Tiền ảo: 30,666 Sàn giao dịch: 792 Vốn hóa: $2,365,584,423,449 Khối lượng (24h): $76,530,125,510 Thị phần: BTC: 53.9%, ETH: 17.4%
PexpayPexpay
Xếp hạng #656 09:50:13 11/10/2023

Khối lượng giao dịch (24h) tại Pexpay

- 0.00%
Cặp giao dịch 36 cặp Số coin niêm yết 37 Tiền pháp định 3 đồng
Khối lượng 24 giờ - Khối lượng 7 ngày - Khối lượng 30 ngày -
Khối lượng giao ngay (24h) - Khối lượng phái sinh (24h) - Điểm thanh khoản 121 (thang đo 1000)

Danh sách tiền pháp định được hỗ trợ tại sàn Pexpay

Sàn cũng có hỗ trợ tiền pháp định với hơn 3 loại tiền tệ khác nhau, giúp dễ dàng hơn trong việc giao dịch tiền ảo.

  • USD USD
  •  EUR EUR
  •  RUB & KRW RUB & KRW
Tiền pháp định tại sàn Pexpay hôm nay 18/07/2024 - GiaCoin.com
4.1 trên 801 đánh giá