9e24b 60,402,614.65 $12.08 -
46 0x0b3d3bc3fe43e7991390ae8324d7edf8eefaedfe 55,513,173.65 $11.10 -
47 0xf402a48824cb8438bf6dc344956e4fb861356c6d 53,938,610.12 $10.79 -
48 0xf7231c9a811968e401c9dc2802fe777ccf4c5b2e 47,235,797.83 $9.45 -
49 0xb516a0bf9eed897473c0f159f8afaca8d7164c93 44,437,611.56 $8.89 -
50 0xcb7ed385ae49d59334ea57e09b80e04000b4f410 43,045,837.86 $8.61 -
51 0x6935312a7ee7b99213c9f31dc1e191f3083a07e3 38,776,879.25 $7.75 -
52 0x81bc349af12005e7f9658b72df7734cbb60054c9 36,462,871.63 $7.29 -
53 0x2d947e7e09536d667f01d7dc89936c278e67810a 32,605,507.44 $6.52 -
54 0x8b5fd3dda31c3f016853f923fb21223ca1824d7d 31,500,000.00 $6.30 -
55 0xac7b75cf7f52d38407830252d9ad59c04bc81a4c 30,613,336.14 $6.12 -
56 0x3c11098af273513c095ab057e0671a65b8e2c518 28,804,980.00 $5.76 -
57 0xfd11d66dcc92121ad3f543bcc5eeba83969b5860 26,062,622.88 $5.21 -
58 0x81bd095eebff81c457c145478d66c1d050eea6d9 23,985,473.09 $4.80 -
59 0xbff12507f29d33ecabdffaac0e1aa9a5364067b9 22,644,014.00 $4.53 -
60 0x33132c01bb383870304a38bf127bd278e12d5e91 22,590,928.81 $4.52 -
61 0xe0fef326c821cd3224fc564d06061bda580c37a6 22,273,063.65 $4.45 -
62 0xcc0ed89ca1d5061eb6f0c323dc5c362878cd4747 21,181,983.65 $4.24 -
63 0x5289f9a7a3739c803f5e4451abd7478ddfe0f7ea 20,910,903.09 $4.18 -
64 0x1cecd26f996d0611979e42c99e6d595c027b2b8d 20,701,045.00 $4.14 -
65 0xd288b8eefd0f57ffb43462e18a7a34bacfb04a4b 20,000,099.99 $4.00 -
66 0x49744947d7745150b9904862ea9cdf5e56f696c5 19,893,787.05 $3.98 -
67 0xbeddaaf58aa633bf99328a0aa6bac41cd4b85f7a 18,359,351.31 $3.67 -
68 0xa40613c71ec64145f1b5887328b0b5f60f012d40 18,132,569.23 $3.63 -
69 0x5ab7733e8a1f48a2d6cda2c5305b0c32240a2673 15,517,196.92 $3.10 -
70 0xded6206c6d255bccbf52ae1748faddf2c12f4a00 15,420,017.00 $3.08 -
71 0x4358757a8c048eb6aca7cc8e2b8947050c0b5ddd 15,008,915.44 $3.00 -
72 0x0f8b6c67f0bf4386c33b0dc4b7f05e3919d67aa5 14,716,590.56 $2.94 -
73 0x7ea389cd4140d235efcbaec8457e877fa42f2f57 14,162,204.75 $2.83 -
74 0xd0a6474563b9b6137f5546bbf4fd7a1b0287687c 14,027,137.00 $2.81 -
75 0xc91f2181cf37ae0a4b8da099cb35ae528364bd3e 12,325,969.33 $2.46 -
76 0x8e60160438dc68e808bf725c0de307a7bf4b4188 11,700,000.00 $2.34 -
77 0xebbbc5c0ff7caf10957603e2290827ac9aff729d 10,700,000.00 $2.14 -
78 0xbbe5632208d2576f997e51991dd572d3d0535913 10,000,000.00 $2.00 -
79 0xb79b43002fd99268e6534eef21126cc4d5902d0e 9,962,570.01 $1.99 -
80 0xe220d850b1e0e4e956f511c883bb65e81aa12060 9,058,283.36 $1.81 -
81 0x43fbbb7ac8a3b2cdf8aeb50f83e766f91a6ba0ea 8,730,764.51 $1.75 -
82 0x0c964aa0cab7b31db34ce207fb9ceedf6dd144b5 8,708,403.71 $1.74 -
83 0x1d99989944f3561fd463646e2b332ef2ac27824b 8,623,121.73 $1.72 -
84 0xd2bf0fab15eb66d22e90972e25736c9f1bc1245e 7,300,314.41 $1.46 -
85 0x9ea477580dff36abf615381f8a1c9019de57d0ca 6,953,136.00 $1.39 -
86 0x7d306a107f90dd9795de15dd7f6943cdd5828d7b 6,634,230.00 $1.33 -
87 0x0b3a59454ad1779189ceaf070a247445724681e3 5,578,166.78 $1.12 -
88 0x8aea8cc8500522a96b6e59afda3854c057632bd3 5,504,681.00 $1.10 -
89 0x3ae2243d84a2a2a0a7f3d58c23be124eeb88d987 5,408,154.11 $1.08 -
90 0xfbdeb87969f5610d006d1a4ed79308a5778e77e5 4,969,258.06 $0.99 -
91 0xd85c059c5f33bdd5df2786448db7c6e96eaf5f8e 4,900,000.00 $0.98 -
92 0x938d6223a6fcb16529e53c5f222b5807c42467b0 4,722,200.88 $0.94 -
93 0xe1b9cc1f1273697cdeadefa11311f3d64c5a4214 4,543,298.12 $0.91 -
94 0xa4445e211cdd692a73ce67a17df5953e638a639f 4,321,962.00 $0.86 -
95 0x68ceaaac5697ac0f27634029a26fcc6d7ace3fb6 3,733,974.21 $0.75 -
96 0x825f1074b57a3fd4c7a9c2e276e3ec877818ebb5 3,085,628.24 $0.62 -
97 0xd2927c2c567019538224d5408b3c8cb4d62302c5 2,700,000.00 $0.54 -
98 0x324a70718e9ca47785e73408064e6bc397b61ac5 2,472,731.00 $0.49 -
99 0x0dced3119b2332b5adf6c24489c4575f72b7d00c 2,275,873.08 $0.46 -
100 0x55776c15cd1af15054c78c08dc3f3945519aaeac 1,762,561.90 $0.35 -

Thống kê top địa chỉ trữ EOSBULL

Top 10 ví đầu bảng chiếm 99.52% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 99.87% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.93% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.93% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ 3x Long EOS Token (EOSBULL). Top Holder EOSBULL 04/2023 - GiaCoin.com
4.9 trên 663 đánh giá