Tiền ảo: 22,371 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,066,057,512,534 Khối lượng (24h): $42,047,529,020 Thị phần: BTC: 42.3%, ETH: 18.5%
2crazyNFT (2CRZ)2crazyNFT 2CRZ
Xếp hạng #1807 19:27:00 29/01/2023
Giá 2crazyNFT (2CRZ)
$0.001966 -11.59%
0.00000008400 BTC 46 VND
Thấp: $0.001918 Cao: $0.002320
Vốn hóa thị trường $301,792 Khối lượng 24h $119,673 Lượng cung lưu hành 153,470,569 2CRZ
Thay đổi 1h -2.88% Thay đổi 24h -11.59% Thay đổi 7 ngày 28.36%

Chuyển đổi 2CRZ - USD - VND

Top địa chỉ 2crazyNFT (2CRZ) theo số dư

Có tất cả 1,053 ví lưu trữ 2CRZ.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ 2crazyNFT (2CRZ) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xb9dfe45d664e3ad35d280225fb21310f45c71d7a 188,325,370.92 $370,332.75 37.67%
2 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 86,443,223.00 $169,986.42 17.29%
3 0xf16e9b0d03470827a95cdfd0cb8a8a3b46969b91 76,119,981.23 $149,686.27 15.22%
4 0xf4335496ca68b3be6d1dcebce82918d1e86c8e2c 40,587,089.78 $79,812.55 8.12%
5 0x738cf6903e6c4e699d1c2dd9ab8b67fcdb3121ea 32,947,783.35 $64,790.22 6.59%
6 0x32ca3988046caca5ca9a09e8b1570d97190d3373 15,000,000.00 $29,496.78 3%
7 0xca3d92a348102c7077e333df653317bc4434c8bd 6,889,698.74 $13,548.26 1.38%
8 0xd80d21c56317824a8e4e5a73a637cdb5f7db6153 6,339,009.35 $12,465.36 1.27%
9 0xfd52dd9d4d6837a355eb5518acb2a55769a13f92 4,747,658.20 $9,336.04 0.95%
10 0x56638a66472c4bed570baec7c377022150f9e664 3,012,000.00 $5,922.95 0.6%
11 0xc844615c70c8f71b05293b53c9c65f76b90b5f8c 2,483,923.53 $4,884.52 0.5%
12 0x0000000000000000000000000000000000000001 2,380,000.00 $4,680.16 0.48%
13 0xfdf36ec3227bec1afbc9519bb7779a3763925a02 2,003,359.82 $3,939.51 0.4%
14 0xfa2e77b75f683015daedab4e29a2a1d25239cc3b 1,273,253.00 $2,503.79 0.25%
15 0x4a5bb1c9347a0d4f7e06a29239162f03647d9232 1,232,325.72 $2,423.31 0.25%
16 0x3327970c930e964f8c4a398b630d2935e8850b33 1,108,558.00 $2,179.93 0.22%
17 0x0d548260cea4f4e129c79336ddbc3573c65ffe0a 1,001,391.03 $1,969.19 0.2%
18 0x72059c0ee489be670c397868f93e17fc4cbb10e7 988,899.00 $1,944.62 0.2%
19 0xa2dcb52f5cf34a84a2ebfb7d937f7051ae4c697b 858,682.52 $1,688.56 0.17%
20 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 837,775.58 $1,647.45 0.17%
21 0x3fd6dc6169faa55f27196d7ee44ae29a12f199e3 822,992.46 $1,618.37 0.16%
22 0x17ec047622c000df03599026a3b39871ec9384db 784,758.58 $1,543.19 0.16%
23 0x826bcea879e4496ed163bcc128926b5627e1f08d 589,767.13 $1,159.75 0.12%
24 0x2c7121dcbd8e2288cd3e181d2c3b2477527c3e81 588,848.00 $1,157.94 0.12%
25 0x3bb7fbdc157d6bc101d1a2ec90c2ad2053f167ca 542,561.00 $1,066.92 0.11%
26 0x545b8761179d08e15ce4788bb028f2a4a8eff624 527,011.25 $1,036.34 0.11%
27 0x4751528312ea95923d6a24ffa67535203c84018d 525,000.00 $1,032.39 0.11%
28 0x22849ce5a5fc0ec31dcee6e2cdb6659be6cae66b 462,122.45 $908.74 0.09%
29 0x91dca388a5080f6b6aff0b4822a2cb5cfe56e18b 460,458.27 $905.47 0.09%
30 0x575717f74348c82aed1af4c158a81c2c230891f8 446,979.23 $878.96 0.09%
31 0xc78479a0663361a561779785da2ead113380f33a 402,911.66 $792.31 0.08%
32 0x053ba9fca7312f8267120e870a0854388cbc6909 369,699.76 $727.00 0.07%
33 0xb8c0a08f3f18b804c50a7c9fa64fb6fa289ff027 333,333.00 $655.48 0.07%
34 0xf0e17e7c1fddc587ec762c902fef1150702919cf 332,575.03 $653.99 0.07%
35 0xdf7bbe25a721828c38441cd2576f275168dda3b4 327,893.67 $644.79 0.07%
36 0x264e7520b787b19f4b49ff89da5e08f55db3a048 314,099.90 $617.66 0.06%
37 0x50899582199c06d5264eddcd12879e5210783ba8 308,121.05 $605.91 0.06%
38 0x7eb951b7c478dd4df84621dcce854dd95c8ac7cb 308,083.26 $605.83 0.06%
39 0x1a428f75a5893b54d1ce806b5661f5d8f41a12c6 300,000.00 $589.94 0.06%
40 0x352bec78f7631cbafb6abb66ee8d4924869a934f 286,720.35 $563.82 0.06%
41 0x40394c0f96c3cfaaca7235776d1b01cc4df5c4b9 283,080.84 $556.66 0.06%
42 0xdd271c441f34e13325388cfa152e39d414ce0677 260,193.13 $511.66 0.05%
43 0xc725c9c374006989c5878c80989d70b6bd275c0e 252,910.00 $497.34 0.05%
44 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 248,349.27 $488.37 0.05%
45 0xb854e584370b3aeb017289e05af9256acfb9c153 242,108.30 $476.09 0.05%
46 0xe356fe28b7b6b015a3b2bb4419dbdf2777d7420b 238,800.00 $469.59 0.05%
47 0x6bfd255fd888a18a2ee2c98d08f9a3901d6ce719 232,311.93 $456.83 0.05%
48 0x2bbc9fcac55c75e9e3dd4fca0ad8c5d712a9a597 221,234.14 $435.05 0.04%
49 0x91f9fdf8e27755ac0bb728ad501742abf57e922d 217,024.14 $426.77 0.04%
50 0xf09882c763fe206e4908427384a142d30c74683d 203,635.34 $400.44 0.04%
51 0xfa16a009c822a80de0745ec49a45658748142145 192,694.10 $378.92 0.04%
52 0x7d769adf2b22d5fe2a68c901ccddfb5e4e20f072 190,339.91 $374.29 0.04%
53 0xcd86475f8c14927bc873a2c9d18b7bf75b6327c2 189,834.45 $373.30 0.04%
54 0x3904efc39b16e9ce6483e8beac623fca370286d1 184,795.50 $363.39 0.04%
55 0x1dbe623157f7cdf98771020e688f7bc25a2e9a21 184,201.84 $362.22 0.04%
56 0x9065bd5300f4042401cba204620aca697ed44bb8 184,201.84 $362.22 0.04%
57 0x6d16749cefb3892a101631279a8fe7369a281d0e 165,111.89 $324.68 0.03%
58 0xbcf7564427bfa1c2f305ed2352e3987f19b46608 162,164.00 $318.89 0.03%
59 0x1aab951930dabfe2b6d59bbea766ab76c24624c2 154,041.63 $302.92 0.03%
60 0xf241bf108690d2ae57987e38ce83658b2a0121a7 154,041.63 $302.92 0.03%
61 0xd4ce1744799b189c7a19a3d3ce0aac8de60f781b 150,711.24 $296.37 0.03%
62 0x2745074fbb1668fddc667a795ec5e9b2eb386149 150,000.00 $294.97 0.03%
63 0x99d218ad1ec627e786c50c5ffe6732410b8c78fd 140,708.63 $276.70 0.03%
64 0xde175403c62097ec73c6e5028537a65400ec37b0 128,675.51 $253.03 0.03%
65 0x0cde3dc2aab76b7be1f87c7ed5ba86ab8c778191 111,388.84 $219.04 0.02%
66 0xca63cd425d0e78ffe05a84c330bfee691242113d 108,512.07 $213.38 0.02%
67 0x8212cf6a90dcacd0b31b09f3332c54bae8c1fc16 104,512.20 $205.52 0.02%
68 0xfc45d3d73978dd6ef77c16ce1ec96ec44484e919 99,100.00 $194.88 0.02%
69 0x508d7e890a632df9787dcca4aa14acc92944f4d3 96,870.62 $190.49 0.02%
70 0x80bfb8fb94fc19c3ec34f8d5a13d7678e4813464 96,706.71 $190.17 0.02%
71 0x4d28975b4ed2a1a9a00c657f28344dce37ee0ac6 93,840.00 $184.53 0.02%
72 0xabd69d0fac4b0851dafe100979df808eb7fb81a9 92,939.79 $182.76 0.02%
73 0xcbae3054e5ede010b79fd1a62e96a3bfce95fa3d 92,101.60 $181.11 0.02%
74 0xdf585dce0de45b79991015f600afd7ac12f91107 90,426.63 $177.82 0.02%
75 0x81adfa0309a1629f68db6a6cff37a1fe68ffdd2a 89,266.95 $175.54 0.02%
76 0x5418da95a4f9f7343a1f27b285dfc3e3d95fa613 86,754.98 $170.60 0.02%
77 0xced35166d78a980a11fe563c9d3f6b7d5dfb730d 85,000.91 $167.15 0.02%
78 0xdd071d33bfcf21286ac874c9617a9b350b3072c1 83,030.60 $163.28 0.02%
79 0x2e771628e765c04a06252801177332d078a19a21 82,088.00 $161.42 0.02%
80 0x132c99b71fd4b4492ccaa1c324466220a0f76708 80,944.00 $159.17 0.02%
81 0x73684be4f4d2d6ac2a79d011fb902726312f3c34 79,144.63 $155.63 0.02%
82 0xc7cc17fdcae1d3ca41e7fca0c1012369287e3e14 77,083.00 $151.58 0.02%
83 0x1bf01c70f721c2bb5aee4dbabb6dea05a6f844fb 77,030.60 $151.48 0.02%
84 0xac0104cca91d167873b8601d2e71eb3d4d8c33e0 76,374.11 $150.19 0.02%
85 0x3fcab7343a2ccbc463200d7b19ea8c5e5766a676 76,077.33 $149.60 0.02%
86 0x7e30a5bfec2783ef4e5d98631f1fcd49b873274e 74,811.47 $147.11 0.01%
87 0x40deaa4912d1b461903969af79ce23f51adc64c5 74,338.34 $146.18 0.01%
88 0xba43d15febbb07daebdd84715a00a39ff3c912fb 67,820.04 $133.36 0.01%
89 0xaa97070074518150f723b32126741addab55637c 67,725.00 $133.18 0.01%
90 0x887b4b08ba619d629fff17dc74380640bf55702f 67,636.88 $133.00 0.01%
91 0xb466e9afe336261498690a5c85004ebbf8242583 66,805.19 $131.37 0.01%
92 0x59d917241b55a5afbba3b4f91b178c058cab9fb9 66,565.90 $130.90 0.01%
93 0x4836be8c132d02dae41f3c609b109272f5ec1aa8 62,906.27 $123.70 0.01%
94 0x5c1cc9b7c3d2526defcb746386bcb49fcfabfcef 60,466.98 $118.91 0.01%
95 0x8888888888e9997e64793849389a8faf5e8e547c 60,284.42 $118.55 0.01%
96 0x9c42eba4c543ff643df396dc354531191854c6e6 58,276.78 $114.60 0.01%
97 0x9c0b73d9a63e7159f7bd3a37ba3ce99cf6b5f2ed 57,960.00 $113.98 0.01%
98 0xd94161e73161357b1a352ff55f1e39b20e8cc672 57,262.47 $112.60 0.01%
99 0x00290ffc9e9d19bda7b25c6e44d8adf55dfbf2dd 56,561.78 $111.23 0.01%
100 0x83991eb46af016d7849bf6065b6ad40c4a031475 55,969.00 $110.06 0.01%

Thống kê top địa chỉ trữ 2CRZ

Top 10 ví đầu bảng chiếm 92.09% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 94.93% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 97.23% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 98.28% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ 2crazyNFT (2CRZ). Top Holder 2CRZ 01/2023 - GiaCoin.com
5 trên 635 đánh giá