Tiền ảo: 30,663 Sàn giao dịch: 792 Vốn hóa: $2,352,390,856,187 Khối lượng (24h): $80,725,190,918 Thị phần: BTC: 53.8%, ETH: 17.4%
CoinTR ProCoinTR Pro
Xếp hạng #42 15:50:13 27/05/2024

Khối lượng giao dịch (24h) tại CoinTR Pro

$2,316,776,021 16.54%
Cặp giao dịch 287 cặp Số coin niêm yết 178 Tiền pháp định 30 đồng
Khối lượng 24 giờ $2,316,776,021 +16.54% Khối lượng 7 ngày $19,517,104,075 -2.41% Khối lượng 30 ngày $65,230,870,322 -8.81%
Khối lượng giao ngay (24h) $504,534,977 Khối lượng phái sinh (24h) $1,809,574,873 Điểm thanh khoản 592 (thang đo 1000)

Danh sách tiền pháp định được hỗ trợ tại sàn CoinTR Pro

Sàn cũng có hỗ trợ tiền pháp định với hơn 30 loại tiền tệ khác nhau, giúp dễ dàng hơn trong việc giao dịch tiền ảo.

 • USD USD
 • TRY TRY
 • EUR EUR
 • CHF CHF
 • HRK HRK
 • MXN MXN
 • KZT KZT
 • VND VND
 • THB THB
 • AUD AUD
 • KRW KRW
 • ILS ILS
 • JPY JPY
 • PLN PLN
 • GBP GBP
 • MDL MDL
 • IDR IDR
 • RUB RUB
 • HKD HKD
 • TWD TWD
 •  DKK DKK
 • CAD CAD
 • MYR MYR
 • BGH BGH
 • NOK NOK
 • RON RON
 • SGD SGD
 • SEK SEK
 • NZD NZD
 • BRL BRL
Tiền pháp định tại sàn CoinTR Pro hôm nay 18/07/2024 - GiaCoin.com
4.1 trên 801 đánh giá