Tiền ảo: 21,956 Sàn giao dịch: 528 Vốn hóa: $851,723,795,076 Khối lượng (24h): $34,729,416,922 Thị phần: BTC: 38.4%, ETH: 18.0%
1x Short Bitcoin Token (HEDGE)1x Short Bitcoin Token HEDGE
Xếp hạng #7870 01:18:00 06/12/2022
Giá 1x Short Bitcoin Token (HEDGE)
$70.41 0%
0.004118 BTC 1,726,159 VND
Thấp: $70.41 Cao: $70.41
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 0% Thay đổi 7 ngày -0.04%

Chuyển đổi HEDGE - USD - VND

Top địa chỉ 1x Short Bitcoin Token (HEDGE) theo số dư

Có tất cả 35 ví lưu trữ HEDGE.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ 1x Short Bitcoin Token (HEDGE) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x97f991971a37d4ca58064e6a98fc563f03a71e5c 21,173.29 $1,490,861.49 95.57%
2 0x734b28eeec8370ce532735cf55d9712ab4460ec7 450.68 $31,733.09 2.03%
3 0x3c02290922a3618a4646e3bbca65853ea45fe7c6 412.69 $29,058.35 1.86%
4 0xd60639d392e1240b9d32fbb45f3b0e683b0d41e5 30.00 $2,112.37 0.14%
5 0xc11a6d2d9d6405d5592495fae11c5680936e545c 22.20 $1,563.20 0.1%
6 0xd47da008aaba59a44ed841006605c0473250a772 16.36 $1,151.95 0.07%
7 0xd3458713fd63d745aa745225cf679bbb45077862 10.29 $724.69 0.05%
8 0x06626a6fc1ae5c49da84f971798e2b973663d90a 8.56 $602.83 0.04%
9 0x8b75d5c5e70357e692dcaf831c6d102febef374a 7.25 $510.49 0.03%
10 0x3916c95e4fc3cf45cf115d3d27dcc15508964093 5.85 $411.86 0.03%
11 0x763020943447c01249ef79dfc788b5582c404746 3.65 $257.32 0.02%
12 0x22d84648a257f04201646c3ccd90ead9d501097d 3.00 $211.24 0.01%
13 0x72e5263ff33d2494692d7f94a758aa9f82062f73 2.93 $206.43 0.01%
14 0xd82117319a779e6b63f3d8bf25e1ab82a7e0bd8f 2.56 $180.28 0.01%
15 0x1fa3bc860bf823d792f04f662f3aa3a500a68814 1.97 $138.71 0.01%
16 0xc0e379cf3390acc286eb591bcb58fb9d073e16b6 1.58 $111.18 0.01%
17 0x064d23bad90c48096c4979aa1061aeb1f1d2455f 1.10 $77.49 -
18 0xddfef5b1af08c88580d42051f97328e60e939691 0.38 $26.98 -
19 0x3e5f677c1756cb6ef94d672784b258dd482667e4 0.37 $26.31 -
20 0x05747b4f3262f57219ce3287ce62819561142f97 0.32 $22.22 -
21 0xf71afe21cd32959113fc47ae2ef886b43a9413d5 0.18 $12.36 -
22 0xa91b3514b97529fd98b3381b66ac44108fea9f4a 0.09 $6.19 -
23 0xb452ee9c871bef9d53f828b61a2ce34f013ca218 0.05 $3.17 -
24 0x012e1e7625e0ddd6f0e70a0b3169566571e5b4c1 0.02 $1.41 -
25 0xcd9d009f0e64d59f22835951f5a27920e296d8c1 0.02 $1.27 -
26 0xc29684128950d4af6c859e8adbdead7d125426f4 0.02 $1.27 -
27 0x73c5eca33a91fe99f8568c6a204297082c9be296 0.01 $0.75 -
28 0x7d4830d8aebb190f705952486a19c001db468822 0.00 $0.35 -
29 0x9a54aab38899e8c0d6c79023ec99e1eaaa977a02 0.00 $0.09 -
30 0x414c91b6d2002b50d0a248aacd0cb1ef44da9da5 0.00 $0.07 -
31 0x811d121ed1b9eb1fc01412f9fee1e663ad12a711 0.00 $0.01 -
32 0xfbe694855d77184d6ee98b92491a04f28a804d8e 0.00 $0.01 -
33 0x2bab9d8891564c0fc4469b85e3cd83742c5e0ade 0.00 $0.00 -
34 0x0763fa09cc7d60e734c670d327d11b3a8a3f7776 0.00 $0.00 -
35 0xbd7add6669bb070215d544031cf5fe6f7914d684 0.00 $0.00 -

Thống kê top địa chỉ trữ HEDGE

Top 10 ví đầu bảng chiếm 99.92% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 99.99% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ 1x Short Bitcoin Token (HEDGE). Top Holder HEDGE 12/2022 - GiaCoin.com
4.1 trên 563 đánh giá